Mijn Leven

 • Geboren 27 april 1956
 • Gedoopt: Ja. Waar? Wanneer?
 • Mijn ouders, inclusief de kinderen, werden opgenomen in 1960 in de Nieuw Apostolische Kerk.
 • Verzegeld (ontvangen Heilige Geest d.m.v. handoplegging van een levende apostel) 1960 te Ede.
 • Confirmatie: 22 maart 1970 (13 jaar), te vergelijken met de belijdenis.
 • Getrouwd 2 februari 1978
  • Tekst woord: Tobia 13: 9  En ik wil mij van harte verheugen in God. Looft den Heer, gij Zijne uitverkorenen, houdt vreugdedagen en prijs Hem.
  • Een tekst uit de Apocriefe boeken door de NAK verstrekt, waarvan nu wordt gezegd:

   Daarbij is voor mij cruciaal dat het testament van Levi wel interessant kan zijn, zoals zovele geschriften, evangeliën en openbaringsgeschriften die gevonden zijn, maar dat ze nooit zijn toegelaten tot de canon van de Bijbel en dus van de Bijbel geen deel uitmaken. Ik zie alleen de Bijbel als Gods woord.

Verhuizingen: van Ede naar Etten-Leur juli 1990, terug naar Ede juli 1994, naar Horst juli 2018

De verhuizing van Ede naar Horst

De verhuizing op zich verliep snel en vlot, het was een lange dag, want het waren twee verhuizingen geworden. Twee die één is. Maar het gaat vooral om het verhaal van vóór de verhuizing.

Lees meer over de verhuizing

Mijn verdieping in geschriften

Altijd heb ik mij verdiept in boeken die een godsdienstig karakter hadden, daarmee bedoel ik geen boeken die geloofsrichtingen uitdeelden, maar boeken zoals het boek De Stenen Spreken. In 1980 las ik in dat boek dat het jaar 2025 - ingegraveerde kalenders in piramiden -  het laatste volle jaar zou zijn. Maar ook boeken over de evolutieleer. Al heel erg jong geloofde ik in de gestuurde evolutieleer.

In Juli 2018 zijn wij verhuisd naar Horst aan de Maas vanwege privé omstandigheden en nadat we een beetje op orde waren en de meeste klussen achter de rug waren ( goed onderhouden huis van 10 jaren jong) ben ik zo maar allerlei boeken gaan lezen die ik op diverse websites heb gevonden. Het eerste boek ging over de anti- christ, dit boek staat op deze website. Ik geloof God en dit boek is zeer duidelijk over de tegenstander van God en Jezus. Hierdoor werd ik geïntrigeerd om verder te zoeken en te lezen.

Alle boeken die op deze site staan bij de Downloads heb ik meerdere keren gelezen en vergelijken met de bijbel. Ik was en ben nooit een tegenstander geweest van de apocriefe geschriften. En dat is logisch. zie het bovenstaande in de groene kleur.

17 december 2019

Op 17 december 2019 heeft de districtsvoorganger het ambt van diaken, wat ik door de verhuizing was kwijtgeraakt, weer bevestigd. De gemeenschap Venlo, - waar wij niet konden aarden – werd op 31 december 2019 opgeheven. Reden van opheffing: zeer kleine gemeente (12 personen) en de gemeente wilde het gebouw gaan gebruiken voor dakloze opvang en hadden de huur dusdanig verhoogd dat het niet meer was op te brengen. Omdat wij er kort bij woonden is mij gevraagd om hand- en spandiensten te verlenen om het gebouw leeg te maken.

Leegmaken Gebouw NAK Venlo

Maart 2020. Na het leegruimen, waar de Opziener (Bisschop) ook een flinke hand uitstak, moest het embleem nog verwijderd worden. Dat embleem hing erg hoog en we hadden geen gereedschap en geen ladder bij ons om de schroeven en moeren los te zagen. Op verzoek van de Opziener heb ik een afspraak gemaakt met een jongere broeder om samen op een avond, dit klusje te klaren. Een andere broeder vertelde dat ik bij hem een aggregaat kon lenen en ander gereedschap (een haakse slijper). Afspraak gemaakt voor dinsdag 28 april 2020.

