De Belofte van God

Een filmpje NPO3 & Een vraag via Facebook

Youtube online / NPO3

https://fb.watch/nc_Gx_Ob4c/

 

 

Jan Kuik vroeg: Maar verder gaat alles goed? Mijn antwoord onderstaand.

Ter controle deze link: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid07HBqdRR3EZge2vabVjQZgUYSRyymtfjCMQRWbBZLbfo6JCtjcCwNTBjjNrA8uM43l&id=100064324125529

ANTWOORD

Hoi Jan, met mij gaat het voor een 67-jarige best goed. Volop de tijd om te doen waarvoor ik ben geroepen. 

Weet je, ik kan heel veel vertellen over: Onderzoek alles en behoudt het goede. 

Juist omdat ik dat veel heb gedaan en dat tot op de dag van vandaag nog steeds doe, kom je tot conclusies die geen enkel ander mens in een zeer groot gebied heeft gemaakt. 

Geen mens heeft mij geholpen bij dit onderzoek.

Ik heb door onderzoek na jaren de EINDCONCLUSIE mogen trekken dat Jezus komt op 17 september 2023 - eigenlijk moet ik zeggen: Tishri 3, 2023 - en dat de wereldbevolking dan met 6 dagen is gehalveerd. Die getoonde tijdlijn is UNIEK, geen schriftgeleerde cq religie heeft deze UNIEKE TIJDLIJN ooit voor elkaar gekregen. Ik toon hiermee aan dat iedere religie een leugen is.

 

Mijn website getuigd van een onderzoek, natuurlijk staan daar wat missers in, daarvoor is het ook een onderzoek, maar de eindconclusie zie je onderstaand.

 

Tweet met Willem Alexander

Ook Willem heeft een tweet gezien die door 448.000 mensen is gezien.

https://twitter.com/Rinus_Jantz/status/1680646890155638785?t=S0IGDxkquQyedhLriLPiCA&s=19

 

De onderstaande tweet heb ik gestuurd i.v.m. onze overeenkomsten.

https://twitter.com/Rinus_Jantz/status/1683209682826010625?t=wxzvoFLtZBw9wLqNHws9tQ&s=19

 

Vervolgtweet op 25 september 2023.

https://twitter.com/WiIIemAlexander/status/1683712993131999232?s=19

Koning & Profeet overleven de periode van de halvering van de wereldbevolking 

https://twitter.com/Rinus_Jantz/status/1684104431988617216?t=Hnc6I6znx1L26cnMxs9PxA&s=19

 

De Minister-president
Ministerie van Algemene Zaken
Postbus 20001
2500 EA Den Haag

Horst, 25 juli 2023

Beste Mark,

Het is verrekte lastig om met jou en de andere ministers in contact te komen. Dat snap ik wel, maar ik hoop dat dit bericht je mag bereiken. Ieder Kamerlid (1e en 2e) heeft dit bericht ontvangen en jij als doctorandus Geschiedenis en als Minister-president zou geïnteresseerd moeten zijn in het verleden en in de toekomst. Tevens begrijp ik dat je af en toe naar een christelijke kerk gaat als je agenda het toelaat.

Deze 3 factoren (geschiedenis, toekomst & geloof) zouden je belangstelling moeten kunnen opwekken voor deze bijlagen. Deze factoren zijn alle drie verwerkt in dit schrijven en de bijgevoegde tijdlijn begint in de geschiedenis (5917 jaar geleden, de zondeval) gaat door naar de toekomst op Goede Vrijdag 3 april 2026, het begin van het 1000-jarig rijk.

Even een opmerking tussendoor, ik ben NIET RELIGIEUS verbonden, want ik wéét dat iedere religie een leugen is. Ik ga al jaren niet meer naar een kerk, want zoals er geschreven staat: God woont niet in tempels van steen.

