De Beloofde Schepping

Vanuit het principe onderzoekt alle dingen worden er op deze pagina geen Bijbelteksten geciteerd, met 3 uitzonderingen. U heeft een verstand gekregen en een vrije wil om zelfstandig alles te onderzoeken. Pas als u, na zorgvuldig onderzoek, uw conclusie heeft getrokken, kunt u uit vrije wil de juiste keuze maken. Hier wordt geen religie verkocht. U wordt aangezet om te onderzoeken en niet om blind de een of andere predikant op te volgen.

De regenboog is een vast teken van God. Een teken om te blijven denken aan de Goddelijke belofte. Er zijn een paar beloften die God heeft gedaan en voor al deze beloften heeft Hij een teken gegeven, een teken dat zeer regelmatig in de lucht verschijnt. Het is niet alleen een teken van beloften, maar ook een teken van herinnering. Als herinnering aan de Zondvloed, maar ook als teken van alle beloften die zijn gedaan door God en door Hem, ook door de profeten en door Jezus Christus. Ook de knechten die God heeft geroepen in latere tijden zullen blijven getuigen van het uiteindelijke doel: De Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde, ook het Lichtrijk genoemd.  Dit Lichtrijk is De Beloofde Schepping.

De beloften op een rijtje met de Beloofde Schepping als laatste

De eerste belofte van God is aan Adam en Eva gegeven. Deze eerste belofte gaat over de Verlosser, iemand die de satan de kop zal vermorzelen. Dit is Jezus, de Messias. Nog voordat Jezus op aarde kwam, heeft God een belofte gegeven aan Abraham. De belofte van een nieuw land, maar hier werden wat voorwaarden aan gekoppeld.

Dit is eigenlijk een bizarre belofte, want het was een belofte die qua tijdsindeling niet voor Abraham was. Abraham is geboren in het jaar 1948 (gerekend vanaf de zondeval) en is overleden in het jaar 2123 in de leeftijd van 175 jaar. Het volk Israël ging het land pas binnen in het jaar 2488. Veel mensen vinden dat je aan zo'n belofte niets hebt, want als je dood bent dan is er niets meer. Abraham wist beter, hij vertrouwde op Gods belofte voor de eeuwigheid. Hier spreken we over een symbolische gebeurtenis. Dit beloofde land (het land Kanaän) staat symbool voor het 1000-jarig Rijk en voor het Lichtrijk (De Beloofde Schepping). De gekoppelde voorwaarden waren:

 • Vertrouwen
 • Geloofsgehoorzaamheid

De belofte van de Beloofde Schepping is door alle profeten herhaald en herhaald. Zo ook de belofte van de komst van de Messias. Er zijn nog meer beloften gedaan. Die eveneens vaak zijn herhaald.

Meerdere beloften met veel toespelingen

Nogmaals, de laatste belofte is die van De Beloofde Schepping. Jezus heeft gezegd dat Hij terugkomt. Hij heeft nooit gezegd dat Hij terugkomt om de 144.000 eerstelingen op te halen, dat hebben de engelen gedaan. Jezus komt terug om het 1000-jarig rijk te vestigen. Voordat dit gebeurt is er de EINDTIJD. Over deze eindtijd profeteert o.a.  Zefanja 1:5 'Ook hen die op hun platte daken klimmen en zich daar buigen voor de zon, de maan en de sterren. En ook hen zal ik vernietigen die zogenaamd de Here volgen, maar tegelijkertijd Milkom vereren! Lees eens zorgvuldig het eerste hoofdstuk van deze profeet. De beloften / profetieën in een opsomming in volgorde van gebeurtenis.

 • 400 jaar verdrukking (2048 -2448)
 • Het beloofde Land (daadwerkelijke intocht: 2488, in plaats van 2450)
 • De komst van de Messias (3890 vanaf de zondeval)
 • De start van Zijn Missie (3920)
 • De dood van Jezus Christus (3½ jaar na 3920)
  • Opname van de Profeten, Aardsvaderen en andere Heiligen
   • (Mattheus 27: 52 gevolgd door het Evangelie van Nicodemus, 2e deel)
  • Dit wordt ook de Gerstoogst genoemd, zie Leviticus 23
 • 144.000 opgehaald (Goede Vrijdag, 2 april 2021)
 • Grote Verzoendag (4/5 oktober 2022)
  • Oorspronkelijke opname 144.000 eerstelingen. Zie: 2 april 2021
   • DIE tijd is verkort met ± 18 maanden (± 18 maanden: Exodus tot aankomst Kanaän)
  • Opname van zielen in het wit gekleed (De Tarweoogst)
 • De Eindtijd (Start: 16 december 2019 - Daniël 8: 14-19)
 • Het 1000-jarig rijk (Start: 3 april 2026)
 • Aan het einde van het duizend jarig rijk is het eindoordeel (de Druivenoogst)
 • De Beloofde Schepping (Het Lichtrijk, start na het 1000 jarig rijk en heeft geen einde meer).

