Beste lezer,

Ik ga u een "geheim" vertellen, het is niet echt een geheim, want het staat al opgetekend in de bijbel zo lang als dat boek bestaat.

Er zijn maar 2 soorten mensen. Hooghartigen en Nederigen. En dit heeft niets met een religie te maken. Het is de EINDTIJD omdat het aantal HOOGHARTIGEN de overhand gaat nemen, Het ongeloof neemt een vlucht en binnen zeer korte tijd zouden er hoegenaamd geen mensen meer zijn die nog min of meer geloven. 

Jakobus 4:6 ๐—›๐—ถ๐—ท ๐—ฒ๐—ฐ๐—ต๐˜๐—ฒ๐—ฟ ๐—ด๐—ฒ๐—ฒ๐—ณ๐˜ ๐—ฑ๐—ฒ๐˜€ ๐˜๐—ฒ ๐—บ๐—ฒ๐—ฒ๐—ฟ ๐—ด๐—ฒ๐—ป๐—ฎ๐—ฑ๐—ฒ. Daarom zegt de Schrift: God keert Zich tegen de hoogmoedigen, ๐—บ๐—ฎ๐—ฎ๐—ฟ ๐—ฎ๐—ฎ๐—ป ๐—ฑ๐—ฒ ๐—ป๐—ฒ๐—ฑ๐—ฒ๐—ฟ๐—ถ๐—ด๐—ฒ๐—ป ๐—ด๐—ฒ๐—ฒ๐—ณ๐˜ ๐—›๐—ถ๐—ท ๐—ด๐—ฒ๐—ป๐—ฎ๐—ฑ๐—ฒ.

Nog een tekst die al net zo lang bestaat als het boek oud is, is de tekst uit Openbaring 2:16 en uit Openbaring 2:4. Ik heb tegen u dat u de EERSTE LIEFDE heeft verlaten en daarom moet u zich bekeren en nederig worden. Want BEKEREN betekent: Wordt NEDERIG.  

Openbaring 2:16 Bekeer u (wordt NEDERIG). En zo niet, dan kom Ik spoedig bij u en zal Ik tegen hen (u) oorlog voeren met het zwaard van Mijn mond.

God doet bijna alles via Zijn profeten, vooral het spreken doet Hij via Zijn dienaren, de huidige profeten. De huidige rampen zijn ook Zijn stem. God voert oorlog tegen de hooghartigen en daar gebruikt Hij mensen (de huidige profeten) voor. Deze huidige profeet heeft toestemming om onwaarheid te spreken ๐—พ๐˜‚๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฎ๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ถ๐—ป๐—ด en dat mag ik al doen na Goede Vrijdag 2 april 2021 - de opname van 144.000 eerstelingen (allemaal zwervers). 

1 Koningen 22:21-22 Toen trad er een geest naar voren en ging voor het aangezicht van de HEERE staan. Hij zei: Ík zal hem misleiden. En de HEERE zei tegen hem: Waarmee? Hij zei: Ik zal eropuit gaan en een leugengeest zijn in de mond van al zijn profeten. ๐—˜๐—ป ๐—›๐—ถ๐—ท ๐˜‡๐—ฒ๐—ถ: ๐—จ ๐—บ๐—ฎ๐—ด ๐—บ๐—ถ๐˜€๐—น๐—ฒ๐—ถ๐—ฑ๐—ฒ๐—ป, ๐—ฒ๐—ป ๐˜‚ ๐˜‡๐˜‚๐—น๐˜ ๐—ฒ๐—ฟ ๐—ผ๐—ผ๐—ธ ๐˜๐—ผ๐—ฒ ๐—ถ๐—ป ๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ฎ๐˜ ๐˜‡๐—ถ๐—ท๐—ป. ๐—ฉ๐—ฒ๐—ฟ๐˜๐—ฟ๐—ฒ๐—ธ ๐—ฒ๐—ป ๐—ฑ๐—ผ๐—ฒ ๐—ต๐—ฒ๐˜ ๐˜‡๐—ผ.

Vanaf nu is het over met foutieve datums. De komst van Jezus - de halvering van de wereld bevolking - is zo dichtbij dat er geen "datering" meer mogelijk is. Zodra er een wereldleider (Poetin) plotseling sterft, is het KEERPUNT bereikt en is de halvering van de wereldbevolking in enkele dagen gerealiseerd.  

Amos 3:7 Voorzeker, de Heere Heere doet niets tenzij Hij Zijn geheimenis heeft geopenbaard aan Zijn dienaren, de profeten.

Jesaja 57:1 De rechtvaardige komt om, en er is niemand die het ter harte neemt. De goedertieren mensen worden weggenomen, zonder dat er iemand op let dat de rechtvaardige weggenomen wordt vóór het onheil. '

De oogst vanaf de wolken 

Lukas 21:27-28ย En dan zullen zij de Zoon des mensenย zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid. Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, Kijk omhoog en hef uw hoofd op,
omdat uw verlossing nabij is.

Openbaring 14:14-16 'En ik zag, en zie, een witte wolk, en op de wolk zat Iemand als een Mensenzoon, met op Zijn hoofd een gouden kroon en in Zijn hand een scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit de tempel en riep met luide stem tegen Hem Die op de wolk zat: Zend Uw sikkel en maai, want het UUR om te maaien is voor U gekomen, omdat de oogst van de aarde geheel rijp is geworden. En Hij Die op de wolk zat, zond Zijn sikkel op de aarde, en de aarde werd gemaaid. '

Lucas 12:40 en Mattheüs 24:44

Weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.

Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.


๐—›๐—ฒ๐—ฒ๐—ณ๐˜ ๐—๐—ฒ๐˜‡๐˜‚๐˜€ ๐—ฒ๐—ฒ๐—ป ๐—ฟ๐—ฒ๐—น๐—ถ๐—ด๐—ถ๐—ฒ ๐—ด๐—ฒ๐—ฐ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฒฬˆ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฑ?  ๐—”๐—ป๐˜๐˜„๐—ผ๐—ผ๐—ฟ๐—ฑ: ๐—ก๐—˜๐—˜๐—ก!

Jezus heeft door middel van Zijn leven laten zien hoe de mens zijn / haar leven dient in te richten. Zijn gehele leven was en is het ENIG juiste evangelie.

๐—›๐—ฒ๐—ฏ ๐—š๐—ผ๐—ฑ ๐—ถ๐—ป ๐—ป๐—ฒ๐—ฑ๐—ฒ๐—ฟ๐—ถ๐—ด๐—ต๐—ฒ๐—ถ๐—ฑ ๐—น๐—ถ๐—ฒ๐—ณ ๐—ฏ๐—ผ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ป ๐—ฎ๐—น๐—น๐—ฒ๐˜€ ๐—ฒ๐—ป ๐—ท๐—ฒ ๐—ป๐—ฎ๐—ฎ๐˜€๐˜๐—ฒ ๐—ฎ๐—น๐˜€ ๐—ท๐—ฒ๐˜‡๐—ฒ๐—น๐—ณ ๐˜๐—ผ๐˜ ๐—ฒ๐—ป ๐—บ๐—ฒ๐˜ ๐—ฑ๐—ฒ ๐—ฑ๐—ผ๐—ผ๐—ฑ.

Er zijn meer dan 4200 verschillende religies en dat zijn dus evenveel leugens. Nederigheid heeft NIETS met religies te maken.

Geen enkele predikant spreekt de waarheid, want er is maar één God en dus ook maar één waarheid.

Er zijn in veel religies - maar ook veel buiten religies - mensen die Zijn voorbeeld in nederigheid navolgen en het volhouden TOT EN MET DE DOOD.

Dit zijn de mensen die door de NEDERIGHEID gerechtvaardigd zullen worden. 


De tijdlijn is gecompleteerd door de boeken:

 • Bijbel
 • Boek der Oprechten
 • Testament van Levi

Genesis 3:6 'En de vrouw zag, dat de boom goed was om van te eten, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden, en zij nam van zijn vrucht en at, en zij gaf ook haar man, die bij haar was, en hij at. '

Genesis 6:3 'En de Here zei: Mijn Geest zal niet altoos in de mens blijven, nu zij zich misgaan hebben; hij is vlees; zijn dagen zullen honderd twintig jaar zijn.' 

Boek van Henoch

69.3 Dit zijn de hoofden van hun engelen, en de namen van de leiders van honderden, en hun leiders van vijftig, en hun leiders van tientallen.
69.4 De naam van de eerste is Jequn, dit is de rebel, die een dwaalspoor was voor alle kinderen van de heilige engelen, en hij bracht hen naar beneden op de droge grond, en leidde hen op een dwaalspoor door de dochters van de mensen.
69.5 En de naam van de tweede is Asbeël, die dit kwade plan suggereerde voor de kinderen van de heilige engelen, en hen leidde op een dwaalspoor, zodat zij hun lichaam bedierven met de dochters van de mensen.
69.6 En de naam van de derde is Gadreël, die is degene die alle dodelijke inblazingen deed bij de zonen van de mensen. En hij misleidde Eva. En hij toonde de wapens van de dood aan de kinderen der mensen, de schilden en de borstplaten, en het zwaard voor de moordenaar en al de wapens van de dood aan de zonen der mensen.

Deze digitale boeken zijn allemaal gratis te downloaden via de deze link.

https://www.debeloofdeschepping.nl/contact/downloads

De tijdlijn vanaf Adam en Eva t/m Goede Vrijdag 3 april 2026, totaal 5920 jaar. Goede Vrijdag 3 april 2026, is het begin van het 1000-jarig rijk.

Daniël 12:1-4 

'In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, hij die uw volksgenoten bijstaat.

Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest tot op die tijd.

In die tijd zal uw volk ontkomen: ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek.

En velen van hen die slapen in het stof van de aarde, zullen ontwaken, sommigen tot eeuwig leven, anderen tot smaad, tot eeuwig afgrijzen.

De verstandigen zullen blinken als de glans van het hemelgewelf, en zij die er velen rechtvaardigen, als de sterren, voor eeuwig en altijd.

Maar u, Daniël, houd deze woorden geheim en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen. 

De bovenstaande afbeelding staat niet in de PDF, maar een verkorte versie wel. Natuurlijk kunt u deze afbeelding extra downloaden.

Eindtijd Geheel
PDF โ€“ 2,1 MB 52 downloads

Deze download is 31 pagina's . De achtergrond informatie is hier NIET in verwerkt. 

U kunt ook een korte versie downloaden van 5 pagina's, klik dan HIERMinimaal twee getuigen.

Veel mensen beweren dat de bijbel 100% waar en compleet is. Deze website levert zeer veel bewijs aan dat het niet zo is. De bijbel zelf zegt het ook, want er moeten minimaal twee getuigen zijn, voordat iets vast staat. Dit geldt voor de bijbel zelf ook. Er zijn veel verschillende bijbels, ook dit is een bewijs dat er veel is gerommeld in de geschriften. 

2 Korintiërs 13:1 Dit is nu de derde maal, dat ik tot u kom: op de verklaring van twee getuigen of van drie zal iedere zaak vaststaan.
Deuteronomium 19:15 Eén enkele getuige zal niet tegen iemand kunnen optreden ter zake van enige ongerechtigheid of zonde, welke ook, die hij begaan mocht hebben; op de verklaring van twee of drie getuigen zal een zaak vaststaan. Gij moet geen klacht tegen een oudste aannemen, tenzij er twee of drie getuigen zijn.
1 Timotheüs 5:19 Gij moet geen klacht tegen een oudste aannemen, tenzij er twee of drie getuigen zijn.
Mattheüs 18:16 Als hij naar u luistert, hebt gij uw broeder gewonnen. Als hij niet luistert, neem dan nog een of twee met u mede, opdat op de verklaring van twee getuigen of van drie elke zaak vaststa.Onderzoek alles, behoudt het goede.

Er zijn drie teksten die spreken over: Onderzoek alles en behoudt het goede. Door een doorlopend onderzoek veranderen de inzichten en zal het uw geloofsinzicht dus ook wijzigen. Hierdoor ontstaat er een levend geloof. Een dogma is het tegenovergestelde. Een dogma zijn vastgestelde doctrines en staat gelijk aan brainwashing. 

1 Kronieken 28:8 Nu dan, ten aanschouwen van geheel Israël, de gemeente des Heren, en ten aanhoren van onze God (zeg ik u): Onderhoudt en onderzoekt alle geboden van de Here, uw God, opdat gij dit goede land moogt bezitten, en voor altijd geven tot een erfenis aan uw zonen na u.

1 Thessalonicenzen 5:19โ€ญ-โ€ฌ21 Dooft de Geest niet uit, veracht de profetieën niet, maar toetst alles en behoudt het goede.

Job 5:27 Zie, dit hebben wij nagespeurd, zó is het; hoor het toch en neem gij het ter harte.

Een onderzoek

De papieren statenbijbel heeft ongeveer 75 keer het begrip DODENRIJK staan. In de HSV staat het begrip DODENRIJK 0 keer. Een klein bewijs dat de bijbels gemanipuleerd zijn. Het is dus onmogelijk om via één bijbel dit op te bouwen. Iedere tekst moet dus gecontroleerd worden op waarheid door te onderzoeken. Het woord DODENRIJK wordt in de HSV op verschillende manieren gemanipuleerd naar: graf, hel of andere termen. Het graf is voor één of twee personen, de hel is het midden van de aarde en is een gevangenis voor miljoenen jaren. Het DODENRIJK is de plaats waar iedereen naar toe gaat tijdens de verlossingsperiode vanaf de zondeval tot de opname in de hemel - dat gebeurt 2 keer tussentijds, en de laatste keer is direct na het 1000-jarig rijk en is het oordeel. God zal u de plaats toe wijzen, hetzij het eeuwige leven, hetzij de geestelijke dood die lang duurt, maar waar na miljoenen jaren opnieuw verlossing uit mogelijk is.Het begin van de Eindtijd: 16 december 2019

Door onderzoek zijn, op een enkele tekst na, er voor alle gedeelten van de EINDTIJD twee teksten gevonden waardoor dit getuigenis vaststaat. 

Daniël 8:25 En door zijn sluwheid zal hij het bedrog dat hij aanwendt, doen gelukken; hij zal zich in zijn hart verheffen, en onverhoeds velen verderven. Ook tegen de Vorst der vorsten zal hij optreden, doch zonder mensenhanden zal hij vernietigd worden.

Daniël 2:43โ€ญ-โ€ฌ45 Dat gij gezien hebt ijzer vermengd met kleiachtig leem, betekent: zij zullen zich door huwelijksgemeenschap vermengen, maar met elkander geen samenhangend geheel vormen, zoals ijzer zich niet vermengt met leem. Maar in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan, en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan: het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid, juist zoals gij gezien hebt, dat zonder toedoen van mensenhanden een steen van de berg losraakte en het ijzer, het koper, het leem, het zilver en het goud verbrijzelde. De grote God heeft de koning bekendgemaakt wat na dezen zal geschieden; de droom is waarachtig en zijn uitlegging betrouwbaar.

Covid19 is ontstaan ZONDER MENSENHAND en het zal satan breken. De registratie was op 16 december 2019.

De huwelijken: De EU is een huwelijk, maar de landen hechten zich NIET aan elkaar. De NATO is ook een huwelijk, maar zich echt hechten aan elkaar doen ze niet. U ziet het gebeuren, de EU mengt zich volop met Oekraïne, maar ze houden Oekraïne angstvallig buiten de EU.

Het Koninkrijk dat God zal oprichten is het 1000-jarig rijk.

Door Covid19 zijn de onderlinge rijken verdeeld en voorzichtig met alles - zonder handen van den berg afgescheurd.

Daniël 8:14 En hij zei tot mij: Tweeduizend driehonderd avonden en morgens; dan zal het heiligdom - de aarde - in rechten hersteld worden.

16 december 2019 + 2300 dagen = Goede Vrijdag 3 april 2026. Deze bijzondere datum behoeft eigenlijk geen betoog. De uitkomst die exact op Goede Vrijdag is, is HET bewijs dat dit overbruggingsgetal waar is. Deze tekst en dit nummer staat maar 1 keer vermeld in de bijbel.De 144.000 eerstelingen, Goede Vrijdag 2 april 2021.

Openbaring 7:3โ€ญ-โ€ฌ4 Breng geen schade toe aan de aarde, en ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren: honderdvierenveertigduizend waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten (de wereldbevolking).

Markus 13:27   En dan zal Hij Zijn engelen uitzenden en Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het uiterste van de aarde tot het uiterste van de hemel.

De eerste keer dat het aantal 144.000 wordt genoemd is het moment dat ze werden opgehaald door de engelen. Het is duidelijk vermeldt dat de 144.000 WERDEN OPGEHAALD, zie onderstaande teksten. Deze eerstelingen zijn de minsten die er zijn, want in de tijd van Jezus waren het de verminkten die moesten bedelen. Het waren de zwervers, het waren de berooiden! Dat is in onze tijd niet anders. 

De 144.000 zijn opgehaald op Goede Vrijdag 2 april 2021. Dit is precies 5 jaar voor Goede Vrijdag 3 april 2026. Het getal 5 betekent: GENADE.

Het woord DWING (Lukas 14:15โ€ญ-โ€ฌ24) hen, slaat op mensen die NIET gelovig zijn, maar deze mensen waren arm en bezaten niets en toch waren ze 100% vergevingsgezind. 

De historische gegevens betreffende de natuurrampen - dus voor u controleerbaar - geven duidelijk aan dat de verwoestende rampen pas NA Goede Vrijdag 2 april 2021 hebben plaatsgevonden. Bosbranden en overstromingen zijn na deze datum er in overvloed.

Openbaring 14:1 'En ik zag, en zie, het Lam stond op de berg Sion, en bij Hem honderdvierenveertigduizend mensen met op hun voorhoofd de Naam van Zijn Vader geschreven. '

Openbaring 14 getuigd van de wederkomst van Jezus. De 144.000 komen samen met Jezus op de wolken terug. 

Mattheüs 22:2-10 ' Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zeker koning die voor zijn zoon een bruiloft bereid had, en hij stuurde zijn dienaren eropuit om de genodigden voor de bruiloft te roepen. Maar zij wilden niet komen. Opnieuw stuurde hij dienaren eropuit, andere, en hij zei: Zeg tegen de genodigden: Zie, ik heb mijn middagmaal gereedgemaakt; mijn ossen en de gemeste dieren zijn geslacht, en alle dingen zijn gereed. Kom naar de bruiloft. Maar zij sloegen er geen acht op en gingen weg, de één naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. En de anderen grepen zijn dienaren, behandelden hen smadelijk en doodden hen. Toen de koning dat hoorde, werd hij boos. En hij stuurde zijn legers, bracht die moordenaars om en stak hun stad in brand. Toen zei hij tegen zijn dienaren: De bruiloft is wel bereid, maar de genodigden waren het niet waard. Ga daarom naar de kruispunten van de landwegen en nodig er voor de bruiloft zovelen uit als u er maar zult vinden. En die dienaren gingen naar de wegen, verzamelden allen die zij vonden, zowel slechte als goede mensen; en de bruiloftszaal werd gevuld met gasten. ' 

Lukas 14:15โ€ญ-โ€ฌ24 Toen een van hen die mee aanlagen, deze dingen hoorde, zei hij tegen Hem: Zalig is hij die brood zal eten in het Koninkrijk van God. Maar Hij zei tegen hem: Een zekere man bereidde een grote maaltijd en nodigde er velen. En hij stuurde zijn dienaar eropuit tegen de tijd van de maaltijd om de genodigden te zeggen: Kom, want alle dingen zijn nu gereed. En zij begonnen zich allen eensgezind te verontschuldigen. De eerste zei tegen hem: Ik heb een akker gekocht en ik moet er nodig op uit om die te bekijken. Ik vraag u: Houd mij voor verontschuldigd. En een ander zei: Ik heb vijf span ossen gekocht en ik ga erheen om ze te keuren. Ik vraag u: Houd mij voor verontschuldigd. En weer een ander zei: Ik heb een vrouw getrouwd en daarom kan ik niet komen. En die dienaar kwam terug en berichtte deze dingen aan zijn heer. Toen werd de heer des huizes boos en zei tegen zijn dienaar: Ga er snel op uit naar de straten en stegen van de stad en breng de armen en verminkten en kreupelen en blinden hierbinnen. En de dienaar zei: Heer, het is gebeurd, zoals u bevolen hebt en nog is er plaats. En de heer zei tegen de dienaar: Ga eropuit naar de landwegen en heggen en dwing hen binnen te komen, opdat mijn huis vol wordt. Want ik zeg u dat niemand van die mannen die genodigd waren, mijn maaltijd proeven zal.

De uitnodiging voor de vrienden die NIET wilden komen, kunt u letterlijk lezen via deze link. Ik heb het werkelijk meegemaakt dat NIEMAND het in GELOOF wilde aannemen. Want ik zeg u dat niemand van die mannen die genodigd waren, mijn maaltijd proeven zal.

De nederige, niet de hooghartige!

Jakobus 4:6 'Hij echter geeft des te meer genade. Daarom zegt de Schrift: God keert Zich tegen de hoogmoedige, maar aan de nederige geeft Hij genade. ' 

Lukas 14:7-11 En Hij sprak een gelijkenis tot de genodigden, toen Hij merkte hoe zij de ereplaatsen voor zichzelf uitkozen. Hij zei tegen hen: Wanneer u door iemand op een bruiloft uitgenodigd bent, ga dan niet aanliggen op de ereplaats, opdat niet misschien iemand die voornamer is dan u, door hem uitgenodigd is, en hij die u en hem uitgenodigd heeft, tegen u zal komen zeggen: Geef hem die plaats. U zou dan tot uw schande de laatste plaats beginnen in te nemen. Maar wanneer u uitgenodigd bent, ga er heen en ga op de laatste plaats aanliggen, opdat, als hij komt die u uitgenodigd heeft, hij tegen u zal zeggen: Vriend, kom hoger op. Dan zal dat u tot eer zijn in de ogen van allen die met u aanliggen. Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. ' 


VERKORTING VAN DE TIJD.

Goede Vrijdag 3 april 2026 is het begin van het 1000-jarig rijk, 1260 dagen daarvoor is het 21 oktober 2022, de originele begindatum van de verdrukkingstijd. Deze datum is en wordt op twee manieren verkort.

De verkorting van de tijd gebeurt op twee manieren. Dit gebeurt met het getal 1260, dat ook 42 maanden en 3½ jaar is.

 1. De verkorting van de Tijd voor de 144,000 eerstelingen is 18 maanden. De oorspronkelijke Tijd van Verdrukking = 42 maanden. 
  Deze periode van 18 maanden (567 dagen) is dus eerder in de tijd en de verandering was dus: Van 21 oktober 2022 naar Goede Vrijdag 2 april 2021.
  Dit is de periode (18 maanden) van de Exodus tot en met de 12 verspieders, pas na die 18 maanden werd God boos.
  42 maanden + 18 maanden = 60 maanden, dat is precies 5 jaar. Goede Vrijdag 2 april 2021 tot Goede Vrijdag 3 april 2026.
  Het getal 5 betekent: GENADE.
 2. De Tijd van Verdrukking wordt ook verkort om de PAAR UITVERKORENEN te laten overleven, dus dezelfde datum 21 oktober 2022 wordt verplaatst naar een datum die nog in de nabije toekomst zal plaats vinden. 


Profetie van EZRA

Even een stukje wat NIET in de bijbel staat. Voor het bewijs van deze profetie heeft u alleen maar om u heen te kijken.  Er zijn vanaf de registratie van Covid19 4 verschillende factoren actief, deze vier factoren zijn door 4 Ezra 15 voorzegt en zijn voor de volle 100% simpel waarneembaar door om u heen te kijken.

4 Want al de ongelovigen zullen in hun ongeloof sterven. (Zie ook: Zefanja 1:1-6)

5 Ziet, spreekt de Here, ik zal ongelukken over de aardbodem zenden, het zwaard (Oorlog Rusland- Oekraïne), en de honger, en de dood (Covid19), en de verderfenis (Natuurrampen, waaronder het klimaat);

6 Omdat ongerechtigheid de overhand genomen heeft over de ganse aarde, en haar schadelijke werken zijn vervuld geworden.Verkorting van de Tijd.

Op de gegevens van Daniel kan men een schema samenstellen. Dit schema is gebaseerd op zijn teksten. Daniel 2:45 en Daniel 8:25 zijn al genoemd.

Daniel 12:11 gaat over het einde van het offer (gebed) en de komst van satan. In deze tekst wordt het getal 1290 genoemd. Dit getal komt maar 1 keer voor.

Goede Vrijdag 3 april 2026 - 1290 = 21 september 2022. Gebaseerd op de historische gegevens was dit de droogste dag ooit.  Ezechiël 22:24 ‘Mensenzoon, vertel het volk van Israël (de wereldbevolking) het volgende: “Op de dag van mijn toorn zult u lijken op een droge wildernis, een woestijn zonder regen"

Het getal 1260, 42 maanden en 3,5 jaar is exact dezelfde periode. Goede Vrijdag 3 april 2026 - 1260 dagen = 21 oktober 2022. Op deze dag is er niets gebeurd.

Mattheüs 24:22 En als die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.

Marcus 13:โ€ฌ20 En als de Here die dagen niet had ingekort, zou geen vlees behouden worden, doch ter wille van de uitverkorenen, die Hij heeft uitverkoren, heeft Hij die dagen ingekort.

De tijd wordt verkort om de weinige uitverkoren die overblijven. Want er zullen van de uitverkorenen ook gedood worden tijdens de tijd van verdrukking.

Ezechiël 12:15โ€ญ-โ€ฌ16 En zij zullen weten, dat Ik de Here ben, wanneer Ik hen onder de volken verspreid en over de landen verstrooi. Maar Ik zal van hen een klein aantal mannen het zwaard, de honger en de pest doen overleven, opdat zij al hun gruwelen vertellen onder de volken in wier gebied zij komen; en zij zullen weten, dat Ik de Here ben.

Openbaring 6:9โ€ญ-โ€ฌ11 En toen Hij het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen van hen, die geslacht waren om het woord van God en om het getuigenis, dat zij hadden. En zij riepen met luider stem en zeiden: Tot hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet aan hen, die op de aarde wonen? En aan elk hunner werd een wit gewaad gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het getal vol zou zijn van hun mededienstknechten en hun broeders, die gedood zouden worden evenals zij.

U leest dat de uitverkorenen andere zielen zijn dan de 2 miljard die al zijn opgenomen. Dit is al een kleine groep, het zijn namelijk de profeten van Vroeg en Laat. Deze groep late profeten zullen de tijd van verdrukking beleven. Sommigen worden gedood en enkele mannen zullen het overleven tot op het allerlaatst. 

Alle vermoordde profeten zullen uit de dood opstaan vlak voor het einde en samen met de laatste overlevende zullen ze in split of second worden opgenomen.

Jeremia 26:4โ€ญ-โ€ฌ5 Spreek dan tot hen: Zo zegt de Here: Als gij niet naar Mij luistert en niet wandelt naar de wet die Ik u voorgelegd heb, en niet hoort naar de woorden van mijn knechten, de profeten, die Ik tot u zond, vroeg en laat, zonder dat gij gehoor gegeven hebt,

Jeremia 44:4-5 hoewel Ik al mijn knechten, de profeten, tot u zond, vroeg en laat, met de boodschap: Doet zoiets gruwelijks, dat Ik haat, toch niet! Maar zij luisterden niet en neigden hun oor niet om zich van hun kwaad te bekeren, dat zij niet voor andere goden offers zouden ontsteken.

Amos 3:7 Neen, de Heere Heere doet niets zonder zijn verborgen raad aan de profeten, zijne knechten, te openbaren.Niemand kent de dag en het uur.

Zodra er een wereldleider plotseling sterft, ontstaat er het gevoel van VREDE en VEILIGHEID.

1 Thessalonicenzen 5:3 Terwijl zij zeggen: het is (alles) vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen.

Prediker 9:12 Want de mens weet ook zijn tijd niet, evenmin als de vissen die in een boosaardig net worden gevangen, en als de vogels die gevangen worden met de strik. Net als zij worden de mensenkinderen op een kwaad ogenblik verstrikt, wanneer dat hun plotseling overvalt.

Mattheüs 24:36 Doch van dien dag en van die ure weet niemand, zelfs de Engelen in den hemel niet, dan mijn Vader alleen

Dan zal Jezus verschijnen in de wolken. Dit zal wereldwijd worden waargenomen, maar niet worden herkend.

Openbaring 1:7 Zie, hij komt met de wolken, en alle ogen zullen hem zien, ook die hem doorstoken hebben; en alle geslachten der aarde zullen over Hem weeklagen.

Openbaring 14:13โ€ญ-โ€ฌ15 En ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: Schrijf, zalig de doden, die in de Here sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, dat zij rusten van hun moeiten, want hun werken volgen hen na.

En ik zag en zie, een witte wolk, en op de wolk iemand gezeten als eens mensen zoon met een gouden kroon op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand. En een andere engel kwam uit de tempel en riep met luider stem tot Hem, die op de wolk gezeten was: Zend uw sikkel uit en maai, want de ure om te maaien is gekomen, want de oogst der aarde is geheel rijp geworden.

Lukas 21:27-28 ' En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid. Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.

De komst van Jezus is letterlijk in de wolken, vanaf daar zal Hij alles overzien en Zijn dienstknechten aansturen. De sikkel is een werktuig. U ziet in het vervolg dat er 2 miljard mensen gedood zullen worden door 4 verschillende factoren, deze zijn de rechtvaardigen, dit zijn de mensen die in stilte hun geloof beleven. Hoe de opname zal plaatsvinden staat beschreven in het volgende hoofdstuk. 

Nogmaals, de periode van de EINDTIJD is begonnen met de registratie van Covid19 op 16 december 2019. De overbruggingsperiode is 2300 dagen conform Daniël 8:14 en eindigt met het begin van het 1000-jarig rijk op Goede Vrijdag 3 april 2026. De originele begindatum van de Tijd van Verdrukking was 1260 dagen vóór 3 april 2026, dus op 21 oktober 2022. Deze periode van 1260 dagen zijn ingekort zoals beschreven staat in Mattheüs 24:22 en Markus 13:20.De dood van 2 miljard Rechtvaardigen.

Aan Filadelfia: Openbaring 3:8 Ik ken uw werken. Zie, Ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten, want u hebt weinig kracht en toch hebt u Mijn Woord in acht genomen en Mijn Naam niet verloochend. '

Openbaring 6:8 En ik zag, en zie: een grauw paard en die erop zat, zijn naam was de dood, en het rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden met het zwaard (1), met honger (2), met de dood (3) en door de (menselijke) wilde dieren (4) van de aarde.

Numeri 23:10 'Wie heeft het stof van Jakob geteld, en het aantal, het vierde deel van Israël? Moge mijn ziel de dood van de oprechten sterven en mijn einde zijn als dat van Hem. '

Het woord Israel verwijst naar de wereldbevolking. Er zijn ongeveer 8.000.000.000 mensen op aarde. Een VIERDE Deel, dat zijn 2.000.000.000 mensen.

Zowel Numeri als Openbaring spreekt over een VIERDE DEEL, dat zijn de rechtvaardigen op de aarde. De mensen die Zijn naam in nederigheid hooghouden.

Dat betekent dat ze stil en bescheiden zijn, zonder enige vorm uiterlijk vertoon.  Beide teksten zeggen dat de RECHTVAARDIGEN gedood zullen worden.

Jezus is vermoord, de rechtvaardigen zullen op vier verschillende manieren gedood worden en worden opgenomen in het dodenrijk. De onderstaande tekst uit Jesaja spreekt over de slaapplaatsen, waar ook het dodenrijk mee wordt bedoeld.

Openbaring 6:7-8 vertelt zelfs hoe de mensen zullen omkomen.