Onderzoeken en Combineren

Na enkele maanden van lezen van veel Apocriefe boeken, maar ook ander studie materiaal, onderzoeken en combineren constateerde ik dat veel informatie aanvullend was op de bijbel. Het was, is en vormde een geheel met elkaar. Na enige tijd kwam het idee op om te trachten een Bijbelse chronologische tijdlijn te maken. Ik had er nog nooit één gezien die compleet en aaneensluitend was. Dus best een uitdaging. Verbazend genoeg was het struikelblok dat ik altijd had gezien - bij alle Theologen - binnen een week opgelost. Het verschil was: Theologen probeerden het UITSLUITEND op Bijbelse grondslag (alleen de bijbel is tenslotte gezaghebbend , volgens de Theologen) en ik gebruikte naast de Bijbel het Boek der Oprechte en iets later vulde ik het laatste ontbrekende stukje aan met een tekst uit het Testament van Levi. Hierdoor zeg ik tegenwoordig: de Bijbel is waar, maar incompleet.

Het eerste epistel

Deze eerste, nog niet geheel uitgewerkte, tijdlijn heb ik naar mijn oude voorganger uit Harderwijk en de Nederlandse Apostel van de Nieuw Apostolische Kerk gestuurd. Het eerste bericht wat verstuurd werd, was op 25 februari 2020, en de bijlage kreeg de titel Chronologisch Verslag Bijbel. Het antwoord van de oude voorganger was: Bedankt, mooi naslagwerk. De apostel antwoorde dat het niet op grond van de Bijbel was en daardoor niet toelaatbaar. Dit antwoord was duidelijk en een drijfveer om verder te zoeken naar zoveel mogelijk Bijbelse gegevens. Alleen op de Bijbel is het niet mogelijk om een goed kloppend chronologisch verslag te maken. Weer een bewijs dat de Bijbel incompleet is.

Het tweede epistel

Doorzoeken, weer lezen, puzzelen, schrijven en uitwerken. Met het resultaat op 31 maart 2020 naar de districtsvoorganger en opgestuurd naar de Apostel. De titel de Grote Feesten was ontstaan vanwege de ontdekte symbolische waarde van de drie oogstfeesten - de Gerstoogst, de Tarweoogst en de Druivenoogst - die genoemd worden in Leviticus 23. Goed gesprek gehad over allerlei boeken en de districtsvoorganger vertelde dat hij een boek las over de leer van de Rooms Katholieke Kerk en hun manier van geloven. Hij vond dit zeer interessant en waardevol, waardevoller dan mijn episteltje. Ik ben redelijk op de hoogte van de Katholieke Kerk en was verbaasd dat hij het zo waardevol vond. Een van de tien geboden wordt al overtreden en niet zo'n klein beetje.  Ze doen niet anders dan beelden aanbidden.

Vervolg leegmaken gebouw Venlo

Afspraken gemaakt om het embleem te verwijderen op 28 april 2020.  Ook wilde ik een afspraak maken om voorafgaande het benodigde gereedschap op te halen. Henk vertelde dat het niet hoefde, want hij wilde ook wel een handje helpen. Niet dat hij veel kon, maar ieder handje was welkom, toch? Al was het maar voor de koffie die er niet was. Ladder uitgeschoven, heel wankel op een paar grote struiken gezet en broeder M. hield de ladder goed vast, want dat was echt nodig. Henk had ondertussen het aggregaat opgewarmd en laten starten.

Symbolisch vallen van de N.A.K.

Ik heb stukje voor stukje van het embleem zien vallen. Als laatste stuk moest het kruis verwijderd worden. Dat kruis kon ik niet afzagen, want de slijpschijf was zover versleten dat hij de sokkels niet meer kon bereiken waar het kruis op hing. Na enig geharrewar en overleg, wilden we een afspraak maken om het later af te maken, maar toen voelde ik dat het los op de sokkels scheen te zitten. Ik heb het kruis er afgehaald en naar beneden gedragen! Dit onder toezicht van twee getuigen. Henk heeft het filmpje gemaakt.

