Zevende Bazuin

ZEVENDE BAZUIN

Velen denken o zo verkeerd
Ze worden door leraren verkeerd beleerd
De zevende bazuin is de allerlaatste bazuin
Dan ligt de schepping al volledig in puin
Daarna is de opruiming door de grote brand
Direct daarvoor de opname aan Gods hand

Deze opname in een ondeelbaar ogenblik
Is voor een enkeling zonder enige terugblik
Het zijn enkele mannen die maken dit mee
Ze worden verheven uit de volkerenzee.
De achterblijvers worden verbrand,
Ze belanden allen in het verloren land.

De opname van de grote massa mensen begint al snel
Ja, zeer snel klinkt die hele grote bel.
De klank is niet de bel die wordt verwacht,
Mitrailleur en kanon klinkt anders dan gedacht.
Toch is dit de wijze van opname zoals voorzegt.
Jesaja 57:1-2 heeft het al zo in de week gelegd.
The Seventh Trumpet

Many think oh so wrong
They are taught wrong by teachers
The seventh trumpet is the very last trumpet
Then all creation is already completely in ruins
After that, the clearance is due to the big fire
Immediately before the rapture at God's hand

This recording in an indivisible moment
Is for a few without any retrospect
It's a few men who experience this
They are raised from the sea of nations.
Those left behind are all burned,
They all end up in the lost land.

The rapture of the large mass of people will soon begin
Yes, very quickly that very big bell sounds.
The sound is not the bell expected,
Machine gun and cannon sounds different than expected.
Yet this is the manner of rapture as foretold.
Isaiah 57:1-2 has already laid it down like that.


Research everything textually? https://www.debeloofdeschepping.nl/english-menu


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.