Praten met God

PRATEN MET GOD

Praten met God is geen openlijk vertoon,
De bewondering is het enige loon.
Praten met God doe je in gedachten,
Dat is de enige manier om het leed te verzachten.
Mattheüs verteld exact hoe je het moet doen,
Alleen als je het zo doet, krijg je van God een zoen.

Schriftgeleerden hebben het verkeerd geleerd,
Hierdoor hebben velen het juiste bidden verleerd.
Als jij wilt, dat God jouw gebed verhoort.
Zoek dan de enige weg die Hem bekoort.
Dat is de weg van één op één,
Dan geeft de Allerhoogste Zijn oor ter leen.

Paulus zegt er ook iets extra’s bij.
Bidt onophoudelijk, dat maakt pas blij.
Het is zeer eenvoudig om het zo te doen.
Ieder half uur vier woorden gericht tot Hem
Dan gaat Zijn licht met zekerheid op groen.
Alleen op deze wijze hoor je Zijn zachte stem.

 

Dit gedicht is gebaseerd op Mattheus 6:1-8
https://my.bible.com/bible/1990/MAT.6.1-8

www.debeloofdeschepping.nlTalking with God

Talking with God is not an open show,
Human admiration is the only reward.
You talk with God in your mind,
That's the only way to ease the pain.
Matthew tells exactly how to do it,
Only when you do it like this will you get a kiss from God.

Scribes teach it wrong,
As a result, many have forgotten how to pray correctly.
If you want God to hear your prayer.
Then seek the only way that pleases Him.
That's the way of one to one,
Then the Most High lends His ear.

Paul also says something extra.
Pray incessantly, that only makes you happy.
It is very easy to do it that way.
Every half hour four words addressed to Him
Then His light will turn green for sure.
Only in this way do you hear His soft voice.

 

This poem is based on Matthew 6:1-8
https://my.bible.com/bible/1713/MAT.6.5-8

www.debeloofdeschepping.nl


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.