Beste Karin,

Email verzonden: 20 juli 2022

Qua kennis kan ik ongetwijfeld niet tegen jou opboksen en toch vertel ik je dat je er zeer ver naast zit. Niet met de feiten, want alle feiten die je vernoemd kloppen, daar is geen speld tussen te krijgen. Ik heb al meerdere mailtjes verstuurd naar de meteorologische wetenschappers, maar ik krijg nooit een reactie. Reinier van de Berg beweert dat hij gelovig is, maar ik zie daar niets van terug.  Je liet een grafiekje zien over de opwarming van de aarde, ik twijfel niet aan dat grafiekje en natuurlijk zijn er aanwijsbare logische verklaringen voor, maar de snelheid waarmee het zich ontwikkeld is onvoorzien. Ik wil je een paar punten laten zien, ook punten die onweerlegbaar zijn.

Covid19 

Dit virus is zomaar uit het niets ontstaan, zonder dat er een mensenhand aan te pas is gekomen. Dit virus heeft de wereld op z'n kop gezet. Het lijkt erop dat dit virus is bezworen, althans de mensheid handelt momenteel zo dat als er een zeer besmettelijke en uiterst dodelijke mutatie ontstaat, dat deze nieuwe mutatie zijn werk volledig zal kunnen uitvoeren. DEZE NIEUWE DODELIJKE MUTATIE ZAL VOOR 21 SEPTEMBER 2022 EEN FEIT ZIJN.

Hongerdoden 

Door het uiterste egoïsme van de wereldleiders is er altijd al honger en zijn er Hongerdoden te betreuren, echter vanaf het ontstaan van Covid19 zijn de Hongerdoden met een factor 2 tot 3 toegenomen. Als we kijken naar de graanblokkade, dan weet je op voorhand dat er vele miljoenen Hongerdoden in korte tijd gerealiseerd zullen worden.

De natuurrampen 

Dit zit meer op jouw terrein, ongetwijfeld heb jij - of een collega van je - de extremiteiten van de natuurrampen bijgehouden. Deze extremiteiten van de natuurrampen zijn pas na Goede Vrijdag 2 april 2021 ontstaan. Pas na deze datum zijn de stormen, overstromingen en de branden in zeer grote hevigheid ontstaan. 

Oorlog 

Het is al meer dan 70 jaar relatief rustig in de wereld, met dien verstande dat de Oorlog Rusland Oekraïne alle andere oorlogen en opstanden ver overtroefd. Het geweld, de mensonterende situaties die alom worden getoond, zijn erg en doen alle andere onlusten verbleken. Het gekke is dat de mens er al aan gewend begint te raken.

Deze vier punten zijn al duizenden jaren geleden voorzegt, lees maar. Je moet wel bedenken dat in die tijd een zwaard een ernstig moordwapen was en dat de pest vergelijkbaar is met Covid19.

4 Ezra 15: 5 Ziet, spreekt de Here, ik zal ongelukken over de aardbodem zenden, het zwaard (oorlog), en de honger, en de dood (covid19), en de verderfenis (natuurrampen).

Je ziet dat deze profetie tot op de letter wordt vervuld, ook hier is geen speld tussen te krijgen. We gaan even over naar een echte Bijbeltekst. Deze Bijbeltekst is het vervolg op de tekst van Ezra. De oorlog Rusland Oekraïne komt tot stilstand en er zal wereldwijd een gewapende vrede ontstaan. Dan zal er een raar fenomeen ontstaan op jouw vakgebied. Overal ter wereld zal er een KRUISVORM zichtbaar worden. Een volledig onnatuurlijk beeld, dit is wetenschappelijk ONMOGELIJK en is dus ook nog nooit waargenomen. In deze KRUISVORM is een gezicht te zien. Zodra dit onnatuurlijke beeld zichtbaar is, dan start Wereldoorlog III, dan zal Covid de eerdergenoemde mutatie ondergaan, dan zullen de hongerigen met bosjes sterven en de schietpartijen die de laatste tijd zeer frequent in het nieuws zijn, zullen zeer hevig worden.

Het zijn dus VIER punten, maar gedurende deze korte tijd zullen er GEEN natuurrampen plaatsvinden. De eerstvolgende Natuurramp is op 21 september 2022, dat is een Zeer Hevige Tsunami. De volgende natuurramp is op 6, 7 en 8 Oktober 2022

Openbaring 6:7-8 'En toen het Lam het vierde zegel geopend had, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen: Kom en zie! En ik zag, en zie: een grauw paard en die erop zat, zijn naam was de dood, en het rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden met het zwaard, met honger, met de dood en door de wilde dieren van de aarde. '

Deze tekst geeft duidelijk aan dat de dood op een aantal manieren gerealiseerd zal worden. Het begint met het zwaard - WO-III. Door deze wereldoorlog zal er nog minder aandacht zijn voor de hongergebieden en zal de hongerdood nog veel meer slachtoffers gaan eisen. Het Covid19 virus - de dood/ de pest - zal weer een mutatie ondergaan, maar nu een mutatie die veel dodelijker zal zijn, maar door het oorlogsgeweld zal ook dit veel minder aandacht krijgen dan het tot nu toe het geval is geweest. De wilde dieren zijn de relschoppers, het zijn dus beesten in menselijke vorm die niets ontziend tekeer zullen gaan.