Symboliek

Ik geloof in symboliek. En waar twee of drie getuigen, zo staat er geschreven, is het waarheid. Het “embleem” van de NAK is gevallen, maar het kruis heb ik gedragen.

Het filmpje staat op Facebook en door op de eerste foto te klikken, kunt u dit zeer korte filmpje zien.

Binnen de Nieuw Apostolische Kerk mag iedereen geloven wat hij of zij wil, maar alles wat afwijkt van dat wat van bovenaf wordt opgelegd, mag niet over gesproken worden. 

Het derde epistel, de interactieve uitnodiging

In allerlei gesprekken met Ambtsdragers en Theologen kreeg ik altijd te horen dat je Bijbel niet letterlijk mag nemen, dat er veel fictie in staat en nog meer van dit soort opmerkingen. Men bedoelt ermee te zeggen dat je God niet moet geloven, ze zeggen dus dat God een leugenaar is. Door het vele onderzoek in de Bijbel en de Apocriefe Boeken - uit alle tijden - met elkaar te combineren, heb ik geleerd God altijd de waarheid spreekt. Dat de geschiedenissen veelal als symboliek zijn op te vatten en dat alle getallen letterlijk begrepen moeten worden genomen. Op deze manier is het derde epistel De Interactieve Uitnodiging tot stand gekomen. Dit is niet tot stand gekomen omdat ik zo slim ben, maar het is tot stand gekomen omdat God mijn hart aanzag, Hij leidde mijn gedachten. In deze INTERACTIEVE UITNODIGING staat precies beschreven hoe allerlei teksten in mijn gedachten zijn gekomen, zelfs gedateerd . Stukje voor stukje is letterlijk zo gebeurt. Deze uitnodiging is niet voor niets interactief genoemd, niemand van de genodigden heeft deze uitnodiging biddend gelezen, er was geen interactie met die Grote Ene.

Interactieve uitnodiging verstuurd

Deze interactieve uitnodiging heb ik aan vele Nieuw Apostolische Christenen verstuurd. Mondeling, per mail, per app of zelfs persoonlijk afgegeven. Degene die een ambt dragen als eerste, niet omdat ik me bewust was hoe het zo in de tekst van Mattheüs 22:3-8 staat, maar omdat het gewoon zo liep. Hij heeft het zo geleidt. Eerst de landheren en later de broeders en zusters. 

Dit is wat er letterlijk is gebeurd en aan het gebeuren is

'Hij stuurde zijn knechten eropuit om de gasten te gaan uitnodigen, maar niemand wilde komen. Daarom stuurde hij andere knechten eropuit om te zeggen: “Alles staat klaar. Het mestvee is geslacht en klaargemaakt, kom vlug naar het huwelijksfeest!” Maar de mensen die uitgenodigd waren, haalden hun schouders op en gingen aan hun werk. De één naar zijn boerderij, de ander naar zijn zaak. Weer anderen grepen de knechten van de koning en mishandelden hen. Sommigen zo erg dat ze stierven. De koning was woedend. Hij stuurde zijn leger eropuit om de moordenaars te doden en hun stad plat te branden. Daarna zei hij tegen zijn knechten: “Het feestmaal is klaar. Maar de mensen die ik had uitgenodigd, waren het niet waard. ' Mattheüs 22:3-8

Moord, brand, overstromingen, aardbevingen en stormen zijn volop aan de gang. God nodigt nog steeds iedereen uit om Hem te geloven, Hij wil graag dat een ieder Jezus geloofd en daardoor ook Hem geloofd. Ieder mens heeft een eigen Vrije Wil en God zal nooit tegen deze Vrije Wil ingaan. Hij wil dat u uw verstand gebruikt en onderzoekt wat er allemaal gebeurt, dan kunt u een gefundeerde beslissing nemen. 