1. Het zwaard: Wereldoorlog III

2. Honger: U ziet dat EZRA ook over de honger spreekt, maar de doden uit die periode kunnen behoren tot de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen.

3. De Pest: Covid19 zal muteren naar een uiterst besmettelijk en dodelijk virus, de mensen die hierdoor gedood zullen worden zijn wel de rechtvaardigen.

4. Wilde Beesten: Dit zijn menselijke Wilde Beesten. Door de voorgaande factoren hebben de mensen geen zelfbeheersing meer en zal om het minste of geringste gegrepen worden naar wapens en zullen de rechtvaardigen worden gedood.

Jesaja 57:1-2 'De rechtvaardige komt om, en er is niemand die het ter harte neemt. De goedertieren mensen worden weggenomen, zonder dat er iemand op let dat de rechtvaardige weggenomen wordt vóór het onheil. Hij zal ingaan in de vrede; zij zullen rusten op hun slaapplaatsen (dodenrijk), eenieder die in zijn oprechtheid wandelt. ' 

Nadat de rechtvaardigen zijn gedood en opgenomen in het dodenrijk zijn er nog 6.000.000.000 mensen over. 

De laatste 2 miljard rechtvaardigen zijn toegevoegd aan de zielen in het dodenrijk, daar wachten er nog zeer veel.De Oogst vanuit het Dodenrijk - de Gerstoogst, de Tarweoogst en de Druivenoogst.

Er zijn religies die geloven dat een mens als hij/zij sterft direct wordt geoordeeld en een plaats wordt gewezen. Dit is NIET juist.

Ieder mens wordt opgenomen in het dodenrijk. Er is een plaats voor de rechtvaardigen, een plaats waar wordt gestraft en er is een plaats waar de hoogmoedige terecht komt. Er zijn drie momenten dat de gestorven rechtvaardigen worden opgenomen in de hemel. De drie oogstfeesten worden benoemd in Leviticus.

De Eerste oogst, Deze heeft plaatsgevonden na het overlijden van Jezus Christus.

Mattheüs 27:52-53 'Graven gingen open en vele gelovige mannen en vrouwen die gestorven waren, werden weer levend. Na de opstanding van Jezus verlieten zij de begraafplaatsen en gingen naar Jeruzalem. Daar werden zij door vele mensen gezien. ' 

De Tweede oogst, Deze is na de opname van de rechtvaardigen. 

Openbaring 7:9-10 'Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. En zij riepen met een luide stem: De zaligheid is van onze God, Die op de troon zit, en van het Lam! 

Er zijn zeer veel rechtvaardigen die wachten op de dag (moment) dat de graven worden geopend. Deze opstandig is aansluitend op het moment dat de 2.000.000.000 rechtvaardigen zijn gedood. Met het land Israel wordt bedoeld: de Hemel. God discrimineert niet. Ieder mens - goed of slecht - behoort tot Zijn volk. Een mens is een gevallen engel. Iedere gevallen engel komt terug in het rijk van de Allerhoogste. De satan was de eerste die door HOOGMOED viel en is de LAATSTE die weer terugkomt, hij is de verloren zoon. De aarde zal nog vaak vernieuwd worden. Iedere gevallen engel kan twee tot drie keer tot het licht komen, daarmee wordt bedoeld: twee tot drie keer incarneren in een lichamelijk mens.

Job 33:29-30 'Ja, God doet vaak zulke dingen met de mens, tweemaal, zelfs driemaal zijn ziel terughalen uit de grafkuil, zodat hij het levenslicht kan blijven genieten. '

Jesaja 24:22 'Zij zullen verzameld worden als gevangenen in een kerker, zij zullen opgesloten worden in een gevangenis, maar na vele dagen zal er weer naar hen omgezien worden. ' 

De grafkuil/gevangenis is de Hel. Iedere gevallen engel kan meerdere keren tot het Licht komen - het natuurlijke leven - om te bewijzen dat hij/zij niet meer opstandig zal zijn. Dit is een proces van vele eeuwen, iedere keer als de hoogmoedigheid in het aardse leven weer zal regeren, dan zal de gevallen engel opnieuw gestraft worden.

Johannes 5:28-29 'Verwonder u daar niet over, want de tijd komt waarin allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen, en zij zullen er uitgaan zij die het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, maar zij die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding ter verdoemenis. ' 

Ezechiël 37:12-14 Profeteer daarom, en zeg tegen hen: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zal uw graven openen en Ik zal u uit uw graven doen oprijzen, Mijn volk, en Ik zal u brengen in het land van Israël. Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben, als Ik uw graven open en als Ik u uit uw graven doe oprijzen, Mijn volk. Ik zal Mijn Geest in u geven, u zult tot leven komen en Ik zal u in uw land zetten. Dan zult u weten dat Ík, de HEERE, dit gesproken en gedaan heb, spreekt de HEERE.

Daniël 12:1-3 'In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, hij die uw volksgenoten bijstaat. Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest tot op die tijd. In die tijd zal uw volk ontkomen: ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek. En velen van hen die slapen in het stof van de aarde (het dodenrijk), zullen ontwaken, sommigen tot eeuwig leven, anderen tot smaad, tot eeuwig afgrijzen. De verstandige zullen blinken als de glans van het hemelgewelf, en zij die er velen rechtvaardigen, als de sterren (de engelen), voor eeuwig en altijd. ' 

De Derde oogst, Deze vindt plaats aan het einde van het 1000-jarig rijk. 

Openbaring 20:7-10 'En wanneer die duizend jaar tot een einde gekomen zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. En hij zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden, Gog en Magog, om hen te verzamelen voor de oorlog. En hun aantal is als het zand van de zee. En zij kwamen op over de breedte van de aarde, en omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad. Maar er daalde vuur van God neer uit de hemel en dat verslond hen. En de duivel, die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet al zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid. '

Openbaring 20:11-15 'En ik zag een grote witte troon en Hem, die daarop gezeten was, voor wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchtten, en geen plaats werd voor hen gevonden. En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon, en er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het (boek) des levens; en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken. En de zee gaf de doden, die in haar waren, en de dood en het dodenrijk gaven de doden, die in hen waren, en zij werden geoordeeld, eenieder naar zijn werken. En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood: de poel des vuurs. En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs.

Het Griekse woord “aionion”, dat gewoonlijk met “eeuwig” wordt vertaald, betekent niet per definitie “eeuwig”. Het verwijst specifiek naar een “tijdperk” of een “eon”, een specifieke tijdsperiode. Het is echter een periode die wij als mensen - miljarden jaren - niet kunnen overzien.

1 Korinthiërs 15:20-26 'Maar zo is het gelukkig niet! Christus is weer levend gemaakt, als eerste van de velen die gestorven zijn.

Want zoals de dood door een mens is gekomen, is ook het nieuwe leven dankzij een mens gekomen. Zoals alle mensen, als nakomelingen van Adam, sterven, zo zullen ook alle volgelingen van Christus levend worden gemaakt.

Ieder op zijn beurt, natuurlijk. Eerst is Christus Zelf levend geworden. En als Hij terugkomt, zullen allen die bij Hem horen, ook levend worden. Daarna komt het einde.

Wanneer Christus alle vijandige overheersing, gezag en macht heeft uitgeschakeld, zal Hij zijn koningschap aan God de Vader overdragen. Christus moet net zo lang regeren tot Hij alle tegenstanders heeft onderworpen. De laatste vijand die uitgeschakeld wordt, is de dood. ' 

Uw aandacht voor het laatste korte zinnetje: DE LAATSTE - vijand die uitgeschakeld wordt - IS DE DOOD.

Als je dood bent dan kun je NIET nog een keer gedood worden. Het is aangetoond dat de gevallen engelen meerdere keren tot het licht kunnen komen.

Zodra satan berouwvol terug keert in het Gods rijk, dan is de dood er niet meer. 

1 Korintiërs 15:27-28 Want God heeft alles aan Christus onderworpen. Maar als God zegt dat Hij alles aan Christus onderworpen heeft, is Hij daar natuurlijk Zelf van uitgesloten. En als alles eenmaal aan Christus onderworpen is, zal ook Hij Zich aan zijn Vader onderwerpen. Dan zal alles en iedereen volledig door God worden beheerst.

Colossenzen 1:15 Hij - Jezus - is het (zichtbare) beeld van de Onzichtbare God. 

Zodra het zichtbare beeld Jezus van God de taak heeft vervuld, dan zal Hij zich onderwerpen aan God, d.w.z. Het zichtbare beeld zal nooit meer worden waargenomen, want Jezus is God en het verbond is weer hersteld.

Satan en zijn volgelingen waren gevallen omdat ze God nog nooit hadden gezien, hoogmoed was en is de oorzaak van de val.

Door het zichtbare beeld Jezus van de onzichtbare God is dat verandert. Dit is de reden dat God via Zijn zichtbare beeltenis genade voor recht laat spreken.

Ieder gevallen mens (engel) zal Jezus moeten volgen in nederigheid tot en met de dood.De dood van 2 miljard NEDERIGE ongelovigen.

Eerst een korte uitleg van het NEDERIG zijn. Iemand is nederig als hij/zij bereidt is om de onderste weg te gaan. Dit wil NIET zeggen dat ze het met iemands mening altijd eens zijn, maar ze hebben de bereidheid om zich dienstbaar op te stellen op een dusdanige manier dat ze zonder te vragen en onopgemerkt een ander tot dienst willen zijn.

U heeft kunnen zien dat er in het hoofdstuk "De dood der Rechtvaardigen" 2 miljard mensen zijn overleden door het beschreven geweld in Openbaring 6:7-8.
Er zijn dus 6 miljard mensen overgebleven. Het oorlogsgeweld zal worden beëindigd door het natuurgeweld dat dus een derde deel van de mensheid zal doden.
De rekensom is eenvoudig: een derde deel van 6.000.000.000 = opnieuw 2.000.000.000 doden.

Openbaring 6:12-14 'En ik zag, toen Hij het zesde zegel opende, en daar geschiedde een (1) grote aardbeving en de zon werd (2) zwart als een haren zak en de maan werd geheel als bloed. En de (3) sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn wintervijgen laat vallen, wanneer hij door een harde wind geschud wordt. En de hemel week terug als een boekrol, die wordt opgerold, en alle berg en eiland werd van zijn plaats gerukt. '

Openbaring 6:12-14 heeft het over drie situaties die 2.000.000.000 mensen zullen doden. Deze drie situaties in normaal taalgebruik zijn:

 1. Een aardbeving
 2. Een vulkaanuitbarsting
 3. Een meteoren regen

In de onderstaande tekst uit Openbaring 9:13-18 ziet u deze voor de tweede keer genoemd.

Zacharia 13:8-9 'In het gehele land, luidt het woord des Heren, zullen twee derden uitgeroeid worden en de geest geven, maar een derde zal daarin overblijven. Dat derde deel zal Ik in het vuur brengen, en Ik zal hen smelten, zoals men zilver smelt, ja hen louteren, zoals men goud loutert. Zij zullen mijn naam aanroepen en Ik zal hen verhoren. Ik zeg: Dat is mijn volk; en zij zullen zeggen: De Here is mijn God.'

Openbaring 9:16-18 'En het aantal bereden troepen bedroeg tweemaal tienduizend maal tienduizend, en ik hoorde hun aantal. En in dit visioen zag ik de paarden en hen die erop zaten aldus: ze hadden vuurrode en blauwe en zwavelkleurige borstharnassen. En de hoofden van de paarden waren als leeuwenkoppen, en uit hun mond kwam vuur, rook en zwavel. Door deze drie werd het derde deel van de mensen gedood: door het vuur, de rook en de zwavel die uit hun mond kwam. ' 

De hierboven genoemde teksten vertellen zeer duidelijk dat een derde deel van de mensheid omkomt. De oorzaken zijn het natuurgeweld, een natuurgeweld dat alleen God zelf zo kan organiseren. Het natuurgeweld stopt WERELDOORLOG III en het begint met een meteorenregen die een derde deel van de aardoppervlakte zal verbranden. 

Er zijn nog twee factoren die een rol zullen spelen, dat is een aardbeving waarbij de aardbevingen Turkije en Syrie kinderspel bij zijn. Ook zal er een vulkaanuitbarsting zijn die de zon zal verduisteren en de maan bloedrood zal kleuren - dit zijn alleen maar optische factoren. Deze vulkaanuitbarsting zal zoveel zwavel spuwen dat het water dusdanig zal verzuren dat de vissen en de mensen hierdoor zullen omkomen.

Dit derde deel zijn ongelovige mensen, maar ze zijn altijd bereidt om anderen in de kleine dingen te steunen zonder dat ze willen opvallen, dat zijn de liefdesgaven waar Mattheus 6 overspreekt. God heeft deze gevallen engelen lief, maar Hij zal bewijzen dat Hij bestaat, dat doet Hij via het vagevuur 1000 jaar lang.

Mattheüs 6:1-4  'Wees op uw hoede dat u uw liefdegave niet geeft in tegenwoordigheid van de mensen om door hen gezien te worden; anders hebt u geen loon bij uw Vader, Die in de hemelen is. Wanneer u dan een liefdegave geeft, laat het niet voor u uitbazuinen, zoals de huichelaars in de synagogen en op de straten doen, opdat zij door de mensen geëerd zouden worden. Voorwaar, Ik zeg u: Zij hebben hun loon al. Maar als u een liefdegave geeft, laat dan uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet, zodat uw liefdegave in het verborgene zal zijn; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. ' 

1 Korinthe 3:10-15 'Overeenkomstig de genade van God die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouwt daarop. Ieder dient er echter op toe te zien hoe hij daarop bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus. Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro, ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hijzelf echter zal behouden worden, maar wel zo: als door vuur heen. ' 

Nadat de wereldbevolking is gehalveerd zal er grote droefheid zijn. In ieder gezin zijn er doden te betreuren

Zacharia 12:12-14 Heel Israël - de hele wereldbevolking - zal in diepe rouw gedompeld zijn. Het hele volk zal gebukt gaan onder verdriet. Koning, profeet, priester en de gewone man zullen hetzelfde lijden delen. Elk gezin zal zijn verdriet alleen verwerken, mannen en vrouwen apart.

U ziet dat de KONING, de PRIESTER, de PROFEET en de GEWONE MAN de wereldoorlog en de natuurrampen zullen overleven en de echte tijd van VERDRUKKING zullen betreden. 

 • De koning/president: Onrechtvaardige heerschappij, daarom zullen ze pas gedood worden in de Verdrukkingstijd voor het grote oordeel.
 • De priester is de huidige predikant: Geen enkele predikant kent de waarheid. 
 • De profeet: Mijn taak is niet voorbij. Net als Henoch en Elia mag ik nog profeteren. Net als Henoch en Elia zal ook ik worden vermoord. 
 • De "gewone" man: Er zijn zeer veel mensen die hooghartig het beter denken te weten dan de Allerhoogste. 


Het vagevuur is een onderdeel van het Dodenrijk.

Het dodenrijk is een begrip wat niet wordt begrepen. Er zijn zeer veel verschillende bijbels. Een overal worden er verschillende termen voor gebruikt. De oorspronkelijke papieren statenbijbel heeft ongeveer 75 keer het woord DODENRIJK staan. De Herziene Statenbijbel GEEN ENKELE keer. Dit is dus een duidelijk bewijs van de manipulatie van de bijbel. 

Openbaring Van Paulus
PDF โ€“ 1.002,2 KB 85 downloads

Zoals al is aangetoond met de profetie van Ezra is de bijbel incompleet en de Apocriefe geschriften behoort u bij de bijbel te betrekken.

Zoals gezegd moeten er twee getuigen zijn om te bewijzen dat iets vast staat. 

U kunt de hiernaast getoonde pdf-bestanden gratis downloaden en onderzoeken. Ondanks dat de Openbaringen van Petrus 7 pagina's heeft en die van Paulus 20, zeggen de beide documenten hetzelfde. De beide documenten vormen een eenheid met het Evangelie van Nicodemus en met het Boek van Henoch. U kunt deze vier documenten gedeeltelijk lezen en geheel downloaden op deze pagina. 

Openbaring Van Petrus
PDF โ€“ 735,6 KB 77 downloads

Het dodenrijk bestaat uit vier afdelingen.

 1. De Rechtvaardigen, dat zijn de mensen die God geloven en Zijn naam altijd hebben hooggehouden in stilte. 
 2. De strafplaats, het vagevuur. Zie onderstaand enkele voorbeelden uit de beide openbaringen.
 3. Het voorgeborchte voor de Hel.
 4. Een wachtruimte voor de vermoorde zielen, waaronder de geaborteerde kinderen. Iedere moordenaar zal verantwoording moeten afleggen.

Openbaringen van Petrus

De rechtvaardigen en de zondaars worden gescheiden

3 En Hij liet mij in zijn rechterhand de zielen van alle mensen zien. En op de palm van zijn hand het beeld van wat op de laatste dag zal plaatsvinden: Hoe de rechtvaardigen en de zondaars gescheiden zullen worden en hoe het de oprechten van hart zal vergaan en hoe de boosdoeners tot in alle eeuwigheid zullen worden uitgeroeid. We zien hoe de zondaars in grote droefheid en verdriet wenen totdat allen ook huilen die het hebben gezien, of het nu rechtvaardigen of engelen waren, en ook Hijzelf.
En ik vroeg Hem en zei tegen Hem: Heer, sta me toe om te zeggen wat u over de zondaars gezegd hebt, namelijk dat het beter was als ze niet geschapen waren.' En de Heiland antwoordde me: "Petrus, waarom zeg je dat het beter voor hen zou zijn niet geschapen te zijn? Je verzet je tegen God. Zou jij dan meer medelijden met hen hebben dan Hij voor zijn beeld, want Hij heeft hen uit het niets laten komen. Je bent ontzet omdat je het gejammer hebt gezien dat zondaars in de laatste dagen ten deel zal vallen. Maar Ik zal je hun daden laten zien waarmee zij tegen de Allerhoogste hebben gezondigd.

29 Daartegenover waren weer andere mannen en vrouwen die zich op hun tong beten en vuur in hun mond hadden. Dat waren valse getuigen.
30 Op een andere plaats was gloeiend grind, scherper dan een zwaard of een puntige spies, Bij wijze van straf wentelden mannen en vrouwen zich rond in smerige lompen. Ze waren rijk geweest en hadden op hun rijkdom vertrouwd. Ze hadden geen medelijden gehad met wezen en weduwen en ze hadden niet om het gebod van God gegeven.
31 Ergens anders stonden mannen en vrouwen tot hun knieën in een grote poel vol met pus en bloed en opborrelende modder. Ze hadden geld uitgeleend en het met woeker teruggevraagd.
32 Andere mannen en vrouwen werden van een steile helling afgegooid en als ze beneden waren aangekomen werden ze door hun belagers gedwongen weer naar boven te klimmen. Vandaar werden ze weer naar beneden gegooid. Ze mochten daarvan geen ogenblik uitrusten. Dat waren zij die hun lichaam bezoedelden door zich als vrouw te gedragen. De vrouwen onder hen waren zij die met elkaar hadden geslapen als een man met een vrouw.
33 En er was bij die helling een geweldig vuur. Daar stonden de mannen die voor zichzelf met eigen hand gesneden beelden hadden gemaakt in plaats van God (te aanbidden). En bij hen waren andere mannen en vrouwen die gloeiende staven hadden waarmee ze elkaar te lijf gingen. Ze gingen voortdurend verder met deze straf.
34 En in de buurt waren weer anderen, zowel vrouwen als mannen, die in brand stonden en ronddraaiden en gebraden werden. Dat waren zij die de weg van God hadden verlaten.

Openbaringen van Paulus

De engelen brengen verslag uit
7 Mensenkinderen, kijk, de schepping is onderworpen aan God maar alleen het menselijk geslacht zondigt. Daarom moeten jullie, mensenkinderen, de Heer God onophoudelijk zegenen, alle uren en alle dagen, maar vooral wanneer de zon ondergaat. Want dan gaan alle engelen naar de Heer om Hem te aanbidden en om de werken van de mensen aan te bieden die elk heeft gedaan van de morgen tot de avond, zowel goed als slecht. En er is een engel die vol vreugde de mens die hij bewoont verlaat. Wanneer dus de zon is ondergegaan, op het eerste uur van de nacht, op dat uur komt de engel van elk volk en van iedere man en iedere vrouw. Dat zijn de engelen die hen beschermen en bewaren, want de mens is het beeld van God. Eveneens komen op het morgenuur dat wil zeggen het twaalfde van de nacht - alle engelen van mannen en vrouwen bij God om Hem te aanbidden. Dan bieden ze al het werk aan dat elk mens heeft verricht, zowel goed als slecht. Iedere dag en nacht bieden de engelen het totaal van al het werk van het menselijk geslacht aan God aan. Daarom zeg ik jullie, mensenkinderen, zegent de Heer God onvermoeibaar al de dagen van jullie leven.

Het oordeel over de rechtvaardigen en de zondaars
11 En de engel nam het woord en zei tegen me: 'Volg me en ik zal de plaats van de heiligen laten zien. Na hun dood worden ze daarheen gebracht. Daarna zal ik je meenemen naar de afgrond en je de zielen laten zien van de zondaars die na hun dood daarheen zijn gebracht." En ik volgde de engel en hij bracht mij naar de hemel en ik zag het uitspansel en ik zag daar de machten en de vergetelheid die bedrieglijk is en het hart van de mens naar zich toetrekt. Ook zag ik de geest van de laster en die van de ontucht en van razernij en de geest van de schaamteloosheid. Daar waren de vorsten van alles wat kwaad is. Dit zag ik onder het uitspansel van de hemel. En opnieuw keek ik toe en ik zag onbarmhartige engelen die geen medelijden kenden. Hun gezicht was vol razernij en hun tanden
staken uit hun mond naar buiten. Hun ogen fonkelden als de morgenster van het oosten en van de haren op hun hoofd schoten vonken van vuur evenals uit hun mond." En ik vroeg de engel "Wie zijn dat, heer? En de engel antwoordde mij: 'Dat zijn zij die bestemd zijn voor de zielen van de goddelozen in het noodlottige uur, de mensen die niet geloofd hebben dat zij de Heer als helper hadden en niet op Hem gehoopt hebben.'
12 En ik keek omhoog en ik zag andere engelen. Hun gezicht straalde als de zon, hun lendenen waren omgord met gordels van goud en ze hadden palmtakken in hun hands en het teken van God. Ze waren gekleed in gewaden waarop de naam van de Zoon van God was geschreven. En ze waren vol mildheid en barmhartigheid. Ik vroeg de engel: "Wie zijn dat, heer, die zo schoon en barmhartig  zijn?" En de engel antwoordde me: 'Dat zijn de rechtvaardige engelen die in het noodlottige uur uitgezonden worden om de zielen van de rechtvaardigen te halen, die hebben geloofd dat zij de Heer als helper hebben.' En ik zei tegen hem: 'Is het nodig dat rechtvaardigen en de zondaars getuigen tegenkomen wanneer ze gestorven zijn? En de engel antwoordde me: 'Er is maar één weg waar ieder
op weg naar God langskomt, maar de rechtvaardigen die een heilige helper bij zich hebben worden niet in verwarring gebracht wanneer ze langs deze weg gaan om voor het aangezicht van God te verschijnen."

De wachtruimte

18 En onmiddellijk werden de zielen tevoorschijn gebracht en de ziel van de zondaar herkende hen. En de Heer zei tot de ziel van de zondaar Ik geef je opdracht openlijk uit te spreken wat je de zielen die je hier ziet, hebt aangedaan toen ze in de wereld waren En ze antwoordde: Heer, nog geen jaar geleden heb ik hen vermoord en haar bloed heb ik vergoten op aarde en ik heb met een ander ontucht gepleegd. En bovendien heb ik haar op een grove manier nadeel berokkend door haar vermogen op te maken. En de Heer God, de rechtvaardige rechter, zei: Wist jij het niet, dat degene die geweld heeft ondergaan en het eerst gestorven is hier worden bewaard totdat de schuldige is gestorven die de ander geweld heeft aangedaan en dat dan beiden voor de rechter verschijnen en dat daarop ieder dat ontvangt wat in overeenstemming is met wat hij heeft gedaan?

Het vagevuur

37 En ik zag nog meer kuilen op die plaats en daar middenin was een rivier vol met een menigte mannen en vrouwen. Wormen aten hen op. En ik huilde en zuchtend vroeg ik aan de engel: 'Heer, wie zijn dat?' En hij zei dat dit mensen zijn die rente op rente eisen. Ze vertrouwen wel op hun rijkdom, maar ze verwachten niet dat God hun helper is.' En verder zag ik nog een enge plaats. Er was iets als een muur en daaromheen een vuur. Daarbinnen zag ik mannen en vrouwen die op hun tong beten en ik vroeg: Wie zijn dat, heer?' Hij zei tegen me dat dit de mensen zijn die in de kerk het woord van God minachten door er geen aandacht aan te geven. "Ze beschouwen de Heer en zijn engelen als niets. Daarom krijgen ze nu ook een passende straf."
38 En ik zag nog een oude man, beneden in de kuil en hij zag eruit als bloed. Ik vroeg: 'Heer, wat is dit voor een plaats?' En hij zei dat in deze kuil alle straffen naar binnen komen. En ik zag mannen en vrouwen die tot hun lippen ondergedompeld waren. Ik vroeg: 'Wie zijn dat, heer?' Hij zei dat dit de tovenaars waren, die mannen en vrouwen aan magische toverkunsten hadden blootgesteld. 'Men heeft gezien dat ze daarmee niet ophielden voor ze gestorven waren.' En verder zag ik mannen en vrouwen met een pikzwart gezicht in een kuil vol vuur. Ik zuchtte en huilde en vroeg: 'Wie zijn dat, heer?' En hij zei dat dit ontuchtigen zijn en echtbrekers. Ze hadden hun eigen vrouw, maar ze hadden toch ontucht gepleegd. Zo hebben ook vrouwen echtbreuk gepleegd hoewel ze toch hun eigen man
hadden. Daarom ondergaan ze onophoudelijk straf. 
39 En ik zag daar meisjes in zwarte kleren en vier vreselijke engelen met kettingen van vuur in hun hand. Ze deden die om haar hals en brachten hen in de duisternis. En opnieuw vroeg ik huilend aan de engel: 'Wie zijn dat, heer?' En hij zei me dat dit maagden waren die hun maagdelijkheid hadden bezoedeld zonder dat hun ouders dat wisten. Daarom ondergaan ze voortdurend de gerechte straf. En plotseling zag ik daar mannen en vrouwen met afgesneden handen en voeten. Ze stonden naakt op een plaats vol ijs en sneeuw en wormen aten hen op. Toen ik dat zag, huilde ik en vroeg: 'Wie zijn dat, heer?' Hij zei: 'Dat zijn de mensen die wezen, weduwen en armen benadeeld hebben." Ze hebben hun verwachting niet op de Heer gesteld, daarom ondergaan ze voortdurend hun passende straf.' En ik merkte hoe anderen boven een waterstroom hingen. Hun tong was uitgedroogd. Voor hun ogen waren veel vruchten maar het was hun niet geoorloofd daarvan te nemen. En ik vroeg hem: "Wie zijn dat, heer?' Hij zei me dat dit de mensen zijn die voor het vastgestelde uur de vasten beëindigden. Daarom krijgen ze deze straf onophoudelijk. Ook zag ik mannen en vrouwen die aan hun wenkbrauwen en haar opgehangen waren. Een rivier van vuur sleurde hen mee. En ik zei: "Wie zijn dat, heer? Hij zei me dat dit de mensen zijn die niet omgaan met hun eigen man of vrouw, maar wel met overspeligen. Daarom krijgen ze onophoudelijk hun gerechte straf. Ik zag ook mannen en vrouwen met stof bedekt. Ze zagen eruit als bloed en ze verbleven in een kuil vol pek en zwavel en liepen naar beneden naar de rivier van vuur En ik vroeg: 'Wie zijn dat, heer?" Hij zei me dat dit de mensen zijn die de goddeloosheid van Sodom en Gomorra hebben bedreven. mannen met mannen." Daarom ondergaan ze voortdurend straf

Voorgeborchte van de Hel
41 En hij droeg me van het noorden weg en zette me boven een put en die bleek met zeven zegels verzegeld te zijn. De engel die bij me was nam het woord en zei tegen de engel van die plaats dat hij het deksel van de put moest openen om Gods innig geliefde vriend Paulus daarin een blik te gunnen, omdat hem toestemming was gegeven om alle straffen van de onderwereld te zien. De engel zei tegen me dat ik op een afstand moest gaan staan om de stank van die plaats te kunnen uithouden.
Toen de put open was kwam er onmiddellijk een of andere vuile, zeer gemene stank omhoog die alle straffen te boven ging. Ik keek in de put en zag klompen van vuur die aan alle kanten in brand stonden en een nauwe opening. En de ruimte van die opening van de put was zo nauw dat er slechts één mens door kon. De engel begon te spreken en zei tegen me dat als iemand in deze put van de afgrond is gegooid en de ingang boven hem was verzegeld, er nooit meer iets van hem werd vernomen voor het aangezicht van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en de heilige engelen. En ik zei: "Wie zijn dat, heer, die in deze put worden gegooid. Hij zei tegen mij dat dit ieder is die niet belijdt dat Christus in het vlees is gekomen" en dat de maagd Maria hem heeft gebaard en ieder die ontkent dat het brood van de eucharistie en de beker van de zegening het lichaam en bloed van Christus is."De tijd van Verdrukking, 4 miljard hooghartigen.

De wereldbevolking is gehalveerd. De gelijkenis van de 10 maagden is bewaarheid, want 5 is de helft van 10. 4 miljard is de helft van 8 miljard. Alle zachtaardige mensen zijn weggenomen, zowel gelovigen als ongelovigen. Dom of Wijs is niet gelovig of ongelovig, maar het gaat om nederigheid en hooghartigheid.

Zacharia 12:12-14 Heel Israël - de hele wereldbevolking - zal in diepe rouw gedompeld zijn. Het hele volk zal gebukt gaan onder verdriet. Koning, profeet, priester en de gewone man zullen hetzelfde lijden delen. Elk gezin zal zijn verdriet alleen verwerken, mannen en vrouwen apart.

Zacharia 13:8 'Het zal gebeuren, spreekt de HEERE, dat in heel het land twee derde ervan uitgeroeid zal worden en de geest zal geven, en een derde ervan zal overblijven. ' 

Het tweederde deel dat overblijft zijn 4.000.000.000 mensen. Deze zullen de geest geven, dat betekent dat ze weer worden opgenomen in DE LAAGSTE PLAATSEN VAN DE AARDE - Psalm 139:15-18 - de poel van Vuur en Zwavel, de Hel in het midden der aarde.

De tijd van verdrukking zou oorspronkelijk beginnen op 21 oktober 2002, maar deze tijd is ingekort.

De hieronder genoemde 5 maanden kunnen dus ook korter zijn.

Er is 1 zekerheid: Goede Vrijdag 3 april 2026 start het 1000-jarig rijk.

De Tijd van Verdrukking is in delen op te delen - deel 1.

Openbaring 9:1-12 'En de vijfde engel blies op de bazuin, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen. En hem werd de sleutel van de put van de afgrond gegeven. En hij opende de put van de afgrond, en er steeg rook op uit de put als rook van een grote oven. En de zon en de lucht werden verduisterd door de rook van de put. En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde, en hun werd macht gegeven, zoals de schorpioenen van de aarde macht hebben.

En tegen hen werd gezegd dat ze geen schade mochten toebrengen aan het gras van de aarde, of welke groene plant of welke boom dan ook, maar alleen aan de mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofd hadden. En hun werd macht gegeven, niet om hen te doden, maar om hen te pijnigen, vijf maanden lang. Hun pijniging was als de pijniging door een schorpioen, wanneer hij een mens steekt. En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken maar die niet vinden. En zij zullen ernaar verlangen te sterven, maar de dood zal van hen wegvluchten.

