𝗠ð—ķ𝗷ð—ŧ 𝗰𝗞ð—ŧ𝗰ð—đ𝘂𝘀ð—ķð—ē ð—ķ𝘀 𝗞ð—ŧ𝘃ð—ēð—ŋð—Ūð—ŧð—ąð—ēð—ŋð—ą.

Ik heb volledig gebaseerd op de bijbel voorspellingen gedaan, geen van deze voorspellingen zijn uitgekomen. Het NIET uitkomen van deze voorspellingen is uitermate logisch. De bijbel is ontstaan Na het Concilie van Nicea, want Hiëronymus - een katholieke bisschop - heeft de overgebleven “originele” geschriften bij elkaar gezocht, voor zover ze dus nog origineel waren. Deze overgebleven geschriften heeft hij tot een boekwerk samengevoegd en dat geheel vertaald en per direct gemanipuleerd naar het katholieke dogma. 

Dit boekwerk heeft de titel bijbel gekregen. Er is er maar één die belang heeft in een boek dat zoveel verdeeldheid, oorlog en onvrede geeft, dat is de tegenstander van de Allerhoogste. Nog een duidelijk bewijs dat de bijbel nooit het woord van God kan zijn, is dat dit boek het bestverkochte boek aller tijden is, het is dus de bestseller ooit.  

Het volgende punt is eveneens een punt van aandacht, dit ene boek met die ene titel is talloze keren herschreven. In iedere taal zijn er herschreven bijbels die men huichelachtig vertalingen noemt, maar in werkelijkheid pure manipulaties zijn van de allereerste manipulatie van Hiëronymus. 

𝗗ð—ē 𝗘ð—ķð—ŧð—ąð˜ð—ķð—·ð—ą

De eindtijd is een feit. Ondanks alle genoemde vormen van manipulaties staat er ook waarheid tussen de leugens. Er is geen gemener leugen dan de gemanipuleerde waarheid. Een beetje van de waarheid afbrokkelen creëert een leugen die “gelooft” wordt.  De eindtijd is begonnen met de registratie van Covid19 op 16 december 2019 en ik wéét dat Goede Vrijdag 3 april 2026 het daadwerkelijke begin is van het 1000-jarig rijk, ook Millennium genoemd.

Niemand weet wanneer het onheil begint, letterlijk niemand. Het onheil is de tijd van verdrukking en vóórdat dit onheil aanbreekt, zijn allen die God rechtvaardig acht, opgenomen door te sterven.

Door de opmerking: De tijd zal verkort worden is de tijdsduur en de aanvang van de periode van verdrukking niet nauwkeurig te benoemen.  Dit moment zal uitermate snel aanbreken en het begint als er een wereldleider plotseling sterft.  

𝗠ð—ķ𝗷ð—ŧ 𝗚ð—ē𝘁𝘂ð—ķð—īð—ēð—ŧð—ķ𝘀 

Ik weet wat ik persoonlijk heb meegemaakt. Al jaren bewijs ik dat de bijbel niet het woord van de Allerhoogste kan zijn. Geen enkele discussie ben ik uit de weg gegaan en letterlijk niemand heeft een discussie van mij gewonnen. Op basis van de bijbel, dus op dat boek dat vanaf het begin door het Concilie van Nicea incompleet is en dat door Hiëronymus vanaf de eerste letter is gemanipuleerd naar het katholieke dogma, bewijs ik dat er op dit moment talloze verschillende manipulaties zijn die men schijnheilig vertalingen noemt, maar in werkelijkheid pure manipulaties zijn en dus meer leugens bevat dan waarheid.

Ik heb het enige mogelijke schema (de tijdstabel van Daniël) in alle varianten uitgetest, dit heb ik openlijk gedaan en dit met iedere wijziging luidt en duidelijk wereldkundig gemaakt. Mijn conclusie kan er maar één zijn, een conclusie die ik tot op vandaag heb geroepen en dus met alles wat ik in mij heb, heb bewezen. De woorden van Paulus zijn mijn motto: Onderzoek alles en behoudt het goede. DIT IS EN BLIJFT EEN DOORLOPEND PROCES. 

