Natuur

Als God iets maakt dan is het volmaakt.Het is God zelf die er over waakt. Hij heeft gegeven aan de mens om te beheren, Lange tijd ging dit goed, tot het moment van de kleren.

Lees meer »

Eén Evangelie

Er zijn mensen die echt in de bijbel als waarheid geloven,Met eer en respect denken die mensen aan Hem daarboven.Een religie is een dogma en is anders dan dat er staat,Je moet zoeken naar de waarheid en niet naar het kwaad.

Lees meer »

Wederkomst van Jezus

Veel foute doctrines over de komst van Jezus, de Heiland,Een doctrine is een hersenspoeling, dus niet amusant.Het is satan die dit via 4200 verschillende religies leert,De waarheid is niet via een dogma, dat is verkeerd!

Lees meer »

DATERING

Openbaring 10:7  Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op de bazuin zal blazen, zal ook het geheimenis van God volbracht worden, zoals Hij aan Zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft.

Lees meer »

EINDTIJD

De eindtijd, dat vinden de meeste mensen eng,De predikanten hebben werkelijk een foute inbreng.De oorzaak van deze eindtijd, wat is dat nu precies?Mensen denken: God kun je missen als een zere kies.

Lees meer »

Noach’s tijd

De mensen denken van alles en ze doen nog meer,Drank, drugs en seks en dat alles keer op keer.Feesten als beesten, trouwen met mannen of vrouwen.Alles moet kunnen, behalve die ene Grote vertrouwen.

Lees meer »

De Vrije Wil

De mens is het enige wezen op aarde dat kan denken,Ook de Vrije Wil is uniek, u kunt kiezen en bedenken.Een boom of plant kan zijn eigen plaats niet bepalen,Een dier kan zijn eigen baasje ook niet ophalen.

Lees meer »

God bestaat

Er zijn veel mensen die zeggen dat God niet bestaat,We hebben een vrije wil die deze gedachte toelaat.Alleen al de gedachte is het bewijs dat de mens kan denken.Dat bewijs is hét bewijs dat een hogere macht dat kan schenken.

Lees meer »

De mens

De mens is een engel van weleer,Hij leefde naar Gods welgevallen en Zijn eer.Totdat satan zei, dat kunstje van U dat kunnen ook wij.Daarom zetten wij u met velen terzij.Dit was het begin van zeer veel ellende,Tja, en nu is het een echte bende.God gooit al die hoogmoedige mensen op de aarde.Hij zei: bedenk voorlopig maar eens de juiste waarde.Na miljoenen jaren eindelijk een belichaamt persoon,Je kunt kiezen uit Vrije Wil voor een eeuwig loon.Er zijn twee wegen, de weg van het leven en van de dood,Het geloof in Jezus Christus is de weg van het eeuwige levenDe andere weg is vervelend, is de weg van het schaamrood.Kiest u voor het leven, dan krijgt u minimaal een zeven.

Lees meer »

Water en Licht

Om te groeien zijn er maar twee dingen echt nodig,Al het andere is werkelijk overbodig.Deze twee factoren zijn het water en het licht,In de volgende verzen wordt het je toegedicht.

Lees meer »

In den Beginne.

In den beginne, de eerste woorden van het bijbelboek,Is dit wel juist, of zoeken we in de verkeerde hoek?God is toch de Schepper van alles wat je kunt zien?De aarde was niet de eerste planeet, zelfs niet misschien.

Lees meer »

Pijn en Verdriet

Velen vragen zich af waarom is er zoveel pijn en verdriet.Als mensen jong gestorven zijn, waarom God dat toeliet.Heeft u deze serieuze vragen wel eens echt onderzocht?Vraag het nu eens aan God, neem toch de juiste bocht.

Lees meer »

Praten met God

Praten met God is geen openlijk vertoon,De bewondering is het enige loon.Praten met God doe je in gedachten,Dat is de enige manier om het leed te verzachten.Mattheüs verteld exact hoe je het moet doen,Alleen als je het zo doet, krijg je van God een zoen.

Lees meer »

In het verborgene

Het verborgene betekent: Ongezien of afgezonderd,Dat is echt tegengesteld aan zichtbaar bewonderd.Mattheus 6 gaat over jouw gedrag naar de Hoogste,Hij waarschuwt zo voor alles wat bewondering oogstte.

Lees meer »

Niet mijn wil, Heer.

De titel van dit gedicht past niet in deze tijd,De eigen mening verkondigd men wijd en zijd.Nooit heeft de mens van een grote mond nog spijt.Dienen is niet meer wat de mensen willen,Want als ze moeten gaan dienen, dan gaan ze gillen.Ze hebben te weinig slaag gehad op de blote billen.

Lees meer »

Het Verbond

Nadenken, daarvoor hebben we de hersenen gekregen,Maar bij de ontwikkeling hebben ze er vaak naast gelegen.De eigendunk is vaak zeer groot op allerlei gebied,Maar de goddelijke waarheid ziet men niet.

Lees meer »

Dodenrijk - Hades

Er zijn bijbels waar het woord wel zeventig keer wordt genoemd,Het zijn vooral de oude bijbels waar deze term opdoemt.Er zijn nieuwe vertalingen daar komt het niet meer voor,Onzin, dus weg ermee, zeggen de predikanten in koor.

Lees meer »

Drie Oogstfeesten

Via Leviticus heeft God drie oogstfeesten bepaalt,In hoofdstuk 23 wordt het graan gemaald.Het gaat om Gerst, Tarwe en een Druif erbij,Het is symbolisch, want de mensen zijn van de partij.

Lees meer »