En de sprinkhanen zagen eruit als paarden die voor de oorlog gereedgemaakt zijn. En op hun koppen droegen zij kransen als van goud, en hun gezichten leken op gezichten van mensen. En zij hadden haar als haar van vrouwen, en hun tanden waren als tanden van leeuwen. En zij hadden borstharnassen van ijzer, en het geluid van hun vleugels was als het geluid van wagens met veel paarden die ten strijde snellen. En zij hadden staarten die leken op schorpioenen, en er zaten angels aan hun staarten. En zij hadden de macht om de mensen schade toe te brengen, vijf maanden lang. En zij hadden een koning over zich, de engel van de afgrond. Zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon, en in het Grieks heeft hij de naam Apollyon. Het ene wee is voorbijgegaan. Zie, nog twee weeën komen hierna. 

De Tijd van Verdrukking is in delen op te delen - deel 2.

Jesaja 5:25-30   'Daarom is de toorn van de HEERE tegen Zijn volk ontbrand. Hij heeft Zijn hand tegen hen uitgestrekt; Hij heeft hen geslagen, zodat de bergen sidderen, en hun dode lichamen als vuilnis midden op straat liggen. Bij dit alles keert Zijn toorn zich niet af, en nog is Zijn hand tegen hen uitgestrekt. Want Hij zal een banier omhoogheffen voor de heidenvolken van ver weg. Van het einde der aarde fluit Hij hen naar Zich toe; en zie, daar komen zij, haastig en snel! Onder hen zal niemand vermoeid zijn of struikelen, niemand zal sluimeren of slapen. Bij niemand zal de gordel om zijn heupen losraken of de riem van zijn schoen breken. Hun pijlen zullen scherp zijn, al hun bogen gespannen, de hoeven van hun paarden zullen als keisteen beschouwd worden, de wielen van hun wagens als een wervelwind. Hun gebrul zal zijn als dat van een leeuwin, zij zullen brullen als jonge leeuwen, zij zullen grommen, hun prooi grijpen en wegslepen, en er is niemand die redt. Op die dag zullen zij tegen het volk grommen als het grommen van de zee. Wanneer men naar de aarde kijkt, zie, duisternis en benauwdheid, en het licht zal door haar rookwolken verduisterd zijn.' 

Jeremia 14:14-16 'De HEERE zei tegen mij: Die profeten profeteren vals in Mijn Naam. Ik heb hen niet gezonden, Ik heb hun geen opdracht gegeven en Ik heb niet tot hen gesproken. Zij profeteren u een leugenvisioen, waarzeggerij, holle praat en bedrog van hun eigen hart. Daarom, zo zegt de HEERE over de profeten die profeteren in Mijn Naam, hoewel Ík hen niet heb gezonden, en zij toch zeggen: Er zal geen zwaard en honger in dit land zijn. Die profeten zullen zelf door het zwaard en door de honger omkomen. En het volk waartegen zij profeteren, zal weggeworpen worden op de straten van Jeruzalem (de aarde) vanwege de honger en het zwaard, zonder dat iemand hen begraaft: hen, hun vrouwen, en hun zonen en hun dochters. Zo zal Ik hun kwaad over hen uitstorten. '

De Tijd van Verdrukking is in delen op te delen - deel 3.Het einde van de mensheid in deze Verlossingsperiode.

Jesaja 24:5-6 'Want het land is ontheiligd door zijn inwoners: zij overtreden de wetten, zij veranderen elke verordening, zij verbreken het eeuwige verbond. Daarom verteert de vervloeking het land en moeten zijn inwoners boeten. Daarom zullen de inwoners van het land verbrand worden, zodat er weinig stervelingen zullen overblijven. '

UITLEG: Op het einde – dus voor 3 april 2026 – zal God alles wat op de aarde leeft – dus loopt, zwemt, kruipt, vliegt, groeit en bloeit – volledig vernietigen. Ja, dus ook alle nog in leven zijnde mensen. De bergen zullen smelten, de dalen zullen splijten, dus het gehele aardoppervlak zal veranderen. Niets zal meer herkenbaar zijn, geen enkel gebouw zal blijven bestaan, geen steen zal meer terug te vinden zijn.

Maar weet u, God is Liefde. Allen die Hij nu zal vernietigen zullen éénmaal – na miljarden jaren – in alle Goddelijke Liefde weer opgenomen worden in Zijn Rijk. Het aardse lichaam wordt nu vernietigd, maar de geest kan niet vernietigd worden. Alles wat van Hem uitgaat heeft een leven zonder einde. De geest van God zal ooit weer bij Hem terugkomen, maar daar is voor nodig dat de ziel vanuit de vrije wil de EERSTE LIEFDE zal uitstralen.

Heb God in deemoed lief boven alles en je naaste als jezelf tot en met de dood.

Jesaja 24:22 Zij zullen verzameld worden als gevangenen in een kerker, zij zullen opgesloten worden in een gevangenis, maar na vele dagen zal er weer naar hen omgezien worden.

Uitleg Jesaja 24:22: De aarde is de gevangenis en de kerker is de Hel, het binnenste van de aarde.

Een dag van God is gebaseerd op de Jubelperioden. Eén dag is dus een periode van 49 menselijke jaren. Eén jaar heeft 1000 dagen. 

Eén jaar duurt bij God dus: 49 X 1000 = 49.000 menselijke jaren. 

Met veel dagen wordt al snel een periode van miljoenen menselijke jaren bedoelt.

Openbaring 18:8-10 'Daarom zullen haar plagen op één dag komen: dood en rouw en hongersnood, en zij zal met vuur verbrand worden; want sterk is de Here God, die haar geoordeeld heeft. En de koningen der aarde, die met haar gehoereerd hebben en weelderig geweest zijn, zullen over haar wenen en weeklagen, wanneer zij de rook van haar verbranding zien, van verre staande uit vrees voor haar pijniging, zeggende: Wee, wee, gij grote stad, Babylon, gij sterke stad, want in één uur is uw oordeel gekomen. '

Micha 1:2-7 'Hoort, gij volkeren altemaal; merk op, gij aarde en haar volheid, opdat de Here Here getuige zij tegen u, de Here uit zijn heilige tempel. Want zie, de Here gaat uit van zijn woning, en Hij daalt neder en treedt op de hoogten der aarde. De bergen versmelten onder Hem en de dalen splijten, als was voor het vuur, als water dat afgutst van een helling. Om Jakobs overtreding is dit alles en om de zonden van het huis Israëls. Wat is Jakobs overtreding? Is het niet Samaria? En wat (de zonde van) Juda’s hoogten? Is het niet Jeruzalem? Daarom zal Ik Samaria maken tot een puinhoop op het veld, tot een oord om wijngaarden te planten; Ik zal zijn stenen in het dal nederstorten en zijn fundamenten blootleggen. Al zijn gesneden beelden zullen stukgeslagen worden, en al zijn wijgeschenken met vuur verbrand worden, en al zijn afgodsbeelden zal Ik te gruizel slaan, want van hoerenloon heeft het ze bijeengebracht en zij zullen weder tot hoerenloon worden. ' 

Zefanja 1:2-6 Volkomen zal Ik alles van de aardbodem wegvagen, luidt het woord des Heren. Ik zal wegvagen mens en dier, Ik zal wegvagen het gevogelte des hemels en de vissen der zee, en de ergernissen met de goddelozen; ja, Ik zal de mensen van de aardbodem uitroeien, luidt het woord des Heren. Ik zal mijn hand uitstrekken tegen Juda en tegen alle inwoners van Jeruzalem, en Ik zal uit deze plaats uitroeien het overblijfsel van Baäl en de naam der afgodendienaren (1met de priesters, en hen die op de daken zich nederbuigen (2) voor de heer des hemels, en die zich nederbuigen en zweren bij de Here (3) en zweren bij hun Moloch (satan); ook hen die van de Here afvallen (4), en die de Here niet zoeken noch naar Hem (5) vragen.

1 --> Afgodsaanbidders met de priesters: o.a. de katholieken, dus rooms, orthodox, anglicaanse kerk, oosterse christenen en de boeddhisten.
2 --> Op de daken zich nederbuigen, dus zeer openlijk bidden, zie ook Mattheus 6:5-10.
3 --> Christenen die schijnheilig zijn, ze hebben de mond vol over God/Jezus. Ze zoeken alleen maar bewondering.
4 --> De mensen die niet meer geloven.
5 --> De mensen die Hem altijd blijven afwijzen.

1 Korinthe 15:50-52 'Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk van God niet kunnen beërven, en de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen niet allen (de enkele mannen uit Ezechiël) ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden. '

Ezechiël 12:15-16 'Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben, wanneer Ik hen onder de heidenvolken verspreid en hen in die landen verstrooi. Maar Ik zal uit hen een klein aantal mannen doen overblijven van het zwaard (derde wereldoorlog), van de honger (hongerdodenen van de pest (Covid19), zodat zij al hun gruweldaden kunnen vertellen onder de heidenvolken waar zij komen. Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben. 

1 Thessalonicenzen 4:13-17 'Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn (de enkele mannen uit Ezechiël), samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. ' 

Het einde is door nucleair bommen geweld. Het zal letterlijk gebeuren dat de wereld in 1 uur tijd volledig zal worden omgeploegd.

De oude profeten hadden nog enkel idee over de huidige vernietigingsmogelijkheden, maar hun omschrijving in de oude stijl is 100% om te vormen naar de huidige mogelijkheden. Het 1000 jarig rijk begint op Goede Vrijdag 3 april 2026.

De eerste bewoners van het 1000-jarig rijk op 3 april 2026

Allereerst natuurlijk de mededeling dat de gregoriaanse jaar berekening niet meer van toepassing zal zijn. Jezus zelf heeft vanaf dat moment de leiding tijdens deze 1000 jaar en ongetwijfeld zal Hij alles bijhouden en organiseren. Hij heeft de leiding. Let op: Hij heeft de leiding, en dat is iets totaal anders dan het heersen wat wij Nu gewend zijn. Het is de liefde die zal regeren en dat is niet te vergelijken met een machtsuitstraling. Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf.

Openbaring 12:6 'En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden twaalfhonderdzestig dagen. ' 

Het klinkt voor velen raar, maar er zullen twee groepen zijn.

 1. Een groep mensen die nog in het vlees zullen zijn, dus met een lichaam van vlees en bloed. Deze groep zal - net als de zonen van Noach – voor een nieuw nageslacht zorgen. Ze zullen leven en niet meer sterven, hun leven zal een hoge ouderdom kennen zoals ook beschreven staat in de bijbel van de mensen uit de tijd van Henoch. De mens in vlees en bloed zullen zich vermeerderen tot een enorm getal.
 2. De martelaren uit de voorgaande generatie (de periode van 8 tot 8.000.000.000 personen) die de opstandig mochten beleven kort vóór het moment dat God alles vernietigde en zijn opgenomen in een ondeelbaar moment, tezamen met de enkele mannen die waren overgebleven, deze personen komen allen terug in een geestelijk lichaam. Deze kleine groep is en blijft klein, dit groepje vermeerdert zich niet.

 Mattheüs 24:37   ' Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.

1 Petrus 3:20 ' namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige – dat is acht – mensen behouden werden door het water heen. '

2 Petrus 2:5 'en als God de oude wereld niet gespaard heeft, maar het achttal van Noach, de prediker van de gerechtigheid, bewaard heeft, toen Hij de zondvloed over de wereld van de goddelozen bracht; '

De onderstaande teksten gaat over de apostelen en de profeten die vermoord zijn en nog vermoord zullen worden. Deze mannen mogen 1000 jaar getuigen in het 1000-jarig rijk. Ze zullen vertellen over deze tijd hoe de satan woedde ter waarschuwing voor de mensheid in het 1000-jarig rijk.

1 Thessalonicenzen 4:13-17 'Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem.

Openbaring 20:4 En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, en die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, en die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij leefden en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang. 

Maar de overige van de doden werden niet weer levend, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deelheeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, duizend jaar lang.

Zo zal het zijn in het 1000-jarig rijk, 1000 jaar lang.

Jesaja 11:6-9 ' Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerliggen, een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn, een kleine jongen zal ze drijven. Koe en berin zullen samen weiden, hun jongen zullen bij elkaar neerliggen. Een leeuw zal stro eten als het rund. Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder, en in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken. Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel Mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt. ' 

Jesaja 65:17-25  'Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden, ze zullen niet meer opkomen in het hart. Maar wees vrolijk en verheug u tot in eeuwigheid in wat Ik schep, want zie, Ik schep Jeruzalem een vreugde en zijn volk blijdschap. En Ik zal Mij verheugen over Jeruzalem en vrolijk zijn over Mijn volk. Geen stem van geween zal erin meer gehoord worden, of een stem van geschreeuw. Daar zal niet meer zijn een zuigeling die maar enkele dagen leeft of een oude man die zijn dagen niet zal volmaken, want een jonge man zal sterven als een honderdjarige, maar een zondaar, al is hij honderd jaar, zal vervloekt worden. Zij zullen huizen bouwen en erin wonen, zij zullen wijngaarden planten en van hun vrucht eten. In wat zij bouwen, zal geen ander wonen, van wat zij planten, zal geen ander eten. Want de dagen van Mijn volk zullen zijn als de dagen van een boom, en Mijn uitverkorenen zullen lang genieten van het werk van hun handen. Zij zullen zich niet voor niets vermoeien of kinderen baren voor iets verschrikkelijks, want zij zijn het nageslacht van de gezegende door de HEERE, en hun nakomelingen met hen. En het zal geschieden dat voordat zij roepen, Ík zal antwoorden, terwijl zij nog spreken, Ík zal horen. Een wolf en een lammetje zullen gezamenlijk weiden, een leeuw zal stro eten als een rund, een slang – zijn voedsel zal stof zijn. Zij zullen geen kwaad doen en geen verderf aanrichten op heel Mijn heilige berg, zegt de HEERE .' 

Jesaja 66:7-14  'Voordat zij weeën kreeg, heeft zij gebaard. Nog voor een wee over haar kwam, heeft zij een jongetje ter wereld gebracht. Wie heeft ooit zoiets gehoord? Wie heeft iets dergelijks gezien? Zou een land geboren kunnen worden op één dag? Zou een volk geboren kunnen worden in één keer? Maar Sion heeft nauwelijks weeën gekregen, of zij heeft haar zonen al gebaard. Zou Ík ontsluiting geven en niet doen baren? Zegt de HEERE. Of zou Ik, Die doe baren, toesluiten? Zegt uw God. Verblijd u met Jeruzalem en verheug u over haar, u allen die haar liefhebt. Wees vrolijk met haar met vreugde, u allen die over haar treurt, opdat u mag zuigen en verzadigd worden aan haar vertroostende borst, opdat u zich met volle teugen mag laven aan de overvloed van haar luister. Want zo zegt de HEERE: Zie, Ik doe de vrede naar haar toestromen als een rivier, en de luister van de heidenvolken als een alles overstromende beek. Dan zult u zuigen, u zult op de heup gedragen en op de knieën vertroeteld worden. Zoals iemands moeder hem troost, zo zal Ík u troosten; ja, in Jeruzalem zult u getroost worden! U zult het zien, uw hart zal vrolijk zijn, en uw gebeente zal groeien als het jonge gras. Dan zal de hand van de HEERE gekend worden door Zijn dienaren, maar op Zijn vijanden zal Hij toornig zijn. 'Samenvatting van de Eindtijd.

God is onveranderlijk, Hij beslist, je mag het geloven, het hoeft niet. U heeft de keuze:

1. Accepteer wat God zegt en je zult in Zijn koninkrijk worden opgenomen.

2. Je vecht tegen Hem, dan zijn er twee mogelijkheden, daar beslis ik niet over, maar God Zelf.

A. U sterft tijdens de natuurramp die wordt genoemd in Openbaring 9:13-18 & Zacharia 13:7-9. Dan ga je 1000 jaar naar het vagevuur.

B. Je sterft in de tijd van verdrukking, dus voor 3 april 2026 en je wordt weer opgenomen in de Hel, het binnenste van de aarde.

Niet God beslist dat, maar jij alleen bent verantwoordelijk voor deze plaatsing omdat je HEM NIET WILT GELOVEN.

Iets uitgebreider samengevat: KORT GETOOND HOE DE TOEKOMST ERUIT ZIET.

A. 2.000.000.000 nederige gelovigen zullen sterven. Ze geloven in het offer van Jezus, ze zijn niet hooghartig, ze willen het niet beter weten dan God en ze hebben een hekel aan alles wat beelden en afgoden te maken heeft. Als dit van toepassing is, is de kans groot dat je sterft, want Jezus neemt je op door te sterven, Hij heeft niet voor niets een sikkel bij zich, Openbaring 14.

Een vierde deel (Openbaringen 6:7-8) van de huidige wereldbevolking is (25% van 8.000.000.000) = 2.000.000.000. Blijft over: 6.000.000.000 

Openbaring 6:7-8 'En toen het Lam het vierde zegel geopend had, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen: Kom en zie! En ik zag, en zie: een grauw paard en die erop zat, zijn naam was de dood, en het rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel (25%) van de aarde om te doden met het zwaard (Wereldoorlog III), met honger, met de dood (Covid19) en door de (Menselijke) Wilde Dieren van de aarde. '

B. 2.000.000.000 lieve ongelovigen sterven. Ze geloven niet in God, ze hebben niets met afgoden en gebeeldhouwde beelden, ze zijn aardig voor mensen en ze geven veel aan anderen, enz. Tijdens de enorme natuurramp roepen ze de hulp van de echte God in, dan zal Hij die alsnog ontvangen, logischerwijs ook door dood te gaan. Maar ze zullen gedurende een periode van 1000 jaar goed leren dat er maar één God is, ook dat is logisch!

1 Korintiërs 3:11-15 verwijst naar het vagevuur, dat deel uitmaakt van Hades: https://www.debeloofdeschepping.nl/contact/purgatory

Een derde deel (Zacheria 13:8-9) van 6.000.000.000 is 2.000.000.000 Deze 2.000.000.000 worden in het vuur (het vagevuur) geleid. Het restant is dus 4.000.000.000 voor de tijd van verdrukking. 

Zacharia 13:8โ€ญ-โ€ฌ9  Tweederde (โ…”) van het volk Israël (wereldbevolking = 6.000.000.000) zal worden uitgeroeid en sterven - d.w.z. Sterven is teruggeworpen worden in de Hel tot een volgende incarnatie mogelijkheid over miljoenen jaren, maar eenderde (โ…“) zal in het land overblijven. Dat overgebleven deel zal Ik in het vuur (vagevuur) houden en zuiveren, zoals men zilver en goud zuivert in de vlammen. Het zal Mij aanroepen en Ik zal het horen. Ik zal zeggen: “Dit is mijn volk” en zij zullen zeggen: “De Here is onze God."

Begintijd van verdrukking.

C. 4.000.000.000 mensen gaan de tijd van verdrukking in, wat zal gebeuren in de periode na de natuurrampen tot 1 april 2026. Dit is het minst prettig, want als je nog niet bent opgenomen, worden ze vermoord door de religieuze oorlog of op zijn laatst door nucleair geweld. Je hebt nog een lange weg te gaan met deze optie. Want fysiek dood is niet dood, maar heel ver verwijderd van God. Dit betreft alle soorten katholieken, boeddhisten, moslims, predikers, hooghartige christenen, betweters, regeringsleiders en de rijken der aarde. Enzovoort.

Opmerking:

De oorspronkelijke tijd van verdrukking was gepland op 21 oktober 2022, maar de tijd is ingekort. Het begint binnenkort, de exacte datum is onbekend.


Onderstaand wat achtergrondinformatie

De onderstreepte achtergrondinformatie is alleen te openen in deze website, dus niet in de PDF.Vernieuwing van de aarde.

Even een kort berichtje over de vernieuwingen van de aarde.

Aan het begin van de zondvloed is de aarde gekanteld en geheel vernieuwd.

Is de Aarde gekanteld in het verleden? 

Geologen zijn erin geslaagd om in Noorwegen aanwijzingen te vinden voor een kanteling van de complete Aarde in het verleden. Stel je een kracht voor die de Aarde uit balans doet brengen en die de gehele as van de Aarde een andere kant uit laat draaien, zodat na een paar miljoen jaar Alaska op de evenaar komt te liggen.

https://www.astroblogs.nl/2006/09/02/is-de-aarde-gekanteld-in-het-verleden/

De "wetenschappers" maken enorme blunders met het berekenen van de tijdsrekening. Voor een juiste berekening moet men het begin kennen. Geen enkele "wetenschapper" kent het begin van het universum of de aarde, niet één. 

De aarde is 269.502.020 jaren oud.

De zondeval is 5916 jaar en 9 maanden geleden. 

De zondvloed was in het jaar 1656 na de Zondeval, dat is 4250 jaar geleden.

De aarde is gekanteld in het begin van de zondvloed, dit is opgeschreven in het Boek van Noach. Dit boek is een onderdeel van het Boek van Henoch.  U kunt het HIER -gratis downloaden.

Het 1000 jarig rijk, geheel vernieuwd.

Jesaja 65:17-25 'Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden, ze zullen niet meer opkomen in het hart. Maar wees vrolijk en verheug u tot in eeuwigheid in wat Ik schep, want zie, Ik schep Jeruzalem een vreugde en zijn volk blijdschap. En Ik zal Mij verheugen over Jeruzalem en vrolijk zijn over Mijn volk.

Geen stem van geween zal erin meer gehoord worden, of een stem van geschreeuw. Daar zal niet meer zijn een zuigeling die maar enkele dagen leeft of een oude man die zijn dagen niet zal volmaken, want een jonge man zal sterven als een honderdjarige, maar een zondaar, al is hij honderd jaar, zal vervloekt worden. Zij zullen huizen bouwen en erin wonen, zij zullen wijngaarden planten en van hun vrucht eten.

In wat zij bouwen, zal geen ander wonen, van wat zij planten, zal geen ander eten. Want de dagen van Mijn volk zullen zijn als de dagen van een boom (een gezonde boom kan 1000 jaar worden), en Mijn uitverkorenen zullen lang genieten van het werk van hun handen.

Zij zullen zich niet voor niets vermoeien of kinderen baren voor iets verschrikkelijks, want zij zijn het nageslacht van de gezegende door de HEERE, en hun nakomelingen met hen. En het zal geschieden dat voordat zij roepen, Ík zal antwoorden, terwijl zij nog spreken, Ík zal horen. Een wolf en een lammetje zullen gezamenlijk weiden, een leeuw zal stro eten als een rund, een slang – zijn voedsel zal stof zijn. Zij zullen geen kwaad doen en geen verderf aanrichten op heel Mijn heilige berg, zegt de HEERE.'  

Een leeuw veranderd in een herbivoor, een adder in kinderspeelgoed

Jesaja 11:1-9 'Want er zal een Twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï, en een Loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. Op Hem zal de Geest van de HEERE rusten: de Geest van wijsheid en inzicht, de Geest van raad en sterkte, de Geest van de kennis en de vreze des HEEREN. Zijn ruiken zal zijn in de vreze des HEEREN. Hij zal niet oordelen naar wat Zijn ogen zien en Hij zal niet vonnissen naar wat Zijn oren horen. Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid en de zachtmoedige van het land zal Hij met rechtvaardigheid vonnissen. Maar Hij zal de aarde slaan met de roede van Zijn mond en met de adem van Zijn lippen zal Hij de goddeloze doden. Want gerechtigheid zal de gordel om Zijn heupen zijn, en de waarheid de gordel om Zijn middel.

Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerliggen, een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn, een kleine jongen zal ze drijven. Koe en berin zullen samen weiden, hun jongen zullen bij elkaar neerliggen. Een leeuw zal stro eten als het rund. Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder, en in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken. Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel Mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt. ' 

Vrouwen zullen ZONDER pijn kinderen baren in het 1000 jarig rijk.

Jesaja 66:7-14 'Voordat zij weeën kreeg, heeft zij gebaard. Nog voor een wee over haar kwam, heeft zij een jongetje ter wereld gebracht. Wie heeft ooit zoiets gehoord? Wie heeft iets dergelijks gezien? Zou een land geboren kunnen worden op één dag? Zou een volk geboren kunnen worden in één keer? Maar Sion heeft nauwelijks weeën gekregen, of zij heeft haar zonen al gebaard. Zou Ík ontsluiting geven en niet doen baren? Zegt de HEERE. Of zou Ik, Die doe baren, toesluiten? Zegt uw God. Verblijd u met Jeruzalem en verheug u over haar, u allen die haar liefhebt. Wees vrolijk met haar met vreugde, u allen die over haar treurt, opdat u mag zuigen en verzadigd worden aan haar vertroostende borst, opdat u zich met volle teugen mag laven aan de overvloed van haar luister. Want zo zegt de HEERE: Zie, Ik doe de vrede naar haar toestromen als een rivier, en de luister van de heidenvolken als een alles overstromende beek. Dan zult u zuigen, u zult op de heup gedragen en op de knieën vertroeteld worden. Zoals iemands moeder hem troost, zo zal Ík u troosten; ja, in Jeruzalem zult u getroost worden! U zult het zien, uw hart zal vrolijk zijn, en uw gebeente zal groeien als het jonge gras. Dan zal de hand van de HEERE gekend worden door Zijn dienaren, maar op Zijn vijanden zal Hij toornig zijn. ' 

Het oordeel zal geveld worden na het 1000-jarig rijk en u ziet dat de aarde al drie keer is veranderd/vernieuwd. 

De drie verlossingsperioden zijn tot en met het 1000-jarig rijk:

 1. Jaar 0 tot 1656, de zondeval tot de zondvloed.
 2. Jaar 1656 tot 5920 (Goede Vrijdag 3 april 2026), de zondvloed tot Millennium.
 3. Jaar 5920 tot 6920 (Aanvang Millennium tot de Nieuwe Hemel). 

Iedere vernieuwing is een nieuw tijdperk van verlossing voor de gevallen engelen. De aarde is werkelijk een gevangenis voor de gevallen engelen.

Na deze drie vernieuwingen zal de aarde weer vernieuwd worden. De periode dat gevallen engelen weer tot mens mogen incarneren zal dan GEEN aansluitende periode zijn, maar zal weer miljoenen jaren duren. God is liefde:Hij heeft de gevallen engelen niet vernietigd.

God is liefde

God is de LIEFDE, kunt u dit - En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid - rijmen met Gods liefde?

Jesaja 24:22 En zij zullen bijeengebracht worden, zoals men gevangenen bijeenbrengt in een kuil, en zij zullen opgesloten worden in een kerker, en na vele dagen zullen zij bezocht worden.

De kerker is een ander woord voor de Hel. 

Jesaja geeft Gods liefde weer, het zal lang duren - miljarden jaren wellicht, maar uiteindelijk zal IEDEREEN weer vanuit de Vrije Wil kiezen en zich in dankbaarheid en blijheid aan de LIEFDE van de Allerhoogste onderwerpen.

Weet u, als u Hem uw eerste liefde geeft, dan zult u zien hoe enorm groot de eeuwige vrijheid zal zijn. 

Eรฉn dag is als 1000 jaar. Een dag is 49 jaar, een jaar is 49.000 jaar.

Jesaja 24:22 'Zij zullen verzameld worden als gevangenen in een kerker, zij zullen opgesloten worden in een gevangenis, maar na vele dagen** zal er weer naar hen omgezien worden.

 2 Petrus 3:8 **Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. 

Een jubelperiode is 49 jaar en God zegt in Leviticus 23:41 

Dat feest voor de HEERE moet u per jaar zeven dagen lang vieren. Het is een eeuwige verordening, al uw generaties door. In de zevende maand moet u het vieren.

De predikanten leren dat God de aarde heeft geschapen in 7 x 24 uur en zeggen daarmee dat God Zijn tijdsrekening aan de mens aanpast.

God, de Almachtige, past zich NIET aan de mens aan. Zijn tijdsrekening is van alle tijden, dus voor alle generaties van ooit, van NU en in de toekomst.

Het zonnestelsel is geschapen in 6 x 49 jaar, dus in 343 jaren inclusief de rustdag.

Een jaar heeft 1000 dagen, dus in mensenjaren omgezet is dat 49 x 1000 = 49.000 jaar. 

Iets wat niet in de bijbel staat, maar wel in het Evangelie van Nicodemus is het getuigenis van Seth op verzoek van Adam. Seth ging op verzoek van Adam naar de poort van het paradijs om zalf te vragen, want Adam lag op sterven. Seth kreeg als antwoord van de engelen: Het is nu niet mogelijk, pas na 5.500 jaar zal Jezus op de aarde komen. 

5.500 x 49.000 = 269.500.000 menselijke jaren.

Dit is exact het moment dat Jezus begon met Zijn arbeid door het wonder op de bruiloft door het veranderen van water in de beste wijn ooit.

Zullen dag en nacht gepijnigd worden zonder einde? Is dat liefde?

Openbaring 20:8-10  'En hij zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden, Gog en Magog, om hen te verzamelen voor de oorlog. En hun aantal is als het zand van de zee. En zij kwamen op over de breedte van de aarde, en omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad. Maar er daalde vuur van God neer uit de hemel en dat verslond hen. En de duivel, die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid.'

Het Griekse woord “aionion”, dat gewoonlijk met “eeuwig” wordt vertaald, betekent niet per definitie “eeuwig”. Het verwijst specifiek naar een “tijdperk” of een “eon”, een specifieke tijdsperiode. Het is echter een periode die wij als mensen - miljarden jaren - niet kunnen overzien.

Job 33:29โ€ญ-โ€ฌ30  Zie, dit alles doet God twee of drie keer met een man, om zijn ziel terug te brengen van het graf, opdat hij wordt verlicht met het licht van het leven. 

UITLEG: U leest dat de mens twee tot drie keer opnieuw tot het menselijke leven wordt opgewekt uit de tweede of de derde dood. Geestelijk dood is niet dood, maar ver van God verwijderd. 

Jesaja 24:22   'Zij zullen verzameld worden als gevangenen in een kerker, zij zullen opgesloten worden in een gevangenis, maar na vele dagen zal er weer naar hen omgezien worden. 

1 Korinthe 15:22-26  'Want zoals ALLEN in Adam sterven, zo zullen ook in Christus ALLEN levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen orde: Christus als Eersteling, daarna wie van Christus zijn, bij Zijn komst. Daarna komt het einde, wanneer Hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven, wanneer Hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft tenietgedaan. Want Hij moet Koning zijn, totdat Hij alle vijanden onder Zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die tenietgedaan wordt, is de dood. ' 

De dood is tenietgedaan als:

Satan zijn kop buigt in alle nederigheid, dat is exact wat de gelijkenis zegt van de VERLOREN ZOON.

Velen eerste zullen de laatste zijn, satan was de eerste die viel, hij zal als laatste weer terugkomen. Echter dat duurt nog miljarden jaren.

 

Iedere gevallen engel komt terug in het rijk van de Allerhoogste

Job 33:29โ€ญ-โ€ฌ30  Zie, dit alles doet God twee of drie keer met een man, om zijn ziel terug te brengen van het graf, opdat hij wordt verlicht met het licht van het leven. 

UITLEG: U leest dat de mens twee tot drie keer opnieuw tot het menselijke leven wordt opgewekt uit de tweede of de derde dood. Geestelijk dood is niet dood, maar ver van God verwijderd. 

1 Korinthe 15:22-26  'Want zoals ALLEN in Adam sterven, zo zullen ook in Christus ALLEN levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen orde: Christus als Eersteling, daarna wie van Christus zijn, bij Zijn komst. Daarna komt het einde, wanneer Hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven, wanneer Hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft tenietgedaan. Want Hij moet Koning zijn, totdat Hij alle vijanden onder Zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die tenietgedaan wordt, is de dood. ' 

1 Korinthe 3:11-15   'Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus. Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro, ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen.

