De Bijbel is waar, maar INCOMPLEET

Gepubliceerd op 26 augustus 2021 om 00:00

Iets dat incompleet is moet aangevuld worden. Een logische vraag is: Waarmee dan? Er zijn veel Apocriefe geschriften en hoe kun je nu bepalen wat waar is en wat niet. En hoe bewijzen we dat de Bijbel echt incompleet is. Want dat bewijs kan de aanwijzing zijn voor de aanvullende geschriften.

Alles wat niet compleet is in de Bijbel, is een vraagteken, dus manipuleerbaar

Als we een tijdlijn gaan maken vanaf Adam en Eva tot op nu, dan mogen er geen hiaten in zitten. God is volmaakt, Zijn werk ook, de mensen door wie Hij werkt hoeven niet volmaakt te zijn. Het werk is door God zelf geïnspireerd, dus is dat werk zondermeer goed te noemen. Er mogen grote sprongen genomen worden, maar ook deze grote sprongen moeten logisch en bewijsbaar zijn. Voor de tijdlijn kunnen we het heel simpel houden, er zijn twee tijdlijnen beschikbaar. De ene is gemaakt door Theologen en de andere door mij. De Theoloog heeft een universitaire graad en ik heb Zijn hulp. De Tijdlijn van de Theologen staat op Wikipedia (KLIK HIER) en die andere staat op deze website (KLIK HIER). Tot de geboorte van Abraham is er eenduidigheid, maar daarna zijn er bij de Theologen ± te vinden bij de jaartallen. Dit is de manier om te bewijzen welke geschriften tot de basis geschriften gerekend kunnen worden.

De eerste aanvullende geschriften voor de Bijbel

Deze tijdlijn is tot stand gekomen met de toevoegingen van het Boek der Oprechte en het Testament van Levi. Dat kunt u  zien aan de verwijzingen die overal op de tijdlijn aanwezig zijn, het is dus volledig controleerbaar. Dit is dus het eerste bewijs dat de Bijbel waar is, maar incompleet.

In de Bijbel: De belofte van God aan Abraham.

Deze belofte is in de Bijbel niet te volgen, want in de Bijbel worden de getallen 430 en 400 gebruikt, maar als je gaat vragen hoelang de Israëlieten daadwerkelijk in Egypte zijn geweest, dan krijg je de gekste antwoorden. Het juiste getal over het verblijf in Egypte is het getal 210. Abraham was 70 jaar toen God de belofte gaf. 30 jaar later werd Izaak geboren. Izaak overleed toen hij 180 jaar oud was, Jacob was 130 jaar (Genesis 47) toen hij met de familie de Farao begroette. Izaak was de eerste die werd onderdrukt door zijn halfbroer Ismael, dus hier - met de geboorte van Izaak - begint de onderdrukking die 400 jaar zou gaan duren. Jacob was de eerste van de  vier generaties en Mozes was de laatste. 

Ik kan het exact voor u uittekenen en heb op deze wijze al meer aangetoond dan dat u weet. Ik ben maar een eenvoudig iemand zonder noemenswaardige opleiding en toch mag ik u de verkondiger zijn van deze boodschap. Het uittekenen doe ik helemaal voor u, want er staat duidelijk geschreven (vrij weergegeven): Onderzoek alles zelfs Mijn woord. Ik ga het dus niet allemaal vertellen zodat u het blind kunt geloven, u moet het zelf opzoeken en uitzoeken, ik wil en kan behulpzaam zijn en dat ben ik al op deze manier. De tijd is nog maar kort. Jezus zal de schepping herstellen op 3 april 2026.

Achterin de Bijbel, de twee getuigen volgens Openbaringen 11

De Bijbel zegt niet wie de twee personen zijn die de twee getuigen zijn. Dat is voor velen een raadsel, maar er echt onderzoek naar doen, doet men ook niet. Dat is teveel moeite. In een gesprek kreeg ik te horen, dat Mozes en Elia zijn, want een dominee had dit gezegd. Niet allen maar gezegd, maar zelfs gepubliceerd. 

Elia is goed, maar Mozes is al gestorven. In Openbaringen 11 wordt duidelijk gezegd dat deze twee getuigen op het einde van de 1260 dagen (3½ jaar) gedood zullen worden en weer zullen opstaan. Geen enkel mens sterft twee keer een natuurlijke dood, op enkele uitzonderingen (opwekking van Lazarus o.a.) na. Jezus heeft enkele mensen tijdens Zijn rondgang opgewekt uit de dood om Zijn almacht te laten zien. Onderzoek de Bijbel om het compleet te maken en als u het niet kan vinden in de Bijbel zoek dan eens verder. U kunt wel gokken naar de tweede persoon, maar u wilt het toch zeker weten?

Nog een verhaal uit de Bijbel, het offer van Izaäk 

Abraham kreeg van God het verzoek om zijn zoon te offeren. Een geschiedenis in de Bijbel die velen aanspreekt, maar heeft u er wel eens goed erover nagedacht? 99% van de christenen zijn er van overtuigd dat God Abraham aanzet tot kindermoord. Het komt er niet van, omdat God ingrijpt. Alleen de gedachte dat een God van Liefde zoiets kan bedenken en dat u er niet eens verder bij stil staat dat zoiets onmogelijks zou kunnen gebeuren. Er wordt altijd, door iedereen, aangenomen dat Izaak nog maar een knulletje is. Waar staat dat in de Bijbel?

Ik kan u vertellen hoe oud Izaak was toen God het vroeg. Izaak was in de kracht van zijn leven, een volwassen man, ruim over de dertig jaren. Gaat u aan waarheidsvinding doen en zoeken naar de juiste leeftijd? God vraagt toch aan u onderzoek alles, ook mijn geboden en behoudt het goede. Abraham was al een oude man en lichamelijk zeker niet opgewassen tegen zijn zoon. Izaak wilde dus uit vrije wil zichzelf als offerlam aanbieden. Hij stond symbool voor Jezus Christus.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.