DĖģeĖģ ĖģCĖģoĖģnĖģcĖģlĖģuĖģsĖģiĖģeĖģ: De bijbel is incompleet en gemanipuleerd en daarom zeer onbetrouwbaar. HET KAN ONMOGELIJK HET WOORD VAN GOD ZIJN. Eenieder die beweert dat de bijbel het (enige) woord van God is, IS EEN LEUGENAAR.

Ik heb veel meegemaakt in mijn persoonlijke leven. Ik heb afstand genomen – of zij van mij – van ieder mens wat mij lief en dierbaar is en was. Ik heb maar één wens: IN DE WAARHEID GOD’S TE STAAN. Een leven dat niet getuigd van Zijn waarheid is voor mij zinloos en waardeloos.

𝗧𝗞𝘁 𝘀ð—đ𝗞𝘁 ð—ēð—ēð—ŧ 𝘄𝗞𝗞ð—ŋð—ą 𝘃ð—Ūð—ŧ ð—ąð—ķð—ē 𝗘ð—ŧð—ē 𝗚ð—ŋ𝗞𝘁ð—ē.

Het overlijden van een aardse machthebber - Keerpunt

Als het nieuws over het overlijden van een aardse machthebber u zal bereiken, bent u op het tijdstip aangekomen, dat u het begin van het einde zult kunnen noemen. Dan zal de aarde een brandhaard worden, de vlammen zullen oplaaien, ongeremd zal de haat woeden en de mensheid zal door afgrijzen worden bevangen, want ze ziet geen uitweg meer uit het gevaar dat onafwendbaar is.

En zo zal men alleen letten op de gebeurtenissen in de wereld. De mensen zullen angstig trachten voor zichzelf te zorgen, omdat ze de grote aardse nood zien losbarsten. Ze zullen angstig trachten zich te verzekeren van aardse goederen en aanstalten maken om te vluchten, ofschoon het hen uitzichtloos toeschijnt. En alleen de gelovigen blijven bezonnen, en van hen bedien Ik me nu om op de medemensen in te werken die in hun ongeloof ongelukkig en vertwijfeld zijn. En Ik tracht nog eenmaal me dicht bij hen te laten brengen. Ik laat mijn dienaren praten en spreek zelf door hen woorden van liefde en bemoediging tot ze. Ik waarschuw hen om niet te vluchten en niet alleen maar voor hun lichamelijk welzijn te zorgen. Ik stel hen het uitzichtloze van hun voornemen voor de geest en vermaan hen vol te houden en hun lot in mijn handen te leggen en bijgevolg neemt alles zijn beloop.

De brand is ontstoken en zal niet meer door mensen worden gedoofd, maar Ikzelf zal hem laten doven doordat Ik er andere elementen tegenover plaats, doordat Ik zelf diegenen tegemoet treed die elkaar onderling trachten te verscheuren. En mijn stem zal van boven weerklinken. Een natuurcatastrofe zal de aarde teisteren en de strijdende uit elkaar trekken, er zal hun een Macht tegemoet treden tegen welke geen van de strijdende is opgewassen. Slechts enkele uren zal dit gebeuren duren, maar een totaal veranderde toestand in de wereld teweegbrengen, volledig veranderde verhoudingen en eerst onoverzichtelijke chaos, grootste aardse nood en onnoemelijk veel droefenis en nood onder de mensen.

DE EINDTIJD 

Amos 3:7 Voorzeker, de Heere doet niets tenzij Hij Zijn geheimenis heeft geopenbaard aan Zijn dienaren, de profeten.

Zodra een wereldleider plotseling sterft, wordt het keerpunt bereikt en begint de periode van verdrukking. Het begin van de verdrukking wordt gekenmerkt door de plotselinge dood van de wereldleider en in een zeer korte tijd is de wereldbevolking gehalveerd (ongeveer één week) en pas daarna begint de godsdienstoorlog ook wel de Tijd van de Verdrukking genoemd.