Duidelijker dan Zefanja kan ik het niet zeggen

Zefanja 1:2-13 '‘Ik zal alles volkomen van de aardbodem wegvagen,’ zegt de Here . ‘Mens en dier zullen verdwijnen, vogels en vissen zullen sterven. Ook de goddelozen en alle afgodsbeelden die zij aanbidden, zal Ik uitroeien,’ zegt de Here . ‘Ik zal Juda en Jeruzalem onder mijn vuist verbrijzelen en de Baälvereerders tot de laatste man uitroeien. Ik zal alle afgodendienaars en hun priesters om het leven brengen, zodat zelfs de herinnering aan hen zal vergaan.’ Ook hen die op hun platte daken klimmen en zich daar buigen voor de zon, de maan en de sterren. En ook hen zal ik vernietigen die zogenaamd de Here volgen, maar tegelijkertijd Milkom vereren! En allen die vroeger de Here vereerden, maar er nu niet meer van willen weten, en zij die Hem nooit hebben aanbeden en het ook niet wilden, zullen hetzelfde lot ondergaan. Wees stil in de aanwezigheid van de Oppermachtige Here . Want de dag van de Here breekt snel aan. Hij heeft voorbereidingen getroffen voor de grote slachting van zijn volk en hen die dat zullen uitvoeren, al uitgekozen. ‘Op die dag van de grote slachting,’ zegt de Here , ‘zal Ik de leiders en de prinsen van Juda en iedereen die buitenlandse kleding draagt, straffen. Ja, Ik zal iedereen straffen die heidense gewoonten volgt en allen die het paleis van de koning vullen met wat ze verkregen hebben door geweld en bedrog.’ ‘In die tijd,’ zegt de Here , ‘zal een luid geschreeuw opklinken uit de Vispoort in Jeruzalem, er zal een gehuil opstijgen uit de nieuwe wijk en opstandige geluiden zullen klinken vanaf de heuvels. Huil maar, inwoners van de Vijzelbuurt, want al uw zakenlieden en geldhandelaren zullen omkomen. Ik zal Jerusalem's donkerste hoeken met een lamp doorzoeken om alle mannen op te sporen die tevreden te midden van hun zonden leven en bij zichzelf denken: “De Here doet geen goed, maar ook geen kwaad.” Hun rijkdommen zullen worden geplunderd en hun huizen verwoest. Zij zullen nooit de kans krijgen om te wonen in de nieuwe huizen die zij hebben gebouwd. Zij zullen nooit drinken van de wijn uit de wijngaarden die zij zelf hebben geplant.’ 

Het gedeelte van Zefanja zijn maar en paar pagina's, lees het A.U.B. helemaal! Zolang u leeft heeft u de mogelijkheid om tot geloof te komen. Het grote voorbeeld is van de moordenaar die naast Jezus aan het kruis hing. In volle overtuiging vroeg hij: Heer, gedenk mij als u in uw rijk bent. Hier is geen religie (die zogenaamd de Here volgen) voor nodig, wel een hartens aanbieding!

Het ambt van Diaken afgenomen

Omdat ik de Interactieve Uitnodiging redelijk breed verzonden heb, was de kerkleiding niet erg blij met me. De kerkleiding heeft me hierop aangesproken en ik heb geweigerd om gehoor te geven aan hun commando om te stoppen met deze verspreiding. Ik weet dat het opstellen van deze uitnodiging en het verzenden ervan in Zijn opdracht is gebeurt, een opdracht van de Allerhoogste en ik wilde in alle vrijheid gehoor geven aan Hem. Toen kreeg ik te horen dat ik moest kiezen of ik uit het ambt gezet zou worden of dat ik het ambt van Diaken op "vrijwillige basis" terug zou geven. Het stond netter om het op "vrijwillige basis" te doen, kreeg ik te horen. Ik heb gezegd dat ik hier over na moest denken en ik kreeg een bedenktijd van drie weken.  Tegen deze afspraak in werd er de volgende dag al een brief gestuurd naar alle gemeenteleden van de gemeenschap waar ik toe behoorde dat ik uit het ambt was gezet.

