Heeft u een vraag die u graag beantwoord wilt hebben?

Stuur mij dan een mailtje met uw gerichte vraagstelling. U krijgt het dan uitgewerkt terug met een link naar deze pagina.

Klik op de link: rinus@debeloofdeschepping.nl
Jezus is geboren op 29 september 3BC

Tertulianus is ongeveer geboren 160 na Jezus en was een Romeinse geschiedschrijver uit die tijd.
Lees verder via deze link
De ster van Bethlehem is ook een astronomisch verschijnsel of moet ik zeggen: “God heeft alles zo ingeregeld, zo ongelooflijk precies op elkaar afgestemd.” Zo zijn er nog veel meer astronomische verschijnselen, zowel in het verleden, het heden en in de toekomst. Zo exact als God de astronomie in elkaar heeft gezet, zo exact is Gods kalender ook.
Download boek: Wanneer is Jezus geboren?
Ik vier geen kerst, want ik heb daar een gegronde reden voor. Jezus is namelijk geboren op 29 september 3 vóór Chr. (Gregoriaanse tijdsrekening). Zijn verjaardag vieren - geen enkele Apostel heeft dat ooit gedaan - op een onjuiste dag met een basis zoals je hieronder kunt lezen, is vloeken in de kerk.
Geen enkele denominatie spreekt de waarheid en dat begint al bij het onderstaande.
25 december is de "geboortedatum" van de afgod Mithra en de zonnegod Matahari.
Link naar: Is kerstfeest wel waar?


Is de bijbel waar?

Zeldzaam wordt er een goed onderzoek verricht naar deze vraag. Er zijn grofweg 2 groepen en de derde kom je maar zeldzaam tegen.
 1. Men zegt de bijbel is 100% waar.
 2. Men zegt de bijbel is een fabeltjes boek.
 3. Onderzoek alles, dus ook de bijbel op waarheid. Dit wordt niet gedaan!
De bijbel zelf is zeer duidelijk en toch gelooft men NIET wat de bijbel zelf zegt. Er staat meerdere keren geschreven dat het MET ZEKERHEID waar is als er tenminste 2 getuigen over spreken.
1 Timotheüs 5:19 'Neem tegen een ouderling geen beschuldiging aan, tenzij er twee of drie getuigen zijn.
Deuteronomium 19:15 Op de verklaring van twee getuigen of op de verklaring van drie getuigen staat de zaak vast.
2 Korinthe 13:1 In de mond van twee of drie getuigen zal elke zaak vaststaan
Een duidelijk voorbeeld via Daniël, de profeet van de EINDTIJD.
Daniël 12:4 Maar u, Daniël, houd deze woorden geheim en verzegel dit boek tot de tijd van het einde.
Daniël 12:9 Toen zei Hij: Ga heen, Daniël, want deze woorden blijven geheim en verzegeld tot de tijd van het einde.
De eindtijd is begonnen door iets wat ook twee keer is voorzegt, want er zou iets ontstaan zonder dat er een MENSENHAND aan te pas zou komen.
Het iets - het Covid19 virus - is ontstaan ZONDER dat er een MENSENHAND aan te pas is gekomen.
Dit iets zal de werken van satan vernietigen.
Dit iets zal zich uiten in de 2300 dagen durende EINDTIJD.
De EINDTIJD. Iedere tekst wordt 2 keer gezegd. De hele eindtijd is met iedere stap volledig in beeld en met zekerheid te bepalen. Onderzoekt u mee?


Straft een liefdevolle God?

In de huidige tijd zijn lijfstraffen niet meer toegestaan. Juist dit is de oorzaak dat het respect grotendeels is verdwenen of aan het verdwijnen is. Bij het opvoeden is het noodzakelijk dat er gestraft wordt om duidelijk te maken dat bepaald gedrag niet toelaatbaar is.