1. Een wereldleider zal sterven.
2. Jezus komt in de wolken, dat is het begin van:

 • 2A. Begin van de Derde Wereldoorlog
 • 2B. Door de Hongersnood gaan er velen dood
 • 2C. Mutatie Covid19 tot zeer besmettelijk en dodelijk
 • 2D. Mensen veranderden in Wilde Beesten

Openbaringen 6:7-8

2.000.000.000 nederige gelovigen zullen sterven aan deze factoren, dit is een zeer korte maar ook een zeer dodelijke periode, aansluitend:

Johannes 5:28-29 'Verwonder u daar niet over, want de tijd komt waarin allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen, en zij zullen eruit gaan: zij die het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, maar zij die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding ter verdoemenis. '

De korte voorgaande periode wordt afgesloten door:

3. Een meteorenregen uit het heelal zal een derde deel van de aarde verbranden.
4. Een ster raakt de aarde - deze wordt verborgen door de meteorenregen.
5. Een zeer grote vulkaanuitbarsting zal de maan bloedrood kleuren en de zon verduisteren.
6. Er is ook een zeer grote aardbeving.

Openbaring 6:12-14  &  8:8

2.000.000.000 lieve ongelovigen zullen sterven aan deze natuurrampen, te beginnen met de meteorenregen. Deze mensen worden opgenomen in het vagevuur voor een tijdsperiode van 1000 jaar.

Zacharia 12:12-14 Heel Israël - de hele wereldbevolking - zal in diepe rouw gedompeld zijn. Het hele volk zal gebukt gaan onder verdriet.

Koning, profeet, priester en de gewone man zullen hetzelfde lijden delen. Elk gezin zal zijn verdriet alleen verwerken, mannen en vrouwen apart.


  𝗜ð—ļ 𝘇ð—Ūð—đ 𝗷ð—ē ð—ēð—ēð—ŧ 𝘄ð—Ūð—Ūð—ŋð—īð—ēð—Ŋð—ē𝘂ð—ŋð—ąð—ē ð—īð—ē𝘀𝗰ð—ĩð—ķð—ēð—ąð—ēð—ŧð—ķ𝘀 𝘃ð—ēð—ŋ𝘁ð—ēð—đð—đð—ēð—ŧ ð—ķð—ŧ𝗰ð—đ𝘂𝘀ð—ķð—ēð—ģ ð—ąð—ē ð—đð—Ūð—Ū𝘁𝘀𝘁ð—ē ð—ąð—Ūð—īð—ēð—ŧ.

  Ik ben suikerpatiënt, ik gebruikte gematigde medicatie maar na sterk aandringen van mijn echtgenote heb ik op 10 maart 2021 een anti-Covid19 injectie gehad, wat ik helemaal niet wilde. Binnen een jaar tijd heb ik mijn medicatie 5x moeten verhogen en er was dus geen sprake meer van gematigde medicatie, maar wel over een extreme suikermedicatie dit in combinatie met hoge bloeddruk en COPD en een oudemannenkwaal i.v.m. moeilijk plassen vanwege de prostaat.

  Eind februari 2022 kwam de gedachte bij me op dat het mogelijk moet zijn om door geloof gezond te worden. Op 1 maart 2022 heb ik dit in een stil gebed bij de Allerhoogste neergelegd. 10 maart, dus exact een jaar na die ene anti-corona prik word ik wakker met de gedachte: De rest moet je zelf doen, want anders kun je straks anderen niet helpen.

  Per direct ben ik gestopt met ALLE MEDICATIE, mijn vrouw in paniek, want ze dacht dat ik zelfmoord wilde plegen op deze manier. Het tegenovergestelde is waar, ik moest uitzoeken wat de rest was. De rest is GEEN medicatie meer voor de bloeddruk, GEEN medicatie meer voor de COPD, de suikermedicatie terug naar bijna het niveau van 1 maart 2021.

