de beloofde schepping

De Belofte van God

Op deze website wordt geen religie verkocht. U wordt aangezet om te onderzoeken en niet om blind de een of andere predikant te volgen.

No religion is sold on this website, Go to the English menu. You are urged to investigate and not to blindly follow some preacher.

'Maar wanneer dat allemaal zal gebeuren, op welke dag en welk uur, weet niemand. Ook de engelen in de hemel weten het niet. Alleen de Vader weet het. Ik hoef u niet te schrijven wanneer en onder welke omstandigheden dit allemaal zal gebeuren, vrienden. U weet dat de grote dag van de Here geheel onverwacht komt, als een dief in de nacht. Terwijl de mensen zeggen: ‘Er is rust en vrede, er dreigt geen enkel gevaar,’ zal de vernietiging hen plotseling overvallen, zoals de weeën een zwangere vrouw. Zij zullen nergens heen kunnen vluchten. 

Broeders, U LEEFT ECHTER NIET IN HET DONKER. 

Die dag zal u niet overvallen als een dief. Want u bent allemaal kinderen van het licht. 

Want alles wat ik heb gezegd zal TOT de eindtijd onbegrepen blijven.

Voorzeker, de Heere HEERE doet niets tenzij Hij Zijn geheimenis heeft geopenbaard aan Zijn dienaren, de profeten.