Psalm 26:4-5  ' Ik zit niet bij valsaards, met huichelaars ga ik niet om. Ik haat het gezelschap van kwaaddoeners, bij goddelozen zit ik niet. ' 

Psalm 31:7  Ik haat hen die nietige afgoden vereren. Ík vertrouw op de HEERE. 

Amos 5:21 Ik haat, Ik versmaad uw feesten. Uw bijzondere samenkomsten kan Ik niet luchten, 

Psalm 5:6  De dwazen blijven niet staande voor Uw ogen. U haat allen die onrecht bedrijven, 

Openbaring 2:15  Zo hebt u er ook die zich houden aan de leer van de Nikolaïeten (afgodsaanbidders zoals Katholieken en Boeddhisten) en dat haat Ik.

Mattheüs 5:43  U hebt gehoord dat er gezegd is: U moet uw naaste liefhebben en uw vijand moet u haten. 

Johannes 15:19   Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare liefhebben, maar omdat u niet van de wereld bent, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u. 


Een vierde deel van 8 miljard is 2 miljard doden die zullen rusten van hun inspanningen.

Powned 1  21-09-2023

Powned 2  19-10-2023

wachtwoorden