De Overwinnaar

De Overwinnaar

De ruiter op het witte paard is de overwinnaar,
Wit is de kleur van reinheid, dat is zonneklaar.
Toch zijn er valse religies die anders beweren,
Dat doen ze om mensen van God af te weren.

De ruiter op het rode paard is niets waard,
Deze ruiter gaat met veel leugens gepaard.
De kleur rood wordt ook elders genoemd,
Deze kleur maakt berucht, dus niet beroemd.

De kroon van de ruiter op dat reine witte paard,
De kroon, het teken van overwinning, is aanvaard.
De ruiter op dat reine witte paard is Jezus,
Die kroon heeft Hij gekregen voor een rotklus.

Zijn overwinning, dus van de ruiter op dat witte paard,
Hij – Jezus – heeft door die klus alle levens gespaard.
Velen geloven Hem op Zijn woord van waarheid,
Helaas zijn er religies die verbasteren deze klaarheid.

Ze beweren dan dat God via Johannes heeft gelogen,
Ze vertellen dan dat wit de satan is, dus omgebogen.
Dit is een pertinente ernstige leugen, dus een doctrine,
Deze leugens bestrijden we fel met de waarheid als lawine.

Nog even een kort moment over alle levens,
God is de liefde, dat zijn de ware gegevens.
De aarde wordt nog vele keren hersteld,
Zo worden alle zielen weer in Zijn rijk geteld.

Openbaringen 6:1-3 hier staat de basis vermeldt,
In Openbaringen 12:3 wordt over de rode draak verteld.
Wil je meer lezen over de redding van alle mensen,
Lees dan via de onderstaande link, voor nu de beste wensen.
The Victor

The Rider on the white horse is the Victor,
White is the color of purity, it is obvious.
Yet there are false religions that claim otherwise,
They do that to keep people away from God.

The rider on the red horse is worthless,
This rider is accompanied by many lies.
The color red is also mentioned elsewhere,
This color makes infamous, so not famous.

The rider's crown on that pure white horse,
The crown, the sign of victory, has been accepted.
The rider on that clean white horse is Jesus,
He got that crown for a rotten job.

His victory, therefore of the rider on that white horse,
He – Jesus – saved all the lives through that job.
Many believe Him at His word of truth,
Unfortunately, there are religions that corrupt this clarity.

They then claim that God lied through John,
They then tell that white is satan, so bent over.
This is an outright serious lie, so a doctrine,
We fight these lies fiercely with the truth as an avalanche.

Just a brief moment about all lives,
God is love, those are the true data.
The earth will be restored many more times,
Thus all souls are counted again in His kingdom.

Revelations 6:1-3 here is the basis states,
Revelation 12:3 tells of the red dragon.
Do you want to read more about the salvation of all people,
Then read via the link below, for now the best wishes.Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.