Email naar Poolexpeditie: Beste wetenschappers,

Email verstuurd: 24 juli 2022

Ik wil beginnen met de opmerking dat ik geen wetenschapper ben, verre van dat, want ik heb een mavodiploma met een pretpakket pas gehaald toen ik al getrouwd was. Soms – redelijk regelmatig – kan ik wat cynisch uit de hoek komen. Zo wil ik nu ook beginnen, terwijl het zeker niet degenererend is bedoeld.

Wetenschap: Je bedoelt, ze weten wat. Want de wetenschap zelf bewijst dat de wetenschap geen wetenschap is, want de "wetenschap" verandert constant. Dit is het bewijs dat wetenschap geen wetenschap is, maar het uitsluitend een experimenteren is om wat te weten te komen.

Wetenschap is verheven tot geloof en geloof is verheven tot wetenschap. Conclusie: ze hebben het allemaal MIS!

Snap je dat ik God geloof, dus niet IN Hem geloof, maar Hem geloof en dat ik dus NIET verbonden ben aan een leugen die ze religie noemen. Er is maar één God, dus maar één waarheid, er zijn 4200 verschillende religies, dus ook 4200 verschillende leugens, de kans dat iemand de juiste religie heeft is dus maar: 0,0025% Dat is wetenschappelijk toch juist uitgerekend?

Dus even de waarheid, de spoedige toekomst, maar zoals zo vaak, dit begint in het verleden.

De profeet Ezra: 4 Ezra 15: 5 Ziet, spreekt de Here, ik zal ongelukken over de aardbodem zenden, het zwaard (oorlogen), en de honger, en de dood (covid19), en de verderfenis (natuurrampen).

Deze zeer oude profetie ziet u letterlijk voor uw ogen gebeuren, uw vakgebied: De natuurrampen! Een soortgelijke mail heb ik ondertussen ook verzonden naar een meteoroloog en “sterrendeskundigen".

Covid19

Covid19 is ontstaan zonder dat er een mensenhand aan te pas is gekomen. Dit virus is de eerste keer geregistreerd op de 16 december 2019. Na 2300 dagen is het Goede Vrijdag 3 april 2026.  

Hongerdoden

Natuurlijk zijn er altijd al Hongerdoden door het egoïsme van de wereldleiders, maar vanaf het ontstaan van Covid19 is het al 2 of 3 keer erger geworden. De graanblokkade zal dit verveelvoudigen en stel je niet veel voor inzake de huidige communicatie van de egoïstische leiders.

Natuurrampen

Natuurlijk zijn er al jaar en dag natuurrampen, maar na 2 april 2021 zijn de Natuurrampen zeer hevig geworden. Branden, opwarming, overstromingen, aardbeving, stormen om maar een rijtje te noemen.

Oorlog

Oorlogen zijn eveneens van alle tijden, maar de impact die de oorlog Rusland Oekraïne heeft is zo hevig als er na de tweede wereldoorlog niet meer is geweest. Deze oorlog komt binnenkort tot stilstand, maar na een korte “vredestijd” ontstaat plotseling uit het niets wereldoorlog III.

DEZE VIER PUNTEN ZIET U EXACT STAAN IN DE PROFETIE VAN EZRA. DE VOLGENDE BIJBELTEKST – EVENEENS EEN PROFETIE - CITEER IK EN U ZULT EEN KLEIN VERSCHIL ZIEN.

Openbaring 6:7-8 'En toen het Lam het vierde zegel geopend had, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen: Kom en zie! En ik zag, en zie: een grauw paard en die erop zat, zijn naam was de dood, en het rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden met het zwaard, met honger, met de dood en door de wilde dieren van de aarde. '

De wijziging

Het woord natuurrampen is veranderd in de Wilde Beesten. Menselijke Wilde Beesten worden er hier bedoeld en het moge duidelijk zijn dat u de menselijke Wilde Beesten al volop in ontwikkeling ziet, kijk maar naar die dag na dag toenemende schietpartijen.

DIT WAS HET VOORWOORD. ONDER ANDERE ANNELIES VROEG ZICH HARDOP AF WAAR HET NAARTOE GAAT, TJA, DAT GA IK NU VERTELLEN.

Ik kom er niet onderuit om met bijbelteksten te bewijzen dat het bovenstaande GEEN FLAUWEKUL is, we leven in de EINDTIJD. Ik ben geen predikant, verre van dat, want ik ben RELIGIELOOS. Toch heb ik een wat vreemde titel, een titel die door mensen niet wordt gebruikt: Discipel van de EINDTIJD.