ALS IEMANDS WERK VERBRANDT, ZAL HIJ SCHADE LIJDEN. HIJZELF ZAL BEHOUDEN WORDEN, MAAR WEL ZO: ALS DOOR HET VUUR HEEN.

 De Erfzonde / Incarnatie is Persoonlijk.

Het Tweede verbond door Jezus Christus.

Openbaring 12:1-2 'En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. En zij was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren. ' 

Een beeld zegt meer dan 1000 woorden. God is de zon, dus het licht. De vrouw is de gemeenschap van de mensen/engelen. De 12 sterren zijn de Universums ( zie het plaatje hiernaast), vergelijkbaar met de landen op de aarde. De barensnood is de geboorte van Jezus in de Hemel. De satan heeft getracht om deze geboorte IN de hemel tegen te houden. Dit is de oorlog die werd gevoerd in de hemel - Openbaring 12:7-10.

De ERFZONDE

Genesis 2:7 toen vormde de HEERE God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten; zo werd de mens tot een levend wezen.

Predikanten maken ervan dat God de ziel inblies, maar dat staat er niet. Het stof dat was verzameld werd een levend mens door de adem Gods. Het woord ERFZONDE komt in de bijbel nergens voor. Toch gebruiken de predikanten het begrip ERFZONDE om te beweren dat je schuldig bent omdat Adam en Eva van de verboden vrucht hebben gegeten. 

M.a.w. De predikanten beweren dat als jouw vader een moordenaar is, dat jij levenslang de gevangenis in moet. IS dat rechtvaardig? God is toch rechtvaardig?

De volgende tekst geeft onomstotelijk het bewijs dat de predikant liegt. De ERFZONDE = PERSOONLIJK. 

Ezechiël 18:18-20 'Zijn vader – omdat hij zich aan afpersing schuldig gemaakt heeft, roofgoed van zijn broeder buitgemaakt heeft en te midden van zijn volksgenoten gedaan heeft wat niet goed was – zie, hij zal sterven vanwege zijn ongerechtigheid.

De zoon zal de ongerechtigheid van de vader niet dragen, en de vader zal de ongerechtigheid van de zoon niet dragen. De gerechtigheid van de rechtvaardige zal op hemzelf zijn, en de goddeloosheid van de goddeloze zal op hemzelf zijn. '

Het Verbond met God, ook genoemd: Het Eerste Verbond.

God was, is en zal altijd onzichtbaar zijn. Dit is de oorzaak dat satan HOOGHARTIG werd, hij had God nog nooit gezien.

Kolossenzen 1:15 'Hij - Jezus - is het (zichtbare) beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping,

1 Timotheüs 1:17 'De Koning nu der eeuwen, de onvergankelijke, de onzichtbare, de alleen wijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. ' 

Johannes 1:18 ' Niemand heeft God ooit gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de Vader is, Die heeft Hem ons verklaard. '

Hebreeën 11:27 Door het geloof heeft hij Egypte verlaten zonder bevreesd te zijn voor de toorn van de koning. Want hij bleef standvastig, als zag hij de Onzichtbare.

Hebreeën 4:13 En er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van Hem aan Wie wij rekenschap hebben af te leggen.

 

Het verbreken van het Eerste Verbond

Ezechiël 28:1-5 'Het woord van de HEERE kwam tot mij: Mensenkind, zeg tegen de vorst van Tyrus: Zo zegt de Heere HEERE: Omdat uw hart hoogmoedig is geworden en u zegt: Ik ben God, ik zit op de zetel van God in het hart van de zeeën – terwijl u een mens bent en geen God – geeft u uw hart uit voor het hart van God. Zie, u bent wijzer dan Daniël, geen enkel geheim hebben zij voor u verborgen gehouden. Door uw wijsheid en door uw inzicht hebt u zich een vermogen verworven en gezorgd voor goud en zilver in uw schatkamers. Door uw grote wijsheid in uw handel hebt u uw vermogen vermeerderd en is uw hart hoogmoedig geworden vanwege uw vermogen. '

Ezechiël 28:14-19 'U - satan - was een cherub die zijn vleugels beschermend uitspreidt. Daarvoor heb Ik u aangesteld. U was op Gods heilige berg, u wandelde te midden van vurige stenen. Volmaakt was u in uw wegen, vanaf de dag dat u geschapen werd, totdat er ongerechtigheid in u gevonden werd. Door de overvloed van uw handel vulde men uw midden met geweld, en ging u zondigen. Daarom verbande Ik u van de berg van God, en deed Ik u verdwijnen, beschermende cherub, uit het midden van de vurige stenen. Vanwege uw schoonheid werd uw hart hoogmoedig, u richtte uw wijsheid te gronde vanwege uw luister. Ik wierp u ter aarde, Ik stelde u voor koningen, opdat zij op u neer zouden zien. Vanwege de overvloed van uw ongerechtigheden door uw oneerlijke handel ontheiligde u uw heiligdommen. Daarom deed Ik een vuur uit uw midden oplaaien, en dat verteerde u. Ik maakte u tot een hoop as op de grond voor de ogen van allen die naar u keken. Allen onder de volken die u kennen, zijn ontzet over u. U bent een voorwerp van verschrikking geworden en u zult niet meer bestaan tot in eeuwigheid. ' 

Jesaja 14:12-15 'Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraad; hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken! En gij overlegde nog wel: Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden; ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen. Integendeel, in het dodenrijk wordt gij neergeworpen, in het diepste der groeve. 

De sterren Gods: Alle engelen, wat gelijk staat aan alle mensen in de hemel en op de aarde. Het woord Israel betekent: Het volk van God, dus NIEMAND uitgezonderd. Een derde deel van de engelen zijn satan gevolgd in zijn val door HOOGMOEDIGHEID. 

Openbaring 12:3 'En er verscheen een ander teken in de hemel. En zie: een grote vuurrode draak met zeven koppen en tien hoorns. En op zijn koppen zeven diademen.

Openbaring 12:4,7-9 'En zijn staart veegde het derde deel van de sterren (engelen) van de hemel en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die op het punt stond te baren, om haar Kind te verslinden, zodra zij Het gebaard zou hebben. Toen brak er oorlog uit in de hemel: Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar zij waren niet sterk genoeg, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld (de hemel) misleidt. Hij werd neergeworpen* op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen.

Revelation 12:9 (KJV) 'And the great dragon was cast out, that old serpent, called the Devil, and Satan, which deceiveth the whole world (the heaven): he was CAST OUT INTO * the earth, and his angels were cast out with him. ' 

Een derde deel van de gevallen engelen IN de aarde geworpen

De satan is uit vrije wil hooghartig geworden en heeft via een staatsgreep geprobeerd om God terzijde te schuiven, dat gebeurde in de hemel. En een derde deel van de engelen zijn satan gevolgd in deze hoogmoed. Ze zijn daarna IN de aarde geworpen, het binnenste van de aarde is de hel. De KJV-bijbel zegt juist: They are cast INTO the earth.

Openbaring 12:4,7-9 'En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. Toen brak er oorlog uit in de hemel: Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar zij waren niet sterk genoeg, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. '

Revelation 12:9 'And the great dragon was cast out, that old serpent, called the Devil, and Satan, which deceiveth the whole world: he was cast out INTO the earth, and his angels were cast out with him.

In de aarde is de Hel, de Hel bestaat uit vuur en zwavel. Dit is GEEN toeval, want toeval bestaat bij God niet.  

De straffen van God zijn zeer stevig en hebben een lange tijdsduur, maar Hij is Liefde, Hij straft NIET zonder EINDE. Zijn straffen zijn dusdanig dat een gevallen engel (mens) het bij zijn/haar terugkomst nooit meer zal proberen om in opstand te komen. Hij redt door het vuur heen.

Als voorbeeld de huidige tijd.

Straffen mag niet, maar u ziet er de gevolgen van. Juist omdat ouders niet meer willen en het misschien alleen maar proberen met een babbel, zie je dat de jeugd losslaat. Het respect is verdwenen, de oorzaak is duidelijk: ER WORDT NIET GESTRAFT. 

Spreuken 19:18 'Kastijd uw zoon, wanneer er nog hoop is, maar laat u niet verleiden hem te doden. '

Zelfs bijbels worden gemanipuleerd naar de huidige tijd waar kastijden (een gezond pak slaag) is verboden.

Spreuken 19:18 Breng uw zoon gehoorzaamheid bij wanneer er nog hoop is, maar laat het niet in u opkomen hem te doden.

De straffen van God. 

Het binnenste van de aarde is de Hel, dit is de meest heftige plaats to be. Alleen op deze plaats wordt de ziel in delen verdeeld en dat is zeer pijnlijk. Dit is de poel van vuur. Alleen via deze weg - de langste weg - worden de zwaarste straffen uitgedeeld. Hier worden de valse profeten en de rijken, de afgodsaanbidders en de moslims opnieuw geplaatst. 

Lichtere straffen zijn dat de mens wordt geplaatst op planeten waar geen licht en waar het extreem koud is. Ook dit kan een straf zijn voor miljoenen jaren, maar op deze planeten zijn ook vermomde licht-engelen die de verloren ziel aanzetten om liefdedaden te verrichten. Deze liefdedaden brengen warmte en brengen de ziel in hogere sferen. 

Het Tweede verbond door Jezus Christus.

Openbaring 12:1-2 'En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. En zij was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren.

God is de zo, Hij is het licht. De vrouw is de gemeenschap. De 12 sterren zijn de Universums, vergelijkbaar met de landen op de aarde. De barensnood is de geboorte van Jezus in de Hemel. De satan heeft getracht om deze geboorte IN de hemel tegen te houden. Dit is de oorlog die werd gevoerd in de hemel.

God weet alles ver vooruit. Ook wist Hij van tevoren dat satan zou vallen en wat de oorzaak zou zijn. Daar heeft God op geanticipeerd door van zichzelf een LEVEND ZICHTBAAR BEELD te maken. De gevallen engelen die gevallen zijn omdat God altijd onzichtbaar is, komt God tegemoet door ZICHTBAAR te zijn. Ze mogen terugkomen als ze geloven en Hem navolgen tot en met de lichamelijke dood. Daar is Geloof en Nederigheid voor nodig.

We kunnen een Conclusie trekken: Er is in principe NIETS veranderd, ook u moet nog steeds geloven in een ONZICHTBARE JEZUS, want Hij is voor u en mij in het aardse zijn nog steeds onzichtbaar. 

Openbaring 12:4-5 'En zijn staart sleepte een derde van de sterren des hemels mede en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die baren zou, om, zodra zij haar kind gebaard had, dit te verslinden.

En zij baarde een zoon, een mannelijk wezen, dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf; en haar kind werd plotseling weggevoerd naar God en zijn troon. 

Het Tweede gedeelte van deze tekst verwijst naar de geboorte (incarnatie) van Jezus in vlees en bloed. De geboorte was ongeveer 9 maanden na de incarnatie en de geboorte heeft plaatsgevonden op 29 september 3BC en NIET op 25 december. Maria is ook gewoon ongeveer 9 maanden zwanger geweest, net als iedere vrouw. Er is wat dat betreft geen verschil tussen uw incarnatie en Zijn incarnatie.

Het verschil is:

Bij u en mij is er een man en vrouw nodig die de incarnatie van een gevallen engel en soms van een licht-engel regelen. Bij Maria was het de FOUTLOZE God.

 

De Nieuwe Aarde

Jesaja 24:22 En zij zullen bijeengebracht worden, zoals men gevangenen bijeenbrengt in een kuil, en zij zullen opgesloten worden in een kerker, en na vele dagen zullen zij bezocht worden.

Jesaja geeft aan dat er velen zullen worden opgesloten in een kerker en dat erna zeer veel dagen weer wordt omgekeken naar deze gevangenen. Wellicht valt het u op dat Jesaja er geen periode aan vast koppelt. De kerker is de Hel, het binnenste van de aarde. Met een paar teksten laat ik u zien dat de mens vanuit de Hel - de Poel van Vuur - tot het Licht kan komen. Dat wil zeggen dat de mens VIA INCARNATIE vanuit het VUUR, naar steen, naar stof, naar allerlei levensvormen en uiteindelijk na lange tijd naar een mens om dan opnieuw uit Vrije Wil te mogen kiezen om in nederigheid God te (h)erkennen als de Allerhoogste.

Openbaring 12:9 'En de grote draak werd (op de aarde) geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. '

Deze tekst - Openbaring 12:9 - zegt dat satan de hele wereld had verleid en pas daarna op - moet zijn INTO - de aarde is geworpen. De wereld staat in deze tekst synoniem voor de hemel - het hele universum. Satan en een derde deel van de engelen zijn IN de poel van Vuur en Zwavel geworpen dat zich in het midden van de aarde bevindt. Dit is de EERSTE DOOD.

Openbaring 21:1,8 'En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer. Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood. '

Openbaring 20:14 'En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood: de poel des vuurs. '

Job en Judas zeggen hetzelfde, Job vult Judas zelfs aan. De aarde wordt vernieuwd en allen die in de Hel zijn geworpen krijgen keer op keer de mogelijk om tot het LICHT te komen. Iedere keer als er een NIEUWE AARDE wordt gemaakt ontstaat er een NIEUWE VERLOSSINGSPERIODE. 

Judas 1:12 Deze mensen zijn schandvlekken bij uw liefdemaaltijden. Als zij met u de maaltijd gebruiken, doen zij zichzelf onbeschroomd te goed. Zij zijn wolken zonder water, die door de winden heen en weer gedreven worden. Zij zijn als bomen in de late herfst, zonder vrucht, tweemaal gestorven en ontworteld.

Job spreekt over de DERDE DOOD. Dit gaat net zolang door tot IEDERE GEVALLEN ENGEL weer terug is in Zijn rijk, want God is de LIEFDE!

Job 33:28-30 'Hij heeft mijn ziel bevrijd van de gang naar de groeve, en mijn leven verlustigt zich in het licht. Zie, dit alles doet God tweemaal, driemaal met een mens: zijn ziel terugbrengen van de groeve, zodat hij bestraald wordt door het levenslicht. '

Dit lijkt een beetje op een REINCARNATIE, maar dat is het NIET. Iedere keer als er een NIEUWE AARDE is, dan zijn er gevallen engelen die via INCARNATIE weer na veel OPWAARTSE  INCARNATIES als mens uit VRIJE WIL de keuze hebben om God de eer te geven die Hem toekomt.

Jesaja 42:5-'Zo zegt God, de Here, die de hemel schiep en hem uitspande; die de aarde uitbreidde met alles wat daaruit ontsproot; die aan de mensen die daarop wonen, de adem gaf en de geest aan hen die daarop wandelen:

Ik, de Here, heb u geroepen in gerechtigheid, uw hand gevat, u behoedt en u gesteld tot een verbond voor het volk, tot een licht der natiën: om blinde ogen te openen, om gevangenen uit de kerker te leiden, uit de gevangenis wie in duisternis gezeten zijn.

Ik ben de Here, dat is mijn naam, en mijn eer zal Ik aan geen ander geven noch mijn lof aan de gesneden beelden. 

 

De straffen van God

God kan straffen door vuur. Het midden van deze planeet bestaat uit Vuur en Zwavel. Dit is de omschrijving van de POEL VAN VUUR die wordt genoemd bij de Tweede Dood. De Eerste Dood is dat de gevallen engelen IN DEZE aarde zijn geworpen, dus dat is dezelfde POEL VAN VUUR. Er zijn verschillende straffen en dat is logisch, want NIET ALLE ZONDEN zijn even zwaar. De zwaarste straf is om weer voor miljoenen jaren IN HET VUUR VAN DEZE aarde te geworpen worden. 

De zonde HOOGMOED zal telkens weer tot deze strafmaatregel leiden. Hoogmoed kan niet vergeven worden.

 

De natuurlijke dood is geen dood, maar alleen maar het afleggen van het aardse lichaam. Uw persoonlijke levenswijze bepaalt hoe uw geestelijke leven inhoud wordt gegeven na dit aardse leven.

Jeremia 2:19 'Laat uw boosheid u tuchtigen en uw afdwaling u kastijden; weet en zie, dat het boos en bitter is, dat gij de Here uw God hebt verlaten, en dat er geen vrees voor Mij bij u is, luidt het woord van de Here, de Here der heerscharen. ' 

Judas 1:4 Ik zeg dit omdat er onbetrouwbare mensen zijn binnengedrongen die beweren dat wij er maar op los kunnen leven. Volgens hen is Gods genade zo groot dat Hij alles door de vingers ziet. Het staat allang vast dat mensen die dit zeggen en toepassen, daarvoor veroordeeld zullen worden. Zij weigeren Jezus Christus als Leider en Heer van hun leven te erkennen.

Jeremia 9:25-26 'Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik elke besnedene en die de voorhuid heeft, zal straffen, namelijk Egypte en Juda, Edom en de Ammonieten, Moab en allen die kaalgeschoren zijn aan hun slapen, die in de woestijn wonen. Want alle heidenvolken zijn onbesneden, maar heel het huis van Israël is onbesneden van hart.' 

Leviticus 26:27-30 Als u dan hierom nog niet naar Mij luistert en u tegen Mij blijft ingaan, dan zal Ik met grimmigheid tegen u ingaan en zal Ik Zelf u vanwege uw zonden ook zeven keer erger straffen. U zult dan het vlees van uw eigen zonen eten, en het vlees van uw eigen dochters zult u eten. Ik zal uw offer hoogten wegvagen en uw wierookaltaren uitroeien. Ik zal uw dode lichamen op de dode lichamen van uw stinkgoden werpen en Mijn ziel zal van u walgen. 

Jesaja 24:21-22 'Op die dag zal het gebeuren dat de HEERE de legermacht van de hoogte in de hoogte en de koningen van de aardbodem op de aardbodem zal straffen. Zij zullen verzameld worden als gevangenen in een kerker, zij zullen opgesloten worden in een gevangenis, maar na vele dagen zal er weer naar hen omgezien worden. ' 

2 Petrus 2:8-13 '– want deze rechtvaardige heeft, onder hen wonende, dag aan dag zijn rechtvaardige ziel gekweld door het zien en horen van hun tegen alle wet ingaande werken – dan weet de Here de godvruchtigen uit de verzoeking te verlossen en de onrechtvaardigen te bewaren om hen op de dag des oordeels te straffen, vooral hen, die, begerig naar onreinheid, het vlees volgen en (hemelse) heerschappij verachten. Zulke vermetelen, vol van zelfbehagen, schromen niet de heerlijkheden te lasteren, terwijl engelen, hun meerderen in sterkte en macht, bij de Here geen smadelijk oordeel tegen deze inbrengen. Zij daarentegen, als redeloze wezens, van nature voortgebracht om gevangen en verdelgd te worden, lasteren datgene, waarvan zij geen verstand hebben, en zullen in hun verdelging ook verdelgd worden, onrecht ontmoetende tot loon voor hun onrecht. Zij achten het een genot op klaarlichte dag te zwelgen; schandvlekken en smetten zijn zij, die in hun bedriegerijen zwelgen, als zij met u feesten; ' 

Matteüs 25:46 'En dezen zullen heengaan naar de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen naar het eeuwige leven.' 

Marcus 9:47-48 En indien uw oog u tot zonde zou verleiden, ruk het uit. Het is beter, dat gij met één oog het Koninkrijk Gods binnengaat, dan dat gij met twee ogen in de hel geworpen wordt, waar hun worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust. 

 

De Vernieuwde Aarde

Een NIEUWE AARDE is iets anders dan een VERNIEUWDE aarde. De huidige aarde wordt drie keer VERNIEUWD voordat er een NIEUWE aarde gemaakt wordt. De verlossingsmogelijkheid is voor iedereen per NIEUWE AARDE éénmalig. Vanaf de zondeval tot en met het 1000-jarig rijk zijn er drie perioden, de totale tijdsduur bedraagt 6920 jaar. De vernieuwing is noodzakelijk omdat de mensheid aan het einde van een periode het geloof binnen korte tijd geheel zou verliezen. De EINDTIJD van deze is begonnen met de Registratie van Covid19 op 16 december 2019. 2300 dagen later is het Goede Vrijdag 3 april 2026.

De drie perioden zijn:

Jaar 0 tot 1656: Zondeval tot Zondvloed.

Jaar 1656 tot Goede Vrijdag 3 april 2026.

Jaar 5920 (3 april 2026) tot Einde 1000-jarig rijk.

God straft met Vuur. De Poel van Vuur & het Vagevuur

De straffen met vuur in de tijd Mozes en Elia

Numeri 16:32-35 'De aarde opende haar mond en verzwolg hen, met hun gezinnen, en alle mensen die Korach toebehoorden, en al hun bezittingen. En zij daalden levend af naar het graf, zij en alles wat van hen was. En de aarde overdekte hen, en zij waren verdwenen uit het midden van de gemeente. En heel Israël dat rondom hen stond, vluchtte weg voor hun gejammer, want zij zeiden: Als de aarde ons ook maar niet verzwelgt! En vuur kwam bij de HEERE vandaan en verteerde de tweehonderdvijftig mannen die het reukwerk aangeboden hadden. ' 

2 Koningen 1:12 'Toen antwoordde Elia en sprak tot hen: Als ik een man Gods ben, laat er dan vuur van de hemel afdalen en u en uw vijftigtal verteren. Toen daalde Gods vuur van de hemel en verteerde hem en zijn vijftigtal. ' 

De straffen in de EINDTIJD

Ezechiël 38:20-22 'Ja, beven zullen voor Mij de vissen der zee, het gevogelte des hemels, het gedierte des velds en al het kruipend gedierte dat op de aardbodem kruipt en alle mensen die op de aarde leven; de bergen zullen neerstorten, de bergwanden zullen vallen, elke muur zal ter aarde storten. Dan zal Ik op al mijn bergen het zwaard tegen hem oproepen, luidt het woord van de Here Here; het zwaard van de een zal tegen de ander zijn. Ik zal met hem in het gericht treden door pest en door bloed; stromende regen en hagelstenen, vuur en zwavel zal Ik doen neerregenen op hem, op zijn krijgsbenden en op de vele volken die met hem zijn; ' 

De straffen in het Vagevuur

1 Korinthiërs 3:12-14 'Is er iemand, die op dit fundament bouwt met goud, zilver, kostbaar gesteente, hout, hooi, of stro, ieders werk zal aan het licht komen. Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt, en hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken. Als het werk, dat hij erop gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen, ' 

2 Tessalonicenzen 1:7-8 'en aan u, die verdrukt wordt, verkwikking tezamen met ons, bij de openbaring van de Here Jezus van de hemel met de engelen zijner kracht, in vlammend vuur, als Hij straf oefent over hen, die God niet kennen en het evangelie van onze Here Jezus niet gehoorzamen. ' 

De straffen via de Poel van Vuur, de Geestelijke DOOD.

Hebreeën 10:26-27 'maar een vreselijk uitzicht op het oordeel en de felheid van een vuur, dat de wederspannigen zal verteren. Want als wij opzettelijk zondigen, nadat wij tot erkentenis der waarheid gekomen zijn, blijft er geen offer voor de zonden meer over, ' 

Openbaring 20:10 en de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse profeet zijn, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden.  

Openbaring 20:10,14 'en de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse profeet zijn, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden. En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood: de poel des vuurs. '

De geestelijke dood duurt zeer lang, maar ook daar komt na miljoenen jaren een einde aan. De EERSTE DOOD heeft minimaal 269.500.000 jaren geduurd. 

Jesaja 24:22 Zij zullen verzameld worden als gevangenen in een kerker, zij zullen opgesloten worden in een gevangenis, maar na vele dagen zal er weer naar hen omgezien worden.

De INCARNATIE

In het voorgaande is al uitvoerig gesproken over de EERSTE, de TWEEDE, de DERDE DOOD en de daaropvolgende eventuele volgende mogelijkheden. Ook ik weet niet hoe vaak de aarde vernieuwd wordt en hoe vaak de mens door HOOGHARTIGHEID opnieuw in het midden der aarde geworpen kan worden. Ik weet wel dat het nog miljarden jaren duurt voordat de satan - de verloren zoon - zich overgeeft in nederigheid. Pas dan is de dood overwonnen.

Psalmen 139:1-6 Here, Gij doorgrondt en kent mij; Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre mijn gedachten; Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, met al mijn wegen zijt Gij vertrouwd. Want er is geen woord op mijn tong, of, zie, Here, Gij kent het volkomen; Gij omgeeft mij van achteren en van voren en Gij legt uw hand op mij. Het begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven, ik kan er niet bij. ' 

Psalmen 139:15-16 'Mijn gebeente was voor U niet verholen, toen ik in het verborgene gemaakt werd, gewrocht in de diepten van het aardrijk; uw ogen zagen mijn vormeloos begin; in uw boek waren zij alle opgeschreven, de dagen, die geformeerd zouden worden, toen nog geen daarvan bestond.

In de diepten van het aardrijk, dat is in de Hel. In het begin van de aarde was er alleen maar water dat over de aarde stroomde en was het duister. Toen wist God al dat David gevormd werd naar Zijn eer en luister. Het water staat synoniem voor het woord van de Allerhoogste, dat was een donderpreek.

Genesis 1:1-2 De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren. In den beginne schiep God de hemel en de aarde.

Psalmen 102:14-15 'Gij zult opstaan, U over Sion erbarmen, want het is tijd haar genadig te zijn, want de bepaalde tijd is gekomen; want uw knechten hebben behagen in haar stenen, zij hebben deernis met haar puin. ' 

Matteüs 3:9 'en beeldt u niet in, dat gij bij uzelf kunt zeggen: Wij hebben Abraham tot vader, want ik zeg u, dat God bij machte is uit deze stenen Abraham kinderen te verwekken. ' 

Lucas 3:8 'Brengt dan vruchten voort, die aan de bekering beantwoorden. En gaat niet bij uzelf zeggen: Wij hebben Abraham tot vader; want ik zeg u, dat God bij machte is uit deze stenen Abraham kinderen te verwekken. ' 

Genesis 13:16 'En Ik zal uw nageslacht maken als het stof der aarde, zodat, indien iemand het stof der aarde zou kunnen tellen, ook uw nageslacht te tellen zou zijn. ' 

Numeri 23:10 'Wie heeft het stof van Jakob geteld, en het aantal, het vierde deel van Israël? Moge mijn ziel de dood van de oprechten sterven en mijn einde zijn als dat van Hem. '

Psalmen 119:25 'Mijn ziel kleeft aan het stof, maak mij levend naar uw woord

Psalmen 102:7-8 'ik ben gelijk aan een pelikaan in de woestijn, ik ben als een steenuil te midden der puinhopen; ik ben slapeloos, ik gelijk op een eenzame vogel op het dak.

Genesis 3:1-2 'De slang nu was het listigste van alle dieren van het veld, die de Here God gemaakt had; en zij zei tot de vrouw: God heeft zeker wel gezegd: Gij zult niet eten van enige boom in de hof? Toen zei de vrouw tot de slang: Van de vrucht van het geboomte in de hof mogen wij eten, ' 

Micha 1:2โ€ญ-โ€ฌ4 Luister, volken, allemaal! Sla er acht op, aarde, met al wat u bevat! En laat de Heere HEERE Getuige tegen u zijn, de Heere, uit Zijn heilige tempel. Want zie, de HEERE komt uit Zijn woonplaats, Hij daalt af en treedt op de hoogten van de aarde. De bergen smelten onder Hem weg, de dalen splijten als was voor het vuur, als water dat langs een helling vloeit.

Alles is opgetekend door mensen en het is dus ook vaak vanuit het menselijk zijn bekeken. De hemel is wat ze zagen, een uitspansel met wolken en de aarde waar ze op lopen. De beschrijvingen van Micha 1:2-4 over het einde van de EINDTIJD is ook dat wat hij zich kon voorstellen, want de kracht van atoombommen die het aardoppervlak volledig kunnen omploegen en hele bergen kunnen decimeren, dat ging zijn voorstellingsvermogen te boven.

Jesaja 66:3 Wie een rund slacht, slaat een man neer, Wie een lam offert, breekt een hond de nek, Wie een graanoffer offert, offert varkensbloed,

Pas op de vierde dag creëerde God het droge en kwamen de stenen en de aarde. Dit is de basis voor het volgende leven, alles is uit stof gebouwd.

Genesis 1:9-10 'En God zei: Dat de wateren onder de hemel op één plaats samenvloeien en het droge tevoorschijn kome; en het was alzo. En God noemde het droge aarde, en de samengevloeide wateren noemde Hij zeeën. En God zag, dat het goed was. ' 

Ondanks dat de tekst in Genesis 2:4-7 later staat vermeld, mag het duidelijk zijn dat als er GEEN gewas is, dat er dan ook geen eten is voor mens en dier. Adam werd geschapen in het laatste uur van de zesde dag. Het paradijs was een "klein" gedeelte van de aarde. Het paradijs was al kant en klaar, maar de aarde moest nog evolueren via incarnatie van de gevallen engelen.

Genesis 2:4-7 'Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde, toen zij geschapen werden. Ten tijde, dat de Here God aarde en hemel maakte, – er was nog geen enkel veldgewas op de aarde, en er was nog geen enkel kruid des velds uitgesproten, want de Here God had het niet op de aarde doen regenen, en er was geen mens om de aardbodem te bewerken; maar een damp steeg op uit de aarde en bevochtigde de gehele aardbodem – toen formeerde de Here God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen.' 

Evolutie, maar de incarnatie volgorde is duidelijk aangegeven.

Vanuit het vuur in het binnenste der aarde ontstaan er stenen. De incarnatie vanuit het vuur in stenen is een vooruitgang. De vaste vorm in steen is beklemmend, maar het vuur is veel erger. Stenen slijten door corrosie en er ontstaat puin en stof. Dit stof kan in iedere gewenste vorm komen. Eerst de plantenwereld, want dat was in de aarde verwerkt, later de bacteriën, de vissen, de grote vissen, de vogels, het vee, daarna het kruipend gedierte en tot slot de mens.

De wreedheden van de dierenwereld

God is LIEFDE. Ja, volmondig: JA. Maar Hij is niet gek. 

De aarde is een gevangenis voor de gevallen engelen die via incarnatie in allerlei levensvormen na zeer veel jaren als mens mogen proberen om God lief te hebben BOVEN alles. Miljarden engelen zijn er gevallen. Het getal is voor de mens onvoorstelbaar, ieder dier is een gevallen engel en zoals Jesaja aangeeft, als je een GRAANOFFER OFFERT, DAN OFFER JE VARKENSBLOED. M.a.w. Ook het graan en al het groen zijn gevallen engelen. 

Dat is even wennen, toch?

De dieren zijn NIET lief onder elkaar. U ziet hier hetzelfde gebeuren als bij de mens. Net als bij LIEFDE tussen de Heidenen ziet men dat de dieren ook liefde kennen. Een Leeuwin koestert haar jongen. De echte vader van de welpen zal ze niets doen, maar als de echte vader wordt verjaagd, dan zal de nieuwe leider de jongen vermoorden. 

De Koekoek legt 1 tot 25 eieren in verschillende nesten, één ei per nest. De andere jongen worden verdreven. 

Er zijn parasieten, er zijn allerlei dieren die gebruiken andere dieren als voeding, of als couveuse voor de eigen jongen. 

De mens vindt het normaal, is dat Liefde?

U ziet in de dierenwereld hetzelfde terug als bij de mens. Roofzucht, liefdeloosheid en moord. Ook zijn er in de dierenwereld hele lieve dieren.

De dierenwereld is net als in de mensenwereld verdeelt in 2 groepen: Nederige dieren en Hooghartige dieren. 

