Covid19 Zonder Mensenhand

CORONA

Corona heeft zich op 16 december 2019 officieel geregistreerd
Dat virus heeft zich vanaf toen sterk vermeerdt
Veel mensen denken aan een zeer vervelend ongeluk,
Maar Corona maakt heel erg veel stuk.
Zeer veel mensen zijn werkelijk ten einde raad,
Praat eens met God, Hij staat altijd paraat.
Veel mensen kennen Hem niet meer,
Is dit de oorzaak van de grote ommekeer?
Dat vervelende virus is dus ontstaan uit het niet,
Het is God, Hij bepaalt, omdat Hij alles ziet.
Corona, het begin van de laatste 2300 dagen.
Zonder mensenhand ontstaan om het ongeloof te verjagen.


Dit gedicht wordt uitgelegd via de volgende link.
https://www.debeloofdeschepping.nl/ontstaan-bijbel/2300dagen
CORONA

Corona officially registered on December 16, 2019
That virus has multiplied strongly since then
Many people think of a very unpleasant accident,
But Corona does destroy a lot.
A lot of people are really at their wits' end,
Talk to God, He is always ready.
Many people no longer know Him,
Is this the cause of the great turnaround?
That nasty virus arose from nothing,
It is God, He determines, because He sees everything.
Corona, the beginning of the last 2300 days.
Created without human hands to dispel unbelief.


This poem is explained through the following link.
https://www.debeloofdeschepping.nl/ontstaan-bijbel/2300-days


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.