In het Engelstalige menu worden de meest informatieve pagina's vernoemt samen met de gedichten. Engelstalig menu

De kerk van Christus - Het geloof - De rots

De kerk van Christus is niet religie gebonden, maar is een hartenszaak. Het geloof moet een levend geloof zijn, door het geloof en de levenswandel van deze mens is hij / zij een voorbeeld en dat blijkt uit de liefde en door de waarheid. Valse christussen zullen hier anders over denken.

Lees meer »

De stamouders voor het 1000-jarig rijk

Voor veel mensen is deze titel acadabra of gewoon iets wat ze niet kunnen begrijpen. Een heel klein groepje mensen zal het wel aanspreken en dit groepje mensen zal op onderzoek gaan. Een onderzoek dat het levend geloof zal geven en dat levende geloof zal God belonen. Geloof betekend niet voor niets “Het zeker weten van het ongeziene”.

Lees meer »

Er is maar één evangelie.

Galaten 1:6-9 Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van Hem Die u in de genade van Christus geroepen heeft, naar een ander evangelie, terwijl er geen ander is; al zijn er ook sommigen  - NU ZIJN HET ER VEEL - die u in verwarring brengen en het Evangelie van Christus willen verdraaien. Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Zoals wij al eerder gezegd hebben, zo zeg ik ook nu weer: Als iemand u een evangelie verkondigt anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt.

Lees meer »

Bidden

Bidden is contact zoeken met God. Veel mensen, van allerlei religies, bidden hun knieën blauw. Ze bidden 4, 5, 6 keer op een dag en hoe meer mensen het zien, hoe beter het is. Dat moet toch, dat hoort zo, zo heb ik geleerd van mijn ouders, van mijn predikant. Ze zeggen allemaal hetzelfde, dus zal het wel zo horen.

Lees meer »

Yom Kippoer of Grote Verzoendag

Yom Kippoer zeggen de Joden, de Christenen zeggen – als ze het al zeggen – Grote Verzoendag. De Joden geloven dat het de dag is van de Grote Verzoening, een verzoening die uitsluitend hier op deze aarde zal plaats vinden, oftewel de Algehele Vergeving en de Christenen geloven het niet meer.

Lees meer »

Zedeloosheid in de Gemeente

Hoererij is van alle tijden na de zondeval, want de tegenstander van God grijpt alle middelen aan om Hem te dwarsbomen. Nog sterker gezegd: "Om u te weerhouden in de juiste relatie te staan met God". 1 Korinthe 5 gaat over een speciale vorm van hoererij. De symbolische betekenis is vooral gericht tegen de vele valse christussen. De gemeenschap is ook het zinnebeeld van de vrouw. 

Lees meer »

Wederkomst van Jezus

Goede Vrijdag, 3 april 2026. De wederkomst van Jezus is op deze dag. Voor u de vraag, gelooft u dit of gelooft u dit niet. Of gaat u het onderzoeken, maar dan is de vraag: Hoe moet ik dit onderzoeken. Onderzoek kost tijd, want die vraag is niet zomaar beantwoordt. Of gaat u naar een predikant en gelooft u hem blind?

Lees meer »

De Bijbel is waar, maar INCOMPLEET

Iets dat incompleet is moet aangevuld worden. Een logische vraag is: Waarmee dan? Er zijn veel Apocriefe geschriften en hoe kun je nu bepalen wat waar is en wat niet. En hoe bewijzen we dat de Bijbel echt incompleet is. Want dat bewijs kan de aanwijzing zijn voor de aanvullende geschriften.

Lees meer »

De Twee die één zijn

Dit is een hele bijzondere tekst. Een tekst die God heeft gesproken in de IK vorm tegen een profetes uit de vorige eeuw. Dit gaat over de Grote Almachtige zelf en Zijn zichtbaarheid. Eindelijk echt uitgelegd wat onze Heer en Heiland echt is.

Lees meer »