Jakobus 4:6 'Hij echter geeft des te meer genade. Daarom zegt de Schrift: God keert Zich tegen de hoogmoedige, maar aan de nederige geeft Hij genade. ' 

God is liefde omdat Hij de gevallen engelen niet heeft vernietigd, maar Hij weet zeer goed wat straffen/kastijden is.

De gevallen geïncarneerde engel in een mens is pas welkom als deze gevallen engel uit VRIJE WIL als mens God BOVEN ALLES LIEF HEEFT en zich tooit in het kleed der nederigheid. Na de lichamelijke dood krijgt deze gevallen engel het geheugen weer terug en zal in der eeuwigheid niet meer de straf van God vergeten.

Een derde deel van de engelen hebben getracht om God te vermoorden. Sommige waren meelopers, andere waren onruststokers, er zaten leiders tussen en er zaten er ook tussen die vanuit hooggeplaatste posities aanstuurden. In de wereld is het niet anders. 

Ondanks deze coupe d'état heeft God ze allemaal lief, maar nogmaals, Hij is niet gek.

Hij MOET STRAFFEN om te zorgen dat er NOOIT GEEN OPSTAND MEER ZAL PLAATS VINDEN.

En zoals gebruikelijk, als God iets doet, dan doet Hij het goed.

De eerste vader satan.

Uw eerste vader is satan, hier beschrijft Jesaja de hiërarchie binnen oorlogssituatie genoemd in Openbaring 12:7-10

Jesaja 43:24โ€ญ-โ€ฌ28 โ€ฌโ€ฌโ€ฌโ€ฌโ€ฌโ€ฌโ€ฌGe hebt Mij geen reukwerk gekocht met uw geld, Mij niet met het vet van uw offers verzadigd: Met uw zonden zijt ge Mij lastig gevallen, Met uw misdaden hebt ge Mij geplaagd! Neen, Ik, Ikzelf delg uw misdaden uit, Uit eigen beweging gedenk Ik uw zonden niet meer! Kom mijn geheugen te hulp, en laat ons pleiten tegen elkaar; Spreek op, zo gij u rechtvaardigen wilt! Uw eerste vader heeft tegen Mij al gezondigd. En uw leiders waren Mij ontrouw! Daarom heb Ik de heilige vorsten onteerd, Jakob met banvloek, Israël met schande geslagen!

Ezechiël 28:1-5 'Het woord van de HEERE kwam tot mij: Mensenkind, zeg tegen de vorst van Tyrus: Zo zegt de Heere HEERE: Omdat uw hart hoogmoedig is geworden en u zegt: Ik ben God, ik zit op de zetel van God in het hart van de zeeën – terwijl u een mens bent en geen God – geeft u uw hart uit voor het hart van God. Zie, u bent wijzer dan Daniël, geen enkel geheim hebben zij voor u verborgen gehouden. Door uw wijsheid en door uw inzicht hebt u zich een vermogen verworven en gezorgd voor goud en zilver in uw schatkamers. Door uw grote wijsheid in uw handel hebt u uw vermogen vermeerderd en is uw hart hoogmoedig geworden vanwege uw vermogen. '

Genesis 49:3โ€ญ-โ€ฌ4 Ruben, jij bent mijn oudste zoon, het kind van mijn mannelijke kracht. Jij bent de eerste van allen in positie en eer. Maar jij bent net zo onrustig als de golven van de zee en je zult niet langer de eerste zijn. Ik heb je je plaats ontnomen, omdat je met een van mijn vrouwen hebt geslapen en mij op die manier hebt onteerd.

Ruben staat net als koning van Tyrus synoniem voor de satan. Satan was de eerste die door God is gevormd. De genoemde vrouw is de gemeenschap. Hij heeft dus hoererij gepleegd - een veelvuldig begrip in de bijbel, als voorbeeld 1 Korinthe 5:1-13.

Openbaring 12:1โ€ญ-โ€ฌ2  Er verscheen in de hemel een indrukwekkend teken: een vrouw die met de zon bekleed was, de maan onder haar voeten had en een kroon van twaalf sterren droeg. Zij was zwanger en schreeuwde van pijn omdat de geboorte van haar kind begonnen was.

De tekst uit Ezechiël 5:10-12 gaat over de periode van Verdrukking. De tempel staat synoniem voor de Aarde die verontreinigd is door iedere vorm afgodsaanbidders zoals boeddhisten en alle vormen van katholieken (inclusief de anglicaanse kerk en de koptische christenen) en de goddelozen. Bij de goddelozen zijn het vooral de rijken en veel wetenschappers. 

Ezechiël 5:10โ€ญ-โ€ฌ12  Vaders zullen hun eigen kinderen opeten en kinderen hun vaders. Zij die het overleven, zullen voor straf over de hele wereld worden verspreid. Want dit verzeker Ik u: omdat u mijn tempel hebt verontreinigd met afgodsbeelden en goddeloze praktijken, zal Ik u niet sparen noch medelijden met u hebben. Eenderde van u zal sterven door hongersnood en ziekten, eenderde zal buiten de stad worden afgeslacht door de vijand en eenderde zal Ik door de wind uiteen laten blazen, achterna gezeten door het zwaard van de vijand.

 

De opname van de 2 miljard Rechtvaardigen

Allereerst moet men willen herkennen dat de mens een gevallen engel is. Als de mens begrijpt dat hij een gevallen engel is, dan zal het nederig zijn veel gemakkelijker zijn. Het nederig zijn is namelijk een voorwaarde voor het herintreden in het rijk van God.

Een rechtvaardige is iemand die en nederig is en geloof heeft. Dit is de groep die snel opgenomen zal worden volgens, in overeenstemming met Openbaring 6:7-8. Dit betreft 2 miljard mensen gelovigen en nederige personen.

Het staat al volledig uitgeschreven via deze link:

DE LINK NAAR DE UITGESCHREVEN PLAATS OPENT IN EEN NIEUW VENSTER.

 

 

De opname van 2 miljard Ongelovigen met uitleg over de Bloedmaan.

De Bloedmaan, een puur optisch gebeuren.

Joël 2:30-31 Ik zal wondertekenen geven aan de hemel en op de aarde: bloed en vuur en rookzuilen. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voor die dag van de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende.

Openbaring 6:12-14 'En ik zag toen het Lam het zesde zegel geopend had, en zie, er kwam een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed, en de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij door een harde wind wordt geschud. En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. En alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt. ' 

Openbaring 8:8 En de tweede engel blies op de bazuin, en er werd iets als een grote berg, die van vuur brandde, in de zee geworpen. En het derde deel van de zee werd bloed.

Er wordt door veel “gelovigen” nogal gespeculeerd over deze bloedmaan, maar normaal nadenken kan men niet. De hier getoonde teksten zijn zo duidelijk, deze moet je samenvoegen.

Na de opname van de rechtvaardigen komt er een ster aanrazen. De ster is omgeven met gruis, dat gruis doorbreekt als eerste de dampkring. Dat gruis gaat logischerwijze branden en het verbrand een derde van het aardoppervlak.

De genoemde ster volgt logischerwijze en klapt met geweld op de aarde. Gelijktijdig is er een enorme vulkaan - de genoemde berg – die een vulkaanuitbarsting genereert van ongekende omvang. Deze factoren verduisteren de zon en door al het vuur in de lucht van die vulkaanuitbarsting KLEURT DE MAAN BLOEDROOD. Dat is toch logisch?

Het volgende punt is dus ook logisch, want de genoemde combinatie veroorzaakt door al het zwavel dat met de eruptie gepaard gaat een enorme verzuring van heel erg veel water. En hoogstwaarschijnlijk bent u het met me eens dat de zeedieren niet tegen verzuurd water kunnen, dus die gaan logischerwijze dood, logisch toch?

O, nog even het volgende punt. Er staat geschreven dat een derde deel van de mensheid zal omkomen door dit natuurgeweld, ook dat is logisch. Er leven dan nog 6,000,000,000 mensen, een derde deel is dus logischerwijze 2.000.000.000 mensen. Deze 2.000.000.000 mensen worden opgenomen in het vagevuur voor een tijdsduur van 1000 jaar.

Deze mensen hebben God nog nooit geloofd, maar in hun doodsangst hebben ze God om hulp geroepen en aangezien dat God liefde is, neemt Hij ze op, maar het wordt hun gedurende een periode van 1000 jaar goed ingepeperd dat er maar één God is, dat is toch ook logisch!

Via deze link kunt u het nogmaals lezen, geopend in een NIEUW venster.

De Tijd van Verdrukking voor de overige 4 miljard mensen.

De Tijd van Verdrukking 

Voordat het onderstaande onheil zal gebeuren zal de wereldbevolking letterlijk in zeer korte tijd zijn gehalveerd. De EINDTIJD is begonnen met de registratie van Covid19 op 16-12-2019. De originele Tijd van Verdrukking op 21 oktober 2022. De originele 1260 dagen zijn dus al flink verkort zoals is voorzegt. 

Ezechiël 5:8โ€ญ-โ€ฌ12โ€ญ, โ€ฌ15โ€ญ-โ€ฌ17

Daarom, zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zál u, ja Ik!

Ik zal in uw midden oordelen voltrekken voor de ogen van de heidenvolken.

Ik zal onder u doen wat Ik niet eerder gedaan heb en zoals Ik ook niet meer doen zal, vanwege al uw gruweldaden.

Daarom zullen in uw midden vaders hun kinderen opeten, en kinderen zullen hun vaders opeten.

Ik zal strafgerichten over u voltrekken en zal al wat van u overblijft, naar alle windstreken verstrooien.

Daarom, zo waar Ik leef, spreekt de Heere HEERE, voorwaar, omdat u Mijn heiligdom - de aarde - verontreinigd hebt met al uw afschuwelijke afgoden en met al uw gruweldaden, daarom zal Ik u ook kaalscheren, u niet ontzien en zal Ik ook geen medelijden hebben.

Een derde deel van u zal door de pest sterven en door de honger in uw midden omkomen, en om u heen zal een derde door het zwaard vallen, een derde zal Ik naar alle windstreken verstrooien en Ik zal achter hen het zwaard trekken. Wanneer Ik over u strafgerichten voltrek in toorn, in grimmigheid en in grimmige bestraffingen, zullen de smaad en de hoon voor de heidenvolken die rondom u zijn, onderwijs en een reden tot ontzetting zijn.

Ík, de HEERE, heb gesproken. Wanneer Ik de boosaardige pijlen van de honger, die tot verderf leiden en die Ik afschiet om u te gronde te richten, op hen afschiet, zal Ik de honger over u doen toenemen en het u aan brood laten ontbreken. Ik zal honger en wilde dieren, die u van kinderen beroven, over u zenden.

Pest en bloedvergieten zullen onder u rondwaren. Ik zal het zwaard over u brengen. Ík, de HEERE, heb gesproken.Onderzoek alles en behoudt het goede. Schema van Daniel.

Er is een tijdschema te maken op grond van de bijbel, geënt op het bijbelboek van Daniël.

Covid19 is geregistreerd zonder een mensenhand (Daniël 8:25) op 16-12-2019
Na 2300 dagen (Daniël 8:14) wordt de schepping hersteld, dus Goede Vrijdag 3 april 2026
3 april 2026 - 1290 dagen (Daniël 12:11) = 21 september 2022
Openbaringen. 2:10 Verdrukking van 10 dagen, start op 11 september 2022.
3 april 2026 - 1260 dagen = 21 oktober 2022, het begin van de religieuze oorlog / tijd van verdrukking die 1260 duurt.
(1260 dagen / 42 maanden / 3 ½ jaar o.a. Daniël 7:25 & Openbaring 11:2-3).

Door onderzoek is gebleken dat het getal 1290 NIET juist is. Iedere tussentijdse uitkomst van het onderzoek die verband hield met 21 september 2022 werd achterhaald door de tijd. Het getal 1290 komt maar 1 keer voor en er zijn 5 situaties te vinden door onderzoek om tot komst van Jezus te komen. Wel was 21 september 2022 de droogste dag ooit. Ezechiël 22:24 ‘Mensenzoon, vertel het volk van Israël (de wereldbevolking) het volgende:  “Op de dag van mijn toorn zult u lijken op een droge wildernis, een woestijn zonder regen".

De datum 21 oktober 2022, een datum die op meerdere manieren vastgesteld werd - en dus een juiste datum is - is verplaatst door de verkorting van de tijd.


Onderzoek: vรณรณr 21 september 2022

4 Ezra 15: 5 Ziet, spreekt de Here, ik zal ongelukken over de aardbodem zenden, het zwaard (oorlog Rusland - Oekraïne), en de
honger, en de dood (covid19), en de verderfenis (natuurrampen);
EZRA spreekt over de tijd vóór de opname, tijdens de opname is Openbaringen 6:7-8 actueel.


Lees via deze link de Profetie van Ezra: https://www.debeloofdeschepping.nl/ontstaan-bijbel/4ezra15

Ezechiël 22:24 ‘Mensenzoon, vertel het volk van Israël (de wereldbevolking) het volgende: “Op de dag van mijn toorn zult u lijken op een droge wildernis, een woestijn zonder regen.


DE TERUGKOMST VAN JEZUS IN DE WOLKEN
Dit zal plaatsvinden vóór 21 september 2022, dat opnameperiode sluit op 20 september 2022 en waarom zal er rouw zijn in de hele
wereld? Antwoord: Een vierde deel van de mensheid, dus 2.000.000.000 mensen, zullen worden opgenomen door te sterven.


Dit sterven gebeurt door 4 factoren.
1. Wereldoorlog III
2. Nieuwe dodelijke mutatie van Covid19
3. Hongerdoden, zie o.a. de graanblokkade
4. De menselijke wilde beesten.


Doordat er een vierde deel zal sterven is er wereldwijd logischerwijs overal ter wereld verdriet**, maar voor hen die opgenomen zijn
is het feest!


De opname zal plaatsvinden nadat de oorlog Rusland - Oekraïne is gestopt, en start op het moment dat er in de wolken letterlijk een
kruisvorm met gezicht te zien zal zijn.


Covid19 is geregistreerd zonder een mensenhand (Daniël 8:25) op 16-12-2019
Na 2300 dagen (Daniël 8:14 ) wordt de schepping hersteld, dus Goede Vrijdag 3 april 2026
3 april 2026 - 1290 dagen (Daniël 12:11) = 21 september 2022
Openbaringen. 2:10 Verdrukking van 10 dagen, start op 11 september 2022.
3 april 2026 - 1260 dagen = 21 oktober 2022, het begin van de religieuze oorlog / tijd van verdrukking die 1260 duurt.
(1260 dagen / 42 maanden / 3 ½ jaar o.a. Daniël 7:25 & Openbaring 11:2-3).


HOE ZAL DE OPNAME PLAATSVINDEN?
Openbaring 6:7-8 'En toen het Lam het vierde zegel geopend had, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen: Kom en zie! En ik
zag, en zie: een grauw paard en die erop zat, zijn naam was de dood, en het rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht
gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden met het zwaard, met honger, met de dood en door de wilde dieren van de
aarde.
Deze tekst geeft duidelijk aan dat de dood op een aantal manieren gerealiseerd zal worden. Het begint met het zwaard - WO-III.
Door deze wereldoorlog zal er nog minder aandacht zijn voor de hongergebieden en zal de hongerdood nog veel meer slachtoffers
gaan eisen. Het Covid19 virus - de dood / de pest - zal weer een mutatie ondergaan, maar nu een mutatie die veel dodelijker zal zijn,
maar door het oorlogsgeweld zal ook dit veel minder aandacht krijgen dan het tot nu toe het geval is geweest. De wilde dieren zijn
de relschoppers, het zijn dus beesten in menselijke vorm die niets ontziend tekeer zullen gaan.


Lees het a.u.b. uitgebreid via de volgende link: https://www.debeloofdeschepping.nl/reageren-1/openbaringen-chronologisch


** Zacharia 12:12-14 Heel Israël - de hele wereldbevolking - zal in diepe rouw gedompeld zijn. Het hele volk zal gebukt gaan onder
verdriet. Koning, profeet, priester en de gewone man zullen hetzelfde lijden delen. Elk gezin zal zijn verdriet alleen verwerken,
mannen en vrouwen apart.


Mattheüs 24:30 ' En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde
rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. '


De eerste erkende registratie van Covid19 ziet u via de onderstaande link:
https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_the_COVID-19_pandemic_in_2019#16_December


Daniël 8:14 'Hij zei tegen mij: Tot tweeduizend driehonderd avonden (2300 dagen) en morgens. Dan zal het heiligdom – de aarde*** - in rechten hersteld worden. '


Daniël 8:25 'Door zijn sluwheid zal hij het bedrog onder zijn hand doen slagen. Hij zal zich in zijn hart verheffen. In hun zorgeloze rust
zal hij velen te gronde richten. Ja, tegen de Vorst der vorsten zal hij opstaan, maar zonder mensenhand zal hij gebroken worden. '


Daniël 12:11 'Van de tijd af dat het steeds terugkerende offer (gebed) weggenomen zal worden en de verwoestende gruwel (satan) opgesteld zal zijn, zijn het 1290 dagen, - zal er aan al deze dingen een einde komen (Daniel 12:7).


Daniël 7:25 Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken, de heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronde richten. Hij zal erop uit
zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd.
*** Er zijn meerdere teksten die duidelijk aangeven dat de Heilige Berg (Heiligdom) de planeet AARDE is.


Jesaja 11:9 op heel Mijn heilige berg, want de aarde. 2 Petrus 1:17-18 met Hem op de heilige berg waren.
Openbaringen 2:10 En u zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees trouw tot in de dood, en Ik zal u de kroon van het leven geven.

DE TOEKOMST IN TELEGRAMSTIJL OP DEZE AARDE VANAF 21 SEPTEMBER 2022
21 september 2022: Een grote tsunami, satan wordt wakker, Daniël 12:11
15 dagen lang “rust” Er zijn schokgolven wereldwijd voelbaar en dat veroorzaakt onrust. 5 oktober 2022, De graven openen zich door de schokgolven en de doden zullen opstaan.


Johannes 5:28-29 'Verwonder u daar niet over, want de tijd komt waarin allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen, en zij
zullen eruit gaan: zij die het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, maar zij die het kwade gedaan hebben, tot de
opstanding ter verdoemenis. ' Zie het vijfde zegel.


6 oktober 2022, nu wordt het zeer spannend.
Er nadert een ster (Nederlands journaal 29 januari) , deze ster is omgeven door gruis. Dat gruis doorbreekt de dampkring, tja, dat
gaat dus branden en hierdoor verbrand een derde deel van het aardoppervlak. Deze ster komt op 7 oktober 2022 met geweld op de
aarde terecht, maar dat is niet het enige, want er is gelijkertijd een zeer grote vulkaanuitbarsting. Deze twee factoren veroorzaken
weer een enorme aardbeving.
Gevolg: 2.000.000.000 mensen roepen in doodsangst om God en zullen ook inderdaad sterven, dat is een genadedaad van God!
9 oktober 2022 Er komen ineens allerlei zeer onbekende insecten, deze insecten lijken op sprinkhanen met een schorpioenenstaart.
De steek van dit beestje is uitermate pijnlijk en zal de rest van de wereldbevolking - dus nog 4.000.000.000 mensen - teisteren. Dat
duurt een periode van 5 maanden.


In de periode na 9 oktober tot 21 oktober 2022 wordt er steeds meer gehoord over een persoon met een “geweldig goed plan”, deze
persoon – de antichrist - zal ieder nog aanwezig geloof gaan verbieden, hierdoor ontstaat er een religieuze oorlog op leven en dood.


De lijken zullen op straat blijven liggen. Vóór 1 april 2026 wordt al het leven beëindigd door middel van Atoombommen.
Het vierde zegel: Het begin van de Opname d.m.v. sterven.
Jesaja 57:1-2 'De rechtvaardige komt om, en er is niemand die het ter harte neemt. De goedertieren mensen worden weggenomen,
zonder dat er iemand op let dat de rechtvaardige weggenomen wordt vóór het onheil. Hij zal ingaan in de vrede; zij zullen rusten op
hun slaapplaatsen - het dodenrijk, eenieder die in zijn oprechtheid wandelt. '


Openbaring 14:13-14 'En ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen: Schrijf: Zalig zijn de doden die in de Heere STERVEN,
van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten van hun inspanningen, en hun werken volgen met hen. En ik zag, en zie, een witte wolk, en op de wolk zat Iemand als een Mensenzoon, met een sikkel in Zijn hand.
Het vijfde zegel - de overledenen: 4/5 oktober 2022 - Grote Verzoendag.
Een explosie op de zon (Nederlands journaal 17 augustus) veroorzaakt veel schokgolven. Deze schokgolven hebben een zeer
bijzondere werking en is meervoudig. Door de schokgolven zullen de graven geopend worden en de doden zullen opstaan. Veel mensen zullen dit letterlijk waarnemen, precies zoals het ook in Mattheüs 27:52-54 staat beschreven.


Mattheüs 27:52-54 Mattheus beschrijft de eerste Opstanding (de Gerstoogst) en de onderstaande teksten verwoorden de Tweede
opstanding (de Tarweoogst).


Johannes 5:28-29 'Verwonder u daar niet over, want de tijd komt waarin allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen, en zij
zullen eruit gaan: zij die het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, maar zij die het kwade gedaan hebben, tot de
opstanding ter verdoemenis. '


Daniël 12:2-4 'Velen van hen die slapen in het stof der aarde, zullen ontwaken, dezen tot eeuwig leven en genen tot versmading, tot
eeuwig afgrijzen. En de verstandigen zullen stralen als de glans van het uitspansel, en die velen tot gerechtigheid hebben gebracht
als de sterren, voor eeuwig en altoos. Maar gij, Daniël, houd de woorden verborgen, en verzegel het boek tot de eindtijd; velen
zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen. '


Het zesde zegel - de levenden - 6 oktober 2022
Openbaring 6:12-14 'En ik zag toen het Lam het zesde zegel geopend had, en zie, er kwam een grote aardbeving, en de zon werd
zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed, en de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij door een harde wind wordt geschud. En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. En alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt. '


Openbaring 13:1 'En ik zag uit de zee een beest opkomen – dit veroorzaakt letterlijk een zeer grote Tsunami, dat zeven koppen en
tien hoorns had, en op zijn hoorns waren tien diademen, en op zijn koppen een godslasterlijke naam. '


Deze tekst (Openb. 13:1) is een variant op Daniël 12:11 en is gedateerd op 21 september 2022.
Katholieken, Boeddhisten en andere afgodenaanbidders worden door God veracht en worden niet opgenomen.
Verachtelijk ben je: Nahum 1:14 // Wegvagen zal ik je: Zefanja 1:2,4 // Afschuwelijk is het: Deuteronomium 7:25-26
Uitschrijven bij de katholieke kerk? https://www.rkkerk.nl/kerk/kerkprovincie/in-en-uitschrijven/

 

Onderzoek: 21 september is gewijzijgd

4 Ezra 15: 5 Ziet, spreekt de Here, ik zal ongelukken over de aardbodem zenden, het zwaard (oorlog Rusland - Oekraïne), en de
honger, en de dood (covid19), en de verderfenis (natuurrampen);
EZRA spreekt over de tijd vóór de opname, tijdens de opname is Openbaringen 6:7-8 actueel.


Lees via deze link de Profetie van Ezra: https://www.debeloofdeschepping.nl/ontstaan-bijbel/4ezra15


Ezechiël 22:24 ‘Mensenzoon, vertel het volk van Israël (de wereldbevolking) het volgende: “Op de dag van mijn toorn zult u lijken op een droge wildernis, een woestijn zonder regen.


DE TERUGKOMST VAN JEZUS IN DE WOLKEN
Volgens het tijdschema van Daniel wordt Daniel 12:11 op 21 september 2022 vervult. God overziet alles en heeft marges ingebouwd.
Ongetwijfeld is Openbaringen 8:1 (ongeveer een half uur / 15 dagen) een ingebouwde marge. De komst van Jezus zal dus iets later
plaatsvinden dan de tijdsaanduidingen van Daniël vertellen. Dus de tijd zal op één of meer punten verkort worden.
De opname zal plaatsvinden nadat de oorlog Rusland - Oekraïne is gestopt, en start op het moment dat er in de wolken letterlijk een
kruisvorm met een gezicht te zien zal zijn.


Covid19 is geregistreerd zonder een mensenhand (Daniël 8:25) op 16-12-2019
Na 2300 dagen (Daniël 8:14 ) wordt de schepping hersteld, dus Goede Vrijdag 3 april 2026
3 april 2026 - 1290 dagen (Daniël 12:11) = 21 september 2022 IS GEWIJZIGD
3 april 2026 - 1260 dagen = 21 oktober 2022, het begin van de religieuze oorlog / tijd van verdrukking die 1260 duurt.
(1260 dagen / 42 maanden / 3 ½ jaar o.a. Daniël 7:25 & Openbaring 11:2-3).


HOE ZAL DE OPNAME PLAATSVINDEN?
Openbaring 6:7-8 'En toen het Lam het vierde zegel geopend had, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen: Kom en zie! En ik
zag, en zie: een grauw paard en die erop zat, zijn naam was de dood, en het rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht
gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden met het zwaard, met honger, met de dood en door de wilde dieren van de
aarde.


Deze tekst geeft duidelijk aan dat de dood op een aantal manieren gerealiseerd zal worden. Het begint met het zwaard - WO-III.
Door deze wereldoorlog zal er nog minder aandacht zijn voor de hongergebieden en zal de hongerdood nog veel meer slachtoffers
gaan eisen. Het Covid19 virus - de dood / de pest - zal weer een mutatie ondergaan, maar nu een mutatie die veel dodelijker zal zijn,
maar door het oorlogsgeweld zal ook dit veel minder aandacht krijgen dan het tot nu toe het geval is geweest. De wilde dieren zijn
de relschoppers, het zijn dus beesten in menselijke vorm die niets ontziend tekeer zullen gaan.


Dit sterven gebeurt door 4 factoren.
1. Wereldoorlog III
2. Nieuwe dodelijke mutatie van Covid19
3. Hongerdoden, zie o.a. de graanblokkade
4. De menselijke wilde beesten.
Doordat er een vierde deel zal sterven is er wereldwijd logischerwijs overal ter wereld verdriet, maar voor hen die opgenomen zijn is
het feest!


Zacharia 12:12-14 Heel Israël - de hele wereldbevolking - zal in diepe rouw gedompeld zijn. Het hele volk zal gebukt gaan onder
verdriet. Koning, profeet, priester en de gewone man zullen hetzelfde lijden delen. Elk gezin zal zijn verdriet alleen verwerken, mannen en vrouwen apart.


Mattheüs 24:30 ' En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde
rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. '


De eerste erkende registratie van Covid19 ziet u via de onderstaande link:
https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_the_COVID-19_pandemic_in_2019#16_December


Daniël 8:14 'Hij zei tegen mij: Tot tweeduizend driehonderd avonden (2300 dagen) en morgens. Dan zal het heiligdom – de
aarde*** - in rechten hersteld worden. '


Daniël 8:25 'Door zijn sluwheid zal hij het bedrog onder zijn hand doen slagen. Hij zal zich in zijn hart verheffen. In hun zorgeloze rust
zal hij velen te gronde richten. Ja, tegen de Vorst der vorsten zal hij opstaan, maar zonder mensenhand zal hij gebroken worden. '
Daniël 12:11 'Van de tijd af dat het steeds terugkerende offer (gebed) weggenomen zal worden en de verwoestende
gruwel (satan) opgesteld zal zijn, zijn het 1290 dagen, - zal er aan al deze dingen een einde komen (Daniel 12:7)


Daniël 7:25 Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken, de heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronde richten. Hij zal erop uit
zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd.

Lees het a.u.b. uitgebreid via de volgende link: https://www.debeloofdeschepping.nl/reageren-1/openbaringen-chronologisch

Openbaringen 2:10 Wees trouw tot in de dood, en Ik zal u de kroon van het leven geven.

DE TOEKOMST IN TELEGRAMSTIJL OP DEZE AARDE VANAF ?????????
21 september 2022: Een grote tsunami, satan wordt wakker, Daniël 12:11
Deze periode is ingekort: 15 dagen lang “rust” Er zijn schokgolven wereldwijd voelbaar en dat veroorzaakt onrust.


5 oktober 2022, De graven openen zich door de schokgolven en de doden zullen opstaan.

Johannes 5:28-29 'Verwonder u daar niet over, want de tijd komt waarin allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen, en zij
zullen eruit gaan: zij die het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, maar zij die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding ter verdoemenis. ' Zie het vijfde zegel.

6 oktober 2022, nu wordt het zeer spannend.
Er nadert een ster (Nederlands journaal 29 januari) , deze ster is omgeven door gruis. Dat gruis doorbreekt de dampkring, tja, dat
gaat dus branden en hierdoor verbrand een derde deel van het aardoppervlak. Deze ster komt op 7 oktober 2022 met geweld op de
aarde terecht, maar dat is niet het enige, want er is gelijkertijd een zeer grote vulkaanuitbarsting. Deze twee factoren veroorzaken
weer een enorme aardbeving.


Gevolg: 2.000.000.000 mensen roepen in doodsangst om God en zullen ook inderdaad sterven, dat is een genadedaad van God!
9 oktober 2022 Er komen ineens allerlei zeer onbekende insecten, deze insecten lijken op sprinkhanen met een schorpioenenstaart.
De steek van dit beestje is uitermate pijnlijk en zal de rest van de wereldbevolking - dus nog 4.000.000.000 mensen - teisteren. Dat
duurt een periode van 5 maanden.


In de periode na 9 oktober tot 21 oktober 2022 wordt er steeds meer gehoord over een persoon met een “geweldig goed plan”, deze
persoon – de antichrist - zal ieder nog aanwezig geloof gaan verbieden, hierdoor ontstaat er een religieuze oorlog op leven en dood.
De lijken zullen op straat blijven liggen. Vóór 1 april 2026 wordt al het leven beëindigd door middel van Atoombommen.
Het vierde zegel: Het begin van de Opname d.m.v. sterven.

Jesaja 57:1-2 'De rechtvaardige komt om, en er is niemand die het ter harte neemt. De goedertieren mensen worden weggenomen,
zonder dat er iemand op let dat de rechtvaardige weggenomen wordt vóór het onheil. Hij zal ingaan in de vrede; zij zullen rusten op hun slaapplaatsen - het dodenrijk, eenieder die in zijn oprechtheid wandelt. '


Openbaring 14:13-14 'En ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen: Schrijf: Zalig zijn de doden die in de Heere STERVEN,
van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten van hun inspanningen, en hun werken volgen met hen. En ik zag, en zie, een witte wolk, en op de wolk zat Iemand als een Mensenzoon, met een sikkel in Zijn hand.


Het vijfde zegel - de overledenen: 4/5 oktober 2022 - Grote Verzoendag
Een explosie op de zon (Nederlands journaal 17 augustus) veroorzaakt veel schokgolven. Deze schokgolven hebben een zeer
bijzondere werking en is meervoudig. Door de schokgolven zullen de graven geopend worden en de doden zullen opstaan. Veel
mensen zullen dit letterlijk waarnemen, precies zoals het ook in Mattheüs 27:52-54 staat beschreven.


Mattheüs 27:52-54 Mattheus beschrijft de eerste Opstanding (de Gerstoogst) en de onderstaande teksten verwoorden de Tweede
opstanding (de Tarweoogst).