Op 16 juli 2023 heb ik een Twitterbericht gelanceerd – het bijgaande schema - dat tot mijn verbazing 449.000 keer is gezien en door velen grondig is gelezen al dan niet in geloof. Dat geldt ook voor Willem van Oranje. Via deze link kan je het bekijken: https://www.debeloofdeschepping.nl/gedichtenblog/eindtijd-schema

Geen enkele religie heeft een tijdlijn kunnen creëren, want ze beweren dat de bijbel het ENIGE woord van God is, dat is hoogmoed, ze proberen God te beperken en God is niet te beperken. De bijbel is incompleet en gemanipuleerd, echter er staat ook zeer veel waarheid in, waarheid die maar door een enkeling kan worden uitgelegd. De tijdlijn betreft een periode van 5920 jaar. De laatste 2300 dagen zijn weergegeven in het A4-tje De EINDTIJD. 15 september 2023 zijn er al 1369 dagen voorbij en zijn er nog 931 dagen te gaan.

Op 15 september 2023 sterft er “plotseling” een wereldleider met de naam Poetin, dit geeft kortstondig het gevoel van VREDE & VEILIGHEID, vanaf 17 september zal de helft van de wereldbevolking binnen een week sterven. Hierna ligt de wereld in puin en zijn alle verbindingen verbroken, dus is er geen internet, email en telefoon meer mogelijk. De bijlagen geven duidelijk de lijn der gebeurtenissen weer.

Zoals al aangegeven, dit is geen fabeltje, maar daadwerkelijk de WAARHEID. Fabeltjes worden verteld door de predikanten van al die verschillende religies. In Galaten 1 wordt duidelijk gezegd dat er maar 1 Evangelie is, er zijn meer dan 4200 religies, dus leugens of zoals 2 Timotheüs 4:3-4 het zegt met het woord: VERZINSELS.

Het zou leuk zijn als ik een berichtje zou mogen ontvangen van jouzelf dat je het gelezen hebt. Natuurlijk heb ik de bereidheid om het verder uit te diepen, maar voor nu is het voldoende informatie, want ik doe logischerwijze niet aan “bekeringen”, want ONDERZOEK ALLES EN BEHOUDT HET GOEDE is een keus uit Vrije Wil. 

Met vriendelijk groet,

Rinus Jantz

Een afbeelding downloaden?

Het is eenvoudig om een afbeelding te downloaden. 

Ga naar de afbeelding, druk er even op, loslaten en er komt een pop-up schermpje naar boven.

Iets naar beneden scrollen tot de opmerking AFBEELDING DOWNLOADEN zichtbaar is. 

Even deze opmerking aantikken en de afbeelding staat ter uwer beschikking op uw eigen systeem. 

 

Afhankelijk van uw systeem is het soms niet mogelijk om de foto's afzonderlijk te kopiëren. Daarom is deze pagina ook in PDF te downloaden.

Wederkomst Jezus
PDF – 2,2 MB 13 downloads

Deze pagina is als PDF te downloaden,

De wederkomst van Jezus.

Er zijn drie momenten dat Jezus terugkeert naar de aarde. Alle drie zal ik kort omschrijven en door bijbelteksten aantonen. Het gaat dus alleen om Zijn wederkomst.

De eerste wederkomst.

De eerste wederkomst staat beschreven in Openbaring 6:7-8. Hier staat beschreven wat er gebeurt en hoe het gebeuren zal, maar ook wordt er een getal omschreven. Het causale verband zijn de teksten uit Jesaja 57:1-2 en Openbaring 14, de wederkomst in de wolken. 

Er zal een VIERDE DEEL sterven - dus een ¼ deel van 8 miljard mensen = 2 miljard, dat zijn de rechtvaardigen waar Jesaja het over heeft.

Lukas 17:33 Wie zijn leven zal proberen te behouden, zal het verliezen. En wie het zal verliezen, zal het behouden.

De tweede wederkomst.

Deze wederkomst betreft maar enkele mannen en zal geschieden vlak voor het moment dat al het leven op aarde zal worden vernietigd – ongeveer februari 2026. Dit betreft uitsluitend een paar Gods mannen die in het 1000-jarig rijk samen met de uit de dood opgestane profeten mogen vertellen wat er in deze verlossingsperioden is gebeurd. Het 1000-jarig rijk is evenals deze periode een verlossingsperiode voor de gevallen engelen.

