Bidden

Gepubliceerd op 4 september 2021 om 13:11

Bidden is contact zoeken met God. Veel mensen, van allerlei religies, bidden hun knieën blauw. Ze bidden 4, 5, 6 keer op een dag en hoe meer mensen het zien, hoe beter het is. Dat moet toch, dat hoort zo, zo heb ik geleerd van mijn ouders, van mijn predikant. Ze zeggen allemaal hetzelfde, dus zal het wel zo horen.

Openlijk bidden

Er wordt op veel manieren gebeden. Sommige mensen bidden met een kralensnoer, andere mensen staan tegen een muur te bidden, weer andere bidden altijd met de ogen dicht en de handen gevouwen.  Er bestaat een religiegroep die doen het altijd op een z.g. bidkleedje. Er zijn mensen die biddend zingend, of alleen maar staand, of alleen maar in groepsverband. Zo zijn er talloze manieren waarop de mensen biddend de Here aanroepen. Het wordt nog veel diverser als we allerlei verschillende religies zouden gaan benoemen. Het bidden kent dus allerlei verschillende uiterlijke kenmerken van bidden tot een god of afgod.

Knielend  bidden

Wederom in de bijbel, maar ook in veel andere geschriften, lees je over knielend bidden. Het knielen is een uiterlijke vorm van onderdanigheid. En niet alleen maar van onderdanigheid, maar het kan ook een manier zijn waarop je aangeeft dat van de aanbedene de hulp is te verwachten. Ook dit is een uiterlijke vertoning die heel gemakkelijk gefaket kan worden.

In Daniël lezen we dat het knielen – op de juiste manier en naar de juiste persoon – zegenrijk kan zijn. Daniël ging drie per dag – uit vrije wil – naar zijn slaapkamer (binnenkamer) toe en ging daar bidden. Dat deed hij met de ramen open. Door de open ramen was het vermoedelijk hoorbaar en/of zichtbaar. Ook kun je weigeren om te knielen voor een afgod, zoals de vier vrienden van Daniël dat hebben gedaan. Uit vol respect had Daniël er zelfs een gewoonte van gemaakt om driemaal daags in zijn binnenkamer te bidden.

Daniël 6:11 HTB Toen Daniël hoorde dat deze wet was uitgevaardigd, ging hij naar huis. Zoals gewoonlijk knielde hij boven in zijn slaapkamer, waar hij open vensters in de richting van Jeruzalem had. Driemaal per dag ging hij daar in gebed en loofde zijn God. Ook nu week hij niet van deze gewoonte af.

Eerbiedig bidden

Bidden is een teken van eerbied. Het betekent dat je je wilt onderwerpen aan degene die je de aanbidding wilt doen toekomen. In de bijbel wordt gesproken over bidden en er komen allerlei verschillende situaties voor. Er is met dat bidden iets aparts aan de hand. Je leest heel veel over bidden, maar de manier van bidden, daar wordt maar heel weinig over gezegd.  Kort voordat Jezus gearresteerd werd lezen we dat Hij op Zijn knieën aan het bidden was. Dat was in hele erge nood, Hij zweette zelfs bloed. Maar voordat Hij ging bidden zonderde Hij zich een beetje af, zelfs van Zijn intiemste vrienden.

Lucas 22:44 HTB

En Hij begon vuriger te bidden. Hij was zo verschrikkelijk bang geworden dat het zweet Hem uitbrak en als grote druppels bloed op de grond viel.

Bidden vanuit het hart

Als we onderzoek verrichten in de geschriften dan zien we dat veel mensen moeite hebben met bidden. Het is aan Jezus gevraagd hoe je moet bidden en toen heeft Hij verteld hoe je moet bidden en dat heeft Hij gedaan door een aantal korte zinnetjes op te noemen. Ons wordt geleerd door de Schriftgeleerden dat dit gebed “Het Onze Vader” één gebed is. Dit gebed is door de mensen verheven als het gebed der gebeden en wordt in allerlei situaties gebruikt en misbruikt.

Jezus heeft hier allerlei korte zinnetjes genoemd die de mensen aaneen hebben gesmeed. Jezus heeft iets heel anders bedoeld, wat Hij bedoelde is dat God VOORDAT JE GAAT BIDDEN al weet wat je gaat bidden. Dus één kort zinnetje is al meer dan voldoende. God weet of het oprecht is of schijnheilig, Hij doorgrond iedere schuilplaats in je hart.

