TOEKOMST? WELKE TOEKOMST? ER IS GEEN AARDSE TOEKOMST MEER.

Ik begin met de mededeling dat ik constant zelfstandig onderzoek doe. Ik word niet belemmerd door een religie, want ik ben vrij van iedere religie.

LET OP: Er zijn wijzigingen: Grote Verzoendag & Daniel 12:11 Het genoemde getal van 1290 dagen is veranderd. Zie onderstaand.

De Joodse maankalender is gebaseerd op 354 dagen. Op deze basis wordt Grote Verzoendag gecalculeerd in de internationale kalender. De bijbel spreekt over een periode van 1260 dagen, oftewel 3½ jaar heeft 1260 dagen gedeeld door 42 maanden, dat is 30 dagen per maand of per jaar 360 dagen. 6 DAGEN VERSCHIL.

Grote Verzoendag is later dan 5 oktober 2022. https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Joodse_kalender

De juiste profetie luidt: De oorlog Rusland Oekraïne zal eindigen als er een wereldleider plotseling sterft, ik denk Poetin.  Dan ontstaat er wereldwijd “Vrede & Veiligheid ”. Dit is het begin van de wederkomst van Jezus Christus. Dan verschijnt Jezus in de wolken en zal alles zich voltrekken zoals voorzegt.

1 Thessalonicenzen 5:3  Want wanneer zij zullen zeggen: 𝗘𝗿 𝗶𝘀 𝘃𝗿𝗲𝗱𝗲 𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗶𝗹𝗶𝗴𝗵𝗲𝗶𝗱, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten.

HET IS DE EINDTIJD, VAN 16 DECEMBER 2019 TOT GOEDE VRIJDAG 3 APRIL 2026.

16 december 2019: registratie Covid19, 2300 dagen later is het dus 3 april 2026, Goede Vrijdag, zie Daniel 8:14.

In de bijbel staat via Daniël een schema opgetekend, maar in Openbaringen 8:1 staat dat er een variabel getal is, dit slaat terug op de 1290 dagen uit Daniël 12:11. Door dit variabele getal zijn er wat meer bijbelteksten die in de verdrukking komen. Ook is er een tekst die zeer nadrukkelijk WEL uitkomt.

𝗘𝘃𝗲𝗻 𝗻𝗮𝗮𝗿 𝗵𝗲𝘁 𝘀𝗰𝗵𝗲𝗺𝗮 𝘃𝗮𝗻 𝗗𝗮𝗻𝗶𝗲̈𝗹 𝗸𝗶𝗷𝗸𝗲𝗻.

Covid19 is geregistreerd zonder een mensenhand (Daniël 8:25) op 16-12-2019
Na 2300 dagen (Daniël 8:14 ) wordt de schepping hersteld, dus Goede Vrijdag 3 april 2026
3 april 2026 - 𝟭𝟮𝟵𝟬 𝗱𝗮𝗴𝗲𝗻 (Daniël 12:11) = 𝟐𝟏 𝐬𝐞𝐩𝐭𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟐 𝐈𝐒 𝐆𝐄𝐖𝐈𝐉𝐙𝐈𝐆𝐃, uiterlijk op 11 oktober 2022.
3 april 2026 - 1260 dagen = 21 oktober 2022, het begin van de religieuze oorlog.
(1260 dagen / 42 maanden / 3 ½ jaar o.a. Daniël 7:25 & Openbaring 11:2-3).

De datering van Grote Verzoendag is op Internationale kalender NIET juist. 5 oktober 2022 is anders, het is later. 

Grote Verzoendag  is de grote verhuizing vanuit het Dodenrijk naar de Hemel. Dit is inclusief de laatste 2.000.000.000 mensen die God tot de rechtvaardigen rekent. LET OP: DIE GOD TOT DE RECHTVAARDIGEN REKENT.

De wijziging uit Openbaringen 8:1 Ongeveer een half uur, dit is conform God's tijdsrekening, dus NIET onze 24 uurs economie. De omrekening ziet er zo uit. (49 x 365) / 1000 = 17,8 Dit is een exacte berekening, maar er staat ONGEVEER, dit is dus in overeenstemming met de tekst uit Mattheüs: u weet de dag en 𝗵𝗲𝘁 𝘂𝘂𝗿 𝗻𝗶𝗲𝘁.

Het originele schema was dat de opname zou beginnen op 11 september 2022, dit staat opgetekend in Openbaringen 2:10 Er zal een verdrukking zijn van 10 dagen. Ook dit is dus een gepasseerd station. Tja, nu natuurlijk het kritiek van vele eigenwijze gelovigen, die zullen beweren dat GOD ONVERANDERLIJK is. Het antwoord moge duidelijk zijn: God IS onveranderlijk, maar een tijdschema is God niet. Het is zo bewonderingswaardig, zo fantastisch, God is een levende God, Hij overziet al vele miljoenen jaren van te voren dat het tijdschema iets kan veranderen. De oorzaak van dat veranderen ligt in de VRIJE WIL.

HET IS NIET DE EERSTE KEER DAT ER IETS VERANDERD.
Het allereerste schema staat opgetekend in Genesis 6:3 De mens mag niet ouder worden dan 120 jaar. Dit zijn 120 jubelperioden a 49 jaar, door de communicatie met Mozes komen er 40 jaren bij. Dus de rekensom is voor de gehele periode vanaf de zondeval tot het herstel van de schepping is: (120 x 49) + 40 = 5920 jaren.

Het is toch geweldig om te mogen constateren dat alles wat leeft aan verandering onderhevig kan zijn, dit is dus ook het kenmerk van een LEVEND GELOOF.