Een vierde deel: Een makkelijk rekensommetje, 25% van 8 miljard = 2 miljard. Dit is het aantal doden dat zal vallen conform de tekst OPENBARINGEN 6:7-8 Dit zijn allemaal mensen die MIN of MEER geloven in Jezus Christus. O ja, ik vergat om te zeggen dat de KRUISVORM Jezus is die zich laat zien in de wolken, ook dit is voorzegt. In de volgende tekst wordt een gereedschap genoemd. Er zullen dus 2.000.000.000 mensen sterven door de VIER gereedschappen zoals gezegd. Openbaring 14:14 En ik zag, en zie, een witte wolk, en op de wolk zat Iemand als een Mensenzoon, met op Zijn hoofd een gouden kroon en in Zijn hand een scherpe sikkel. '

Korte samenvatting: Voor 21 september 2022 zijn er 2.000.000.000 bescheiden gelovigen dood!

6, 7 en 8 Oktober 2022

Op 2 januari 2022 heb ik een mail gestuurd naar twee sterrendeskundigen. Te weten: Govert & Ewine. Ik heb ze toen verteld dat er een ster naar de aarde komt, een ster met een verwoestende werking. Deze ster is op 29 januari 2022 in het journaal geweest van 20:00 uur. Op dezelfde dag heb ik hun een herinnering gestuurd aan de voorgaande mail van 2 januari met een Extra adres van Ans Hekkenberg. Ter controle geef ik alle drie de emailadressen. Vanwege de wettelijke privacyregels zijn de emailadressen verwijderd.

Binnenkort komt deze ster opnieuw in het journaal, want de mensen zullen bang worden en terecht. Deze ster is zeer slecht waarneembaar omdat hij is omgeven door Gruis. Voordat deze ster op de aarde terecht komt gebeurt er eerst het volgende. Naarmate de ster dichterbij komt zullen er steeds meer onverklaarbare schokken worden waargenomen. Deze schokken zorgen ervoor dat op 5 oktober 2022, te beginnen om 18:00 uur op 4 oktober de graven geopend zullen worden. Het is niet toevallig dat dit Exact op Grote Verzoendag gebeurt, deze planning is door God zelf al miljoenen jaren geleden ingeregeld.

Het gruis van deze ster doorbreekt de dampkring en zoals gebruikelijk bij de vallende sterren gaat dit gruis branden. De hoeveelheid gruis is zoveel dat een derde deel van de aarde verbrand. Deze ster komt op de planeet terecht en samen met een enorme grote vulkaanuitbarsting ontstaat er een ongekend grote aardbeving. We hebben natuurlijk al geconstateerd dat er 8 miljard – 2 miljard = 6 miljard mensen zijn overgebleven. Door het natuurgeweld zal er een derde gedeelte van de 6 miljard sterven, dus opnieuw zijn het er 2.000.000.000 Deze 2 miljard mensen roepen om God in doodsangst. Het zijn allemaal mensen die NOOIT geloofd hebben, maar ze hebben wel een leven geleefd van vriendelijkheid en er voor elkaar willen zijn.

De laatste 4 miljard: Tja, zoals je kunt lezen zijn deze laatste 4 miljard mensen niet de aangenaamste mensen. Het zijn de moslims, de afgodsaanbidders (rooms en orthodox katholieken en boeddhisten), nog veel ongelovigen, predikanten van alle religies, christenen die denken dat ze God kunnen commanderen en de vele betweters. Na 10 Oktober ontwikkelt er een man die al snel het vertrouwen wint van de regeringsleiders. Deze man krijgt het mandaat om alles te verbieden wat met geloof heeft te maken, hierdoor ontstaat er een geloofsoorlog. Deze man wordt aangeduid als de antichrist. Door deze geloofsoorlog zullen er zoveel mensen worden vermoord dat de lijken letterlijk op straat zullen blijven liggen. Dit heeft een tijdsduur van iets minder dan 3½ jaar. OP het allerlaatst worden er kernbommen gebruikt, het resultaat laat zich raden: Er blijft NIEMAND over. Letterlijk 0 mensen.

Dit is GEEN religieus DOGMA, want ik ben NIET VERBONDEN aan een religie. Ik kan dit tekst na tekst volledig aantonen op Bijbelse grondslag, op dezelfde wijze als ik het heb aangetoond hoe de profetieën met de werkelijkheid samensmelten. God leeft, Hij beslist! Ook kan ik je veel meer vertellen, maar dat doe ik niet via deze mail. Het staat allemaal opgetekend op de volgende website: www.debeloofdeschepping.nl en de directe link waar de toekomst chronologisch geopenbaard wordt is: https://www.debeloofdeschepping.nl/reageren-1/openbaringen-chronologisch

Tot slot, ik zou het waarderen als Reinier eens contact met mij opneemt.

Je vriendelijk groetend en bedankt voor jouw aandacht.