De stamouders voor het 1000-jarig rijk

Gepubliceerd op 5 september 2021 om 10:18

Voor veel mensen is deze titel acadabra of gewoon iets wat ze niet kunnen begrijpen. Een heel klein groepje mensen zal het wel aanspreken en dit groepje mensen zal op onderzoek gaan. Een onderzoek dat het levend geloof zal geven en dat levende geloof zal God belonen. Geloof betekend niet voor niets “Het zeker weten van het ongeziene”.

Wat is een stamouder

Adam en Eva waren de stamouders van de eerste generatie mensen. Deze eerste generatie heeft geduurd tot de zondvloed. In de relatief korte periode van 1656 jaar is er enorm veel gebeurt. De bijbel geeft summier aan wat er gebeurd is, maar het Boek van Henoch veel meer. Het Boek van Henoch verteld over de reuzen - tot 13 meter lang – die op de aarde een terreurregime uitoefenden. Over kannibalisme, onderdrukking of seksuele uitspattingen zoals wisselende contacten en homofilie. Allemaal veroorzaakt door de kinderen van de gevallen engelen tot een paar generaties verder. Let op: we spreken over twee verschillende soorten generaties. De eerste generatie (bijbelse term) zullen we vanaf nu een tijdperk noemen om verwarring te voorkomen. Dus Adam en Eva waren de stamouders van het eerste tijdperk.

Gedurende dit eerste tijdperk zijn er altijd mensen geweest die niet maar alleen in Hem geloofden, maar Hem (God) ook geloofden. Deze lijn van mensen, beginnend bij de stamouders, gaat door tot de kinderen van Noach. Deze lijn is te volgen in de bijbel, de geslachtslijn, maar ook in het Boek van Henoch. Een kenmerk van dit tijdperk is de leeftijd van de mensen. Methusalem is het oudste geworden en heeft een leeftijd bereikt van 969 jaar. Hij is zeven dagen voor de aanvang van de zondvloed overleden.

De stamouders van het tweede tijdperk

Het tweede tijdperk is begonnen op de eerste dag van de zondvloed, er zijn maar 8 mensen die het overleefd hebben. De kinderen van Noach waren nu de stamouders voor het tweede tijdperk. Dit tweede tijdperk is ook een tijdperk van een enorme onderdrukking, seksuele uitspattingen en zeer veel geweld. Maar het is een tijdperk waar een lijn is te trekken vanaf de stamouders tot Jezus en vanaf Jezus tot nu. Vanaf de zondvloed tot het herstel van de schepping zal er een totaal aantal jaren verstrijken van 4264 jaren. In het totaal zijn er dan over het tijdperk één en twee 5920 jaren voorbijgegaan. Het 1000-jarig rijk start op 3 april 2026.

De roeping van de stamouders voor het derde tijdperk

In 1986 (gregoriaanse tijdrekening) is de definitieve aanloop begonnen naar de eindtijd, de eindtijd is gestart op 16 december 2019 (Covid19), op 4/5 oktober 2022 is Yom Kippoer (Grote Verzoendag) en op 21 oktober 2022 komen Henoch en Elia als de twee getuigen op aarde zoals vermeld in Openbaringen 11. De stamouders voor het derde tijdperk zullen – net als de kinderen van Noach – weten dat zij geroepen zijn om de stamouders voor deze nieuwe periode te mogen worden. Dit groepje, met name dit groepje, zal op dezelfde dag (21 oktober 2022) worden weggevoerd om de tijd van verdrukking te overleven, zodat er een goede voorbereiding is om dit nieuwe begin gestalte te kunnen geven.

De discipelen voor de eindtijd

De taak van deze discipelen is verschillend, er zijn discipelen die zullen sterven (vermoord) en er zullen er ook zijn die alles overleven en daadwerkelijk mogen beleven dat Jezus wederkomt zoals Hij is gegaan. De discipelen die sterven voordat de schepping wordt hersteld zullen opstaan om samen met de martelaren uit voorgaande tijden en met de discipelen die het hebben overleefd 1000 jaar te vertellen over alles wat ze hebben meegemaakt in de voorgaande tijdperken.

Openbaring 6:9-11 'En toen het Lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren omwille van het Woord van God, en omwille van het getuigenis dat zij hadden. En zij riepen met luide stem: Tot hoelang, heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? En aan ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven. En tegen hen werd gezegd dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden. '

Ondanks de constante overleveringsverhalen van daadwerkelijke getuigen, zal er voor de derde keer een grote afval plaatsvinden in het 1000-jarig rijk. De oorzaak is dat de geesten van de kinderen en kindskinderen van de gevallen engelen uit het eerste tijdperk nog steeds hun negatieve invloed kunnen doen gelden.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.