Drie jaartellingen maken het voor de beginnende onderzoeker lastig

De eerste jaartelling is vanaf de zondeval.

De tweede jaartelling is de Gregoriaanse jaartelling met een foutief startpunt. Jezus is geboren op 28 september 2 voor Christus 

De derde jaartelling is Gods jaartelling

De Beloofde Schepping

Deze belofte is zo geweldig en zo met niets te vergelijken en een paar punten die een onderdeel zijn van deze belofte wil ik weergeven en het belangrijkste is dat er volledig gehandeld zal worden vanuit de liefde. Niemand zal een ander overheersen en er zal dus altijd – in oneindige eeuwigheid – vanuit die liefde worden gehandeld. Onder deze noemer zijn alle hieronder genoemde punten verzekerd.

 • Nooit gaat er meer iemand dood
 • Nooit geen pijn meer
 • Nooit geen haat meer
 • Nooit geen boosheid meer
 • Geen minder valide personen meer
 • Geen ziekte
 • Geen verdriet
 • Geen honger
 • Geen discriminatie
 • Allen zijn gelijk, dus geen hiërarchie meer

Dit zijn nog maar een paar punten en we hebben het nog niet eens over de leefomgeving gesproken. Ook de leefomgeving zal totaal anders zijn. Ik zal een vergelijk geven tussen onze tijdsrekening en die van God. Als u dit verschil ziet en begrijpt, dan kunt u ook geloven wat er over De Beloofde Schepping wordt gezegd.

Menselijke jaren:  Zoals u ongetwijfeld weet heeft een jaar 365 dagen bij ons en in een dag zitten 24 uur.

Goddelijke jaren:  Bij God heeft een jaar 1000 dagen. Een Goddelijk dag heeft een tijdsduur van 49 menselijke jaren. 

Deze beloofde schepping is de echte belofte die God deed aan Abraham. Een belofte die keer op keer wordt herhaald, maar ook een belofte die door de tegenstander van God keer op keer, met alle hem ter beschikking staande middelen, onderuit probeert te halen. Er zullen vele valse christussen komen – en die zijn er al heel lang - die velen zullen verleiden om deze zogenaamde religieuze leiders te volgen - alleen in Nederland zijn er al meer dan 70 verschillende christelijke denominaties.

Een valse profeet of valse christus

Een valse profeet of christus kunt u herkennen aan het incompleet zijn van hun verhaal. God spreekt uitsluitend de waarheid, niets dan de waarheid. De waarheid kunt u herkennen omdat het toetsbaar is. Bij mij is het begonnen met het maken van een tijdlijn vanaf Adam en Eva – de zondeval. Een complete tijdlijn maken is niet mogelijk op alleen de Bijbel als grondslag. Wel in combinatie met andere geschriften. Zodra iemand beweert dat hij / zij alleen de Bijbel erkend als de waarheid, dan zijn ze meestal ook van mening dat je de bijbel niet letterlijk mag nemen en de opmerking dat er veel fictie in de Bijbel staat heb ik ook vaak gehoord uit de mond van Theologen. Zie de tijdlijn op Wikipedia gemaakt door Theologen en vergelijk de tijdlijn op deze site.

De opmerkingen van de religieuze leiders zijn:

 1. In de Bijbel staat veel fictie.
 2. De Bijbel mag je niet letterlijk nemen.
 3. Het woord van God staat alleen maar in de Bijbel.
 4. Extra punt van de Nieuw Apostolische Kerk
  1. Nieuwe openbaringen komen uitsluitend via de hoogste ambtsdrager, de Stamapostel.

