Christian Manipulation English
PDF – 446,7 KB 188 downloads

Beste lezer, Onderstaand is dit documentje twee talig opgezet. Eerst in het Nederlands en daarna in het Engels. De Downloads zijn 1 talig.

Christelijke Manipulatie Nederlands
PDF – 474,0 KB 286 downloads

In de PDF's  staan verwijzingen naar de teksten op de online weergaven. U kunt via de link Mattheus 6: 5-15 openen. Als u dat doet, dan krijgt u de tekst aaneengesloten te zien. U heeft dan de mogelijkheid om - soms via de drie puntjes - het hele hoofdstuk te lezen, dan verkrijgt u een ander beeld, namelijk met de alinea indeling en de tekstkopjes. Mag ik u adviseren, zoals altijd, om uw verstand te gebruiken, het verstand door God gegeven, en uw eigen conclusie te trekken?

The PDFs  contain references to the texts on the online views. You can access Matthew 6: 5-15 via the link. If you do that, you will see the text contiguously. You then have the option - sometimes via the three dots - to read the entire chapter, then you will obtain a different picture, namely with the paragraph layout and the text headings. May I advise you, as always, to use your mind, the mind given by God, and draw your own conclusion?