1 Thessalonicenzen 4:17 Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn (de vermoorde profeten), zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn (de enkele mannen uit Ezechiël), samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. ' 

Ezechiël 12:15-16 'Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben, wanneer Ik hen onder de heidenvolken verspreid en hen in die landen verstrooi. Maar Ik zal uit hen een klein aantal mannen doen overblijven van het zwaard (de geloofsstrijd die ontstaat door de Antichrist, van de honger (hongerdoden) en van de pest (Covid19), zodat zij al hun gruweldaden kunnen vertellen onder de heidenvolken waar zij komen. Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben. 

De derde wederkomst.

De derde wederkomst is een terugkeer van Jezus OP de aarde, deze wederkomst is niet voor even, maar heeft een tijdsduur van 1000-jaar en dit gebeurt op Goede Vrijdag 3 april 2026. Opnieuw zullen er velen zijn die door hoogmoed zullen vallen en terug zullen keren naar de Hel – het midden der aarde.

Hierna is het Eindoordeel.

Het eindoordeel is geen Eindoordeel, de aarde zal nog vaak vernieuwd moeten worden, want iedere gevallen engel komt terug in het rijk van God. De satan was de eerste die viel en is de laatste die terugkomt. Hij is de verloren zoon.


De wederkomst van Jezus is op twee manieren te dateren met 4 getuigen.

ARMAGEDDON

Openbaring 16:14 Dit zijn namelijk de geesten van de demonen, die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van de aarde en van de hele wereld, om hen te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van de almachtige God.

Openbaring 14:13‭-‬14 En ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen: Schrijf: Zalig zijn de doden die in de Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten van hun inspanningen (Jesaja 57:1-2), en hun werken volgen met hen. En ik zag, en zie, een witte wolk, en op de wolk zat Iemand als een Mensenzoon, met op Zijn hoofd een gouden kroon en in Zijn hand een scherpe sikkel.

 

Lukas 17:30‭-‬36

Evenzo zal het zijn op de dag waarop de Zoon des mensen geopenbaard zal worden. Wie op die dag op het dak zal zijn, met zijn huisraad in huis, moet niet naar beneden gaan om het mee te nemen. En wie op de akker is, moet evenmin terugkeren naar wat hij achterliet.

Denk aan de vrouw van Lot. Wie zijn leven zal proberen te behouden, zal het verliezen. En wie het zal verliezen, zal het behouden.

Ik zeg u: In die nacht zullen er twee op één bed zijn. De één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Twee vrouwen zullen samen malen. De één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Twee zullen er op de akker zijn. De één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. 


Reacties worden direct geplaatst zonder controle vooraf. Serieuze vragen worden beantwoord, onzin en spot wordt verwijderd.

Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om u te beantwoorden, indien van toepassing.

Reageren op een reactie kan door op het rode pijltje te klikken. 

Reactie plaatsen

Reacties

Esther
4 dagen geleden

volgens het schema moet Poetin al dood zijn (15-Sep-2023), hier klopt niks van.

Rinus Jantz
4 dagen geleden

Vertel eens Ester, wat heb jij allemaal onderzocht? Maar dan ook goed onderzocht. Bijvoorbeeld heb jij Openbaring 2:16 onderzocht? Of 1 Koningen 22:21-23?

Vechten van God met het zwaard van Zijn mond?
Liegen met instemming van God.
Het causale verband tussen deze twee teksten?
Of heel misschien wat bekeren daadwerkelijk betekent?

Er zijn namelijk maar 2 wegen,
De hooghartig weg regelt de TERUGKEER naar de Hel.
De nederige weg regelt de genade des Allerhoogste en regelt de opname in Zijn rijk.

Peter van Haaften
5 dagen geleden

Warrig.

rinus jantz
4 dagen geleden

Jesaja 6:10 Maak hun hart onverschillig, stop hun oren dicht en sluit hun ogen. Ik wil niet dat zij zien, horen of begrijpen, dan kunnen zij niet naar Mij terugkeren en genezen worden.’