The Didache - The real Apostle word.

DE DIDACHE

De Didache is het originele apostelwoord,
Deze mannen hebben dat woord van God gehoord.
Katholieken en theologen hebben dat woord verkracht,
Had je nu werkelijk van hen iets anders gedacht?

Foute leraren veranderde het naar uiterlijk vertoon,
Mattheüs zegt het duidelijk, dat heeft geen loon.
Levend water komt niet van een natuurlijke bron,
De Doop door de Geest is zoals Jezus begon.

Dat zijn de dingen die terug gewijzigd zijn,
Lees weer het juiste, dat is zo fijn.
Dit woord is nu met de bijbel verweven
Een advies, lees het nu, het duurt maar even.

Ook zegt de Didache hoe de toekomst is.
Gods woord gaat in vervulling en dat is niet mis.
Wij leven werkelijk in de Eindtijd,
Als u gelooft in Jezus, dan wordt u bevrijd.

Gods woord is altijd gratis en anders is het niet,
Lees Openbaringen 22:17, een woord om niet, dus geniet.
Het offer is het gebed, dat is wat God wil horen,
Klinkt jouw gebed stil en oprecht, dat ben je nooit verloren.


Ga naar de Nederlandstalige pagina voor de Didache Apostel.                  https://www.debeloofdeschepping.nl/contact/de-didache


De Nederlands talige versies zijn te downloaden bij de DOWNLOADSThe Didache, Apostle word.

The Didache is the original apostle word,
These men have heard that word from God.
Catholics and theologians have raped that word,
Did you really think otherwise of them?

Bad teachers changed it to show,
Matthew says it clearly, that has no reward.
Living water does not come from a natural source,
The Baptism of the Spirit is as Jesus began.

Those are the things that have changed back,
Read the right thing again, that's so nice.
This word is now intertwined with the bible
One piece of advice, read it now, it only takes a moment.

The Didache also says what the future is like.
God's word is being fulfilled and that is not wrong.
We truly live in the End Times,
If you believe in Jesus, you will be set free.

God's word is always free and otherwise it is not,
Read Revelation 22:17, a free word, so enjoy.
The sacrifice is the prayer, that's what God wants to hear,
If your prayer sounds silent and sincere, you are never lost.


Go to the English page for the Didache Apostle

https://www.debeloofdeschepping.nl/contact/the-didache-english

The Didache Apostles
PDF – 213,2 KB 121 downloads
The Didache Protestant
PDF – 803,8 KB 119 downloads
The Didache Catholic
PDF – 2,9 MB 171 downloads

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.