Communiceren met God

Communiceren met de Allerhoogste, dat vinden de mensen moeilijk, en toch is het zo eenvoudig. Een simpele vraag aan u over het communiceren. Hoe zou u het vinden als een goede bekende van u altijd maar hetzelfde deuntje verteld? Er zijn legio mensen die praten alleen maar over voetbal, maar als ik daar nu een hekel aan heb, wil ik die constante stroom van de verering over dat voetbal wel horen?

Communiceren met uw Vader

Een kind verteld alles aan zijn/haar vader en vraagt nog meer. En de natuurlijke ouders worden nooit moe om te luisteren en om de vragen te beantwoorden. Heel vaak worden de vragen niet eens beantwoordt, maar wordt het voorgedaan aan het kind. Ook moet het kind soms daadwerkelijk voelen dat het een gevaarlijk iets is. Een kachel wordt gloeiend heet en dat kun je aan de buitenkant vaak niet zien, dan is een oude beproefde manier om het te leren dat die kachel een gevaar is om het letterlijk – onder de juiste begeleiding -  te laten voelen. God is onze Vader, Hij doet het op de zelfde manier!

Vaste communicatievorm via het "Onze Vader"

De mens heeft het gebed “Het Onze Vader” gemaakt tot het gebed der gebeden, maar het gebed is niet een vast riedeltje dat je keer op keer maar tot God – de Vader – op kunt zeggen. Met name deze paar zinnen zijn volledig uit hun verband gerukt door de schriftgeleerden, tegenwoordig ook theologen genoemd,. Als je Mattheüs 6:5-15 aaneengesloten leest, dan komen we tot hele andere conclusies. God wil niet een vast verhaaltje horen, Hij weet van te voren wat u wilt vragen, Hij wil wel dat u het vraagt, maar kort en krachtig samengevat. Het eerste gedeelte gaat over uiterlijk vertoon, een duidelijke waarschuwing! Lees hier meer over Bidden

Een gewoontegebed is niet het gebed waar zegen op ligt. Het standaard gebed van veel mensen is voor het eten: Here, zegen deze spijze, Amen en dan sluiten ze de maaltijd af met het standaardgebed: wij brengen u dank voor het eten, amen. En dat drie keer op een dag, met uiterlijk vertoon. Dit vertegenwoordigt een dood geloof,  hier zit geen enkele vorm van leven in.

Communiceren in een levendige vorm

Paulus zegt: Bidt onophoudelijk. Dat betekend niet dat u 24/7 op de knieën ligt, maar dat u iedere keer even een vraag richt, even verteld wat u op dat moment bezighoudt. Ieder mens maakt iedere dag allerlei verschillende situaties mee en in een stil gebed (dus in gedachten, zonder uiterlijk vertoon) communiceert u met die Grote Ene. In een opsomming ziet u hier enkele voorbeelden:

  • Lieve Vader, vanmorgen mocht ik weer wakker worden, wilt U mij deze dag ook weer leiden?
  • Hemelse Vader. ik hoorde zojuist dat er zorgen zijn bij de buren, wilt U ze ondersteunen?
  • Trouwe God, ik weet niet hoe ik moet handelen, want …………………. Wilt U leiden?
  • Vader, ik wordt gevraagd om te ondersteunen, maar geeft u mij Uw woord, want alleen dan wordt de juiste troost gegeven.

Bedenk dat Hij uw Vader wil zijn, Hij weet alles en weet dus ook wat goed en slecht is voor u. Hij zal niet altijd doen wat u vraagt. Leef met de gedachte: Niet mijn wil, maar Uw wil, Vader. Hij is de Almacht, Hij is de Liefde, maar wees ook dankbaar als de dingen niet gaan zoals u het zou willen. Hij heeft de belofte gegeven over het Lichtrijk en wilt u daarnaar toe leiden. Denk even aan Job. 30 jaar lang heeft hij als woonhuis een vuilnisbelt gehad en er zaten lange wormen in zijn wonden, desondanks bleef hij God danken en loven. Hij hield zich vast aan de Belofte van God, de belofte over een thuis voor eeuwig en altijd, De beloofde Schepping, Het Lichtrijk.

Op deze manier is communiceren met Hem geen probleem en eenvoudig te doen, geen uiterlijk vertoon, maar regelmatig vragen, meedelen en vertellen in korte bewoordingen. Zo gaat u een levendige communicatie met de Allerhoogste aan. Op deze manier ontstaat er een levend geloof, een levend geloof waar God zich aan zal verbinden. Dan zult u ook gaan merken dat Hij een plaats in uw leven inneemt en dat de Belofte echt gaat leven.