Johannes 5:28-29 'Verwonder u daar niet over, want de tijd komt waarin allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen, en zij
zullen eruit gaan: zij die het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, maar zij die het kwade gedaan hebben, tot de
opstanding ter verdoemenis. '


Daniël 12:2-4 'Velen van hen die slapen in het stof der aarde, zullen ontwaken, dezen tot eeuwig leven en genen tot versmading, tot
eeuwig afgrijzen. En de verstandigen zullen stralen als de glans van het uitspansel, en die velen tot gerechtigheid hebben gebracht
als de sterren, voor eeuwig en altoos. Maar gij, Daniël, houd de woorden verborgen, en verzegel het boek tot de eindtijd; velen
zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen. '


Het zesde zegel - de levenden - 6 oktober 2022
Openbaring 6:12-14 'En ik zag toen het Lam het zesde zegel geopend had, en zie, er kwam een grote aardbeving, en de zon werd
zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed, en de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgenboom zijn
onrijpe vijgen afwerpt als hij door een harde wind wordt geschud. En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. En
alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt. '
Openbaring 13:1 'En ik zag uit de zee een beest opkomen – dit veroorzaakt letterlijk een zeer grote Tsunami, dat zeven koppen en
tien hoorns had, en op zijn hoorns waren tien diademen, en op zijn koppen een godslasterlijke naam. '
Deze tekst (Openb. 13:1) is een variant op Daniël 12:11 en is gedateerd op 21 september 2022.
Katholieken, Boeddhisten en andere afgodenaanbidders worden door God veracht en worden niet opgenomen.


Verachtelijk ben je: Nahum 1:14 // Wegvagen zal ik je: Zefanja 1:2,4 // Afschuwelijk is het: Deuteronomium 7:25-26

Uitschrijven bij de katholieke kerk? https://www.rkkerk.nl/kerk/kerkprovincie/in-en-uitschrijven/

 

Onderzoek: 24/25 oktober 2023 staat fout op de kalender.

De onderstaande datering is volledig achterhaald. De datering is incorrect. Het is nu 25 september 2023. DE halvering van de wereldbevolking is zeer aanstaande. Vandaag staat Grote Verzoendag op de kalender, maar 6 dagen later is het 1 oktober 2023.

 

TOEKOMST? WELKE TOEKOMST? ER IS GEEN AARDSE TOEKOMST MEER.
Ik begin met de mededeling dat ik constant zelfstandig onderzoek doe. Ik word niet belemmerd door een religie, want
ik ben vrij van iedere religie.


LET OP: Er zijn wijzigingen: Grote Verzoendag & Daniel 12:11 Het genoemde getal van 1290 dagen is veranderd. Zie onderstaand.
De Joodse kalender is gebaseerd op 354 dagen. Op deze basis wordt Grote Verzoendag gecalculeerd in de internationale kalender. De bijbel spreekt over een periode van 1260 dagen, oftewel 3½ jaar heeft 1260 dagen gedeeld door 42 maanden, dat is 30 dagen per maand of per jaar 360 dagen. 6 DAGEN VERSCHIL.
Grote Verzoendag is later dan 5 oktober 2022, het is 6 dagen later volgens de calculatie. Alleen God weet wanneer dit moment zal plaatsvinden. Het zal plaatsvonden nadat alle 2 miljard rechtvaardigen zijn opgenomen is het dodenrijk.  https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Joodse_kalender

 

De juiste profetie luidt: Door het verlies van de oorlog Rusland Oekraïne ๐˜‡๐—ฎ๐—น ๐—ฃ๐—ผ๐—ฒ๐˜๐—ถ๐—ป ๐˜ƒ๐—ผ๐—ผ๐—ฟ ๐Ÿญ๐Ÿญ ๐—ข๐—ธ๐˜๐—ผ๐—ฏ๐—ฒ๐—ฟ ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿฎ ๐˜‡๐—ฒ๐—น๐—ณ๐—บ๐—ผ๐—ผ๐—ฟ๐—ฑ ๐—ฝ๐—น๐—ฒ๐—ด๐—ฒ๐—ป, door deze zelfmoord ontstaat er wereldwijd “vrede”. Dit is het begin van de wederkomst van Jezus Christus. Dan verschijnt Jezus in de wolken en zal alles zich voltrekken zoals voorzegt.
1 Thessalonicenzen 5:3 Want wanneer zij zullen zeggen: ๐—˜๐—ฟ ๐—ถ๐˜€ ๐˜ƒ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฑ๐—ฒ ๐—ฒ๐—ป ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ถ๐—น๐—ถ๐—ด๐—ต๐—ฒ๐—ถ๐—ฑ, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten.
HET IS DE EINDTIJD, VAN 16 DECEMBER 2019 TOT GOEDE VRIJDAG 3 APRIL 2026.
16 december 2019: registratie Covid19, 2300 dagen later is het dus 3 april 2026, Goede Vrijdag, zie Daniel 8:14.
In de bijbel staat via Daniël een schema opgetekend, maar in Openbaringen 8:1 staat dat er een variabel getal is, dit slaat terug op de 1290 dagen uit Daniël 12:11. Door dit variabele getal zijn er wat meer bijbelteksten die in de verdrukking komen. Ook is er een tekst die zeer nadrukkelijk WEL uitkomt.


๐—˜๐˜ƒ๐—ฒ๐—ป ๐—ป๐—ฎ๐—ฎ๐—ฟ ๐—ต๐—ฒ๐˜ ๐˜€๐—ฐ๐—ต๐—ฒ๐—บ๐—ฎ ๐˜ƒ๐—ฎ๐—ป ๐——๐—ฎ๐—ป๐—ถ๐—ฒฬˆ๐—น ๐—ธ๐—ถ๐—ท๐—ธ๐—ฒ๐—ป.
Covid19 is geregistreerd zonder een mensenhand (Daniël 8:25) op 16-12-2019
Na 2300 dagen (Daniël 8:14 ) wordt de schepping hersteld, dus Goede Vrijdag 3 april 2026
3 april 2026 - ๐Ÿญ๐Ÿฎ๐Ÿต๐Ÿฌ ๐—ฑ๐—ฎ๐—ด๐—ฒ๐—ป (Daniël 12:11) = ๐Ÿ๐Ÿ ๐ฌ๐ž๐ฉ๐ญ๐ž๐ฆ๐›๐ž๐ซ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ ๐ˆ๐’ ๐†๐„๐–๐ˆ๐‰๐™๐ˆ๐†๐ƒ, uiterlijk op 11 oktober 2022.
3 april 2026 - 1260 dagen = 21 oktober 2022, het begin van de religieuze oorlog.
(1260 dagen / 42 maanden / 3 ½ jaar o.a. Daniël 7:25 & Openbaring 11:2-3).
De datering van Grote Verzoendag is op Internationale kalender NIET juist. 5 oktober 2022 is maximaal 6 dagen later.
Grote Verzoendag is de grote verhuizing vanuit het Dodenrijk naar de Hemel. Dit is inclusief de laatste 2.000.000.000 mensen die God tot de rechtvaardigen rekent. LET OP: DIE GOD TOT DE RECHTVAARDIGEN REKENT.


De wijziging uit Openbaringen 8:1 Ongeveer een half uur, dit is conform God's tijdsrekening, dus NIET onze 24 uurs economie. De omrekening ziet er zo uit. (49 x 365) / 1000 = 17,8 Dit is een exacte berekening, maar er staat ONGEVEER, dit is dus in overeenstemming met de tekst uit Mattheüs: u weet de dag en ๐—ต๐—ฒ๐˜ ๐˜‚๐˜‚๐—ฟ ๐—ป๐—ถ๐—ฒ๐˜.


Het originele schema was dat de opname zou beginnen op 11 september 2022, dit staat opgetekend in Openbaringen
2:10 Er zal een verdrukking zijn van 10 dagen. Ook dit is dus een gepasseerd station. Tja, nu natuurlijk het kritiek van
vele eigenwijze gelovigen, die zullen beweren dat GOD ONVERANDERLIJK is. Het antwoord moge duidelijk zijn: God IS
onveranderlijk, maar een tijdschema is God niet. Het is zo bewonderingswaardig, zo fantastisch, God is een levende
God, Hij overziet al vele miljoenen jaren van te voren dat het tijdschema iets kan veranderen. De oorzaak van dat
veranderen ligt in de VRIJE WIL.
HET IS NIET DE EERSTE KEER DAT ER IETS VERANDERD.


Het allereerste schema staat opgetekend in Genesis 6:3 De mens mag niet ouder worden dan 120 jaar. Dit zijn 120 jubelperioden a 49 jaar, door de communicatie met Mozes komen er 40 jaren bij. Dus de rekensom is voor de gehele periode vanaf de zondeval tot het herstel van de schepping is: (120 x 49) + 40 = 5920 jaren.
Het is toch geweldig om te mogen constateren dat alles wat leeft aan verandering onderhevig kan zijn, dit is dus ook het kenmerk van een LEVEND GELOOF.


Uiterlijk op 12 oktober start Wereldoorlog III, Hongerdoden, Mutatie van Covid19 en Menselijke Wilde Beesten (Openbaringen 6:7-8) en deze korte periode zal worden afgesloten door de natuurrampen die beginnen vanuit het universum.


Heeft u dit gezien? https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=105159469037409&id=100200659533290
Altijd zal gelden: Niet mijn wil, maar Uw wil, o Heer.

Dit is de voorgaande versie.
4 Ezra 15: 5 Ziet, spreekt de Here, ik zal ongelukken over de aardbodem zenden, het zwaard (oorlog Rusland - Oekraïne), en de
honger, en de dood (covid19), en de verderfenis (natuurrampen);
EZRA spreekt over de tijd vóór de opname, tijdens de opname is Openbaringen 6:7-8 actueel.


Lees via deze link de Profetie van Ezra: https://www.debeloofdeschepping.nl/ontstaan-bijbel/4ezra15


Ezechiël 22:24 ‘Mensenzoon, vertel het volk van Israël (de wereldbevolking) het volgende: “Op de dag van mijn toorn zult u lijken op een droge wildernis, een woestijn zonder regen.


DE TERUGKOMST VAN JEZUS IN DE WOLKEN
Volgens het tijdschema van Daniel wordt Daniel 12:11 op 21 september 2022 vervult. God overziet alles en heeft marges ingebouwd.
Ongetwijfeld is Openbaringen 8:1 (ongeveer een half uur / 15 dagen) een ingebouwde marge. De komst van Jezus zal dus iets later
plaatsvinden dan de tijdsaanduidingen van Daniël vertellen. Dus de tijd zal op één of meer punten verkort worden.
De opname zal plaatsvinden nadat de oorlog Rusland - Oekraïne is gestopt, en start op het moment dat er in de wolken letterlijk
een kruisvorm met een gezicht te zien zal zijn.


Covid19 is geregistreerd zonder een mensenhand (Daniël 8:25) op 16-12-2019
Na 2300 dagen (Daniël 8:14 ) wordt de schepping hersteld, dus Goede Vrijdag 3 april 2026
3 april 2026 - 1290 dagen (Daniël 12:11) = 21 september 2022 IS GEWIJZIGD, maar is vóór 4 oktober 2022.
3 april 2026 - 1260 dagen = 21 oktober 2022, het begin van de religieuze oorlog / tijd van verdrukking die 1260 duurt.
(1260 dagen / 42 maanden / 3 ½ jaar o.a. Daniël 7:25 & Openbaring 11:2-3).


HOE ZAL DE OPNAME PLAATSVINDEN?
Openbaring 6:7-8 'En toen het Lam het vierde zegel geopend had, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen: Kom en zie! En ik
zag, en zie: een grauw paard en die erop zat, zijn naam was de dood, en het rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht
gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden met het zwaard, met honger, met de dood en door de wilde dieren van de
aarde.


Deze tekst geeft duidelijk aan dat de dood op een aantal manieren gerealiseerd zal worden. Het begint met het zwaard - WO-III.
Door deze wereldoorlog zal er nog minder aandacht zijn voor de hongergebieden en zal de hongerdood nog veel meer slachtoffers
gaan eisen. Het Covid19 virus - de dood / de pest - zal weer een mutatie ondergaan, maar nu een mutatie die veel dodelijker zal zijn,
maar door het oorlogsgeweld zal ook dit veel minder aandacht krijgen dan het tot nu toe het geval is geweest. De wilde dieren zijn
de relschoppers, het zijn dus beesten in menselijke vorm die niets ontziend tekeer zullen gaan.


Dit sterven gebeurt door 4 factoren.
1. Wereldoorlog III
2. Nieuwe dodelijke mutatie van Covid19
3. Hongerdoden, zie o.a. de graanblokkade
4. De menselijke wilde beesten.


Doordat er een vierde deel zal sterven is er wereldwijd logischerwijs overal ter wereld verdriet, maar voor hen die opgenomen zijn is
het feest!


Zacharia 12:12-14 Heel Israël - de hele wereldbevolking - zal in diepe rouw gedompeld zijn. Het hele volk zal gebukt gaan onder
verdriet. Koning, profeet, priester en de gewone man zullen hetzelfde lijden delen. Elk gezin zal zijn verdriet alleen verwerken, mannen en vrouwen apart.


Mattheüs 24:30 ' En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde
rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. '


De eerste erkende registratie van Covid19 ziet u via de onderstaande link:

https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_the_COVID-19_pandemic_in_2019#16_December


Daniël 8:14 'Hij zei tegen mij: Tot tweeduizend driehonderd avonden (2300 dagen) en morgens. Dan zal het heiligdom – de
aarde*** - in rechten hersteld worden. '


Daniël 8:25 'Door zijn sluwheid zal hij het bedrog onder zijn hand doen slagen. Hij zal zich in zijn hart verheffen. In hun zorgeloze rust
zal hij velen te gronde richten. Ja, tegen de Vorst der vorsten zal hij opstaan, maar zonder mensenhand zal hij gebroken worden. '


Daniël 12:11 'Van de tijd af dat het steeds terugkerende offer (gebed) weggenomen zal worden en de verwoestende gruwel (satan) opgesteld zal zijn, zijn het 1290 dagen, - zal er aan al deze dingen een einde komen (Daniel 12:7)


Daniël 7:25 Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken, de heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronde richten. Hij zal erop uit
zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd.
Lees het a.u.b. uitgebreid via de volgende link: https://www.debeloofdeschepping.nl/reageren-1/openbaringen-chronologisch


Openbaringen 2:10 Wees trouw tot in de dood, en Ik zal u de kroon van het leven geven.

DE TOEKOMST IN TELEGRAMSTIJL OP DEZE AARDE VANAF ?????????
21 september 2022: Een grote tsunami, satan wordt wakker, Daniël 12:11 Deze datum is dus naar een iets later tijdstip.
Deze periode is ingekort: 15 dagen lang “rust” Er zijn schokgolven wereldwijd voelbaar en dat veroorzaakt onrust.


4/5 oktober 2022 (Grote Verzoendag), De graven openen zich door de schokgolven en de doden zullen opstaan. Dit blijft zo!!
Johannes 5:28-29 'Verwonder u daar niet over, want de tijd komt waarin allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen, en zij
zullen eruit gaan: zij die het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, maar zij die het kwade gedaan hebben, tot de
opstanding ter verdoemenis. ' Zie het vijfde zegel.
6 oktober 2022, nu wordt het zeer spannend.


Er nadert een ster (Nederlands journaal 29 januari) , deze ster is omgeven door gruis. Dat gruis doorbreekt de dampkring, tja, dat
gaat dus branden en hierdoor verbrand een derde deel van het aardoppervlak. Deze ster komt op 7 oktober 2022 met geweld op de
aarde terecht, maar dat is niet het enige, want er is gelijkertijd een zeer grote vulkaanuitbarsting. Deze twee factoren veroorzaken
weer een enorme aardbeving.
Gevolg: 2.000.000.000 mensen roepen in doodsangst om God en zullen ook inderdaad sterven, dat is een genadedaad van God!
9 oktober 2022 Er komen ineens allerlei zeer onbekende insecten, deze insecten lijken op sprinkhanen met een schorpioenenstaart.
De steek van dit beestje is uitermate pijnlijk en zal de rest van de wereldbevolking - dus nog 4.000.000.000 mensen - teisteren. Dat
duurt een periode van 5 maanden.


In de periode na 9 oktober tot 21 oktober 2022 wordt er steeds meer gehoord over een persoon met een “geweldig goed plan”, deze
persoon – de antichrist - zal ieder nog aanwezig geloof gaan verbieden, hierdoor ontstaat er een religieuze oorlog op leven en dood.


De lijken zullen op straat blijven liggen. Vóór 1 april 2026 wordt al het leven beëindigd door middel van Atoombommen.
Het vierde zegel: Het begin van de Opname d.m.v. sterven.
Jesaja 57:1-2 'De rechtvaardige komt om, en er is niemand die het ter harte neemt. De goedertieren mensen worden weggenomen,
zonder dat er iemand op let dat de rechtvaardige weggenomen wordt vóór het onheil. Hij zal ingaan in de vrede; zij zullen rusten op
hun slaapplaatsen - het dodenrijk, eenieder die in zijn oprechtheid wandelt. '


Openbaring 14:13-14 'En ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen: Schrijf: Zalig zijn de doden die in de Heere STERVEN,
van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten van hun inspanningen, en hun werken volgen met hen. En ik zag, en zie, een witte wolk, en op de wolk zat Iemand als een Mensenzoon, met een sikkel in Zijn hand.
Het vijfde zegel - de overledenen: 4/5 oktober 2022 - Grote Verzoendag
Een explosie op de zon (Nederlands journaal 17 augustus) veroorzaakt veel schokgolven. Deze schokgolven hebben een zeer
bijzondere werking en is meervoudig. Door de schokgolven zullen de graven geopend worden en de doden zullen opstaan. Veel
mensen zullen dit letterlijk waarnemen, precies zoals het ook in Mattheüs 27:52-54 staat beschreven.


Mattheüs 27:52-54 Mattheus beschrijft de eerste Opstanding (de Gerstoogst) en de onderstaande teksten verwoorden de Tweede
opstanding (de Tarweoogst).


Johannes 5:28-29 'Verwonder u daar niet over, want de tijd komt waarin allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen, en zij
zullen eruit gaan: zij die het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, maar zij die het kwade gedaan hebben, tot de
opstanding ter verdoemenis. '


Daniël 12:2-4 'Velen van hen die slapen in het stof der aarde, zullen ontwaken, dezen tot eeuwig leven en genen tot versmading, tot
eeuwig afgrijzen. En de verstandigen zullen stralen als de glans van het uitspansel, en die velen tot gerechtigheid hebben gebracht
als de sterren, voor eeuwig en altoos. Maar gij, Daniël, houd de woorden verborgen, en verzegel het boek tot de eindtijd; velen
zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen. '


Het zesde zegel - de levenden - 6 oktober 2022
Openbaring 6:12-14 'En ik zag toen het Lam het zesde zegel geopend had, en zie, er kwam een grote aardbeving, en de zon werd
zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed, en de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgenboom zijn
onrijpe vijgen afwerpt als hij door een harde wind wordt geschud. En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. En
alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt. '
Openbaring 13:1 'En ik zag uit de zee een beest opkomen – dit veroorzaakt letterlijk een zeer grote Tsunami, dat zeven koppen en
tien hoorns had, en op zijn hoorns waren tien diademen, en op zijn koppen een godslasterlijke naam. '
Deze tekst (Openb. 13:1) is een variant op Daniël 12:11 en is gedateerd op 21 september 2022.
Katholieken, Boeddhisten en andere afgodenaanbidders worden door God veracht en worden niet opgenomen.


Verachtelijk ben je: Nahum 1:14 // Wegvagen zal ik je: Zefanja 1:2,4 // Afschuwelijk is het: Deuteronomium 7:25-26


Uitschrijven bij de katholieke kerk? https://www.rkkerk.nl/kerk/kerkprovincie/in-en-uitschrijven/

 

Mijn eind conclusie is onveranderd

Geachte lezer,
MIJN CONCLUSIE IS ONVERANDERD
Ik heb volledig gebaseerd op de bijbel voorspellingen gedaan, geen van deze voorspellingen zijn uitgekomen. Het NIET uitkomen van deze voorspellingen is uitermate logisch. De bijbel is ontstaan Na het Concilie van Nicea, want Hiëronymus - een katholieke bisschop - heeft de overgebleven “originele” geschriften bij elkaar gezocht, voor zover ze dus nog origineel waren. Deze overgebleven geschriften heeft hij tot een boekwerk samengevoegd en dat geheel vertaald en per direct gemanipuleerd naar het katholieke dogma.
Dit boekwerk heeft de titel bijbel gekregen. Er is er maar één die belang heeft in een boek dat zoveel verdeeldheid, oorlog en onvrede geeft, dat is de tegenstander van de Allerhoogste. Nog een duidelijk bewijs dat de bijbel nooit het woord van God kan zijn, is dat dit boek het best verkochte boek aller tijden is, het is dus de bestseller ooit.
Het volgende punt is eveneens een punt van aandacht, dit ene boek met die ene titel is talloze keren herschreven. In iedere taal zijn er herschreven bijbels die men huichelachtig vertalingen noemt, maar in werkelijkheid pure manipulaties zijn van de allereerste manipulatie van Hiëronymus.


De Eindtijd
De eindtijd is een feit. Ondanks alle genoemde vormen van manipulaties staat er ook waarheid tussen de leugens. Er is geen
gemener leugen dan de gemanipuleerde waarheid. Een beetje van de waarheid afbrokkelen creëert een leugen die “gelooft” wordt. De eindtijd is begonnen met de registratie van Covid19 op 16 december 2019 en ik wéét dat Goede Vrijdag 3 april 2026 het daadwerkelijke begin is van het 1000-jarig rijk, ook Millennium genoemd.
Niemand weet wanneer het onheil begint, letterlijk niemand. Het onheil is de tijd van verdrukking en vóórdat dit onheil aanbreekt, zijn allen die God rechtvaardig acht, opgenomen door te sterven.
Door de opmerking: De tijd zal verkort worden is de tijdsduur en de aanvang van de periode van verdrukking niet nauwkeurig te benoemen. Dit moment zal uitermate snel aanbreken en het begint als er een wereldleider plotseling sterft.

Mijn Getuigenis
Ik weet wat ik persoonlijk heb meegemaakt. Al jaren bewijs ik dat de bijbel niet het woord van de Allerhoogste kan zijn.
Geen enkele discussie ben ik uit de weg gegaan en letterlijk niemand heeft een discussie van mij gewonnen. Op basis van de bijbel, dus op dat boek dat vanaf het begin door het Concilie van Nicea incompleet is en dat door Hiëronymus vanaf de eerste letter is gemanipuleerd naar het katholieke dogma, bewijs ik dat er op dit moment talloze verschillende manipulaties zijn die men schijnheilig vertalingen noemt, maar in werkelijkheid pure manipulaties zijn en dus meer leugens bevat dan waarheid.


Ik heb het enige mogelijke schema (de tijdstabel van Daniël) in alle varianten uitgetest, dit heb ik openlijk gedaan en dit met iedere wijziging luidt en duidelijk wereldkundig gemaakt. Mijn conclusie kan er maar één zijn, een conclusie die ik tot op vandaag heb geroepen en dus met alles wat ik in mij heb, heb bewezen. De woorden van Paulus zijn mijn motto: Onderzoek alles en behoudt het goede. DIT IS EN BLIJFT EEN DOORLOPEND PROCES.


DE Conclusie: De bijbel is incompleet en gemanipuleerd en derhalve zeer onbetrouwbaar. HET KAN ONMOGELIJK HET WOORD VAN GOD ZIJN. Eenieder die beweert dat de bijbel het (enige) woord van God is, IS EEN LEUGENAAR.


Ik heb veel meegemaakt in mijn persoonlijke leven. Ik heb afstand genomen – of zij van mij – van ieder mens wat mij lief en dierbaar is en was. Ik heb maar één wens: IN DE WAARHEID GOD’S TE STAAN. Een leven dat niet getuigd van Zijn waarheid is voor mij zinloos en waardeloos.


We leven NU in de ORIGINELE TIJD VAN VERDRUKKING
Mattheüs 24:22 'En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden. ' 
Zie tevens deonderstaande afbeelding.


2 De Eindtijd, De tijd van Verdrukking
TOT SLOT HET WOORD VAN DIE ENE GROTE.
Het overlijden van een aardse machthebber - Keerpunt
Als het nieuws over het overlijden van een aardse machthebber u zal bereiken, bent u op het tijdstip aangekomen, dat u het begin van het einde zult kunnen noemen. Dan zal de aarde een brandhaard worden, de vlammen zullen oplaaien, ongeremd zal de haat woeden en de mensheid zal door afgrijzen worden bevangen, want ze ziet geen uitweg meer uit het gevaar dat onafwendbaar is.
En zo zal men alleen letten op de gebeurtenissen in de wereld. De mensen zullen angstig trachten voor zichzelf te zorgen, omdat ze de grote aardse nood zien losbarsten. Ze zullen angstig trachten zich te verzekeren van aardse goederen en aanstalten maken om te vluchten, ofschoon het hen uitzichtloos toeschijnt. En alleen de gelovigen blijven bezonnen, en van hen bedien Ik me nu om op de medemensen in te werken die in hun ongeloof ongelukkig en vertwijfeld zijn. En Ik tracht nog eenmaal me dicht bij hen te laten brengen. Ik laat mijn dienaren praten en spreek zelf door hen woorden van liefde en bemoediging tot ze. Ik waarschuw hen om niet te vluchten en niet alleen maar voor hun lichamelijk welzijn te zorgen. Ik stel hen het uitzichtloze van hun voornemen voor de geest en vermaan hen vol te houden en hun lot in mijn handen te leggen
en bijgevolg neemt alles zijn beloop.
De brand is ontstoken en zal niet meer door mensen worden gedoofd, maar Ik zelf zal hem laten doven doordat Ik er andere elementen tegenover plaats, doordat Ik zelf diegenen tegemoet treed die elkaar onderling trachten te verscheuren.
En mijn stem zal van boven weerklinken. Een natuurcatastrofe zal de aarde teisteren en de strijdenden uit elkaar trekken, er zal hen een Macht tegemoet treden tegen welke geen van de strijdenden is opgewassen. Slechts enkele uren zal dit gebeuren duren, maar een totaal veranderde toestand in de wereld teweeg brengen, volledig veranderde verhoudingen en aanvankelijk onoverzichtelijke chaos, grootste aardse nood en onnoemelijk veel droefenis en nood onder de mensen.


IK ZAL JE EEN WAARGEBEURDE GESCHIEDENIS VERTELLEN, INCLUSIEF DE LAATSTE DAGEN.
Ik ben suikerpatiënt, ik gebruikte gematigde medicatie maar na sterk aandringen van mijn echtgenote heb ik op 10 maart
2021 een anti-Covid19 injectie gehad, wat ik helemaal niet wilde. Binnen een jaar tijd heb ik mijn medicatie 5x moeten
verhogen en er was dus geen sprake meer van gematigde medicatie, maar wel over een extreme suikermedicatie dit in
combinatie met hoge bloeddruk en COPD en een oudemannenkwaal i.v.m. moeilijk plassen vanwege de prostaat.


Eind februari 2022 kwam de gedachte bij me op dat het mogelijk moet zijn om door geloof gezond te worden. Op 1 maart
2022 heb ik dit in een stil gebed bij de Allerhoogste neergelegd. 10 maart, dus exact een jaar na die ene anti-corona prik
word ik wakker met de gedachte: De rest moet je zelf doen, want anders kun je straks anderen niet helpen.


Per direct ben ik gestopt met ALLE MEDICATIE, mijn vrouw in paniek, want ze dacht dat ik zelfmoord wilde plegen op deze manier. Het tegenovergestelde is waar, ik moest uitzoeken wat de rest was. De rest is GEEN medicatie meer voor de bloeddruk, GEEN medicatie meer voor de COPD, de suikermedicatie terug naar bijna het niveau van 1 maart 2021.


Ik heb alles via mail gecorrespondeerd met de huisarts en dit opgeslagen als PDF, dus is het bewijsbaar wat ik zeg. Op 18 juli
2022 heb ik de laatste medicatie aangevraagd en volledig uitgeteld tot en met 6 oktober, want dit is de oorspronkelijke
profetie van Daniël. Mijn taak is niet voorbij, maar als de tijd van de meteorenregen er is en de tijd erna dan is medicatie
niet meer verkrijgbaar, dus moet mijn gezondheid goed zijn en de rest van de medicatie moet dan ook verdwenen zijn en
dat gaat ook gebeuren.

Tot mijn verbazing heb ik geconstateerd toen ik mijn medicatie de laatste keer aanvulde van mijn grote voorraad naar het sorteer doosje dat ik voorraad had tot en met 10 oktober i.p.v. 6 oktober. Alleen de prostaatpil die noodzakelijk is om te kunnen plassen had ik tot en met 19 oktober 2022 ondanks dat ook deze medicatie was uitgeteld tot en met 6 oktober 2022. Deze laatste pil voor de prostaat heb ik dus niet ingenomen op 19 oktober maar op 20 oktober 2022.


14 oktober 2022, ik heb geen medicatie meer gehad want die is op, behalve die pil voor de prostaat, in de ochtend heb ik mijn glucose geprikt en geconstateerd dat de waarde op 10,0 uitkomt. Dit is een lichte verhoging, maar GEEN reden om weer te starten met medicatie.

17 oktober het glucosegehalte opnieuw gecontroleerd: 9.7 Ik voel me dagelijks beter worden. Ingevolge menselijke kennis zal het niet meer innemen van de prostaat pil uiterlijk over 5 dagen ervoor zorgen dat ik niet meer kan urineren en mijn leven op een pijnlijke manier zal eindigen. Echter God liegt niet en net als met de
suikermedicatie zal dit op dezelfde wijze opgelost worden en zo niet: Niet mijn wil, maar Uw wil.


Mijn medicatie wordt niet meer aangevuld, dat is niet meer nodig. Ik weet dat op het moment dat de meteorenregen valt, mijn gezondheid weer 100% zal zijn, want dan mag ik in Zijn naam mijn eigen gezondheid 100% in orde maken.


3 De Eindtijd, De tijd van Verdrukking
Zodra een wereldleider plotseling sterft, wordt het keerpunt bereikt en begint de periode van verdrukking. Het begin van de verdrukking wordt dan ook gekenmerkt door de plotselinge dood van de wereldleider en in een zeer korte tijd is de wereldbevolking gehalveerd en pas daarna begint de godsdienstoorlog ook wel de Tijd van de Verdrukking genoemd.


1. Een wereldleider zal sterven.
2. Jezus komt in de wolken, dat is het begin van:
• 2A. Begin van de Derde Wereldoorlog
• 2B. Door de Hongersnood gaan er velen dood
• 2C. Mutatie Covid19 tot zeer besmettelijk en dodelijk
• 2D. Mensen veranderden in Wilde Beesten


2.000.000.000 nederige gelovigen zullen sterven aan deze factoren, dit is een zeer korte maar ook een zeer dodelijke periode, de graven zullen worden geopend, dat is de opstanding van de doden. Al deze mensen worden opgenomen in de hemel. Grote Verzoendag is geen dag, maar Grote Verzoening is een moment.


Het voorgaande wordt afgesloten met:
3. Een meteorenregen uit het heelal zal een derde deel van de aarde verbranden.
4. Een ster raakt de aarde - deze wordt verborgen door de meteorenregen.
5. Een zeer grote vulkaanuitbarsting zal de maan bloedrood kleuren en de zon verduisteren.
6. Er is ook een zeer grote aardbeving.

2.000.000.000 lieve ongelovigen zullen sterven aan deze natuurrampen, te beginnen met de meteorenregen. Deze mensen
worden opgenomen in het vagevuur voor een tijdsperiode van 1000 jaar.
Na deze gebeurtenissen zal Daniël 12:11 worden vervuld, het betekent: Er zijn GEEN gebeden meer en Satan komt uit de zee. Dit is het begin van de Verdrukking.

Na veel onderzoek is het onderstaande schema juist, we weten niet precies wanneer Jezus komt.

Het keerpunt: plotseling overlijden van een wereldleider. Wie ben ik.

Onderstaand 3 verhalen, oordeelt u zelf.