1. Fictie zijn verzonnen verhalen: dus leugens.    2. Iets niet letterlijk, dan zijn het ook leugens. 3. Is God verandert en geeft Hij geen profetieën meer door? 4. Mensverheerlijking

Twee punten om te overdenken

Velen zeggen dat het niet bekend is wanneer Jezus komt. Men bedoelt te zeggen wanneer Jezus komt om Zijn bruid te halen. Zijn bruid dat zijn de 144.000 eerstelingen. Deze worden niet door Jezus opgehaald, maar door de engelen. Het getal is NIET symbolisch bedoeld, maar letterlijk. En het is gebeurt op 2 april 2021 in alle stilte.

Jezus komt wel terug, maar dat is het moment dat het 1000-jarig rijk wordt gestart. Ook een moment waarvan men beweert dat tijd en plaats niet bekend is, want Hij komt als een dief in de nacht. Ook op dit punt wordt foutief gedacht en overgedragen door de religieuze leiders, want het moment dat de 144.000 eerstelingen werden opgenomen moet men linken aan de dief in de nacht en niet aan de komst van Jezus bij de aanvang van 1000-jarig rijk.

Nu toch nog even een paar teksten extra.

Punt 1, uit de normale Bijbel

1 Thessalonicenzen 5:1-5  'Ik hoef u niet te schrijven wanneer en onder welke omstandigheden dit allemaal zal gebeuren, vrienden. U weet immers dat de grote dag van de Here geheel onverwacht komt, als een dief in de nacht. Terwijl de mensen zeggen: ‘Er is rust en vrede, er dreigt geen enkel gevaar,’ zal de vernietiging hen plotseling overvallen, zoals de weeën een zwangere vrouw. Zij zullen nergens heen kunnen vluchten. Broeders en zusters, u leeft echter niet in het donker. Die dag zal u niet overvallen als een dief. Want u bent allemaal kinderen van het licht, kinderen van de dag. Wij hebben niets te maken met de nacht en het donker. ' 

Leest u deze tekst alstublieft zeer aandachtig: Zijn kinderen lopen NIET in donker, dus die dag is niet plotseling.

Punt 2, eveneens uit de normale Bijbel

Daniël 12:8-9 'Ik hoorde wel wat hij zei, maar begreep niet wat hij bedoelde. Daarom vroeg ik: ‘Mijn heer, hoe zal het einde van deze dingen eruitzien?’ Maar hij zei: ‘U mag nu gaan, Daniël, want alles wat ik heb gezegd zal tot de eindtijd onbegrepen blijven. ' 

Ik raad u aan om het geheel te lezen en graag ook andere vertalingen, maar het woordje TOT spreekt boekdelen. Tot de Eindtijd zal niemand iets begrijpen over de precieze datums, maar Hij zal het Zijn knechten openbaren. In de eindtijd wordt het geopenbaard en dat ziet u voor uw ogen gebeuren.

Ik zet vier teksten achter elkaar:  

Mattheüs 24:36-38  || 1 Thessalonicenzen 5:1-5 || Daniël 12:9 || Amos 3:7

'Maar wanneer dat allemaal zal gebeuren, op welke dag en welk uur, weet niemand.

Ook de engelen in de hemel weten het niet. Alleen de Vader weet het.

Ik hoef u niet te schrijven wanneer en onder welke omstandigheden dit allemaal zal gebeuren, vrienden. U weet immers dat de grote dag van de Here geheel onverwacht komt, als een dief in de nacht. Terwijl de mensen zeggen: ‘Er is rust en vrede, er dreigt geen enkel gevaar,’ zal de vernietiging hen plotseling overvallen, zoals de weeën een zwangere vrouw. Zij zullen nergens heen kunnen vluchten.

Broeders, U LEEFT ECHTER NIET IN HET DONKER.

Die dag zal u niet overvallen als een dief. Want u bent allemaal kinderen van het licht, kinderen van de dag.

Want alles wat ik heb gezegd zal TOT de eindtijd onbegrepen blijven --> de Discipel(en) van de Eindtijd begrijpt het

Voorzeker, de Heere HEERE doet niets tenzij Hij Zijn geheimenis heeft geopenbaard aan Zijn dienaren, de profeten.

 

Totale tijdsduur vanaf de zondeval tot het eeuwig durende beloofde land, dat is de uiteindelijke belofte aan Abraham.

120 Jubeljaren x 49 = 5880 (1986) + 40 jaar (Exodus 14: 32-35) = 5920 (2026) jaar. Daarna 1000 jarig Rijk: 5920 + 1000 = 6920 (3026) jaar.

De oranje getallen betreffende de Gregoriaanse tijdrekening, deze vervallen per 3 april 2026.