Voorbeeld van bidden

Een jongetje van een jaar of tien was op de weidegronden. Deze weidegronden waren afgezet met hekwerk. Hij deed iets waardoor een stier geërgerd werd. Deze stier werd boos en wilde het jongetje op de horens nemen. In de angst van het moment bad het jongetje een zinnetje, al rennend en natuurlijk met de ogen open, een zinnetje dat hij van zijn ouders had geleerd. HEER, ZEGEN DEZE SPIJZE, AMEN. God weet alles, kent de nood van het moment, weet wat je bedoelt en dus draaide de stier zich om en was weg.   

Bidden met uiterlijk vertoon

Mattheüs en Lucas, en zo zijn er meer, veroordelen het bidden met uiterlijke ophef.  Bidden is maar voor één persoon bedoeld. Deze ene persoon doorgrond je hart, weet alles van te voren, weet hoe oprecht je bent. Als je naar een dokter gaat, roep je dan de hele buurt erbij om aan te horen wat jij tegen die arts gaat vertellen. Die boodschap van jou naar die arts is toch heel erg persoonlijk? Daar heeft iemand anders toch helemaal niets mee te maken. 

  • Mattheüs 6:5 HTB   Nu iets over het bidden. Wees niet zoals de schijnheiligen: die bidden zo, dat iedereen het kan horen en zien, op de hoek van de straat en in de synagoge. Zij hebben hun beloning al.
  • Lucas 18:10 HTB  ‘Twee mannen gingen naar de tempel om te bidden. De ene was een Farizeeër die erg met zichzelf was ingenomen. De andere was een tol-ontvanger.

Wees eens eerlijk tegenover jezelf, doe eens aan zelfreflectie. HOE VAAK HEB JIJ HET ONZE VADER GEBEDEN IN JE EENTJE OP JE SLAAPKAMER? Het onze vader wordt gebeden in het openbaar en hoe meer mensen er aan meedoen, hoe geweldiger het wordt gevonden door de mensen.

Bidden is communiceren

Een goede relatie wordt onderhouden door het spreken, door de communicatie. Zo is het ook met het bidden. Bidden is communiceren met God. Deze communicatie doe je in een één op één  gesprek. Rechtstreeks tot God, niet via een ander. En omdat God alles al van te voren weet, kan dat met een heel kort zinnetje, precies zoals Jezus dat heeft voorgedaan. Ieder zinnetje in een andere situatie.

Paulus zegt iets heel beknopts in 1 Thessalonicenzen 5:17: "Bid onophoudelijk." Deze twee woorden zijn raar, want hoe kun je in het dagelijks leven 24/7 op je knieën zitten, dat is onmogelijk. En dan ook nog de Bijbeltekst van Mattheüs 6:6. Maar jij, als je bidt, ga naar je binnenkamer, sluit je deur en bid tot je Vader die in het verborgene is; en je Vader die in het verborgene ziet, zal je openlijk belonen.

Zeggen deze twee mannen dat je jezelf de hele dag moet opsluiten om te bidden? Ik ga je uitleggen wat ze echt bedoelen.

Mattheüs heeft het over je innerlijke kamer, dat is in gedachten. In je hersenen, afgesloten voor iedereen. In gedachten kun je altijd en overal onopgemerkt een gebed sturen, een gebed van maar één zinnetje. Een gebed dat maar voor één persoon bedoeld is. Deze persoon (God) kent je gedachten, hij leest je gedachten. Zelfs voordat je erover na wilt denken, weet God wat je wilt bidden. Bidden doe je niet volgens een vast patroon, het mag wel, maar het bidden is veelvuldig stil, in je gedachten, het verzenden van een vraag om hulp, een vraag om ondersteuning, een korte vraag aan die Grote Vader of gewoon even contact zonder dat iemand het merkt.

Mattheüs over het bidden. Onderstaand 4 afbeeldingen, alle 4 "dezelfde" tekst.