Een mail aan een psycholoog op verzoek van mijn dochter, nooit antwoord op gehad.

Vanwege Privacy regels mag ik de naam niet noemen, maar het was een Psycholoog verbonden aan het UMCG.

 

Geachte .........., 

Mijn dochter zegt dat ik naar een psycholoog moet, want ze verklaart me voor gek. U zou – als psycholoog – mensen moeten kunnen beoordelen (veroordelen is wat anders) of ze nog wel in deze maatschappij thuishoren, toch?

Om u een klein beetje inzicht te geven in mijn persoon geef ik u enige persoonlijke achtergrond informatie. Rinus Jantz, geboren 27 april 1956 te Rhenen. Gehuwd 2-2-78 en dat nog steeds met de zelfde partner. Drie kinderen en de middelste is mijn dochter en in het totaal 5 kleinzoons.

Ouders: Mijn moeder was streng gereformeerd en mijn vader was “katholiek” opgevoed. In 1960 zijn mijn ouders overgestapt naar de Nieuw Apostolische Kerk. Ik was dus vier jaar oud toen mijn ouders zich bij de N.A.K. aansloten. Hier is het eerste punt van mijn “gestoordheid”, want het getal 4 betekent volgens bijbelse uitleg: VERANDERING. Een ander feit is dat ik het derde kind ben van mijn ouders, net als Abraham en Mozes en ben  ik dus een derde kind en het getal drie heeft als bijbelse betekenis: GODDELIJKE VOLHEID. Het gekke is dat ik – veel later pas, rond het jaar 2000 – een besnijdenis heb moeten ondergaan vanwege een plasongelukje. Menige kerel heeft dat meegemaakt, de voorhuid tussen de rits van de gulp. Dit kleine ongelukje heeft ertoe geleidt dat deze operatie noodzakelijk was.

De leer der Nieuw Apostolische Kerk. Nee, nee, ik ga niet alles uitleggen, maar een heel klein stukje. In mijn jonge jaren verkondigde de N.A.K. dat de 144.000 eerstelingen uit deze denominatie zouden komen en dat getal was een exact getal. De N.A.K. is uitgegroeid tot een wereldwijde denominatie met ongeveer 11.000.000 miljoen leden en de leiding van de N.A.K. was en is van mening dat het getal 144.000 toch wel een heel klein beetje was ten opzichte van het aantal leden. De heren apostelen hebben daarom – stilzwijgend, dus stiekem – besloten dat het getal 144.000 een symbolisch getal moet zijn. Waar ik van overtuigd ben, is dat God NIET liegt en dus ook geen jojo is.

Het getal DRIE, Goddelijke Volheid: In de bijbel wordt een gelijkenis verteld door Jezus over de landman. De landman (God) stuurde Zijn knechten om uitnodigingen  te verspreiden. Alle vrienden werden uitgenodigd. Helaas geen enkele vriend heeft de uitnodiging geaccepteerd, NIET één. Daarom werden die knechten erop uitgestuurd om zwervers uit te nodigen. En ja, zo is de bruiloftszaal gevuld met gasten. Het eerste volk van God is algemeen bekend als het Israëlische volk, het tweede volk van God was inderdaad de N.A.K. Maar ze geloofden de Allerhoogste niet, ze moesten het beter weten dan de Allerhoogste. Ik kan u drie punten benoemen waar de N.A.K. heeft gefaald. Het derde volk van God zijn de zwervers en de landlopers, maar deze mensen die tot de 144000 behoren hadden een zeer diep geloof, behoorden tot geen enkele denominatie. De afgewezen uitnodigingen heb ik nog steeds in mijn mailbox staan. De opname van de 144.000 eerstelingen was op Goede Vrijdag 2 april 2021. Vijf jaar later is het Goede Vrijdag 3 april 2026.

Bijbelse getallen. Ik wil u eerst de bijbelse getallen met hun betekenis doen toekomen, want ik heb er al een paar genoemd en als bewijslast hiervoor verwijs ik u naar het boek van de Amerikaanse Theoloog Stephen Jones: De geheimen van deze tijd. Op de achterzijde heeft hij een opsomming gemaakt van de getallen met hun betekenis. Dit boek kunt u in het Nederlands HIER downloaden. Maar voor het gemak noem ik de belangrijkste.

3: Goddelijke Volheid 4: Verandering 5: Genade 8: Nieuw Begin 12: Volmaakt overheid. Deze getallen betekenen in enkelvoud hetzelfde als in het meervoud. Dus 12 – 120 en 144.000 hebben allemaal dezelfde betekenis van VOLMAAKTE OVERHEID, ook wel Goddelijke Autoriteit genoemd.

22 maart 2020. Na een digitale kerkdienst lees ik nog wat in de bijbel en ik lees in Daniël 8:14 dat NA 2300 dagen de schepping hersteld zal worden. Op de één of andere manier maakte dit een diepe indruk op mij en ik ben toen verder gegaan met het lezen van het bijbelboek Daniël. Ik heb toen meerdere teksten gevonden die met elkaar verstrengeld leken.

23 maart 2020. Mijn dochter komt even bij ons langs en ze verteld zo en-passant dat Corona op 16 december 2019 is begonnen. Spontaan tik ik op de computer deze datum in en ik tel hierbij op het getal van 2300.  Het resultaat was en is: Goede Vrijdag 3 april 2026.

Zoektochten in de bijbel. Ik was nog jong (15 jaar, betekenis Rebellie ) en rebelleerde toen al tegen de Nieuw Apostolische leer omdat ik me niet kon verenigen met het verhaal van de algemene christenwereld aangaande de schepping. Ik geloofde toen al in een gestuurde evolutieleer, volledig afwijkend van alle mensen om me heen. In het eerste jaar van mijn huwelijk las ik een boek (De Stenen Spreken) waar ik niet zo heel veel van begreep, want het barste van de wiskunde, maar er stond een opmerking in die me mijn hele leven is bijgebleven. Het laatste volle kalenderjaar zou volgens de hiëroglyfen het jaar 2025 zijn.

Medio 2018/2019 had ik weer een periode van zoeken en verdieping in allerlei geschriften die “christelijk” georiënteerd waren, waaronder het eerder genoemde boek van Stephen Jones. Door die zoektocht kwam ik erachter dat er op Wikipedia een Chronologische Bijbelse Tijdlijn stond en staat, die NIET compleet is. Van jongst af aan ben ik van mening dat een Theoloog een geleerde in de schrift is en als je het woord omdraait dan krijg je het woord: Schriftgeleerde, Jezus had een minder leuke uitspraak over deze dames en heren, volgens mij was dat ADDERENGEBROED. Iets dat NIET compleet is, is niet van God afkomstig, want alles wat van Hem afkomstig is moet getuigen van Zijn Volmaaktheid. Een week later had ik een tijdlijn die WEL compleet was en is, deze complete tijdlijn ziet u HIER.  

Blind Geloven. Er zijn talloze mensen die de vele predikanten op hun woord geloven en dat doen ze zonder enige vorm van onderzoek. Dat is dus een BLIND geloof. Ik heb mijn hele leven veel zelfstandig onderzoek gedaan, ik heb nooit een leraar gehad. Voor een studie heb je een leraar / professor nodig, toch? Dat onderzoek heeft mij geleerd dat de getallen zeer belangrijk zijn en dat de Almachtige God zeer goed kan rekenen en wie in eerbied met Hem wil meerekenen, die gelegenheid ook ten volle kan benutten en dat een BLIND geloof een grote fout is zoals ik kortgeleden moest meemaken.

Met God kun je rekenen. Een tekst die op 22 maart 2020 ook zo binnenkwam is Daniël 12:9 Toen zei Hij: Ga heen, Daniël, want deze woorden blijven geheim en verzegeld TOT de tijd van het einde. Ik wil niet gooien met allerlei bijbelteksten, daarom zal ik enkele getallen noemen die belangrijk zijn: 1290 – 1260 en zoals al eerder gezegd er zijn getallen met een vaste betekenis en nog een paar ankerpunten, waarvan Goede Vrijdag de belangrijkste is.

Jesaja 57:1-2 De rechtvaardige komt om, en er is niemand die het ter harte neemt. De goedertieren mensen worden weggenomen, zonder dat er iemand op let dat de rechtvaardige weggenomen wordt vóór het onheil. Hij zal ingaan in de vrede; zij zullen rusten op hun slaapplaatsen, eenieder die in zijn oprechtheid wandelt. 

Openbaring 6:8 'En ik zag, en zie: een grauw paard en die erop zat, zijn naam was de dood, en het rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel (25% = 2 miljard doden) van de aarde om te doden met het zwaard, met honger, met de dood en door de wilde dieren van de aarde. '  2 miljard doden, een relatief klein gedeelte zijn bijna alle rechtvaardigen, Dit gebeurt vóór 21 september 2022!

Daniël 12:11 'Van de tijd af dat het steeds terugkerende offer (het gebed) weggenomen zal worden en de verwoestende gruwel (satan) opgesteld zal zijn, zijn het duizend tweehonderdnegentig dagen. ' 3 april 2026 - 1290 dagen = 21 september 2022

Het getal 8: een Nieuw Begin

Noach stapte in de ark met 8 personen, nu zitten we bijna op 8 miljard personen. Zodra de teller bij God exact op 8 miljard mensen staat, dan zal het wereldgeweld losbreken.

Het herstel van de Schepping is op Goede Vrijdag 3 april 2026

De GENADE opname van de 144.000 eerstelingen was op 2 april 2021, 5 jaar daarvoor.

Weet u nog wat het getal 4 betekent?

Kunt u uitrekenen wanneer de bom barst, weet dat je met God kunt rekenen!  

Tja, volgens mijn dochter ben ik gek. Eerlijkheidshalve, ze heeft me nog nooit helemaal uitgeluisterd. Volgens haar heb ik een consult nodig.   

Gek hè

Ik zal u een waargebeurde geschiedenis vertellen inclusief de laatste dagen.

Ik ben suikerpatiënt, ik gebruikte gematigde medicatie maar na sterk aandringen van mijn echtgenote heb ik op 10 maart 2021 een anti-Covid19 injectie gehad, wat ik helemaal niet wilde. Binnen een jaar tijd heb ik mijn medicatie 5x moeten verhogen en er was dus geen sprake meer van gematigde medicatie, maar wel over een extreme suikermedicatie dit in combinatie met hoge bloeddruk en COPD en een oudemannenkwaal i.v.m. moeilijk plassen vanwege de prostaat.

Eind februari 2022 kwam de gedachte bij me op dat het mogelijk moet zijn om door geloof gezond te worden. Op 1 maart 2022 heb ik dit in een stil gebed bij de Allerhoogste neergelegd. 10 maart, dus exact een jaar na die ene anti-corona prik word ik wakker met de gedachte: De rest moet je zelf doen, want anders kun je straks anderen niet helpen.

Per direct ben ik gestopt met ALLE MEDICATIE, mijn vrouw in paniek, want ze dacht dat ik zelfmoord wilde plegen op deze manier. Het tegenovergestelde is waar, ik moest uitzoeken wat de rest was. De rest is GEEN medicatie meer voor de bloeddruk, GEEN medicatie meer voor de COPD, de suikermedicatie terug naar bijna het niveau van 1 maart 2021.

Op 14 maart 2022 kon ik niet meer plassen en was de pijn zo stevig dat ik genoodzaakt was om de pil voor de prostaat in te nemen en binnen een uur kon ik voldoende urineren om de pijn weg te nemen. Op 20 maart wist ik precies welke medicijnen ik nog nodig had. Dat was dus 1 pil voor de prostaat en 2 pillen voor diabetes. 

Ik heb alles via mail gecorrespondeerd met de huisarts en dit opgeslagen als PDF, dus is het bewijsbaar wat ik zeg. Op 18 juli 2022 heb ik de laatste medicatie aangevraagd en volledig uitgeteld tot en met 6 oktober, want dit is de oorspronkelijke profetie van Daniël. Mijn taak is niet voorbij, maar als de tijd van de meteorenregen er is en de tijd erna dan is medicatie niet meer verkrijgbaar, dus moet mijn gezondheid goed zijn en de rest van de medicatie moet dan ook verdwenen zijn en dat gaat ook gebeuren. Tot mijn verbazing heb ik geconstateerd toen ik mijn medicatie de laatste keer aanvulde van mijn grote voorraad naar het sorteer doosje dat ik voorraad had tot en met 10 oktober i.p.v. 6 oktober. Alleen de prostaatpil die noodzakelijk is om te kunnen plassen had ik tot en met 19 oktober 2022 ondanks dat ook deze medicatie was uitgeteld tot en met 6 oktober 2022. Deze laatste pil voor de prostaat heb ik dus niet ingenomen op 19 oktober maar op 20 oktober 2022.

14 oktober 2022, ik heb geen medicatie meer gehad want die is op, behalve die pil voor de prostaat, in de ochtend heb ik mijn glucose geprikt en geconstateerd dat de waarde op 10,0 uitkomt. Dit is een lichte verhoging, maar GEEN reden om weer te starten met medicatie. 17 oktober het glucosegehalte opnieuw gecontroleerd: 9.7 Ik voel me dagelijks beter worden.

Ingevolge menselijke kennis zal het niet meer innemen van de prostaat pil uiterlijk over 5 dagen ervoor zorgen dat ik niet meer kan urineren en mijn leven op een pijnlijke manier zal eindigen. Echter God liegt niet en net als met de suikermedicatie zal dit op dezelfde wijze opgelost worden en zo niet: Niet mijn wil, maar Uw wil.

Mijn medicatie wordt niet meer aangevuld, dat is niet meer nodig. Ik weet dat op het moment dat de meteorenregen valt, mijn gezondheid weer 100% zal zijn, want dan mag ik in Zijn naam mijn eigen gezondheid 100% in orde maken.

Update 27 Januari 2023. Vanaf 20 oktober 2022 geen enkele medicatie meer ingenomen. Zoals gezegd, de urine blokkade heeft niet plaatsgevonden tot op de dag van vandaag. Mijn glucosegehalte is op dit moment rond 15 mmol. Ik voel op dit moment letterlijk aan mijn water dat de dag van de wederkomst in de wolken van Jezus zeer dichtbij is. De plasstraal is nu snel aan het verminderen. Ik zal geen medicatie innemen omdat ik God vertrouw. Hij heeft gezegd: De rest moet je zelf doen. Hij heeft mijn gezondheid dusdanig gemaakt dat ik het zonder medicatie kan stellen tot het moment dat Hij wederkomt.

Als Hij wederkomt dan zullen er 2 miljard nederige gelovigen sterven. Daar hoor ik niet bij, want mijn taak is nog niet voorbij. Zodra de 2 miljard gelovigen zijn gedood dan zullen de graven worden geopend (2e opstanding) en direct aansluitend zullen er 2 miljard ongelovigen gedood worden door natuurrampen die beginnen met een meteorenregen. Hierna begint mijn korte vervolgtaak. 

Update 22 maart 2023. Ik heb mijn glucosegehalte al een poosje niet meer gecontroleerd en mijn plasstraaltje zie ik natuurlijk meerdere keren op een dag. Mijn glucose is te hoog, maar ik kan nog steeds functioneren. Mijn plasstraal is zwak te noemen, maar ik weet op dit moment dat ik binnenkort mezelf gezond mag maken exact zoals Hij dat heeft gezegd. 

Update 25 september 2023. Mijn glucosegehalte schommelt rond de 20 mmol zonder enige vorm van medicatie. Mijn gewicht is met 7 kilo verminderd en ik doe er niets voor, ik eet alles en snoep ook alles.

Attentie voor het urineren. Nadat ik had uitgezocht op 10 maart 2022 welke medicijnen ik nog nodig had en de prostaatpil al na 4 dagen weer moest innemen ben ik vanaf 21 oktober 2022 opnieuw gestopt met deze pil tot op de dag van vandaag. 

De plasstraal stopt op het moment dat ik mezelf mag en kan genezen.

Dat moment is nog enkele uren, maximaal enkele dagen wachten.

Mijn dood

Tja, er zijn weinig mensen die weten wanneer ze zullen sterven en nog minder zullen weten hoe ze sterven. Dat laatste weet ik ook niet precies, ik weet dat ik word vermoord en ook wanneer.

Dit is eigenlijk al begonnen op 20 april 2008. Overdag was ik bij mijn zoon aan het behangen en ik werd onwel. Daardoor naar huis gegaan en in de nacht gebeurde het nogmaals. 112 gebeld en met de ziekenauto naar het ziekenhuis, anderhalve kilometer verderop.

De broeders van de ziekenauto hadden al bloed afgenomen en dat is in het ziekenhuis getest op myocard enzymen. Die zaten er volop in, dus een hartinfarct.

Pas 14 dagen later hebben ze toen 3 stukken blik gezet in mijn rikketik. Dat was best een leuke tijd, want de boel op stelten zetten en veel klaverjassen dat was best leuk. De verpleging probeerde me rustig te krijgen, maar ze hebben me maar op een 4 persoonskamer gezet omdat ik niet bleef sacherijnen in m'n eentje en bleef wandelen naar andere kamers. 

Die drie stands (13, 19 en 25 mm) heb ik 1 keer laten controleren en daarna nooit meer.

Goede Vrijdag 2 april 2021 kreeg ik doodleuk van de Allerhoogste te horen dat Hij mijn moordenaars had gestuurd. Dus ik vertel het mijn echtgenote en die was echt wel een beetje overstuur en ook ik dacht dat het wel heel snel zou gaan gebeuren, maar een week of twee later las ik over Hiskia.

Hiskia had ook zo'n boodschap gehad, maar hij kreeg een levensverlenging van 15 jaar. Vanaf dat moment weet ik dat ik vermoord zal worden op 20 april 2023**. Wat ik nog niet wist was hoelang de verkorting van de Tijd van Verdrukking zou duren, deze verkorting van de Tijd van Verdrukking heeft ook invloed op mijn latere sterfdag. ** mijn sterfdag is net zoveel later als dat de tijd verkort zal worden.

Er staan een paar dingen in de bijbel geschreven die over mijn persoon gaan. Ook over de andere knechten van de Allerhoogste. Ik ben niet de enige, maar er zijn er zo weinig en ze wonen ver van elkaar af dat de kennismaking zal plaatsvinden in het dodenrijk of bij de opstanding.

Openbaring 2:10 'Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt. En u zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees trouw tot in de dood, en Ik zal u de kroon van het leven geven.' 

Deze twee teksten horen bij elkaar. Dus omdat Jezus is vermoord zijn bijna alle knechten ook vermoord en Mattheus wist het net als ik van tevoren, zoals iedere apostel. U leest dus dat ik 10 dagen van tevoren gevangen genomen zal worden, dus 10 dagen voor mijn dood. 

Er is veel veranderd, want de tijd van de Verdrukking is verkort. De verkorting van de 1260 dagen is NU al meer dan 340 dagen. Dit heeft ook invloed op het tijdstip van mijn dood en op mijn persoonlijke periode van verdrukking. 

Mattheüs 10:24-25 'De discipel staat niet boven de meester en de dienaar niet boven zijn heer. Het moet genoeg zijn voor de discipel dat hij wordt zoals zijn meester, en dat de dienaar wordt zoals zijn heer. Als ze de Heere van het huis Beëlzebul genoemd hebben, hoeveel te meer Zijn huisgenoten!' 

Nu weet ik dat dit pas zal gebeuren nadat de wereldbevolking is gehalveerd. Dit is in het begin van de Tijd van Verdrukking als er overal rouw zal zijn en dat is natuurlijk zeer logisch als de wereldbevolking net gehalveerd is. De profeet in deze regio ben ik.

Zacharia 12:12-14 'Heel Israël - m/z de wereldbevolking - zal in diepe rouw gedompeld zijn. Het hele volk zal gebukt gaan onder verdriet. Koning, profeet, priester en de gewone man zullen hetzelfde lijden delen. Elk gezin zal zijn verdriet alleen verwerken, mannen en vrouwen apart.’

 • Iets meer uitleg over de genoemde personages.
 • Koning: de wereldleiders, voor Nederland ook Willem-Alexander.
 • Priester: de predikanten, de valse christussen van alle religies.
 • De gewone man: dit rijtje is niet met drie woorden te benoemen, dus een kleine opsomming.
  • katholieke afgodsaanbidders
  • de theologen
  • de moslims
  • de boeddhisten
  • anglicaanse kerk
  • koptische christenen
  • de rijken der aarde
  • de christenen die zich luidkeels laten horen
  • en zo nog kan je dit rijtje verder aanvullen met eenieder die hooghartig is.

Dit rijtje gaat de Tijd van de Verdrukking beleven en dat is geen pretje. Daarom zal ik vermoord worden na het uitvoeren van mijn laatste opdracht.

Er zijn nogal wat mensen boos op mij geworden omdat ik open en eerlijk heb gezegd vanaf de registratie van Covid19 dat ze schijnheilig zijn.

En mijn laatste opdracht is om dit nogmaals te zeggen tijdens de 10 dagen verdrukking die ik mag meemaken.

 

Metingen 21-12-2023 ivm Hadol

Medicatie voor 1 maart 2021

 

1x daags Alvesco 160 i.v.m. ademhaling tekort bij inspanningen

1x daags Metroprolol 50 mg i.v.m. hoge bloeddruk

1x daags Tamsulosine 0,4 MG, Prostaatvernauwing

2x daags Tolbutamide 500 MG, diabetes

1x daags Januvia 100 MG, diabetes

 

10 maart 2021: injectie Astra-Zenica, diabetes medicatie daarna 5x verhoogd

Medicatie 1 maart 2022

1x daags Alvesco 160 i.v.m. ademhaling tekort bij inspanningen

1x daags Metroprolol 50 mg i.v.m. hoge bloeddruk

1x daags Tamsulosine 0,4 MG, Prostaatvernauwing

2x daags Tolbutamide 1000 MG, diabetes

1x daags Januvia 100 MG, diabetes

1x daags Dapagliflozine, diabetes

Eind februari 2022 kwam de gedachte bij me op dat het mogelijk moet zijn om door geloof gezond te worden. Op 1 maart 2022 heb ik dit in een stil gebed bij de Allerhoogste neergelegd. 10 maart, dus exact een jaar na die ene anti-corona prik word ik wakker met de gedachte: 

De rest moet je zelf doen, want anders kun je straks anderen niet helpen.

Per direct ben ik gestopt met ALLE MEDICATIE, mijn vrouw in paniek, want ze dacht dat ik zelfmoord wilde plegen op deze manier. Het tegenovergestelde is waar, ik moest uitzoeken wat de rest was. De rest is GEEN medicatie meer voor de bloeddruk, GEEN medicatie meer voor de COPD, de suikermedicatie terug naar het niveau van 1 maart 2021.

12 maart 2022, door het stoppen met de prostaatpil, moest ik op weer een pil innemen, want ik kon niet meer plassen.

14 maart 2022, diabetes controle bij Kim (diabetes verpleegkundige)

Tot dit moment geen medicatie meer gehad, maar wel het gevoel dat het weer nodig was en vingerprik bewees dat ook. 12,2 mmol. Ik heb de medicatie weer een beetje opgevoerd en gebruik sinds 18 maart 2x daags Tolbutamide 500 en 1x daags Januvia + 1x daags Tamsulosine.

 

Update 27 Januari 2023. Vanaf 20 oktober 2022 geen enkele medicatie meer ingenomen. Zoals gezegd, de urine blokkade heeft niet plaatsgevonden tot op de dag van vandaag. Mijn glucosegehalte is op dit moment rond 15 mmol. Ik zal geen medicatie innemen omdat ik God vertrouw. Hij heeft gezegd: De rest moet je zelf doen. Hij heeft mijn gezondheid dusdanig gemaakt dat ik het zonder medicatie kan stellen tot het moment dat Hij wederkomt.

Update 22 maart 2023. Ik heb mijn glucosegehalte al een poosje niet meer gecontroleerd en mijn plasstraaltje zie ik natuurlijk meerdere keren op een dag. Mijn glucose is te hoog, maar ik kan nog steeds functioneren. Mijn plasstraal is zwak te noemen, maar ik weet op dit moment dat ik binnenkort mezelf gezond mag maken exact zoals Hij dat heeft gezegd. 

Update 25 september 2023. Mijn glucosegehalte schommelt rond de 20 mmol zonder enige vorm van medicatie. Mijn gewicht is met 7 kilo verminderd en ik doe er niets voor, ik eet alles en snoep ook alles. Attentie voor het urineren. Nadat ik had uitgezocht op 10 maart 2022 welke medicijnen ik nog nodig had en de prostaatpil al na 2 dagen weer moest innemen ben ik vanaf 21 oktober 2022 opnieuw gestopt met deze pil tot op de dag van vandaag. 

21 december 2023: diabetes geprikt: 14,9 mmol. Gewicht: ± 74½ kilo, naakt, nuchter en geplast.

 

 

21 december 2023: diabetes geprikt: 14,9 mmol. Gewicht: ± 74½ kilo, naakt, nuchter en geplast.

Al vanaf 21 oktober 2022 geen enkele vorm van medicatie genomen, zelfs geen aspirientje

 

Alle glucosemetingen zijn vanaf nu op een vervuild lichaam door de Haldol , dus zinloos

 

Tussen de middag overgeplaatst naar Venlo, in de middag verplichte ”medicatie” moeten noemen.

22 december 2023: diabetes geprikt, nuchter: 16,8 mmol

Tevens vanaf deze ochtend Tolbutamide 500 + Januvia en bij het avondeten 1 x Tolbutamide 500

 

23 december 2023: Diabetes geprikt, nuchter: 15.9 mmol

25 december 2023: Diabetes geprikt, nuchter: 17,1 mmol

27 december 2023: Diabetes geprikt, nuchter: 17,1 mmol

 

27-12 rond 23:30 5x stuks fruit gegeten, hiermee glucose gehalte opgehoogd

28-12-23, 1e prik 18,3

Rauwkost ontbijt aangevuld met 2 sneetjes brood met zeer veel melkhagelslag

28-12-23. 2e prik 28,3

28-12-23, 3e prik 16,4

In de avond naar 2e Tolbutamide 500 , dus 1000 ml totaal

28-12-23, 4e prik 16,0

 

Vanaf 29-12-2023 2x daags Tolbutamide 1000 + Januvia in de ochtend

30 december 2023 opnieuw Glucose bepaald : 16,3 Nuchter.

Opnieuw constatering dat de Haldol de werking van de Suikermedicatie volledig teniet doet.

Op dit moment verkoudsheidsklachten (slikken is pijnlijk) en last van mijn onderrug, hoogte van de nieren.

Avondeten : Pizza, zeer ongezond.

Slecht geslapen, veel water gedronken

31-12-2023: Glucose 19,4

Alle medicatie geweigerd. Ik ben ervan overtuigd dat de Haldol de diabetesmedicatie volledig blokkeert en als ik nu 2x 1000 Tolbutamide en Januvia zou innemen dan is het risico op een hypo zeer groot.

Mijn weerstand wordt ondermijnd door de Haldol.

 

Rinus Jantz

 

1-1-2024 inname medicatie om 11:45 uur, met dien verstande dat de Haldol 3x is door gespoeld. 2x 500 Tolbutamide  + Januvia ingenomen. Bloedsuiker in de gaten houden i.v.m.. voorkomen van een Hypo.

17:04 uur glucose geprikt: 17,0 mmol. Voor het eten 2x Tolbutamide 500, tijdens het eten een bloedneus, een uur later bloeddruk controle met maar 1 meting : 174 – 114 – 100. De hele dag een loopneus en een zere keel, nog steeds last van mijn onderrug ter hoogte van de nieren.

2-1-2024 rond 8:00 uur glucose geprikt 15,4 mmol. Uitsluitend Tolbutamide in genomen i.c.m  Januvia. 5 pillen doorgespoeld.

3-1-2024 02:00 bruin bolletje met kaas gegeten, rond 8:30 uur glucose geprikt 16,0 mmol. Uitsluitend Tolbutamide in genomen i.c.m  Januvia. 4 pillen doorgespoeld. Bloedcontrole geweigerd i.v.m. Haldol controle.

 

 

 

 

Bijwerkingen Endocriene problemeen, zie bladzijde 9 van de

 

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Haldol 2 mg/ml, drank

 

Endocriene problemen

Thyroxine kan de toxiciteit van haloperidol bevorderen. Antipsychoticatherapie dient bij patiënten met hyperthyreoïdie altijd met voorzichtigheid te worden toegediend en altijd in combinatie met een behandeling gericht op euthyreoïdie.

 

Hormonale effecten van antipsychotica zijn onder meer hyperprolactinemie, die kan leiden tot galactorroe, gynaecomastie en oligomenorroe of amenorroe (zie rubriek 4.8). Weefselkweekonderzoek duidt erop dat de celgroei in humane borsttumoren door prolactine kan worden gestimuleerd. Hoewel er in klinische en epidemiologische studies geen duidelijk verband is aangetoond tussen de toediening van antipsychotica en humane borsttumoren, is voorzichtigheid geboden bij patiënten met een relevante medische voorgeschiedenis. HALDOL moet met voorzichtigheid worden gebruikt bij patiënten met reeds bestaande hyperprolactinemie en bij patiënten met mogelijke prolactineafhankelijke tumoren (zie rubriek 5.3).

 

In de gebruiksgeschiedenis wordt duidelijk aangegeven dan dit “medicijn” de werking van de benodigde suikermedicatie blokkeert.

 

Peptidehormonen zijn peptiden die door endocriene klieren in de bloedbaan worden uitgescheiden en een hormonale functie in het lichaam vervullen.
Heel wat belangrijke peptidehormonen worden door de hypofyse uitgescheiden. Door de hypofysevoorkwab wordt behalve het groeihormoon (GH) de volgende trope-hormonen uitgescheiden: het luteïniserend hormoon (LH), het follikelstimulerend hormoon (FSH), prolactine

 

 

Invega Bijsluiter, gewichtscontrole verplicht

INVEGA 3 mg tabletten met verlengde afgifte - Bijsluiter (medikamio.com)

 

Wees u ervan bewust dat deze twee aandoeningen veroorzaakt kunnen worden door dit soort geneesmiddelen.

 • als u weet dat u in het verleden weinig witte bloedcellen heeft gehad (wat al of niet veroorzaakt kan zijn geweest door andere geneesmiddelen).
 • als u suikerziekte heeft (diabetes mellitus) of een verhoogd risico daarop.
 • als u een hartziekte heeft of een behandeling daarvoor krijgt, waardoor bij u de kans groter is op een lage bloeddruk.
 • als u epilepsie heeft.
 • als u problemen heeft met slikken, of maag- of darmproblemen heeft waardoor uw voedsel niet gemakkelijk doorgeslikt kan worden of door de darmen gaat.
 • als u een ziekte heeft waarbij diarree voorkomt.
 • als u nierproblemen heeft.
 • als u leverproblemen heeft.
 • als u een aanhoudende en/of pijnlijke erectie heeft.
 • als u problemen heeft om de normale lichaamstemperatuur onder controle te houden of last heeft van te hoge lichaamstemperatuur.
 • als u een abnormaal hoog gehalte van het hormoon prolactine in uw bloed heeft of als u een tumor heeft die mogelijk afhankelijk is van prolactine.
 • als u of iemand anders in uw familie wel eens trombose (bloedpropjes) heeft gehad, omdat het gebruik van antipsychotica in verband wordt gebracht met het ontstaan van trombose.

Als u een van deze aandoeningen heeft, overleg dan met uw arts. Het kan zijn dat deze uw dosis wil aanpassen of u enige tijd wil opvolgen.

Aangezien bij patiënten die INVEGA gebruikten in zeer zeldzame gevallen gevaarlijk lage aantallen zijn gezien van een bepaald type witte bloedcellen, die nodig zijn om infecties in uw bloed te bestrijden, kan het zijn dat uw arts bij u het aantal witte bloedcellen zal controleren.