Ik kan u nog veel meer vertellen

Ik kan u nog veel meer vertellen over communiceren met God, fouten die ik heb gemaakt door HEM niet op de eerste plaats te zetten, Hem niet herkennen enzovoort.  Enkele van deze verhalen zal ik benoemen. Dit speelde allemaal in een redelijk korte termijn in Maart 2020

Ik woon in Horst en mijn werkgever zit in Meppel. Ik ben daar niet vaak, maar af en toe moet het gebeuren. Op kantoor (rond 10:00 uur) zag ik een berichtje langskomen. Een oudere zuster wilde de avondmaalschalen een goede schoonmaakbeurt geven. Het was het begin van de week en er was geen haast bij. Ik dacht letterlijk als ik eind van de middag eerst naar Nijmegen rijdt (plaats kerkgebouw) en dan door naar Wijchen (adres van deze zuster) dan doe ik haar een plezier en kost het mij niet veel tijd extra. Ik heb dus via de app verteld dat ik het zo zou doen. Ik ben blijkbaar niet duidelijk geweest, want die zuster dacht dat ik het direct zou uitvoeren, bleek achteraf.  Ik wist toen ik onderweg was naar Wijchen, dat ik een fout had gemaakt. Ik had God niet op de eerste plaats gezet, want als ik dat had gedaan, dan had ik per direct gezegd dat ik Huis toe zou gaan om een klusje te doen.

Een route fietsen en de omgeving verkennen. Redelijk plotseling begon het weer te verslechteren en er ontstond een harde wind, dusdanig dat het fietsen op de elektrische fiets al redelijk zwaar begon te worden. Voor mij een nieuwe omgeving waar ik aan het fietsen was. Op een kruispunt zag een nette wat oudere man lopen. Ik stopte en vroeg de kortste weg naar huis. Hij vertelde hoe ik binnendoor moest fietsen en al snel was ik de draad kwijt. Op mijn vraag of er ook een andere weg was, wat makkelijker, kreeg ik een bevestigend antwoord. Ik heb die tweede keus gevolgd. Onderweg wakkerde de wind stevig aan en ik moest er recht tegenin fietsen. De snelheid - ondanks de elektrische ondersteuning - was 1 tot 16 kilometer per uur. Later heb ik de andere route uitgezocht. Als ik deze route had gefietst, dan was ik volledig door de bossen gegaan en was de wind niet zo lastig geweest. Ik had de eerste keus moeten nemen.

Voor de eerste keer naar een opticien in Venray. Onbekend als ik was in Venray moest ik nog een stuk lopen nadat ik de auto had geparkeerd. Natuurlijk zat mijn navigatie systeem vast in de auto. Dus ik vraag aan voorbij lopend mensen hoe ik het beste kon lopen, ondertussen aan mijn telefoon morrelend om - via google maps - de route te vinden.  De mensen vertelde  wat de kortste route was, maar omdat ik met de telefoon aan morrelen was, luisterde ik maar half. Dus ik loop door en was de route kwijt, maar ik had het al gevonden op mijn telefoon. De lieve mensen riepen me nog na dat ik verkeerd liep en ik riep terug dat ik op de telefoon rekende - het ding omhooghoudend. Resultaat: Ik heb zeker 500 meter omgelopen.

Op deze wijze heb ik 10 verschillende situaties meegemaakt, situaties die ik iedere keer verkeerd beoordeelde. Iedere keer wist ik bijna direct dat God me de keuze gaf en ik raakte zelfs in paniek bij hele simpele dingen, omdat ik bang was om de verkeerde keuzes te maken.