Tijdsaanduidingen via Daniel: 16 december 2019 tot 3 april 2026 - 1290 dagen = 21 september 2022

De basis van de tijdsaanduidingen zijn allen gevestigd in het boek Daniël. De basisdatum is het registeren van Covid19, want dit is ontstaan zonder dat er een MENSENHAND (Daniël 8:25) aan te pas is gekomen op 16 december 2019. Een ieder weet dat vanaf dat moment alle ellende - zoals is beschreven - sterk is toegenomen en dat is HET bewijs van de eindtijd. 16 december 2019 + 2300 dagen = Goede Vrijdag 3 april 2026 - 1290 dagen = 21 september 2022

De eerste erkende registratie van Covid19 ziet u via de onderstaande link

https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_the_COVID-19_pandemic_in_2019#16_December 

Daniël 8:14   'Hij zei tegen mij: Tot tweeduizend driehonderd avonden (2300 dagen) en morgens. Dan zal het heiligdom in rechten hersteld worden. ' 

Daniël 8:25 'Door zijn sluwheid zal hij het bedrog onder zijn hand doen slagen. Hij zal zich in zijn hart verheffen. In hun zorgeloze rust zal hij velen te gronde richten. Ja, tegen de Vorst der vorsten zal hij opstaan, maar zonder mensenhand zal hij gebroken worden. '

Daniël 12:11 'Van de tijd af dat het steeds terugkerende offer (gebed) weggenomen zal worden en de verwoestende gruwel (satan) opgesteld zal zijn, zijn het 1290 dagen, - zal er aan al deze dingen een einde komen (Daniel 12:7).

2.000.000.000 doden, een vierde deel (25%) van de wereldbevolking.   

Vóór 21 september 2022 zijn er 2 miljard mensen dood, er zal een periode aanbreken van een korte rust na de oorlog Rusland Oekraïne, dan zal er een zeer vreemd verschijnsel te zien zijn in de wolken. Een onnatuurlijk verschijnsel: wereldwijd zal er een kruisvorm te zien zijn met een gezichtsafbeelding. Vanaf dit moment tot 21 september zullen er GEEN natuurrampen meer plaatsvinden, maar Covid19 muteert naar een zeer besmettelijke en dodelijke variant, wereldoorlog III start met vol geweld, de Hongerdoden vallen met bosjes en de schietpartijen zullen tot ongekende hoogte stijgen. DEZE DODEN ZIJN ALLEMAAL BESCHEIDEN GELOVIGE MENSEN, mensen die NIET verbonden zijn aan afgodsbeelden minnende religies.

21 september 2022, een zeer grote tsunami! Zie Daniël 12:11

Een ster nadert.

Op 2 januari 2022 heb ik Govert en Ewine Een mail gestuurd dat er een ster onderweg is, deze ster heeft het journaal op 29 januari 2022 gehaald en hierover is dus gesproken op het journaal van 20:00 uur. Op 29 januari heb ik naar drie “sterrendeskundigen ” een herinneringsmail gestuurd.

Op 20 juli heb ik verteld dat deze ster opnieuw binnenkort het journaal zal halen.

Deze ster is volledig omgeven door zeer grof gruis, hierdoor is de ster tot nu toe amper waarneembaar geweest. Deze ster stuurt schokgolven uit en deze schokgolven zullen steeds sterker voelbaar worden op de aarde. Deze schokgolven zullen ervoor zorgen dat de graven op 4/5 oktober 2022 (Grote Verzoendag) worden geopend. Dit is de voorzegde opstanding der doden.

Johannes 5:28-29 'Verwonder u daar niet over, want de tijd komt waarin allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen, en zij zullen eruit gaan: zij die het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, maar zij die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding ter verdoemenis. ' zie ook de volgende twee teksten Daniël 12:2-4 & Ezechiël 37:12-14  

Het vervolg op 6 oktober 2022

Het gruis van deze ster doorbreekt als eerste de dampkring en als wetenschappers moeten jullie kunnen weten wat dit gaat veroorzaken, het gaat branden! Een derde gedeelte van het aardoppervlak zal hierdoor verbranden. Op 7 oktober komt deze ster op de aarde terecht en samen met een ongekend grote vulkaanuitbarsting ontstaat er een aardbeving, eveneens met zeer grote schade tot gevolg. Alle vormen van verbindingen – telefoon, email en o.a. internet – zullen worden verbroken. De zwavel van deze vulkaanuitbarsting zal het water verzuren, dus het leefmilieu van veel dieren, maar ook het drinkwater wordt letterlijk dodelijk. Door de genoemde situatie sterven er opnieuw 2.000.000.000 mensen. Deze mensen hebben om God geroepen in hun doodsangst. Dit zijn allemaal mensen die NIET GELOVEN IN GOD, maar wel vriendelijk en behulpzaam zijn naar andere mensen.