Als we de bijbel lezen dan weet iedere bijbellezer dat de bijbel spreekt over straf met gevolg: de dood. Deze doodstraf wordt gecombineerd met de hel, volgens de christenen. Dit is van het ene uiterste naar het andere uiterste. Ook de tweede of zelfs de derde dood is NIET zonder einde!

God is niet zwart / wit. Als er één is die weet wat opvoeden is, dan is het God, Hij weet tenslotte alles. Het vagevuur is er niet voor niets. Vele mensen willen er niets van weten, maar God bepaald en reken erop dat het bestaat. En dat ga ik hier uitleggen met de bijbel als bewijslast

Judas 1:4 Ik zeg dit omdat er onbetrouwbare mensen zijn binnengedrongen die beweren dat wij er maar op los kunnen leven. Volgens hen is Gods genade zo groot dat Hij alles door de vingers ziet. Het staat allang vast dat mensen die dit zeggen en toepassen, daarvoor veroordeeld zullen worden. Zij weigeren Jezus Christus als Leider en Heer van hun leven te erkennen.

 1. Job 33:19 'Hij wordt gestraft met pijn op zijn slaapplaats, en de strijd in zijn beenderen is er voortdurend.
  UITLEG : Het woord slaapplaats betekent: Dodenrijk. Het vagevuur is een onderdeel van het Dodenrijk.
 2. Zacharias 13:9'Dat derde deel zal Ik door het vuur laten gaan; ze smelten, zoals men zilver smelt; ze louteren, zoals goud wordt gelouterd. Dan zal het mijn Naam aanroepen, en Ik zal het verhoren. Dan zal Ik zeggen: Dit is mijn volk; en zij zullen zeggen: Jahweh, mijn God!'
  UITLEG : Louteren door het vuur gebeurt in het vagevuur. Het derde deel zijn 2.000.000.000 bescheiden ongelovige mensen die liefde geven aan andere mensen, deze ongelovigen zijn dus NIET hooghartig.
 3. Jeremia 21:14 Ik zal u vergelden naar de vrucht van uw werken, Is de godsspraak van Jahweh; Een vuur ontsteken in haar woud, Dat heel haar omgeving verslindt!
 4. 1 Korinthe 3:14-15 Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hijzelf echter zal behouden worden, maar wel zo: als door vuur heen.
De bovenstaande vier teksten vertellen over het vagevuur. Het Goddelijke vuur dat zal reinigen. Het is de eigen Vrije Wil waardoor de mens werken doet die NIET door God worden goedgekeurd. Er zit verschil in de werken. Hooghartigheid en hoogmoed, dus het beter willen weten dan God, dat leidt tot de geestelijke dood.
Psalm 94:1-4'O God van alle wraak, HEERE , God van alle wraak, verschijn blinkend! Rechter van de aarde, verhef U, vergeld de hoogmoedigen naar wat zij verdienen. Hoelang zullen de goddelozen, HEERE , hoelang zullen de goddelozen van vreugde opspringen, hun mond doen overvloeien, hooghartige taal spreken? Hoelang zullen allen die onrecht bedrijven, zich beroemen?
UITLEG: Deze tekst spreekt zeer duidelijk dat de hooghartige christelijken en de hooghartige goddelozen worden geoordeeld tot de tweede dood. Maar de nederigen zullen gered worden.
 • De nederige gelovigen worden als de rechtvaardigen aangemerkt.
 • De nederige goddelozen zullen gered worden door het vuur heen. Hier zullen ze leren dat God bestaat!
Jakobus 4:6 'Hij echter geeft des te meer genade. Daarom zegt de Schrift : God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft Hij genade. 'De nederigen volgen Jezus in Zijn leefstijl: Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf.
Natuurlijk is alles over het dodenrijk en het vagevuur opgenomen op de website. Via de volgende link kunt u alles lezen over het Dodenrijk en het Vagevuur. Op deze pagina zijn ook de drie brongeschriften te downloaden. Lees meer over het Vagevuur en het Dodenrijk.