  Op 14 maart 2022 kon ik niet meer plassen en was de pijn zo stevig dat ik genoodzaakt was om de pil voor de prostaat in te nemen en binnen een uur kon ik voldoende urineren om de pijn weg te nemen. Op 20 maart wist ik precies welke medicijnen ik nog nodig had. Dat was dus 1 pil voor de prostaat en 2 pillen voor diabetes. 

  Ik heb alles via mail gecorrespondeerd met de huisarts en dit opgeslagen als PDF, dus is het bewijsbaar wat ik zeg. Op 18 juli 2022 heb ik de laatste medicatie aangevraagd en volledig uitgeteld tot en met 6 oktober, want dit is de oorspronkelijke profetie van Daniël. Mijn taak is niet voorbij, maar als de tijd van de meteorenregen er is en de tijd erna dan is medicatie niet meer verkrijgbaar, dus moet mijn gezondheid goed zijn en de rest van de medicatie moet dan ook verdwenen zijn en dat gaat ook gebeuren. Tot mijn verbazing heb ik geconstateerd toen ik mijn medicatie de laatste keer aanvulde van mijn grote voorraad naar het sorteer doosje dat ik voorraad had tot en met 10 oktober i.p.v. 6 oktober. Alleen de prostaatpil die noodzakelijk is om te kunnen plassen had ik tot en met 19 oktober 2022 ondanks dat ook deze medicatie was uitgeteld tot en met 6 oktober 2022. Deze laatste pil voor de prostaat heb ik dus niet ingenomen op 19 oktober maar op 20 oktober 2022.

  14 oktober 2022, ik heb geen medicatie meer gehad want die is op, behalve die pil voor de prostaat, in de ochtend heb ik mijn glucose geprikt en geconstateerd dat de waarde op 10,0 uitkomt. Dit is een lichte verhoging, maar GEEN reden om weer te starten met medicatie. 17 oktober het glucosegehalte opnieuw gecontroleerd: 9.7 Ik voel me dagelijks beter worden.

  Vanwege menselijke kennis zal het niet meer innemen van de prostaat pil uiterlijk over 5 dagen ervoor zorgen dat ik niet meer kan urineren en mijn leven op een pijnlijke manier zal eindigen. Echter God liegt niet en net als met de suikermedicatie zal dit op dezelfde wijze opgelost worden en zo niet: Niet mijn wil, maar Uw wil.

  Mijn medicatie wordt niet meer aangevuld, dat is niet meer nodig. Ik weet dat op het moment dat de meteorenregen valt, mijn gezondheid weer 100% zal zijn, want dan mag ik in Zijn naam mijn eigen gezondheid 100% in orde maken.

  Update 27 Januari 2023. Vanaf 20 oktober 2022 geen enkele medicatie meer ingenomen. Zoals gezegd, de urine blokkade heeft niet plaatsgevonden tot op de dag van vandaag. Mijn glucosegehalte is op dit moment rond 15 mmol. Ik voel op dit moment letterlijk aan mijn water dat de dag van de wederkomst in de wolken van Jezus zeer dichtbij is. De plasstraal is nu snel aan het verminderen. Ik zal geen medicatie innemen omdat ik God vertrouw. Hij heeft gezegd: De rest moet je zelf doen. Hij heeft mijn gezondheid dusdanig gemaakt dat ik het zonder medicatie kan stellen tot het moment dat Hij wederkomt.

  Als Hij wederkomt dan zullen er 2 miljard nederige gelovigen sterven. Daar hoor ik niet bij, want mijn taak is nog niet voorbij. Zodra de 2 miljard gelovigen zijn gedood dan zullen de graven worden geopend (2e opstanding) en direct aansluitend zullen er 2 miljard ongelovigen gedood worden door natuurrampen die beginnen met een meteorenregen. Hierna begint mijn taak.