Het manipuleren van de bijbel. De blauwe tekst die hier onder staat is exact hetzelfde als de tekst hiernaast in het blauwe plaatje. De bijbel is door de Katholieke Bisschoppen net voor de het begin van de vijfde eeuw samengesteld.

De constatering is schokkend. Door kopjes te plaatsen en aparte alinea's te vormen, verkrijgt men een totaal ander verhaal. Het gebed der gebeden bestaat niet, want dit verhaal begint met een waarschuwing. Als u bidt, doe dat in stilte, in het verborgene, in gedachten. Dus niet openlijk en zichtbaar voor iedereen. Maar wel oprecht!

God weet van tevoren wat je wilt gaan bidden, dus één kort zinnetje kan al voldoende zijn, als voorbeeld:

Onze Vader, Die in de hemelen zijt . Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, maar niet mijn wil, maar uw wil geschiede, Amen

De zo gevormde tekst lijkt op een vast riedeltje en ook dat is niet echt communiceren. Maar het is een begin, het gaat wennen om met de Allerhoogste te communiceren. Dan gaat dat gebed anders worden, nog steeds kort, maar meer in de geest zoals Paulus het zegt, BIDT ONOPHOUDELIJK. Vertel, vraag, laat God merken dat je van Hem houdt in korte bewoordingen.   

'En wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huichelaars; want die zijn er zeer op gesteld om in de synagogen en op de hoeken van de straten te staan bidden om door de mensen gezien te worden. Voorwaar, Ik zeg u dat zij hun loon al hebben. Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader, Die in het verborgene is; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. Word dan aan hen niet gelijk, want uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot Hem bidt. Bidt u dan zo: Onze Vader, Die in de hemelen zijt . Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven. '

Klik HIER en lees meer over het Communiceren met God

Lees meer over het Manipuleren, ook over de TIEN GEBODEN. klik hier

Het gebed het Onze Vader bestaat niet, de schriftgeleerden hebben dit gemanipuleerd tot uiterlijk vertoon,

want het zegt dat de schriftgeleerden huichelaars zijn.

Reactie plaatsen

Reacties

rafael
6 maanden geleden

Mij naam is Rafael ik verlang er naar om bij de Heren Jezus te zijn. Ik heb eigenlijk 2 vragen wat is het doel om hier zo te zijn in deze gevangenis. En hoe weet ik dat ik mee mag met de opnamen daar zal ik zo graag bij willen zijn . Maar het is niet mij wil maar Gods ze wil

Rinus Jantz
6 maanden geleden

Hoi Rafael,

Het is al bijzonderste je inziet dat deze aarde een gevangenis is. Dit komt omdat de mensen oorlog hebben gevoerd in de hemel tegen God โ€“ Openbaring 12:3,7-10. De verliezers van deze oorlog zijn in de aarde geworpen. Het binnenste van de aarde is de Hel.

Via een lange weg van incarnatie is een deel van de gevallen engelen in een mens geรฏncarneerd en als mens mag je uit vrije wil kiezen om nederig of om hooghartig te zijn. Omdat er binnen korte tijd meer mensen zijn die hooghartig zijn dan nederige mensen zijn we in de EINDTIJD gekomen.

Je hoort het al, denk ik, en Jacobus 4:6 zegt het heel erg duidelijk. Daarom zegt de Schrift: ๐—š๐—ผ๐—ฑ ๐—ธ๐—ฒ๐—ฒ๐—ฟ๐˜ ๐—ญ๐—ถ๐—ฐ๐—ต ๐˜๐—ฒ๐—ด๐—ฒ๐—ป ๐—ฑ๐—ฒ ๐—ต๐—ผ๐—ผ๐—ด๐—บ๐—ผ๐—ฒ๐—ฑ๐—ถ๐—ด๐—ฒ๐—ป, ๐—บ๐—ฎ๐—ฎ๐—ฟ ๐—ฎ๐—ฎ๐—ป ๐—ฑ๐—ฒ ๐—ป๐—ฒ๐—ฑ๐—ฒ๐—ฟ๐—ถ๐—ด๐—ฒ๐—ป ๐—ด๐—ฒ๐—ฒ๐—ณ๐˜ ๐—›๐—ถ๐—ท ๐—ด๐—ฒ๐—ป๐—ฎ๐—ฑ๐—ฒ.

Mvrgr,

Rinus Jantz