Op Gods woord kun je rekenen.

Menigeen weet dat ik een "fout" heb gemaakt. Ik zal dit in het kort vertellen. Ik heb gezegd dat WO-III op 10 januari 2022 zal starten.   Ik hoorde via het journaal dat op die datum een meeting zou zijn tussen de heren Poetin en Biden en per direct heb ik dat vertaald naar het begin van WO-III. Deze gedachte heeft zich vastgezet in mijn kop op een dusdanige manier dat er geen twijfel mogelijk was. Daarom heb ik het ook wereldkundig gemaakt. Veel mensen hebben hier notitie van genomen en hebben de gebeurtenissen van deze dag op de voet gevolgd.

Feit: Er zijn standpunten ingenomen die onomkeerbaar zijn. Nu de vraag: Is dit het begin van WO-III

De vraag is nu wanneer begint een bokswedstrijd? Begint de bokswedstrijd met het seintje van de scheidsrechter of begint deze als de eerste klap wordt uitgedeeld? Volgens mij is 10 januari het moment dat de scheidsrechter het sein heeft gegeven. Een sein dat in deze tijd van welbehagen, teweeggebracht door een buitengewone werking van de zon op een ongewone tijd, er een gebeurtenis plaatsvindt die ook iedere geestelijk blinde te denken moest geven.

Wat heb ik "fout" gedaan? Indien u mijn berichtgevingen terug leest, dan zal het duidelijk zijn dat ik alles op feiten – op gegevens – bereken. Het ankerpunt is en was de start van Covid19 op 16 december 2019 en vanaf deze datum is het gewoon een invulformulier. Wel moet je bekend zijn met de getallen die God gebruikt, welke ankerpunten zijn de basis van Zijn uitgangspunten. Wat ik fout heb gedaan is zo simpel te vertellen. Ik heb in BLIND geloof die datum van 10 januari genomen als beginpunt van WO-III. Terwijl ik weet hoe de getallen van de Allerhoogste zijn, heb ik deze datum NIET getoetst aan Zijn getallen.

Zo verraderlijk is BLIND Geloof. Onderzoek is dus uitermate belangrijk, juist door het onderzoek laat God je het juiste vinden, mits je ernaar vraagt om de waarheid te mogen ontdekken. Er staat niet voor niets de volgende tekst opgetekend in Jeremia 26:5 : door te luisteren naar de woorden van Mijn dienaren, de profeten, die Ik vroeg en laat tot u zend, en u niet hebt willen luisteren. 

1 Thessalonicenzen 5:17,21 Bid zonder ophouden. Beproef alle dingen, behoud het goede.

1 Kronieken 28:8 David keerde zich tot zowel Salomo als het volk en zei: ‘Hier, voor de leiders van Israël, het volk van God, en voor de ogen van onze God, bind ik allen op het hart elk gebod van de Here te gehoorzamen en zijn wil te onderzoeken, zodat u dit goede land in bezit houdt en het aan uw kinderen nalaat als een eeuwig eigendom.’

Job 5:27 'Zie dit, wij hebben het onderzocht, zo is het; en jij, luister ernaar en weet het voor jezelf.'

De getallen van de Allerhoogste: Getal 3: Goddelijke Volheid. Getal 4: Verandering. Getal 5: Genade. Getal 8: Nieuw Begin. Getal 12: Goddelijke Overheid.  Zo zijn er meer getallen met een betekenis, ik noem alleen maar het getal 11 als voorbeeld. Getal 11: Chaos. De elfde van de elfde is de totale chaos van de katholieken, toch? Hoe kan dat toch? Kan het zijn dat deze factoren daar een rol in spelen?  Afgodsbeelden, Drankmisbruik, Verkleedpartijen, etc.  

Ankerpunten: Er zijn drie ankerpunten, Kerst, Pasen en Goede Vrijdag. Kerst: Jezus is NIET geboren op 25 december, maar op 29 september  -02. De kerstboom is nu niet echt een ECHTE uiting van de geboorte van Jezus Christus. Pasen: Pasen en de Paashaas zijn ook niet bij elkaar horende feiten. Daarnaast zijn de twee feesten zo ongelooflijk commercieel, dat ik hier weinig goddelijks in kan ontdekken. Goede Vrijdag: Op deze dag zei Jezus: Het is volbracht, en juist deze dag wordt bijna NIET gevierd. 

Het getal 8, een Nieuw Begin: Toen Noach in de boot stapte en een poosje ging varen (een heel jaar!), waren ze in de boot gestapt met 8 personen. Ziet u de betekenis van het getal 8? Net als de week is de achtste dag de eerste dag van de nieuwe week. Heeft u enig idee op welk getal de meter staat van het aantal bewoners van deze aarde? Het getal is BIJNA 8 MILJARD. Zodra de teller aangeeft dat er precies 8 miljard mensen zijn, dan is het tijd voor het Nieuwe Begin. Er is er maar Eentje, die dit getal exact weet, dat is de Allerhoogste. Echter via Amos 3:7 zegt Hij: Voorzeker, de Heere HEERE doet niets tenzij Hij Zijn geheimenis heeft geopenbaard aan Zijn dienaren, de profeten.

De volgende link is een indicatie, maar meer ook niet. Deze telling klopt namelijk niet, want het is mensenwerk. Veel mensen zijn niet meegenomen in deze telling. Veel landen hebben GEEN nauwkeurig boekhoudsysteem en dan hoef ik nog niet eens alle zwervers te benoemen. God is degene die alles weet, dus ook de telling van het aantal mensen is voor Hem geen geheim. De mens komt niet verder dan een incomplete indicatie. Voor deze incomplete indicatie zie deze link: Worldometer - real time world statistics (worldometers.info)

In voorgaande berekeningen. Indien u bekend bent met mijn berekeningen, dan kunt u hoogstwaarschijnlijk ook de juiste ankerpunten eruit pikken. Als je deze ankerpunten kent en je past dit toe in combinatie met het juiste getal, dan is ook bij u de exacte datum van de start van WO-III bekend. Onthoudt het maar: Met God kun je rekenen! Getal 8 (Nieuw Begin): 8.000.000.000 - 0,8% (64.000.000) = 7.936.000.000 (Goede Vrijdag - https://www.worldometers.info/ )

Ook Jesaja heeft verwezen naar deze periode. Met de door u te zoeken begindatum en de bekende einddatum van 21 september 2022 is er een periode duidelijk dat er twee miljard mensen gedood zullen worden.

Jesaja 57:1-2 De rechtvaardige komt om, en er is niemand die het ter harte neemt. De goedertieren mensen worden weggenomen, zonder dat er iemand op let dat de rechtvaardige weggenomen wordt vóór het onheil. Hij zal ingaan in de vrede; zij zullen rusten op hun slaapplaatsen, eenieder die in zijn oprechtheid wandelt. Openbaring 6:8 'En ik zag, en zie: een grauw paard en die erop zat, zijn naam was de dood, en het rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel (25% = 2 miljard dodenvan de aarde om te doden met het zwaard, met honger, met de dood en door de wilde dieren van de aarde. '  2 miljard doden, een relatief klein gedeelte zijn bijna alle rechtvaardigen, Dit gebeurt vóór 21 september 2022!

Daniël 12:11 'Van de tijd af dat het steeds terugkerende offer (het gebed) weggenomen zal worden en de verwoestende gruwel (satan) opgesteld zal zijn, zijn het duizend tweehonderdnegentig dagen. ' 3 april 2026 - 1290 dagen = 21 september 2022