DE MENS

De mens is een engel van weleer,
Hij leefde naar Gods welgevallen en Zijn eer.
Totdat satan zei, dat kunstje van U dat kunnen ook wij.
Daarom zetten wij u met velen terzij.
Dit was het begin van zeer veel ellende,
Tja, en nu is het een echte bende.
God gooit al die hoogmoedige mensen op de aarde.
Hij zei: bedenk voorlopig maar eens de juiste waarde.
Na miljoenen jaren eindelijk een belichaamt persoon,
Je kunt kiezen uit Vrije Wil voor een eeuwig loon.
Er zijn twee wegen, de weg van het leven en van de dood,
Het geloof in Jezus Christus is de weg van het eeuwige leven
De andere weg is vervelend, is de weg van het schaamrood.
Kiest u voor het leven, dan krijgt u minimaal een zeven.

 

Dit gedicht is de basis voor wat vermeldt staat via de volgende link.
https://www.debeloofdeschepping.nl/de-vrije-wilThe human

Man is an angel of yore,
He lived according to God's pleasure and His honor.
Until satan said, that trick of yours, we can do it too.
That is why we set you aside with many.
This was the beginning of a great deal of misery,
Well, now it's a real mess.
God threw all those proud people on the earth.
He said: just think of the correct value for the time being.
After millions of years finally an embodied person,
You can choose from Free Will for an eternal wage.
There are two ways, the way of life and of death,
Faith in Jesus Christ is the way of eternal life
The other way is annoying, is the way of shame.
If you choose life, you will receive at least a seven.

 

This poem is the basis for what is stated via the following link.
https://www.debeloofdeschepping.nl/free-will


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.