2 april 2021 en later

2 april 2021 was de dag dat de 144.000 eerstelingen zijn opgenomen. Allen die zijn opgenomen waren niet gebonden aan een religie. Deze waren allemaal 100% vergevingsgezind vanuit de Goddelijke liefde. Ik wist als knecht van God dat deze dag - de tweede april 2021 - waar was en is. Kort voor deze dag heb ik me laten uitschrijven uit het register van de Nieuw Apostolische Kerk. Ik kreeg een mail van de hoogste leider in Nederland of ik het niet wilde uitstellen tot na de Pasen. Ik antwoordde dat het niet kon en liet het antwoord zelfs even liggen. Deze mail heb ik afgemaakt met een scherp en veroordelend verhaal. Ondanks dat ik graag alles achter me had gelaten, mocht ik er daardoor niet bij zijn. Ik was niet voldoende vergevingsgezind en dat was DE voorwaarde. Ik heb de uitschrijving laten herstellen, maar het is voor mij onmogelijk om me nog te confirmeren aan iets dat niet gebouwd is op waarheid. Ik heb me daarom op 8 augustus 2021 opnieuw en definitief  laten uitschrijven. Ik ben niet meer gebonden aan een religie!

God weet alles van te voren. Mijn taak is nog niet voorbij. Mijn taak: zoveel mogelijk mensen benaderen om te vertellen over Jezus Christus, Hij is de verlosser! Met de huidige techniek kan ik dit beter doen vanuit een website dan door het deurtje bellen of de markt staan. 

Uit vrije wil mag ik mij als Zijn slaaf aanbieden. Net zoals Thomas dat heeft gedaan (Apocrief: Handelingen van Thomas). Net zoals de drie hiervoor genoemde waargebeurde verhalen symboliek zijn voor de toekomst: Het doel (Het Lichtrijk) wordt gehaald, maar met een omweg.

Veel christenen geloven dat Jezus terug komt om de 144.000 eerstelingen op te halen, dat is de reden dat dit getal onterecht wordt gezien als symbolisch. Maar er staat in de bijbel dat dit gebeurt door de engelen. De eerste keer dat Jezus terug komt is op 3 april 2026: De start van het 1000-jarig rijk.  

Dit is wat er letterlijk is gebeurd en aan het gebeuren is:  Hij stuurde zijn leger eropuit om de moordenaars te doden en hun stad plat te branden.

Thomas als slaaf verkocht

Tomas wil niet naar India

Naar het lot werd India aan Judas Tomas, die ook Didymus genoemd wordt, toegewezen. Maar hij wilde niet. Hij zei dat hij niet op reis kon gaan omdat hij een zwakke gezondheid had. Bovendien zei hij: 'Hoe kan ik als Hebreeër de waarheid onder de Indiërs gaan verkondigen?' En toen hij dat overlegde en hardop zei, verscheen hem de Heiland in de nacht en zei hem: 'Wees niet bang, Tomas, ga naar India en verkondig daar het woord, want mijn genade is met je. Maar daaraan gaf hij geen gehoor. Hij zei: 'Stuur me naar elke plaats die U maar wilt, want ik ga niet naar India.'

Tomas wordt als slaaf verkocht

 1. Terwijl hij daarmee rondliep was daar toevallig een koopman uit India. Zijn naam was Abbanes. Hij was door koning Gundaforus gestuurd met de opdracht een timmerman te kopen en deze naar hem toe te brengen. De Heer zag Gundaforus midden op de dag op de markt lopen. Hij zei hem: Wil je een timmerman kopen? Hij antwoordde bevestigend. De Heer zei hem: 'Ik heb een slaaf die timmerman is en die ik wil verkopen.' Daarop liet hij Tomas op een afstand zien.

Samen kwamen ze een prijs van drie pond ongemunt zilver overeen. Hij schreef een koopakte met de volgende inhoud: 'Ik, Jezus, zoon van Jozef de timmerman, verklaar mijn slaaf Judas genaamd, aan u, Abbanes, koopman van Gundaforus, koning van de Indiërs, verkocht te hebben. Na het opstellen van de koopakte nam de Heiland Judas, ook Tomas genaamd, mee en bracht hem naar Abbanes, de koopman. En toen Abbanes hem zag, zei hij tegen hem: 'Is dit je meester?' En de apostel antwoordde: "Ja, hij is mijn Heer.' Daarop zei Abbanes: "Ik heb je van hem gekocht.' De apostel hield zich verder stil.

 1. De volgende dag bad de apostel en smeekte de Heer: 'Ik ga waarheen U wilt, Heer Jezus. Uw wil geschiede.'