INVEGA kan ervoor zorgen dat uw lichaamsgewicht toeneemt. Aanzienlijke gewichtstoename kan schade toebrengen aan uw gezondheid. Uw arts dient u regelmatig te wegen.

Aangezien bij patiënten die INVEGA gebruikten diabetes mellitus of verergering van reeds bestaande diabetes mellitus is gezien, moet uw arts u controleren op tekenen van te veel suiker in uw bloed.

Bij patiënten met reeds bestaande diabetes mellitus moet de bloedsuikerspiegel regelmatig worden gecontroleerd.

Tijdens een operatie aan het oog vanwege vertroebeling van de lens (staar of cataract), kan het zijn dat de pupil (het zwart gekleurde cirkeltje in het midden van uw oog) niet groot genoeg wordt. Ook kan de iris (het gekleurde deel van het oog) tijdens de operatie slap worden en dat kan tot schade aan het oog leiden. Als er bij u een oogoperatie gepland wordt, zorg dan dat u aan uw oogarts vertelt dat u dit geneesmiddel gebruikt.

Metingen 3-1-2024 ivm Invega: Gewicht en Glucose

Eerste gewichtsmeting was in Venray gedateerd 21 december 2023 na het ontbijt, aangekleed: 76,4 KG

Eerste Invega was op 3-1-2024 21:15 uur. Bloedafname 4-1-2024 glucose 20+ extreem hoog want ik slikte al enkele dagen 2x  Tolbutamide 1000 plus 1x Januvia. rond 16:00 uur gewogen met de weegschaal van de buren: 76,6 KG

Arts (Eva Eevi) is in gebreke gebleven want het is haar taak om gewichtscontroles uit te voeren bij bekendheid van Diabetes type 2, aldus de bijsluiter van Invega.

constatering 5-1-2024 18:00 uur: EigenAccu-Check test zijn half jaar over datum, daarom schaduw testen met de strips van de kliniek.

6-1-24 glucose nuchter: ZM 14,4      EM 14,8       Gew: 75,0 kg

Nieuwe Medicatie suiker: 2x Tolbutamide 1000 + 1x Foxiga 10mg Inname NA het Prikken.

7-1-24 glucose nuchter: ZM  15,7     EM 13,6      Gew: 76,1 kg Blddruk 149-99-95

8-1-24 glucose nuchter: ZM 11,9      EM  11,6    Gew: --,-  Blddruk -- /-- /--

9-1-24 glucose nuchter: ZM 10,1      EM  ----    Gew: 76,1  Blddruk -- /-- /--

10-1-24 glucose nuchter: 1 ZM 9,4 / EM 9,6 2 ZM  10,8    3 ZM  9,3    4 ZM 12,7 Gew: 76,5  Blddruk 145 /90 /100   

Opmerking: avondmedicatie pas om 21 :00 uur ingenomen en per direct bloedsuiker geprikt 15,5 en om 22:00 uur bloedsuiker geprikt: 12,7

11-1-24 glucose nuchter:  EM 7,8   gewicht 76,0 kg

Opmerking: Mijn ogen worden slechter en ik zei dat tegen Cindy en ze vertelde dat het een bijwerking kan zijn van de Invega.

12-1-24 glucose nuchter:  EM 11,3   11 januari   10:00 uur nog 2 boterhammen gegeten met kaas, worst en sambal.

Bloed geprikt (8:30 uur), moest nuchter zijn, was niet doorgegegeven, dus ontbijt aangevuld met banaan en sinaasappel, dus extra suikers.

13-1-24 glucose nuchter:  EM -,-    gewicht 77,1

15-1-24 glucose nuchter:  EM 9,3    gewicht 78,8 Blddrk 147 - 96 - 106 (lichte bloedneus - snuiten)

16-1-24 glucose nuchter:  EM 10.5    

Blddrk 126 - 84 - 97 gewicht 77,1 /// Blddrk 156 - 90 - 115 gewicht: 76,3 /// Blddrk 153 - 94 - 96  gewicht: ---- ///

plas: 0:30 uur 450 cc // 7:15 uur 680 cc // 8:50 uur 170 cc //9:50 uur 400 cc //10:10 uur 500 cc //12:00 uur 250 cc //13:15 uur 250 cc //15:00 uur 500 cc // 16:00 uur 400 cc // 17:30 uur 410 cc // 20:15 uur 650 cc // // 21:45 uur 350 cc // 23:45 uur 470 cc = Totaal geplast: 5445 CC

drinken: ochtend: 1800 cc Middag: 1200 cc  Avond: 1250 cc TOTAAL: 4250 CC

INVEGA verhoogd naar 6 mg 

17-1-24 glucose nuchter:  EM 11.6    blddrk 141-92-93  Gewicht: 76:00 blddruk avond 140-84-103

Plas 6:40 uur 650 cc 10:00 uur 370 cc  12:00 500 cc 14:430 uur 550 cc 17:30 uur 400 cc  19:00 uur 350cc 10:00 uur 250 cc  Totaal 3070 CC

18-1-24    blddrk 164 95-103  (avond 20:30 uur)

19-1-24 glucose nuchter:  EM 12,0    blddrk 142-86-114  Gewicht: 76,9 blddruk 151-102-110 avond (inspannend verslag)

20-1-24 glucose nuchter:  EM 12,9    blddrk 149-95-110  Gewicht: 76,5 blddruk  avond 

22-1-24 glucose nuchter:  EM 11,5    INVEGA verhoogd naar 9 mg 

24-1-24 glucose nuchter:  EM 12,3  EM 14.3  EM 12,3  EM 12,9    blddrk 148-92-105   blddruk 172-102-88 avond   Gewicht: 76,8

27-1-24  blddrk 159-97-117   16:15 uur hevige hoofdpijn

28-1-24 glucose nuchter:  EM 14,2  blddrk 183-110-109  blddruk 179-104-110 avond   Gewicht: 77,1

Metingen Invega vanaf 1 februari 2023; Glucose, Bloeddruk, Gewicht

Medicijnen voor de glucose 2x daags Tolbutamide 1000 mg + 1x Foxiga 10 mg

Medicijnen ivm hartfalen

Acetylsalicylzuur 80 mg 1x daags

Amlodipine 5 mg 1 x daags

Metoprololsuccunaat retard 50 mg 1x daags

Medijcijnen ivm Eva Lorazepam 1mg 1x dgs + 1x Invage  voor het slapen  

5 februari 19:00 uur lopend naar Lidl, hartklachten. iedere 100 mtr stoppen ivm pijn op de borst met uitstraling naar de onderkant bovenarmen. Tevens gewichtstoename en de verhoging Glucose.

06-2-24 glucose nuchter:  EM 13.7  EM xx.x EM xx.x  EM xx.x   blddrk 175-99-98   blddruk xxx-xxx-xxx avond   Gewicht: 78.0

07-2-24 bloedprikkken ivm spiegel invega, verlaging Invega ivm de klachten naar 6 mg

07-2-24 glucose nuchter:  EM xx.x  EM xx.x EM xx.x  EM xx.x   blddrk 149-93-91   blddruk 159-96-94 17;00 uur   blddruk 172-97-86 avond

08-2-24 glucose nuchter:  EM 14.8  EM 22.3 ZM 18.7  ZM 19,9  blddruk 172-97-86   blddruk 172-99-95    blddruk 154-85-94  gew 78.0

09-2-24 glucose nuchter:  ZM 14.6  EM xx.x EM xx.x  EM xx.x   blddrk xxx-xxx-xxx   blddruk xxx-xxx-xxx avond   Gewicht: xx,x

12-2-24 glucose nuchter:  ZM 13.7  ZM 17.6 ZM 18.8  ZM 18.9   blddrk 147-100-96   blddruk 149-98-95 11;00 uur  160-92-83 avd Gewicht: 77,0

13-2-24 Invega opgehoogd naar 9 mg

15-2-24 fietsroute ingekort van 53 naar 44 km ivm kortademigheid 15;30 terug 16:15 bloeddruk gemeten 176- 97- 111    avond 156- 94 - 90

16-2-24 glucose nuchter:  ZM 10.8 ZM 16.8 ZM 16.4  ZM 19.8   blddrk 139-87-98    156-102-96  157-89-85 Gewicht: 76,7

17-2-24 nw diabetes (extra) medicijn GLUCIENT (op basis van Metformine, niet werkzaam, in 2000 al) 9:30 uur ////  blddruk 21:00 uur 136 - 88 - 85

18-2-24 glucose nuchter:  ZM xx.x  ZM 16.2x ZM 17.9  ZM 18.8   blddrk 147-89-82   166-87-93   142-80-85   Gewicht: 77,4

19-2-24 glucose nuchter:  ZM 15.5  ZM xx.x ZM xx.x  ZM xx.x   blddrk xxx-xxx-xxx   xxx-xxx-xxx   xxx-xxx-xx   Gewicht: xx,x

20-2-24 glucose nuchter:  ZM xx.x  ZM xx.x ZM xx.x  ZM xx.x   blddrk xxx-xxx-xxx   xxx-xxx-xxx   172-94-100   Gewicht: xx,x

21-2-24 glucose nuchter:  ZM xx.x  ZM xx.x ZM xx.x  ZM xx.x   blddrk xxx-xxx-xxx   xxx-xxx-xxx   171-100-86   Gewicht: xx,x

22-2-24 glucose nuchter:  ZM 13.3  ZM xx.x ZM 13.8  ZM 14.2   blddrk 147-88-106   153-90-85   152-99-84   Gewicht: 77,2

25-2-24 glucose nuchter:  ZM 15.6  ZM 13,9 ZM 15.7  ZM 11.3   blddrk 155-92-86  164-93-79   146-81-83   Gewicht: 77,9

xx-2-24 glucose nuchter:  ZM xx.x  ZM xx.x ZM xx.x  ZM xx.x   blddrk xxx-xxx-xxx   xxx-xxx-xxx   xxx-xxx-xx   Gewicht: xx,xGesprek over ontstaan Covid19 met mevr.Koopmans.

Onderstaand een link via Twitter over een communicatie tussen Mevr. Marion Koopmans en Dhr. Sven Kockelmann op OP1 over het ontstaan van Covid19 

Dit gesprek was op 2 maart 2023 rond 17:00 uur.

Tot op vandaag is er GEEN bewijs over het ontstaan van Covid19, dat zal ook niet gebeuren, want het is ontstaan ZONDER MENSENHAND. 

Om het gesprek tekstueel of via video te zien, open de hieronder staande link, tik op de foto van mevrouw Koopmans en lees of bekijk de video.

Tot op vandaag is er geen sluitend bewijs over het ontstaan van Covid19.  Het was er zomaar ineens ZONDER mensenhand.  

Mail naar o.a. Sven Kockelmann i.v.m. gesprek Mevr. Koopmans

Beste Sven,

In cc een paar personen als bewijslast voor later dat ik het onderzoek definitief heb afgerond.

In het kader van onderzoek heb ik u al een paar keer benaderd. En zoals de meeste wetenschappers doen als ze een doorbraak denken te hebben, dan wordt het gepubliceerd. Dat heb ik ook gedaan, en ik ben net als anderen gewoon blijven doorgaan met mijn onderzoek.


Nu ben ik geen wetenschapper, maar ik heb een onderzoek gedaan naar de EINDTIJD. De EINDTIJD die begonnen is met Covid19,  dat pestvirus dat ZONDER MENSENHAND is ontstaan. Wetenschappers kunnen geen bewijs vinden over het ontstaan van Covid19. 


Mijn onderzoek is afgerond, mijn conclusie kunt u geheel lezen via deze link:https://www.debeloofdeschepping.nl/de-eindtijd-compleet


Deze link gaat naar uw gesprek met mevr. Koopmans (Publicatie via Twitterlink).https://www.debeloofdeschepping.nl/de-eindtijd-compleet#ET28

Een volledige onderbouwing vindt u via de eerste link. De bijbel zegt dat iets pas waar is als er twee tot drie getuigen zijn die het bevestigen.Deze onderbouwing is dus volledig gebaseerd op het feit dat ieder punt twee of drie keer gevonden moet worden in de bijbel of in de zogenoemde Apocriefe boeken. 


De EINDTIJD is een feit.Start is de registratie van Covid19 op 16 december 2019Het einde is 2300 dagen later met het begin van het 1000-jarig rijk.Dit begint dus op Goede Vrijdag 3 april 2026..De originele begindatum van de Tijd van Verdrukking was 21 October 2022.Deze begindatum is uitgesteld en daar verwees zowel Mattheüs als Marcus naar.


Extra NIET vermeld kenmerk: De plotselinge dood van een wereldleider. Door de dood van deze persoon ontstaat er het gevoel van VREDE en VEILIGHEID. Die Vrede en Veiligheid staat WEL vermeld, o.a. 1 Thessalonicenzen 5:3
Markus 13:20 HSV En als de Heere die dagen niet ingekort had, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen, die Hij heeft uitverkoren, heeft Hij die dagen verkort. 
De uitverkorenen zijn maar ENKELE MANNEN. 

Ezechiël 12:16 HSV  Maar Ik zal uit hen een klein aantal mannen doen overblijven van het zwaard, van de honger en van de pest, zodat zij al hun gruweldaden kunnen vertellen onder de heidenvolken waar zij komen. Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben.
 
Zwaard: oorlogen, vooral religieuze oorlogen die gaan komen.
Honger: wordt nog veel erger dan het nu is.
De pest: Het Covid19 virus in zeer dodelijke en besmettelijke variaties.
 
Zeer  binnenkort wordt de wereldbevolking gehalveerd. Dit staat opgetekend in het bijgevoegde schema. Via de link is het mogelijk om alles te lezen, volledig uitgewerkt op het principe dat alles bewezen wordt door Twee of Drie getuigen. 
 
De rest staat op het schema dat is bijgevoegd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Rinus Jantz 

 

In cc meegenomenTot slot nog een aantal bewijzen dat de bijbel(s) zijn gemanipuleerd.


De manipulatie betreft niet alleen maar het veranderen van bijbeltesten, dit gaat veel verder. Ook het invullen van NIET BESTAANDE BEGRIPPEN behoort tot de manipulatie of juist het omgekeerde, hetgeen geschreven staat volledig negeren en er een fictieve uitleg aangeven.
Het is uw VRIJE WIL om dit te onderzoeken. Het gaat om uw eigen toekomst

Manipulatie kan op zeer veel manieren, ook door het plaatsen van witruimten en tekstkopjes. Dit geeft al dat u een denk richting wordt ingedrukt.

Het onderstaande voorbeeld gaat over de manipulatie van Mattheüs 6. De waarschuwing dat OPENLIJK BIDDEN zinloos is, want God ziet in het VERBORGENE. IEDERE VORM VAN OPENLIJK VERTOON IS WAARDELOOS, ZO OOK HET "Onze Vader".  Dit is een meervoudige manipulatie. 

Tik even op de plaatjes om deze te vergroten. 

De onderstaande teksten uit Galaten 1 gaan over het item dat er maar één Evangelie is. Dit gaat NIET over de roeping van Paulus, want zijn roeping was veel eerder. U wordt door de witruimten en de tekstkopjes op een verkeerd been gezet.

Paulus is door de Allerhoogste rechtstreeks onderwezen, daar is geen mens aan te pas gekomen. Ik spreek uit ervaring. 

Openbaring 2:4 ---- Ik heb tegen u dat u de EERSTE LIEFDE heeft verlaten.

Manipulatie vergelijk tussen maar 4 bijbels.

Rode tekst is gemanipuleerd Groene tekst is mijn toelichting 

Openbaring 2:3โ€ญ-โ€ฌ4 HSV En u hebt moeilijkheden verdragen, en volharding getoond. Om Mijn Naam hebt u zich ingespannen en u bent niet moe geworden. Maar Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten.
Openbaring 2:3โ€ญ-โ€ฌ4 HTBโ€ฌโ€ฌโ€ฌ Ik weet dat u Mij dwars door alles heen trouw bent gebleven, u hebt het niet opgegeven. Toch heb Ik één ding op u tegen. U hebt de liefde van vroeger opgegeven.
Openbaring 2:3โ€ญ-โ€ฌ4 NBG51 en gij hebt volharding en hebt verdragen om mijns naams wil en gij zijt niet moede geworden. Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt.
OPENBARING 2:3โ€ญ-โ€ฌ4 BBโ€ฌโ€ฌโ€ฌ  Ik weet dat jullie het heel erg moeilijk hebben omdat jullie in Mij geloven. Maar jullie hebben volgehouden en hebben niet opgegeven. Maar er is ook iets aan jullie wat Ik níet goed vind: jullie houden niet meer zo veel van Mij als eerst.


Samenvatting: De bovenst 3 teksten zeggen dat je actief in het geloof staat. Toch wordt er gezegd: Je hebt de EERSTE LIEFDE verlaten. Actief wil zeggen: Zichtbaar actief, je doet het openlijk om bewonderd te worden. Jouw gebed is GEEN STIL ONGEZIEN gebed in het verborgene. Een liefdesoffer is ook een ongeziene daad waar GEEN eigen “eer” mee wordt verkregen.

 

1 Samuel 2:6 ---- 1 van 75 manipulaties over het Dodenrijk

Manipulatie vergelijk tussen maar 4 bijbels.

Rode tekst is gemanipuleerd Groene tekst is mijn toelichting 

1 Samuel 2:6 HSV De HEERE doodt en maakt levend, Hij doet in het graf neerdalen en Hij doet daaruit opkomen.
1 Samuël 2:6 HTB De Here doodt en Hij maakt levend. Hij laat de mens neerdalen in het dodenrijk en leidt hem daar ook weer uit.
1 Samuël 2:6 NBG51 De Here doodt en doet herleven, Hij doet naar het dodenrijk neerdalen en daaruit opkomen.
1 SAMUEL 2:6 BB De Heer doodt en de Heer brengt weer tot leven. Hij stuurt mensen naar het dodenrijk, en haalt mensen terug uit de dood.


De HSV is gemanipuleerd op het woord DODENRIJK. Het komt in de HSV NIET MEER VOOR. Ieder mens gaat naar het dodenrijk als hij/zij sterft. Het graf is zeer beperkt – meestal voor 1 persoon - en is voor het natuurlijke lichaam.

De mens kan uit het dodenrijk komen door:

Er zijn 3 momenten dat een ziel uit het dodenrijk die van tevoren zijn vastgelegd, dat zijn de drie opstandingen. De eerste opstanding is uitsluitend voor de Rechtvaardigen en staat beschreven in Mattheüs 27:52

De tweede opstanding is zeer binnenkort en is voor de Rechtvaardigen en de Onrechtvaardigen.

De derde opstanding is NA het 1000-jarig rijk, dit betreft de Gelouterde (1 Korinthe 3:11-15), maar ook het gericht voor de Verloren mensen.

Het dodenrijk bestaat uit vier ruimten.
1. Slaapplaatsen voor de Rechtvaardigen
2. Martelplaats voor de Onrechtvaardigen
3. Voorgeborchte voor de Hel
4. Wachtruimte, hier worden moordenaars geconfronteerd met de vermoorden.

 

Genesis 2:7 ---- Zo werd werd de mens levend -- een eigenmachtige invulling over de ziel.

Manipulatie vergelijk tussen maar 4 bijbels.

Rode tekst is gemanipuleerd Groene tekst is mijn toelichting 

Genesis 2:7 HSV Toen vormde de HEERE God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten; zo werd de mens tot een levend wezen.

Genesis 2:7 HTB Toen vormde de Here God het lichaam van de mens uit stof van de aarde en blies hem de levensadem in. Zo werd de mens een levend wezen.

Genesis 2:7 NBG51 Toen formeerde de Here God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen.

GENESIS 2:7 BB Toen de Heer God de hemel en de aarde maakte, maakte Hij ook de mens. Hij maakte hem van het stof van de aarde en blies de levensadem in zijn neus. Zo werd de mens een levend wezen.

Alle vier de teksten zeggen hetzelfde, het verzamelde stof werd een LEVEND WEZEN door het inblazen van Gods Adem.

Het is een eigenmachtige invulling om ervan te maken dat God er een ziel inblies. Door incarnatie vanuit het vuur – de Hel is het binnenste van de Aarde – naar steen, naar stof en vanuit het stof in allerlei verschillende levensvormen vindt de incarnatie plaats.


De schepping is tweeledig.

 • Het verhoudingsgewijs kleine paradijs was klaar om te leven voor de eerste schepselen.
 • De rest van de aarde moest zich via incarnatie na incarnatie ontwikkelen. Daarom staat er geschreven dat het gewas nog moest opkomen


GENESIS 2:5-โ€ฌ7 BB
In het begin waren er nog helemaal geen struiken op de aarde. Er groeide zelfs geen gras. Want de Heer God had het nog niet laten regenen. Er was ook nog niemand om de grond te bewerken. Er steeg damp op uit de aarde. Die damp zorgde ervoor dat de grond vochtig bleef. Toen de Heer God de hemel en de aarde maakte, maakte Hij ook de mens. Hij maakte hem van het stof van de aarde en blies de levensadem in zijn neus. Zo werd de mens een levend wezen.

GENESIS 2:8-โ€ฌ9 BB
Ook maakte de Heer God een tuin in Eden [ (= 'prachtig') ], in het Oosten. Daar zette Hij de mens neer die Hij had gemaakt. Ook zorgde de Heer God ervoor dat daar allerlei bomen groeiden. Prachtige bomen met heerlijke vruchten. Midden in de tuin stonden de boom van eeuwig leven en de boom van kennis van goed en kwaad.

Genesis 2:4โ€ญ-โ€ฌ7 HSV
Dit is wat uit de hemel en de aarde voortkwam, toen zij geschapen werden. Op de dag dat de HEERE God aarde en hemel maakte – er was nog geen enkele veldstruik op de aarde en er was nog geen enkel veldgewas opgekomen, want de HEERE God had het niet laten regenen op de aarde; en er was geen mens om de aardbodem te bewerken, maar een damp steeg uit de aarde op en bevochtigde heel de aardbodem – toen vormde de HEERE God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten; zo werd de mens tot een levend wezen.

Genesis 2:8โ€ญ-โ€ฌ9 HSV
Ook plantte de HEERE God een hof in Eden, in het oosten, en Hij plaatste daar de mens, die Hij gevormd had. En de HEERE God liet allerlei bomen uit de aardbodem opkomen, begerenswaardig om te zien en goed om van te eten; ook de boom des levens, in het midden van de hof, en de boom van de kennis van goed en kwaad.

 

Spreuken 19:18 ---- Het verschil tussen Kastijden, Straffen en Gehoorzaamheid bijbrengen.

Manipulatie vergelijk tussen maar 4 bijbels.

Rode tekst is gemanipuleerd Groene tekst is mijn toelichting 

Spreuken 19:18 HSV  Breng uw zoon gehoorzaamheid bij wanneer er nog hoop is, maar laat het niet in u opkomen hem te doden.


Spreuken 19:18 HTB  Straf uw zoon, zolang dat nog helpt, maar laat het uit uw hoofd hem te doden.


Spreuken 19:18 NBG51  Kastijd uw zoon, wanneer er nog hoop is, maar laat u niet verleiden hem te doden.


 Spreuken 19:18 BB  Straf je zoon, voordat het te laat is. Maar zorg ervoor dat je niet zo ver gaat dat je hem doodt.

Het lijkt erop dat deze vier teksten bijna hetzelfde zeggen. Er zullen mensen zijn die bij het woord KASTIJDEN zeggen, dat doet God niet, want God is liefde. Juist het kastijden doet God, want een zachte hand heeft geen effect.


De HSV heeft het over gehoorzaamheid bijbrengen, dat is wat de mensen nu proberen te doen met alleen maar praten, maar dat lukt niet, want het werkt niet.

Twee teksten hebben het over straffen, veel ouders vinden tegenwoordig dat 5 minuten in de hoek staan al straffen is, deze kinderen zullen weinig respect opbrengen en dat zien we ook gebeuren.

Kastijden is zwaar straffen, een flink pak slaag. Dat is wat helpt als het terecht is.

 

Jesaja 24:22 ---- De kerker is de Hel

Manipulatie vergelijk tussen maar 4 bijbels.

Rode tekst is gemanipuleerd Groene tekst is mijn toelichting.

Jesaja 24:22 HSV  Zij zullen verzameld worden als gevangenen in een kerker, zij zullen opgesloten worden in een gevangenis, maar na vele dagen zal er weer naar hen omgezien worden.
Jesaja 24:22 HTB  Zij zullen worden bijeengedreven als gevangenen en in een kerker worden opgesloten tot zij zijn berecht en veroordeeld.
Jesaja 24:22 NBG51  En zij zullen bijeengebracht worden, zoals men gevangenen bijeenbrengt in een kuil, en zij zullen opgesloten worden in een kerker, en na vele dagen zullen zij bezocht worden.
JESAJA 24:22 BB Ze zullen worden verzameld, zoals gevangenen samen in een kuil worden gezet. Ze zullen worden opgesloten in een kerker. Maar pas na lange tijd zullen ze hun straf krijgen.


De manipulatie zit in het feit dat de kerker synoniem staat voor de HEL. DIT IS DUS AL EEN VEROORDELING. Dit is een veroordeling voor zeer lange tijd. God is LIEFDE, Zijn LIEFDE bestaat eruit dat Hij NIEMAND voor eeuwig en altijd zal veroordelen. Zodra de veroordeelde geïncarneerd in een mens bewijst dat hij God in nederigheid lief heeft BOVEN ALLES, dan is de veroordeelde gevallen engel weer welkom.

Spreuken 6:16-19 ---- de Here haat veel, maar heeft van 7 punten een gruwelijk afkeer

Manipulatie vergelijk tussen maar 4 bijbels.

Rode tekst is gemanipuleerd Groene tekst is mijn toelichting 

Spreuken 6:16โ€ญ-โ€ฌ19 HSV Deze zes haat de HEERE, ja, zeven zijn een gruwel voor Zijn ziel: hoogmoedige ogen, een valse tong en handen die onschuldig bloed vergieten, een hart dat zondige plannen smeedt, voeten die zich haasten om naar het kwade te rennen, een valse getuige die leugens blaast, en die tussen broeders twisten teweegbrengt.


Spreuken 6:16โ€ญ-โ€ฌ19 HTBโ€ฌ Er zijn veel dingen die de Here haat en zeker zeven waarvan Hij een afkeer heeft: hoogmoed, liegen, moorden, slechte plannen smeden, met plezier kwaad doen, vals getuigen en verdeeldheid zaaien onder broeders.


Spreuken 6:16โ€ญ-โ€ฌ19 NBG51 Deze zes dingen haat de Here, ja, zeven zijn Hem een hartgrondige gruwel: hoogmoedige ogen, een valse tong, handen die onschuldig bloed vergieten, een hart dat heilloze plannen smeedt, voeten die zich haasten om naar het kwade te snellen, wie leugens uitblaast als een vals getuige en wie twist stookt tussen broeders.


SPREUKEN 6:16โ€ญ-โ€ฌ19 BB De volgende zes dingen haat de Heer, nee, zelfs zeven vindt Hij walgelijk: ogen die trots kijken, een tong die liegt, handen die onschuldige mensen doden, een hart vol kwaad, voeten die zich naar een misdaad haasten, mensen die liegen in een rechtszaak en mensen die ruzies uitlokken tussen vrienden.

De HSV, De NBG51 en de BB spreken alleen maar over de ogen dat ze hoogmoedig kijken. Juist de HOOGMOED was de zondeval van Satan. Ook zijn deze teksten in tegenspraak met zichzelf. De heldere duidelijkheid in de HTB is juist.

1 Kronieken 28:8 ---- Onderzoek alles, zelfs Mijn wil

Manipulatie vergelijk tussen maar 4 bijbels.

Rode tekst is gemanipuleerd Groene tekst is mijn toelichting 

1 Kronieken 28:8 HSV  Nu dan, voor de ogen van heel Israël, de gemeente van de HEERE, en voor de oren van onze God, neem alle geboden van de HEERE, uw God, in acht en vraag ernaar, zodat u dit goede land in bezit neemt, en u het uw kinderen na u tot in eeuwigheid in erfelijk bezit laat nemen.

1 Kronieken 28:8 HTB  David keerde zich tot zowel Salomo als het volk en zei: ‘Hier, voor de leiders van Israël, het volk van God en voor de ogen van onze God, bind ik allen op het hart elk gebod van de Here te gehoorzamen en zijn wil te onderzoeken, zodat u dit goede land in bezit houdt en het aan uw kinderen nalaat als een eeuwig eigendom.’

1 Kronieken 28:8 NBG51 Nu dan, ten aanschouwen van geheel Israël, de gemeente des Heren, en ten aanhoren van onze God (zeg ik u): Onderhoudt en onderzoekt alle geboden van de Here, uw God, opdat gij dit goede land moogt bezitten, en voor altijd geven tot een erfenis aan uw zonen na u.

1 Kronieken 28:8 BB  Nu wil ik dit tegen jullie allemaal zeggen: houd je aan alle wetten en leefregels van jullie Heer God. Dan zullen jullie voor altijd in dit prachtige land blijven wonen, en jullie familie ná jullie ook.

 

U ziet bovenstaand 4 teksten, mate name het onderzoeken is verschillend. De HSV en de BB laten dat onderzoeken geheel weg. De NBG51 spreekt over onderzoek de geboden en de HTB zegt: Onderzoek ZIJN wil. Wat duidelijk is bij deze teksten, inclusief de hieronder getoonde teksten, is dat ONDERZOEK van essentieel belang is. Dat onderzoek moet een continue proces zijn.

1 Tessalonicenzen 5:21 NLD1939 'maar onderzoekt alles, en behoudt het goede. ' 

1 Thessalonicenzen 5:21 HSV ' Beproef alle dingen, behoud het goede.

1 Thessalonicenzen 5:21 HTB  U moet alles wat gezegd en gedaan wordt, op zijn echtheid beproeven en alles wat goed is, vasthouden. ' 

1 Tessalonicenzen 5:20-21 NBG51 'veracht de profetieën niet, maar toetst alles en behoudt het goede. ' 

1 Tessalonicenzen 5:21 BB 'Ga bij alle dingen na of het klopt en bewaar dat wat goed was. ' 

Zacharia 12:12-14 ---- Alle volken zullen rouw bedrijven

Zacharia 12:12-14 HSV  'Het land zal rouw bedrijven, elk geslacht afzonderlijk: het geslacht van het huis van David afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, het geslacht van het huis van Nathan afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, het geslacht van het huis van Levi afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, het geslacht van Simeï afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, al de overige geslachten: elk geslacht afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk.'

 Zacharia 12:12-14 HTB 'Heel Israël zal in diepe rouw gedompeld zijn. Het hele volk zal gebukt gaan onder verdriet. Koning, profeet, priester en de gewone man zullen hetzelfde lijden delen. Elk gezin zal zijn verdriet alleen verwerken, mannen en vrouwen apart.’

Zacharia 12:12-14 NBG51 'het land zal een rouwklacht aanheffen, alle geslachten afzonderlijk; het geslacht van het huis van David afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, het geslacht van het huis van Natan afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, het geslacht van het huis van Levi afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, het geslacht van Simi afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk; alle overige geslachten, alle geslachten afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk.'

Zacharia 12:12-14 BB 'Het hele land zal treuren. Alle families zullen diepbedroefd zijn: de families die afstammen van David, de families die afstammen van de profeet Natan, de families die afstammen van Levi, de families die afstammen van Simeï en alle andere families. Mannen en vrouwen zullen treuren." 

 

Drie teksten spreken over het hele land en 1 tekst over Israël. In alle vier de teksten moet het zijn de HELE WERELDFBEVOLKING. Drie spreken over de stammen van Israël, dit moet zijn uit allen natiën en volkeren. De HTB  specificeert en maakt het persoonlijk en dat is juist.