Is alleen de Bijbel het woord van God?

Gepubliceerd op 20 augustus 2021 om 14:22

De Bijbel is een samengesteld boek dat uit 66 bijbel gedeelten bestaat. Het is onderverdeeld in het Oude en Nieuwe Testament. Het Oude Testament heeft 39 hoofdstukken en het Nieuwe Testament heeft 27 hoofdstukken.

Er bestaan veel Apocriefe boeken die officieel tot de Statenvertaling behoren, maar er zijn boeken die verwezen worden naar het Rijk der Fabelen. Hierbij denken we aan het Boek van Henoch en het Boek der Oprechte (Book of Jasher). En dan hebben we ook nog - om het spannend te houden - de Boekrollen die bij Qumran - dit is het Damaskus waar Paulus blind werd - zijn gevonden. Het Evangelie van Henoch en het Testament van Levi behoren hiertoe. De openbaringen van Paulus zijn weer op een andere manier openbaar geworden, maar dat staat in het geschrift zelf vermeld.

Opmerkingen over de Bijbel

Heel vaak wordt er door de religieuze leiders gezegd:

De Bijbel is het enige boek dat ik erken als het Goddelijk woord.

Dat laten ze meestal vergezeld gaan met één of meer van de volgende opmerkingen:

  1. In de bijbel staat veel fictie.
  2. De bijbel mag je niet letterlijk nemen.
  3. Het woord van God staat alleen maar in de Bijbel.
  4. Nieuwe openbaringen komen uitsluitend via de hoogste ambtsdrager.

Fictie

Iedere christen gelooft dat God altijd de waarheid spreekt, want Hij kan niet liegen. Het woord FICTIE gaan we bekijken. Iets dat fictief is, is een verzonnen verhaal, een verhaal dat ontsproten is uit de fantasie. Dan mag ik constateren dat het verhaal niet op waarheid berust, dus - zacht uitgedrukt - niet op waarheid is gefundeerd. Dus is het een leugen.

Letterlijk of niet letterlijk

Op diverse plaatsen worden getallen genoemd. Dagen, maanden, jaren en nog veel meer getallen. Ik kreeg laatst een brief van iemand en deze persoon verwoordde letterlijk dat je voorzichtig moet zijn met de uitleg van de Bijbel en dat hij daarom zeer terughoudend was met het uitleggen van de Bijbel. Als ik de brieven lees van de diverse Apostelen die in de Bijbel worden genoemd, dan bemerk ik nergens enige vorm van terughoudendheid. Iedere Apostel is geenszins terughoudendheid te verwijten. In mijn opinie waren ze stuk voor stuk het tegenovergestelde van terughoudend te noemen.

De meeste kerkelijke leiders hebben moeite met getallen. Zijn de getallen waar, fictief of zijn ze symbolisch? Voor het gemak zeggen ze dat veel getallen symbolisch zijn, dat klinkt een beetje als "ongrijpbaar en een beetje geheimzinnig " en dan wordt er meestal niet verder gevraagd. Want stel als de getallen alleen maar de waarheid weergeven, dan moet je zeer regelmatig hele moeilijke dingen proberen uit te leggen.

Enkele getallen zijn: 144.000 - 1260 - 1290 - 2300 Allemaal getallen die op deze site wel worden uitgelegd. Dat de lezers de uitkomsten niet willen horen, dat is iets anders. Hetzelfde geldt voor de getallen met een bepaalde waarde zoals bij het Jubeljaar. Een Jubelperiode duurt 49 jaar en de vijftigste dag is de eerste dag van de volgende jubelperiode. De achtste dag is de eerste dag van de volgende week, maar ook de eerste dag van de volgende jubelperiode. Naast dat deze getallen letterlijk in dit geheel passen, is er ook sprake van een enorme symboliek. Die symboliek zou wel fijn zijn om deze via het BLOG te bespreken.

Gods woord staat alleen maar in de Bijbel

God is Almachtig, waarom denken de mensen dat ze God kunnen beperken? Dat is voor mij één groot raadsel. Omdat er een Bijbel bestaat kan God zich niet meer openbaren, dat is toch wel heel erg vreemd. Het wordt nog vreemder als je bedenkt dat deze Bijbel is samengesteld door de Katholieke Bisschoppen zo rond het jaar 400. Als je je goed verdiept in deze samenstellers, dan was de achtergrond van deze Bisschoppen zeer divers door de cultuur waar ze in vertoefden.  Een Romein, een Griek, een Jood waren niet alleen maar verschillend in de culturele achtergrond, maar ook hun geloofsinzichten waren sterk veranderd en verschillend geworden. Toch hebben ze samen de Bijbel samengesteld. Ze woonden ver uit elkaar en reizen was zeer tijdrovend en hun tijd was kostbaar. Hetgeen waar ze het niet over eens waren is daarom gewoonweg geskipt. Het resultaat is dat ze door tijdgebrek niet tekst voor tekst konden lezen. Er staan nog steeds teksten (gelukkig maar) in die "losse eindjes" lijken te zijn. Deze tekst kunnen zeer logisch worden verklaard in samenhang met andere geschriften. 

 

Voorbeeld: 

1 Petrus 3: 18 -22

'Ook Christus heeft, als een onschuldige voor schuldigen, geleden voor onze zonden, voor eens en altijd, om ons bij God terug te brengen. Hij is lichamelijk gestorven, maar is weer levend gemaakt door de Geest. Zo kon Hij naar de geesten gaan die in de onderwereld gevangenzaten om hun bekend te maken wat Hij heeft gedaan. Dat betreft hen die in de tijd van Noach weigerden te luisteren, hoewel God geduldig op hen wachtte, terwijl Noach de ark bouwde. Toen werden acht mensen gered, terwijl de anderen verdronken. Die acht mensen werden gered ondanks al het water.

In het Boek van Henoch - sectie 8 - staat alles uitgelegd over het dodenrijk. Extra uitleg vindt u op de pagina "dodenrijk" op deze website. 

Nog een nadenkertje in de tekst bij 1 Petrus 3:20 t/m 22

Als contrast daarmee wordt u dan ook gered door de doop. De doop betekent niet dat het vuil van uw lichaam wordt afgewassen, maar het is een gebed tot God om een goed geweten door de opstanding van Jezus Christus.

 

Mattheus 27-52

'Op hetzelfde moment scheurde het zware gordijn voor de heilige plaats in de tempel van boven naar beneden in tweeën. De aarde sidderde en de rotsen scheurden. Graven gingen open en vele gelovige mannen en vrouwen die gestorven waren, werden weer levend. Na de opstanding van Jezus verlieten zij de begraafplaatsen en gingen naar Jeruzalem. Daar werden zij door vele mensen gezien.' Het logische vervolg van deze tekst is Nicodemus-Dodenrijk

Het tweede gedeelte van het Evangelie van Nicodemus speelt zich ook af in het Dodenrijk en wat u daar leest is een direct gevolg van het overlijden van onze verlosser, Jezus Christus. Ook ziet u op deze wijze het causaal verband van deze geschriften.

Nieuwe openbaringen alleen door de hoogste ambtsdragers

Er zijn een paar wereldwijde religies die onder een éénhoofdige leiding werken. Door dit zo te hanteren lijkt het verdacht veel op een mensverheerlijking. 

De stelling is

Staat een kerkelijk leider in de waarheid van God als alleen de Bijbel het enige woord van God is ?

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.