8.000.000.000 – 2.000.000.000 – 2.000.000.000 = 4.000.000.000 mensen resteert. Dit zijn allemaal afgodsaanbidders (rooms & orthodox katholieken & boeddhisten o.a.), moslims, ongelovigen, de predikanten en hooghartige christenen, kortom allemaal minder prettige mensen.

Verdere “ontwikkeling” naar NUL MENSEN.

Vanaf 15 oktober 2022 komt er een “slimme” man in beeld – de antichrist, deze man krijgt heel snel het vertrouwen van de wereldleiders en krijgt het mandaat om zijn plan gestalte te geven. Dit plan is gebaseerd op het verbieden van alles wat met geloof heeft te maken. Hierdoor ontstaat er een geloofsstrijd, deze geloofsstrijd zal zo heftig zijn dat de lijken letterlijk op straat blijven liggen.  (Jesaja 5:25 & Jeremia 14:16).

Jesaja 5:25 Daarom is de toorn van de HEERE tegen Zijn volk ontbrand. Hij heeft Zijn hand tegen hen uitgestrekt; Hij heeft hen geslagen, zodat de bergen sidderen, en hun dode lichamen als vuilnis midden op straat liggen. Bij dit alles keert Zijn toorn zich niet af, en nog is Zijn hand tegen hen uitgestrekt.

Even een attentie op de laatste 8 woorden van Jesaja en wat ik al eerder zei: Er blijven NUL mensen over.

God zegt: Zefanja 1:2-6 

Volkomen zal Ik alles van de aardbodem wegvagen, luidt het woord des Heren. Ik zal wegvagen mens en dier, Ik zal wegvagen het gevogelte des hemels en de vissen der zee, en de ergernissen met de goddelozen; ja, Ik zal de mensen van de aardbodem uitroeien, luidt het woord des Heren. Ik zal mijn hand uitstrekken tegen Juda en tegen alle inwoners van Jeruzalem, en Ik zal uit deze plaats uitroeien het overblijfsel van Baäl en de naam der afgodsdienaren (1) met de priesters, en hen die op de daken zich nederbuigen (2) voor de heer des hemels, en die zich nederbuigen en zweren bij de Here (3) en zweren bij hun Moloch (satan); ook hen die van de Here afvallen (4), en die de Here niet zoeken noch naar Hem vragen.

  1. Afgodsaanbidders met de priesters: o.a. de katholieken (rooms & orthodox) en de boeddhisten.
  2. Op de daken zich nederbuigen, dus zeer openlijk bidden, zie ook Mattheus 6:5-10.
  3. Christenen die z.g. naar Hem luisteren, als Hij maar doet wat ze willen.
  4. De mensen die niet - meer - geloven.

Ook Micha 1:2-7 verteld hetzelfde, natuurlijk op zijn manier. Waar deze mannen nog geen kaas van hadden gegeten, is het hedendaagse vernietigende wapentuig, de kernbommen. Deze worden ingezet, allemaal tegelijk, medio februari/maart 2026. Het resultaat: Zelfs de bergen worden verplaatst, het complete aardoppervlak zal omgeploegd worden, alles wat leeft wordt vernietigd!

Een nieuwe start.

God, die alles werkelijk weet en kan, ik spreek namens Hem, heeft een paar mensen weggenomen op 21 oktober 2022, deze mensen worden op Goede Vrijdag 3 april 2026 weer teruggeplaatst op deze aarde. Deze aarde is dan volledig verbouwd en hersteld en er is niets meer wat hetzelfde zal zijn.

Het gebruik van bijbelteksten heb ik geminimaliseerd, daarom verwijs ik u naar mijn website. De pagina Openbaringen Chronologisch staat stijf van de bijbelteksten. Op deze website staat alles vermeld. Vanaf het allereerste begin, tot het moment dat nooit meer eindigt. 

https://www.debeloofdeschepping.nl/reageren-1/openbaringen-chronologisch